Координати у просторі

Додано: 18 січня 2021
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 3601 раз
12 запитань
Запитання 1

Укажіть точку, яка належить осі Оz?

варіанти відповідей

(2;0;1)

(0;-1;-2)


(0;3;0)

 (0;0;-5)

Запитання 2

Яку назву має перша координата точки?

варіанти відповідей

ордината


абсциса

апліката

Запитання 3

Якщо точка М лежить на осі абсцис, то вона має координати …

варіанти відповідей

М (0; 0; 5)

М (0; 5; 0)

М (5; 0; 0)

М (1; 1; 1)

Запитання 4

Як називають третю координату точки у просторі?

варіанти відповідей

ордината

абсциса

апліката

варіанта

Запитання 5

Скільки координат має кожна точка простору, в якому задано прямокутну декартову систему координат?

варіанти відповідей

одну

дві

три

Запитання 6

Чому дорівнюють координати середини відрізка, кінці якого А(2;-4;6) та В(0;-2;-4)

варіанти відповідей

(0;-2;1)

(1;3;2)

(1;-3;1)

(-1;3;-2)

Запитання 7

На якій відстані від початку координат знаходиться точка А(-4;2;4)?

варіанти відповідей

2

6

4

36

Запитання 8

Знайдіть відстань між точками М(3;4;-1) та К(2;-1;0)

варіанти відповідей

√51

11

√5

√27

Запитання 9

Точки А(3;-4;2) та В(-1;2;-4) є вершинами квадрата. Знайдіть площу квадрата.

варіанти відповідей

88

84

 √88

16

Запитання 10

 Відстань між точками С(-2; 2; 0) і К(2; у; 0) дорівнює 5. Знайдіть значення у.

варіанти відповідей

1; -5

25

-1; 5

-2

Запитання 11

Точка С - середина відрізка АВ. Знайдіть координати точки А, якщо С(1; 0; 1) і В(6; -3; 0).

варіанти відповідей

 (-4; -3; -2)

 (-4; 3; 2)

 (4; -3; 2)

(6; -3; 0)

Запитання 12

Зайдіть довжину медіани АК трикутника АВС з вершинами у точках А(-8; -4; 0), В(10; 6; -1), С(-6; -14; 1)

варіанти відповідей

100

-10

10

9

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест