Високомолекулярні сполуки

Додано: 17 квітня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 34 рази
12 запитань
Запитання 1

До природних полімерів відносяться:


варіанти відповідей

поліетилен, тефлон, полістирен

крохмаль, целюлоза, білки

шовк, льон, бавовна

целюдоза, пластмаси, волокна

Запитання 2

За допомогою яких реакцій можна добути полімер?


варіанти відповідей

ізомеризації 

поліконденсації

гідратації

полімеризації

Запитання 3

Здатність полімерів не втрачати пластичності при багаторазовому нагріванні називають


варіанти відповідей

термореактивністю

денатурацією

деструкцією

термопластичністю 

Запитання 4

.На які групи поділяються полімери за відношенням до процесу нагрівання?


варіанти відповідей

термопластичні 

вулканізовані 

термостійкі

еластичні 

Запитання 5

Вкажіть правильне твердження щодо ступеня полімеризації n


варіанти відповідей

загальна кількість атомів у молекулі 

кількість мономерних ланок в молекулі полімеру

кількість атомів Карбону в молекулі полімеру

група атомів, яка повторюється кілька разів в молекулі полімеру 

Запитання 6

Речовину, яку використовують для проведення реакції полімеризації називають

варіанти відповідей

ізомер

мономер

гомолог

полімер

Запитання 7

За будовою полімерного ланцюга полімери бувають:

варіанти відповідей

Сітчасті

лінійні, розгалужені, сітчасті

розгалужені, прості, складні

лінійні, прості, молекулярні

Запитання 8

Матеріал на основі полімерів, який здатен при нагріванні набувати заданої форми та зберігати її при охолодженні

варіанти відповідей

каучуки

гума

пластмаса

ебоніт

Запитання 9

Полімери синтезують на основі

варіанти відповідей

насичених вуглеводнів

ненасичених вуглеводнів

насичених вуглеводнів і ненасичених вуглеводнів

Запитання 10

Виробництво пластмас призводить до утворення смогу. Що ж таке смог?

варіанти відповідей

Кислотні дощі

Димовий туман

Озоновий дірки

Підвищена концентрація СО2 в повітрі

Запитання 11

Ступінь полімеризації - це...

варіанти відповідей

загальна кількість атомів у молекулі полімеру

кількість атомів Карбону в молекулі полімеру

кількість елементарних ланок у полімерному ланцюзі

кількість молекул мономеру,що вступають в реакцію полімеризації

Запитання 12

Полімеризація - це...

варіанти відповідей

процес послідовного сполучення молекул низькомолекулярних речовин з утворенням високомолекулярних

процес приєднання молекул води до молекул низькомолекулярних речовин

процес послідовного почергового сполучення молекул насиченого та ненасиченого вуглеводнів

процес розриву кратних зв'язків у молекулах мономеру

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест