24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Загальні положення про касу та порядок ведення касових операцій

Додано: 11 січня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

До касових операцій відносять 

варіанти відповідей

Операції підприємств між собою та з підприємцями і фізичними особами, що пов’язані з прийманням та видачею готівкових коштів при проведенні розрахунків через касу підприємства.


Сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом.

Сировину , матеріали й аналогічні цінності, витрати в незавершеному виробництві (витратах звертання ), готова продукція, не передана в реалізацію, товари для перепродажу і товари відвантажені 

Запитання 2

Грошові знаки національної валюти України — банкноти і монети, які є дійсними платіжними засобами називають...

варіанти відповідей

Готівка

Векселя

Платіжне доручення

Аванс

Запитання 3

Яких осіб не бажано призначати на посади пов’язані з веденням касових операцій, збереженням і транспортуванням коштів?

варіанти відповідей

Осіб, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за навмисні злочини, у яких судимість не погашена або не знята у встановленому порядку

Осіб, які страждають на хронічні та психічні захворювання

Осіб, які перебувають на спеціальному медичному обліку з приводу алкогольної або наркотичної залежності

Всі відповіді вірні

Не має жодної правильної відповіді

Запитання 4

Всі наявні гроші і цінні папери на підприємствах зберігаються

варіанти відповідей

В касі

В гаманці у директора

В шухляді

Складають у банку та закопують під деревом

Запитання 5

Хто несе відповідальність за збереження всіх цінностей у касі?

варіанти відповідей

Касир

Директор

Головний бухгалтер

Економіст

Запитання 6

Де здійснюють облік операцій з готівкою підприємці?

варіанти відповідей

У відповідних книгах обліку

В Балансі

У накладній

У зошиті в клітинку

Запитання 7

Що таке ліміт каси?

варіанти відповідей

Граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час


Найменьший розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час

Дохід за робочий день

Запитання 8

Як на підприємстві установлюють ліміт каси?

варіанти відповідей

Самостійно на підставі розрахунку

Наказом Міністерства фінансів

Взагалі не установлюють

По рекомендації банку

Запитання 9

Куди здається готівкова виручка (готівка), що перевищує встановлений ліміт каси?

варіанти відповідей

До банків для її зарахування на банківські рахунки

Залишається в касі

Відвозять до Казначейства

Ховають до директорського сейфу

Запитання 10

Протягом якого часу кошти, понад установлений ліміт каси, можуть знаходитись в касі підприємства?

варіанти відповідей

Протягом трьох робочих днів

На протязі тижня

Один день

Взагалі забороняеться

Запитання 11

Що означає - ліміт дорівнює 0 грн?

варіанти відповідей

Підприємство не встановило ліміт

Підприємство-банкрут

Підприємство вирішило не здавати готівку до банку

В касі не має готівки

Запитання 12

Що призводить до нарахування фінансових санкцій?

варіанти відповідей

Не здана виручка

Відсутність доходу

В касі знаходиться валюта іншої країни

Недостача в касі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест