18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Вуглеводи. Амінокислоти. Білки

Додано: 12 квітня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 358 разів
20 запитань
Запитання 1

Позначте назву кольорової реакції, яка здійснюється дією на білок концентрованою нітратною кислотою з появою жовтого забарвлення:

варіанти відповідей

 Естерифікації

Біуретова

Ксантопротеїнова

Вюрца

Запитання 2

За допомогою біуретової реакції виявляють наявність ... в молекулах білків

варіанти відповідей

пептидних зв'язків

ароматичних амінокислот

залишків амінокислот що містять S

аміногруп

Запитання 3

Позначте назву хімічного зв'язку, за рахунок якого утворюються первинна структура білка.

варіанти відповідей

водневий

йонний

металічний

пептидний

Запитання 4

Позначте назву хімічного зв'язку, за рахунок виникнення якого утворюється вторинна структура білка.

варіанти відповідей

ковалентний

йонний

 водневий

металічний

Запитання 5

Що можна виявити в складі білків за допомогою ксантопротеїнової реакції?

варіанти відповідей

пептидні зв'язки

ароматичні амінокислоти

гідроксильну групу

залишки амінокислот що містять S

Запитання 6


Третинна структура білка - це:

варіанти відповідей

спіраль

розміщення у просторі декількох глобул

глобула

ланцюг з амінокислот

Запитання 7

Денатурація – це втрата білком своєї:

варіанти відповідей

первинної структури;

 вторинної структури; 

третинної структури; 

четвертинної структури.

Запитання 8

До складу амінокислот входять такі групи:

варіанти відповідей

гідроксильна

карбоксильна

карбонільна

аміногрупа

Запитання 9

Для амінокислот характерна наявність двох функціональних груп, проявляють при цьому властивості:

варіанти відповідей

кислотні

лужні

амфотерні

нейтральні

Запитання 10

Як називається зв`язок, що виникає при взаємодії молекул амінокислот між собою:

варіанти відповідей

водневий

пептидний

ковалентний

молекулярний

Запитання 11

Є амінокислоти, здатні синтезуватися в організмі людини і вони мають назву:

варіанти відповідей

незамінні

замінні

ациклічні

ароматичні

Запитання 12

Укажіть групу вуглеводів, до яких відноситься глюкоза. 

варіанти відповідей

моносахариди

дисахариди

полісахариди

трисахариди

Запитання 13

Глюкозу можна визначити за допомогою реактиву:

варіанти відповідей

купрум (ІІ) сульфату

купрум (ІІ) гідроксиду

натрій гідроксиду

спиртового розчину йоду

Запитання 14

Укажіть твердження, що стосуються сахарози

варіанти відповідей

 C6H12O6  

C2H4O2 

 C12H22O11

C2H6

моносахарид

дисахарид

полісахарид

Запитання 15

Укажіть назву вуглеводу, що є твердою волокнистою речовиною :

варіанти відповідей

целюлоза

крохмаль

глюкоза

сахароза

Запитання 16

 Фізичні властивості крохмалю

варіанти відповідей

солодкий на смак

не розчиняється у холодній воді

не має запаху і смаку

розчиняється у холодній воді

Запитання 17

Оберіть фізичні властивості глюкози:

варіанти відповідей

Не розчинна у воді

добре розчинна у воді

біла кристалічна речовина

гігроскопічна

солодка на смак

Запитання 18

Молекули білків складаються із залишків...

варіанти відповідей

вищих карбонових кислот

амінокислот

вуглеводнів

Запитання 19

Скільки амінокислот входить до складу білків?

варіанти відповідей

10

20

30

Запитання 20

Виберіть функціональні групи амінокислот.

варіанти відповідей

−0Н; −СООН


−NH2; −СОН


−NH2; −СООН

−NO2; −СОН

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест