Тіла обертання. Циліндр. Конус

Додано: 30 січня
Предмет: Геометрія, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

Конус - це тіло утворене в результаті обертання...

варіанти відповідей

рівностороннього трикутника навколо однієї з його сторін як осі

прямокутного трикутника навколо одного з катетів як осі

прямокутного трикутника навколо гіпотенузи як осі

прямокутного трикутника навколо однієї з його сторін як осі

Запитання 2

Радіус круга, який є перетином конуса площиною, паралельною до основи...

варіанти відповідей

менший від радіуса основи

більший від радіуса основи

дорівнює радіусу основи

інша відповідь

Запитання 3

У конусі, зображеному на рисунку, твірною є відрізок...

варіанти відповідей

СО

АО

СА

МА

Запитання 4

Циліндр-це тіло, утворене в результаті обертання навколо сторони як осі...

варіанти відповідей

прямокутного трикутника

трапеції

прямокутника

ромба

Запитання 5

Якщо ОО1- висота циліндра, то вона...

варіанти відповідей

паралельна до основ

перпендикулярна до основ

належить одній з основ

інша відповідь

Запитання 6

Осьовим перерізом конуса є...

варіанти відповідей

трикутник

прямокутник

трапеція

круг

Запитання 7

Якщо прямокутний трикутник АВС обертається навколо катета ВС, то катет АС опише...

варіанти відповідей

круг

коло

трикутник

інша відповідь

Запитання 8

Якщо площина α паралельна до площини основи, то вона перетинає бічну поверхню циліндра по...

варіанти відповідей

кругу

колу

прямокутнику

трикутнику

Запитання 9

Визначити площу осьового перерізу циліндра, якщо радіус основи якого дорівнює 4 см, а висота 10 см.

варіанти відповідей

80 см2

16π см2

160π см2

40 см2

Запитання 10

Осьовим перерізом конуса є правильний трикутник. Твірна конуса дорівнює 6√3 см. Знайдіть висоту конуса.

варіанти відповідей

3 см

4 см

6√2 см

9 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест