Якісні реакції

Додано: 15 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 19 разів
40 запитань
Запитання 1

Обчисліть масу сульфур(⋁І) оксиду об′ємом 78,4 л (н. у.)

варіанти відповідей

224 г

280 г

300 г

250 г

Запитання 2

Обчисліть масу нітратної кислоти, що необхідна для нейтралізації розчину, який містить барій гідроксид масою 120 г.

варіанти відповідей

90 г

78, 5 г

88,4 г

44, 2 г

Запитання 3

Укажіть продукти термічного розкладання ферум(ІІІ) гідроксиду

варіанти відповідей

FeO і H2O

FeO і H2 

Fe2O3 і H2

Fe2Oі H2O

Запитання 4

 Укажіть формулу оксиду, який не реагує з водою

варіанти відповідей

 N2O5 

SO2  

 Al2O3

Na2O   

Запитання 5

Mg → MgO → MgCl2 → MgCO3

Визначте речовини,необхідні для здійснення перетворень

варіанти відповідей

О2

HCl

CO2

Na2CO3

NaOH

Запитання 6

Виберіть, які продукти утворяться внаслідок реакції CuSO4 + 2KOH →:

варіанти відповідей

Cu(OH)2 + KHSO4

Cu(OH)2 + K2SO4

CuOH + K2SO4

CuOH + KHSO4

Запитання 7

Під час взаємодії кисню з речовиною CS2 утворюються наступні продукти реакції

варіанти відповідей

 С

 СО2

SO2

 O3

Запитання 8

Укажіть формулу речовини, розкладанням якої добувають кисень у лабораторії:варіанти відповідей

К2СО3;

KMnO4;

MnO2;

СаСО3.

Запитання 9

Цинк буде взаємодіяти з сіллю:

варіанти відповідей

FeSO4

Al2(SO4)3

MgSO4

ZnSO4

Запитання 10

З якими з речовин реагуватиме ферум(ІІ) хлорид:

варіанти відповідей

мідь

кальцій карбонат

натрій гідроксид

аргентум нітрат

Запитання 11

При взаємодії з водою оксиду N2O5 утворюється кислота. Вкажіть на її формулу і назву

варіанти відповідей

 HNO3

  HNO2

 NH3

 нітритна кислота

нітратна кислота

нітроген(ІІ) оксид

Запитання 12

Ферум(ІІ) сульфат реагуватиме з основою:

варіанти відповідей

Cu(OH)2

Mg(OH)2

KOH

Al(OH)3

Запитання 13

Обчисліть, який об`єм газу виділяється при взаємодії магнію з хлоридною кислотою масою 18,25 г ?


варіанти відповідей

 5,6 л

  22,4 л

 11.2 л

16,8 л

Запитання 14

До розчину, що містить арґентум нітрат масою 37,4 г, добавили розчин магній хлориду. Визначте масу осаду, що утворився.варіанти відповідей

31,57 г

  10,8 г

  17 г

 15,2 г

Запитання 15

З якими речовинами потрібно провести хімічні реакції, щоб довести амфотерний характер Аl2О

варіанти відповідей

 КОН і HCl

HNО3 і SО3

 ВаО і КОН

  СаО і СО

Запитання 16

Визнач речовини А і D у схемі реакції   

CuS04 + А → D↓ + K2S04

варіанти відповідей

 КОН, Сu(ОН)2  

 KN03, Cu(N03)2   

 К20, CuS04

  Аg, Cu

Запитання 17

Вкажіть формули оксидів, які при взаємодії з водою утворюють основи.

варіанти відповідей

 CaO

 CuO

 K2O

 Na2O

Al2O3

  BaO

Запитання 18

Доповніть рівняння реакцій

СаО + ________ → СаSO4 + H2O

варіанти відповідей

 H2SO3

  SO3

 H2SO4

 Na2SO4

Запитання 19

Доповніть рівняння реакцій

Na2SO+ AgNO3 → ___________ + __________

варіанти відповідей

NaNO3

  Na2NO3

  AgSO4

 Ag2SO4

Запитання 20

Доповніть рівняння реакції

Na2O + ______ → Na2CO3

варіанти відповідей

 CO3

  H2CO3

 CO2

CaCO3

Запитання 21

Установіть відповідність між літерами X,Y i Z та речовинами у схемі перетворень. S → X → SO3 → Y → CuSO4 → Z → CuO. Укажіть відповідні формули речовин.

варіанти відповідей

 X - SO2  

  Y - CuCl2

  X - SO3

Y - H2SO

Z - Cu(OH)2

 Z - Cu

Запитання 22

У схемі реакції A + HCl → ZnCl2 + H2O речовиною А може бути ...

варіанти відповідей

 Zn(OH)2 або Zn

  ZnO або ZnCl2

Zn(OH)2 або ZnO

  Zn або ZnO

Запитання 23

Установіть послідовність добування натрій сульфату із зазначених речовин:

1) сульфур(І⋁) оксид;

2) сульфур(⋁І) оксид;

3) сірка;

4) сульфатна кислота.

варіанти відповідей

2, 1, 3, 4

 3, 1, 2, 4

 3, 2, 1, 4

 4, 2, 1, 3

Запитання 24

Виберіть рядок, в якому всі водні розчини речовин забарвлюють індикатор лакмус у червоний колір


варіанти відповідей

K2CO3; Ba(OH)2; HCl; NaOH

 HCl; H2SO4; H3PO4; HClO4

 H2S; NaNO3; CaCl2; Na2SiO3

SrCl2; HNO2; KOH; HBr

Запитання 25

Виберіть рядок, в якому всі водні розчини речовин забарвлюють індикатор фенолфталеїн у малиновий колір


варіанти відповідей

ZnCl2; Na2CO3; H2SO4; Li2I

 Na2S; CaCl2; H3BO3; Zn(OH)2

Ca(OH)2; LiOH; KOH; Sr(OH)2

H3PO4; HNO2; HBr; H2CrO4

Запитання 26

Вкажіть загальну схему генетичного ряду неметалу:


варіанти відповідей

неметал - основний оксид - луг - сіль

 сіль - нерозчинна основа - оксид - метал

неметал - кислотний оксид - кислота - сіль

  неметал - амфотерний оксид - сіль - нерозчинна основа

Запитання 27

Укажіть кількість речовини водню, який виділиться під час взаємодії сульфатної кислоти з алюмінієм кількістю 0,1 моль:варіанти відповідей

 0,1 моль

  0,3 моль

 0,15 моль

0,25 моль

Запитання 28

Виберіть речовини з якими реагуватиме НСl

варіанти відповідей

 MgO, CaCO3, KOH,Zn

 MgO, Cu, Na2CO3, NaOH

CaO, Ag, MgCO3 , LiOH

 SO2, Ca(OH)2, K2CO3

Запитання 29

Вказати ліву частину схеми реакції:

..... = Mg(NO3)2 + H2O

варіанти відповідей

 Mg + HNO3

  MgO + HNO3

 Mg(OH)2 + HNO3

 Mg + N2

Запитання 30

Доповніть рівняння реакції

ZnО + ________ → ZnSO4+ _________

варіанти відповідей

 H2SO4

H2SO3

  SO3

 H2O

  SO2

Запитання 31

Вкажіть продукт взаємодії калій оксиду з сульфур(VІ) оксидом:

варіанти відповідей

 K2S

  K2SO3

 K2SO4

  K2CO3

Запитання 32

За допомогою якої солі можна виявити сульфати в розчині


варіанти відповідей

солі Ba

солі Са

хориди

солі Na

Запитання 33

Позначте, який осад свідчить про наявність ортофосфатів


варіанти відповідей

жовтий

бурий

сіро-зелений

синій

Запитання 34

Виберіть рядок, у якому відповідність між речовинами та ознакою реакції правильна


варіанти відповідей

Fe(OH)3, бурий осад

BaSO4, синій осад

Cu(OH)2, сіро-зелений осад

Fe(OH)2, білий нерозчинний в лугах осад

Запитання 35

Зазначте речовину, яка виявляє карбонати в розчині

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

лакмус

HCl

хлориди

солі калію

Запитання 36

Поява жовтого осаду можлива при виявленні:


варіанти відповідей

іодидів

ортофосфатів

сульфатів

карбонатів

солей Аргентуму

Запитання 37

За допомогою якого реактиву відрізняють ферум(ІІ) гідроксид від ферум(ІІІ) гідроксиду?


варіанти відповідей

лакмус

NaOH

H2SO4

Cu(OH)2

Запитання 38

Який газ можна розпізнати за допомогою вапняної води Са(ОН)2варіанти відповідей

O2

NH3

CO

CO2

Запитання 39

Який колір має осад аргентум хлорид?


варіанти відповідей

білий кристалічний

жовтий кристалічний

білий сирнистий

жовтий сирнистий

Запитання 40

Якого кольору утворюється осад при взаємодіі натрій гідроксиду з купрум(ІІ) хлоридом?


варіанти відповідей

жовтого

зеленого

блакитного

сірого

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест