Вуглеводи

Додано: 11 березня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 3 рази
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть загальну формулу вуглеводів:

варіанти відповідей

CnH2n+2O

CnH2nO2

Cm(H2O)n

CnH2nO

Запитання 2

Вкажіть кількість гідроксильних груп у молекулі глюкози:

варіанти відповідей

2

5

4

6

Запитання 3

Вкажіть значення відносної молекулярної маси глюкози

варіанти відповідей

342

360

180

120

Запитання 4

Які функціональні групи входять до складу молекули глюкози:

варіанти відповідей

гідроксильна

фенольна

альдегідна

естерна

карбоксильна

Запитання 5

Глюкоза -

варіанти відповідей

альдегідоспирт

естер

спирт

альдегід

Запитання 6

Реакція "срібного дзеркала" характерна для:

варіанти відповідей

глюкози

фруктози

крохмалю

целюлози

Запитання 7

Укажіть кінцевий продукт гідролізу крохмалю:

варіанти відповідей

глікоген

гліцерол

глюкоза

етанол

Запитання 8

Речовиною А у ланцюгу перетворень: сахароза → А → етанол буде:

варіанти відповідей

крохмаль

глюкоза

етанова кислота

етаналь

Запитання 9

Продуктом окиснення глюкози купрум (ІІ) гідроксидом є:

варіанти відповідей

вуглекислий газ

глюконова кислота

купрум(ІІ) глюконат

реакція не відбувається

Запитання 10

При спиртовому бродінні 45 г глюкози утворюється вуглекислий газ об'ємом:

варіанти відповідей

22,4 л

33,6 л

11.2 л

4,48 л

Запитання 11

Визначте масу етанолу, що утвориться внаслідок спитрового бродіння розчину глюкози масою 200 г з масовою часткою глюкози 90% 

варіанти відповідей

46 г

92 г

23 г

400 г

Запитання 12

У рослинах глюкоза утворюється в результаті процесу:

варіанти відповідей

дихання

фотосинтезу

горіння

випаровування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест