Вимірювання кутів у просторі

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 16 разів
15 запитань
Запитання 1

Через дві точки простору можна провести:

варіанти відповідей

  єдину площину 

єдине коло

 єдиний промінь 

єдину пряму

Запитання 2

Через які фігури в просторі неможливо провести площину?

варіанти відповідей

Через дві паралельні прямі

Через пряму і точку поза нею

Через дві мимобіжні прямі

 Через дві прямі, що перетинаються

Запитання 3

Точки А, В, С, D не лежать в одній площині. Виберіть пряму перетину площин АDC і ADB.

варіанти відповідей

 BC 

AD

 BD

 AB

Запитання 4

Прямі а і b перетинаються в точці М. У якому з випадків пряма с обов'язково лежить у площині прямих а і b?

варіанти відповідей

Пряма а і с паралельні

 Пряма с перетинає пряму а і не перетинає пряму b

 Пряма с перетинає прямі а і b не у точці М

 Пряма с проходить через точку М

Запитання 5

Дано прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1.Серед пар прямих виберіть пари мимобіжних прямих.

варіанти відповідей

AC1 i BD1

 BC i D1B

AD i CC1

 B1C i A1D

Запитання 6

Точки М і N не лежать у площині паралелограма АВСD. Виберіть умову, за якої (CDN) ∥ (ABM).

варіанти відповідей

MN = AD

AM ∥ DN

 BM = CN

 AM ⊥ MB

Запитання 7

Площина α паралельна стороні АС трикутника АВС і перетинає сторони АВ і ВС у точках М і N відповідно. Знайдіть довжину відрізка МN , якщо АС = 10, ВМ = 12, МА = 3.

варіанти відповідей

10

 4

 8

  6

Запитання 8

Яка з поданих фігур може бути проекцією многокутника?

варіанти відповідей

а) точка

б) відрізок

в) пряма

г) коло

Запитання 9

К, Р, Т, М - середини ребер АВ, АС, СД, ВД тетраедра АВСД. Якою фігурою є чотирикутник КРТМ?

варіанти відповідей

а) квадрат

б) прямокутник

в) трапеція

г) паралелограм

Запитання 10

Паралельною проекцією точок А, В, С ( С лежить між А і В ) на площину α є точки M, N, K. Знайдіть МN і МК, якщо АВ = 20 см, ВС = 8 см, NК = 2 см.

варіанти відповідей

а) 5 см і 3 см

б) 4 см і 2 см

в) 6 см і 4 см

г) 10 см і 8 см

Запитання 11

Площина α перетинає сторони АВ і AC трикутника АВС відповідно в точках В1 і С1ВС || α (рис. 125). Знайдіть ВС, якщо В1С1 = 1 см, ВВ1 : В1А = 3:1.

варіанти відповідей

1 см

2 см

3 см

4 см

Запитання 12

Відрізок АВ не перетинає площину α, С — середина відрізка АВ. Через точки А, В, С проведені паралельні прямі, які перетинають площину а відповідно в точках А1, В1, С1. (рис. 124). Знайдіть АА1, якщо ВВ1 = 4 cм; CC1 = 3 см.

варіанти відповідей

1 см

2 см

3 см

3,5 см

Запитання 13

Укажіть усі правильні твердження

варіанти відповідей

Через точку А, що не належить площині a, можна провести лише одну пряму, паралельну площині а

Через точку А, що не належить площині a, можна провести лише одну площину, паралельну площині а

Через точку А, що не належить площині a, можна провести лише одну пряму, перпендикулярну площині а

Через точку А, що не належить площині a, можна провести лише одну площину, перпендикурну площині а

Запитання 14

Із точки до площини проведено дві похилі, які дорівнюють 23 см і 33 см. Знайдіть довжину перпендикуляра до площини, якщо проекції похилих відносяться як 2:3.

варіанти відповідей

9

√112

16

12√3

Запитання 15

Пряма, яка лежить в одній з двох перпендикулярних площин, перпендикулярна до лінії їх перетину. Як розміщена ця пряма відносно другої площини?


варіанти відповідей

паралельна до площини

перпендикулярна до площини

мимобіжна до площини

визначити неможливо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест