Вектори

Додано: 31 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 163 рази
20 запитань
Запитання 1

Дано точки А(-2;1;3), В(3;-2;-1) і С(-3;4;2). Знайти координати вектора АС

варіанти відповідей

(-1;3;-1)

(1;3;-1)

(-1;3;1)

(13;-15;-5)

(13;15;-5)

Запитання 2

Дано точки А(-2;1;3), В(3;-2;-1) і С(-3;4;2). Знайти модуль вектора АВ

варіанти відповідей

5

5√3

5√2

25

3√2

Запитання 3

Дано точки А(-2;1;3), В(3;-2;-1) і С(-3;4;2). Знайти координати вектора 

MN=2⋅ AB -3⋅ AC

варіанти відповідей

(8;-15;5)

(13;-15;5)

(-12;-12;6)

(3;-12;13)

(13;15;5)

Запитання 4

 Дано точки М(3;-2;1) і N(5;2;-3). Знайдіть координати середини відрізка MN.

варіанти відповідей

(2;0;-1)

(-4;0;-1)

(4;0;-1)

(4;-2;0)

Запитання 5

Відомо, що ̅CD= - 2̅AB. Знайдіть координати точки D, якщо А(4;-1;4), В(8;-3;6), С(1;3;5)

варіанти відповідей

(-4;2;-2)

(-7;-7;-1)

(-7;7;1)

(-3;2;6)

Запитання 6

Точки В(-5;7; z) і С( х;у;0) симетричні відносно точки О(1;-2;3).Знайдіть значення x, y, z.

варіанти відповідей

-5;11;6

7;-4;-9

7;-11;6

7;-11;5

Запитання 7

Дано чотири точки А(2;7;-3), B(1;0;3), С(-3;-4;5), D(-2;3;-1). Серед вказаних векторів укажіть рівні.

варіанти відповідей

AB=AD

AB=DC

BC=AD

AC=BD

Запитання 8

Серед векторів оберіть співнапрямлені та протилежно напрямлені вектори.

варіанти відповідей

співнапрямлені a i m, d i b

співнапрямлені a i d, b i m

протилежно напрямлені a i m, d i b

протилежно напрямлені a i d, b i m

Запитання 9

Серед векторів оберіть ті, що мають рівні модулі.

варіанти відповідей

вектори e=b=c

вектори b=c

вектори a=d

вектори c=b

Запитання 10

Серед даних векторів оберіть орт (одиничні вектори).

варіанти відповідей

вектори a, c, d

вектори c, d, e

вектори b,e

вектори c, d

Запитання 11

Координати середини відрізка АВ та відстань між точками А(a;b;c) i B(m;n;k) знаходяться з формулами..

варіанти відповідей
Запитання 12

Якщо точка лежить в координатній площині, то її координати можуть бути...

варіанти відповідей

(x;y;0)

(x;0;0)

(0;0;z)

(0;y;z)

(x;0;z)

(0;y;0)

Запитання 13

Якщо точка лежить на координатній осі, то її координати можуть бути...

варіанти відповідей

(x;y;0)

(x;0;0)

(0;0;z)

(0;y;z)

(x;0;z)

(0;y;0)

Запитання 14

Прямокутна система координат у просторі задається три взаємно перпендикулярними координатними осями, що мають назви..

варіанти відповідей

вісь аплікат

вісь ординат

вісь октантів

вісь абсцис

Запитання 15

Якій з координатних площин належить точка А(3;0;-4)?

варіанти відповідей

xy

yz

xz

жодній

Запитання 16

Від точки А відкладено вектор А̅В̅ = Знайдіть координати точки В, якщо А(2;7;0), а̅ (-2;-5;0).

варіанти відповідей

В (-4;-12;0)

В(0;2;0)

В(0;-2;0)

В(4;-2;0

Запитання 17

Задано точки А(1;6;4), В (3;2;5), С(0;-1;1), D(2;-5;2). Яке з наведених тверджень правильне?

варіанти відповідей

̅A̅B̅ = 0,5C̅D̅

A̅B̅ = 2C̅D̅

A̅B̅ = -C̅D̅

̅A̅B̅ = C̅D̅

Запитання 18

Знайдіть координати середини відрізка АВ, якщо А(8;3;-4), В(6;7;-2).

варіанти відповідей

(7;5;-3)

(1;-2;-1)

(7;-2;-3)

(-1;-2;1)

Запитання 19

Знайдіть відстань між точками М(3;-4;1) і N(2;-1;0)

варіанти відповідей

√51

√5

11

√11

Запитання 20

Яка з наведених точок розташована на відстані 5 одиничних відрізків від початку координат?

варіанти відповідей

A(1;1;3)

B(-2;-1;-2)

C(-3;0;4)

D(5;5;5)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест