Вступ. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Скалярні і векторні величини. Проекція вектора на осі координат.

14 запитань
Запитання 1

Що називають цілеспрямованим вивченням явищ і властивостей природи засобами фізики?

варіанти відповідей

Фізичне дослідження

Гіпотеза

Експеримент

 Спостереження

Запитання 2

Що називають кількісною мірою певної властивості тіла, процесу або явища?

варіанти відповідей

Фізичне спостереження

Фізична величина

Фізичне досліження

Фізичний експеримент

Запитання 3

Кратні одиниці є .... за основні одиниці в 10, 100, 1000 і більше разів.

варіанти відповідей

 більшими

точнішими

меншими

Запитання 4

Частинні одиниці є .... за основні одиниці в 10, 100, 1000 і більше разів.

варіанти відповідей

більшими

точнішими

меншими

Запитання 5

Оберіть одиниці вимірювання, які належать до основних у СІ

варіанти відповідей

 Грам

Ватт

Метр

Кулон

Градус Цельсія

Кандела

Ампер

Запитання 6

Значення фізичної величини встановлюють у ході вимірювання. Вимірювання бувають...

варіанти відповідей

Прямі

Точні

Безпосередні

Наближені

Непрямі

Запитання 7

Яку з фізичних величин, ми знаходимо не за допомогою прямих вимірювань. 

варіанти відповідей

Температура

Швидкість руху

Маса

Час

Запитання 8

Визначити проекцію вектора на осі Х і У

варіанти відповідей

ах = 2 ау = 2

ах = 3 ау = 2

ах = 2 ау = -1

ах = 2 ау = 1

Запитання 9

Визначити проекцію вектора на осі Х і У

варіанти відповідей

ах = 3 ау = -1

ах = 3 ау = 1

ах = 2 ау = -1

ах = -3 ау = -1

Запитання 10

Визначити проекцію вектора на осі Х і У

варіанти відповідей

ах = 1 ау = 3

 ах = 2 ау = 0

ах = 0 ау = 2

 ах = 0 ау = 3

Запитання 11

Які фізичні величини називають скалярними?

варіанти відповідей

які визначаються тільки значенням

які визначаються значенням та напрямом

які визначаються тільки напрямом

Запитання 12

Які фізичні величини називають векторними?

варіанти відповідей

які визначаються тільки значенням

які визначаються значенням та напрямом

які визначаються тільки напрямом

Запитання 13

Оберіть векторні фізичні величини

варіанти відповідей

сила

маса

швидкість

час

робота

 імпульс

Запитання 14

Оберіть скалярні фізичні величини

варіанти відповідей

температура

площа

об'єм

час

прискорення

переміщення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест