16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

УКРАЇНСЬКІ ТЕРЕНИ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині ХІХ ст. ч.1

Додано: 20 березня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 128 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Що було характерним для соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

А) прискорений промисловий розвиток;

Б) відсутність великих поміщицьких земельних маєтків;

В) розвиток потужного цукробурякового виробництва;


Г) виникнення кредитних і кооперативних установ.

Запитання 2

2. Що було метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських теренах наприкінці XIX ст.?   

варіанти відповідей

А) формування єдиного всеукраїнського сільськогосподарського ринку;    
Б) створення великих колективних сільськогосподарських підприємств;  

В) покращення соціально-економічного становища українського селянства;

Г) сприяння еміграції українських селян до Північної Америки.

Запитання 3

3. Емігранти з західноукраїнських земель наприкінці ХІХ ст. в пошуках кращої долі вирушали:

варіанти відповідей

А) на Далекий Схід та в Середню Азію; Б) в країни Близького Сході і Північну Африку;


Б) в країни Близького Сході і Північну Африку

В) в країни Північної і Південної Америки; Г) в країни Центральної та Південної Азії.

Г) в країни Центральної та Південної Азії.

Запитання 4

4. Микола Левитський, Василь Нагірний, Євген Олесницький – це:

варіанти відповідей

А) українці митці;      

Б) українці політики; 

В) українські фабриканти;     

Г) українські кооператори.

Запитання 5

5. Який діяч увійшов в історію насамперед як автор книги, у якій обґрунтував неминучість самостійної України під девізом: «Вільна, велика, політично самостійна Україна, одна, нероздільна від Сяну по Кавказ!»?

варіанти відповідей

А) Юліан Бачинський;        

Б) Михайло Грушевський; 

В) Іван Франко;       

Г) Юліан Романчук.

Запитання 6

6. У якому твердженні йдеться про особливість діяльності товариства «Просвіта» на українських землях?

варіанти відповідей

А) поширення літератури, написаної «язичієм»;


Б) пропаганда ідеї світової соціалістичної революції;

В) організація сільських читалень і бібліотек;


Г) створення першої української політичної партії.

Запитання 7

7. Хто були засновниками й керівниками організації, уривок із програми якої наведено? «Зваживши, що теперішні економічні, політичні й культурні потреби нашого простого народу та інтелігенції такі, що обі наші старші партії — народовська і москвофільська, не в стані заспокоїти тих потреб — ми, русько-українські радикали... жовтня 1890 р. виступаємо отсе яко нова партія під назвою Русько-Українська радикальна партія…».

варіанти відповідей

А) Андрей Шептицький, Володимир Шашкевич, Степан Качала;                                


Б) Іван Франко, Михайло Павлик, Северин Данилович;

В) Адольф Добрянський, Олександр Духнович, Іван Сильвай;              


Г) Ксенофонт Климкович, Федір Заревич, Данило Танячкевич.

Запитання 8

8. У якому твердженні йдеться про особливість суспільно-політичного життя Галичини в другій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

А) заборона книговидання українською мовою та ввезення україномовної літератури;

Б) створення першої української політичної партії;

В) запровадження загального прямого й таємного виборчого права;

Г) заснування першої громади.

Запитання 9

9. У другій половині ХІХ ст. значна частина селян Східної Галичини і Буковини: 

варіанти відповідей

А) перебувала в особистій залежності від поміщиків та священиків; 

Б) перебувала в економічній залежності від поміщиків і священиків;


В) була економічно незалежними господарями;


Г) перебувала в економічній залежності від поміщиків, корчмарів і шинкарів.

Запитання 10

10. Яка особливість соціально-економічної політики австрійського уряду на західноукраїнських теренах? 

варіанти відповідей

А) швидкий розвиток фабрично-заводської промисловості;

Б) розвиток сировинних галузей промисловості;

В) державна підтримка соціально незахищених верств населення;

Г) формування широко розгалуженої мережі залізниць для покращення пасажирських перевезень.

Запитання 11

11. Як називалася церковнослов’янська мова з домішками російських, польських та українських слів, якою у своїх публікаціях користувалися москвофіли? 

варіанти відповідей

А)язичіє

Б)суржик

В)кулішівка

Г)латинка

Запитання 12

12. У другій половині ХІХ ст. на західноукраїнських теренах розвивалися в основному:

варіанти відповідей

А) вугледобувна, нафтово-озокеритна та машинобудівна галузь промисловості;

Б) нафтово-озокеритна, лісопильна та борошномельна галузі промисловості;

В) вугледобувна, лісопильна та машинобудівна галузі промисловості;

Г) нафтово-озокеритна, лісопильна та вугледобувна галузі промисловості.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест