Відбивання та заломлення світла

Додано: 24 січня
Предмет: Фізика, 11 клас
16 запитань
Запитання 1

Як називають зміну напрямку поширення світла в разі його проходження через межу поділу двох середовищ?

варіанти відповідей

відбивання світла

заломленням світла

поглинання світла

Запитання 2

Закони заломлення світла?

варіанти відповідей

Для двох даних середовищ відношення синуса кута падіння α до синуса кута заломлення γ є величиною незмінною

Промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр до межі поділу двох середовищ, проведений із точки падіння променя, лежать в одній площині

Чим більшою є оптична густина середовища, тим меншою є швидкість поширення світла в цьому середовищі

Запитання 3

Закінчіть речення: "Чим більшою є оптична густина середовища ..."

варіанти відповідей

тим швидкість поширення світла в цьому середовищі буде більшою

тим меншою є швидкість поширення світла в цьому середовищі

тим меншою є відстань поширення світла в цьому середовищі

Запитання 4

Як називається фізична величина, яка характеризує оптичну густину середовища і показує, у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі менша, ніж у вакуумі?

варіанти відповідей

Абсолютним показником заломлення середовища

Відносним показником заломлення середовища

Абсолютним показником відбивання середовища

Запитання 5

Як називається явище, коли заломлення світла відсутнє, тобто світло повністю відбивається від межі поділу із середовищем меншої оптичної густини?

варіанти відповідей

Явище повного внутрішнього заломлення

Явище повного зовнішнього відбивання

Явище повного внутрішнього відбивання

Запитання 6

Кут падіння світлового променя на поверхню дзеркала дорівнює 250. Чому дорівнює кут між відбитим променем і поверхнею дзеркала?

варіанти відповідей

250

650

900

500

Запитання 7

Як називаються гнучкі нитки, що проводять світло на основі повного внутрішнього відбивання?

варіанти відповідей

Світловоди

Діоди

Фотони

Кванти

Запитання 8

Людина, що перебувала на відстані 2 м від плоского дзеркала, відійшла від нього ще на 50 см. Визначте, якою стала відстань між людиною та її зображенням у дзеркалі.

варіанти відповідей

2 м

3 м

4 м

5 м

Запитання 9

Як називається лінія, уздовж якої поширюється потік світлової енергії?

варіанти відповідей

Світловий кут

Світловий пряма

Світловий промінь

Світловий квант

Запитання 10

Закон прямолінійного поширення світла?

варіанти відповідей

Окремі пучки світла не впливають один на одного і поширюються незалежно

В однорідному прозорому середовищі світло поширюється прямолінійно

Промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений із точки падіння променя, лежать в одній площині

Запитання 11

Закон незалежного поширення світла?

варіанти відповідей

Окремі пучки світла не впливають один на одного і поширюються незалежно

Промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений із точки падіння променя, лежать в одній площині

В однорідному прозорому середовищі світло поширюється прямолінійно

Запитання 12

Як називається явище, коли на межі поділу середовищ частина світлової енергії повертається в перше середовище?

варіанти відповідей

заломлення світла

поглинання світла

відбивання світла

Запитання 13

Закінчіть речення: "Відбивання світла є дзеркальним, якщо ..."

варіанти відповідей

паралельні світлові промені, що падають на плоску поверхню, після відбивання від поверхні поширюються в різних напрямках

паралельний пучок світлових променів, що падає на плоску поверхню, після відбивання від поверхні залишається паралельним

Запитання 14

Закінчіть речення: "Відбивання світла є дифузним, якщо ..."

варіанти відповідей

паралельні світлові промені, що падають на плоску поверхню, після відбивання від поверхні поширюються в різних напрямках

паралельний пучок світлових променів, що падає на плоску поверхню, після відбивання від поверхні залишається паралельним

Запитання 15

Кут між падаючим і відбитим променями становить 110°. Чому дорівнює кут падіння?

варіанти відповідей

30°

110°

55°

70°

Запитання 16

Чому дорівнює абсолютний показник заломлення деякого середовища, якщо світло поширюється в ньому зі швидкістю 2⋅108 м/с?

варіанти відповідей

1,2

1,5

1,8

2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест