Тести для конкурсу професійної майстерності з професії «Тракторист-машиніст с/г виробництва».

Про матеріал

Тести вміщують в собі матеріали для впровадження інформаційних технологій та контролю навченості учнів при проведенні конкурсу професійної майстерності з предметів «Агротехнологія», «Сільськогосподарські машини», «Трактори», «Охорона праці».
Пропонується для викладачів спецдисциплін механізаторського напрямку

Перегляд файлу

Тести для конкурсу професійної майстерності з професії «Тракторист-машиніст с/г виробництва».

 

1. Хто розслідує i бере на облік нещасні випадки  з учнями у період  практики на виробництві під керівництвом посадових осіб навчального   закладу на відведеній для цiєї мети ділянці?

    а) підприємство;

    б) навчальний заклад;

    в) розслідуються органом управління освіти, беруться на облік навчальним закладом.

 

2. За якою формою складається акт про нещасний випадок з учнем?

    а) За формою Н-1;

    б) За формою НН;

    в) За формою акту спеціального розслідування.

 

3. Повторний інструктаж на робочому мiсцi на роботах без підвищеної  небезпеки проводиться:

    а) щомісяця;

    б) один раз за півріччя;

    в) щороку.

 

4. Коли проводиться позаплановий (позачерговий) інструктаж з ОП?

а) у разі переведення працівника з одного цеху до іншого;

б) під час направлення для виконання одноразової або тимчасової роботи;

в) за умови зміни технології або після нещасного випадку.

 

5. Найефективніший засіб штучного дихання:

а) потерпілому підняти руки за голову i опустити груди;

б) вдувати повітря рот в рот (ніс) потерпілого;

в) періодично натискати на грудну клітку потерпілого i відпускати.

 

6. Вік прийняття на роботу неповнолітніх:

    а) з 15 років;

    б) з 15 років, а в окремих випадках з 14 років;

    в) з 16 років.

 

7. За який період відбудеться один такт в чотиритактному двигуні?

а) один оберт колінчатого вала;

б) два оберти колінчатого вала;

в) один хід поршня;

г) два хода поршня.

 

8. За яким показником визначають тяговий клас  трактора?

  а) за середнім тяговим зусиллям; 

  б) за номінальним тяговим зусиллям;

  в) за середнім зваженим тяговим зусиллям;  

  г) за максимальним тяговим зусиллям.

 

9. Для чого призначений  декомпресійний  механізм?

  а)  компенсації  теплового зазору;

  б)  зниження динамічних  навантажень в ГРМ;

  в)  полегшення  прокручування  колінвала  дизельного  двигуна;

  г)  компенсації надлишкового тиску.

 

10. Для чого  призначений  газорозподільний механізм?

  а)  наповнення  циліндрів  горючою  сумішшю і випуску  відпрацьованих  газів;

  б)  наповнення циліндрів горючою сумішшю або повітрям і випуску відпрацьованих газів;

  в) для рівномірного  розподілу  повітря  по циліндрах і випуску відпрацьованих газів;

  г)  для  своєчасного впуску в циліндри свіжої  горючої  суміші  чи повітря  та випуску залишкових  продуктів згоряння.

 

11. З якою метою клапани відкриваються  раніше  мертвих точок, а закриваються  пізніше?

  а)  для більш рівномірної роботи  двигуна;

  б)  для забезпечення  потрібних  фаз газорозподілу;

  в)  для покращення  сумішоутворювання;

  г)  для покращення  наповнення і очистки циліндрів.

 

12. Які насоси використовують в системах мащення дизельних двигунів?

  а)  шестерінчастого типу;

  б)  діафрагмового типу;

  в)  плунжерного типу;

  г)  поршневого типу.

 

13. Яку  систему  охолодження  називають закритою?

  а)  повітряну, якщо вона обладнана спеціальними щитками  (дефлекторами) для спрямовування потоків повітря;

  б)  рідинну, парова порожнина , якої  не має безпосереднього  з'єднання з атмосферою;

  в)  рідинну, порожнина, якої відокремлена  від атмосфери  спеціальним пристроєм  з паровим і повітряним клапанами;

  г)  рідинну із замкнутою  багаторазовою циркуляцією  одного і того ж обсягу охолоджуючої  рідини.

 

14. Від чого залежить  пробивна  напруга   свічки?

  а)  довжини і стану проводів високої напруги;

  б)  типу системи запалювання, котушки запалювання;

  в)  іскрового зазору, ступеня стиску;

  г)  правильна відповідь відсутня.

 

15. Який кут називають  кутом випередження  запалювання?  

   а)  замкнутого стану  контактів  переривника;

   б)  розімкнутого стану контактів  переривника;

   в)  між положенням  кривошипа  колінчастого вала  в момент  іскроутворення  та ВМТ;

   г)  правильна відповідь відсутня.

 

16. Які генератори  використовують  на сучасних  тракторах  і автомобілях?

  а)  змінного струму з випрямлячами;

  б)  постійного струму з регулятором сили струму;

  в)  постійного струму з регулятором напруги;

  г)  змінного струму з датчика Холла.

 

17. Для чого призначений диференціал?

  а)  розподілу  крутного  моменту  на піввісі;

  б)  забезпечення  повороту  коліс  з різною  кутовою  швидкістю;

  в)  збільшення  крутного  моменту  на піввісі; 

  г)  для розподілу  крутного  моменту  на піввісі  і забезпечення  обертання коліс з  різною  кутовою  швидкістю  при повороті  і на нерівностях  дороги.

 

18. Який  спосіб  повороту  у трактора  Т-150 К?

  а)  поворотом  передніх  коліс;

  б)  шляхом  злому  піврам;

  в)  поворотом  задніх  коліс;

  г)  одночасним  поворотом  передніх  і задніх коліс.

 

19. У яких тракторів  менший  середній  тиск  на ґрунт?

  а)  гусеничних;

  б)  напівгусеничних;

  в)  колісних;

  г)  правильна відповідь відсутня.

 

20. Яку точку  називають  центром  повороту  колісного  трактора?

  а)  рівновіддалену  від середини    переднього  і заднього мостів;

  б)  в якій перетинаються перпендикуляри до осей  мостів;

  в)  в якій перетинаються  геометричні  вісі  коліс;

  г)  рівновіддалену  від середини  заднього  моста.

 

21. Як називається  комплекс  робіт щодо  підтримання  роботоздатності  та справності машин при їх використанні, зберіганні і транспортуванні?

а) технічне обслуговування;

б) діагностування;

в) капітальний  ремонт;

г) поточний  ремонт.

 

22. Що змінюється з часом в машини, яка знаходиться в експлуатації і виконує роботу?

а) вага машини;

б) показники технічного стану;

в) ширина колії;

г) тягове зусилля.

 

23. Що є причиною пошкодження шин та інших гумових виробів?

а) неправильна експлуатація;

б) неправильний догляд;

в) неправильне зберігання;

г) всі перелічені.

 

24. Який показник  визначає економічність  двигуна  під час випробування?

а) крутний момент;

б) питома витрата палива;

в) номінальна потужність і годинна витрата палива;

г) ефективна потужність.

 

25. Що  виникає  внаслідок  значних  перевантажень  машини, низької якості ТО, ремонту і зберігання?

а) конструктивні дефекти;

б) виробничі дефекти;

в) експлуатаційні дефекти;

г) всі перелічені.

 

26. Які ви знаєте параметри технічного стану машини?

а) номінальний, безвідмовний, допустимий;

б) безвідмовний, допустимий, граничний;

в) номінальний, допустимий, граничний;

г) робочий, номінальний, допустимий.

 

27. Які є основні показники технічного стану двигуна?

а) потужність та питома витрата палива;

б) виникнення ненормальних шумів та стуків;

в) відказ механізму;

г) роботоздатність, придатність до ремонту.

 

28. Які несправності перевіряють зовнішнім оглядом?

а) стан ущільнень, підтікання робочих рідин, комплектність і відсутність механічних пошкоджень;

б) стуки, шуми, удари;

в) сигналізації, гальма, рульове керування;

г) компресію.

 

29. Від чого залежить підтримання машини в робочому стані?

а) своєчасного проведення ремонтно-обслуговуючих робіт;

б) своєчасного проведення заходів, які забезпечують справність і роботоздатність виробу;

в) своєчасного проведення технічного огляду;

г) правильною постановки машини на зберігання.

 

30. Які види робіт входять до кожного виду технічного обслуговування?

а) миття, контроль, очищення, мащення, регулювання, закріплення болтових з’єднань, заміна деяких частин;

б) зварювання, механічна обробка, розмітка;

в) свердління, фарбування, обезжирювання;

г) зберігання, припасування, гнуття, правка.

 

31. Коли і через який інтервал часу виконується щозмінне технічне обслуговування (ЩТО) за тракторами?

а) посередині зміни, через 4 години роботи;

б) через 60 годин роботи;

в) через 100 годин роботи;

г) до початку або в кінці зміни, через 8 – 10 годин роботи.

 

32. Який повинен бути вільний хід (люфт) рульового колеса колісних машин?

а) не більше 200;

б) не більше 100;

в) не більше 0–30;

г) не більше 360.

 

33. Для тракторів, виробництво яких розпочалося після 1 січня 1982 року, періодичність ТО становить?

а) ТО-1 (125 мотогодин), ТО-2 (500 мотогодин), ТО-3 (1000 мотогодин);

б) ТО-1 (100 мотогодин), ТО-2 (200 мотогодин), ТО-3 (300 мотогодин);

в) ТО-1 (50 мотогодин), ТО-2 (100 мотогодин), ТО-3 (150 мотогодин);

г) ТО-1 (1000 мотогодин), ТО-2 (2000 мотогодин), ТО-3 (3000 мотогодин).

 

34. Якому критерію повинно відповідати переведення трактора на осінньо-зимовий період експлуатації (сезонне технічне обслуговування осінь-зима)?

а) середньодобова температура нижче +50;

б) настання морозів із температурою мінус 100;

в) середньодобова температура протягом 10 днів становить 00;

г) середньодобова температура протягом 10 днів становить 100 із тенденцією до підвищення.

35. Яка причина того, що під час роботи трактора (автомобіля) двигун працює з перебоями і не розвиває необхідної потужності?

а) порушена установка кута випередження запалювання (бензиновий двигун) або кута випередження подачі палива (дизельний двигун);

б) трактор (автомобіль) довгий час працює з перенавантаженням;

в) ослаблений натяг паса вентилятора і рідинного насоса;

г) порушення роботи трансмісії.

 

36. Протягом якого часу має бути відстояне дизельне паливо перед заправкою?

а) не менше двох діб;

б) не менше одного місяця;

в) не менше двох тижнів;

г) не менше однієї години.

 

37. На що вказують випускні гази чорного кольору?

а) на повне згорання палива;

б) на неповне згорання палива;

в) потрапляння оливи в циліндр;

г) на потрапляння охолоджувальної рідини в циліндр.

 

38. Що таке періодичність технічного обслуговування (ремонту)?

а) інтервал часу роботи;

б) напрацювання між відмовами;

в) інтервал часу або напрацювання між двома послідовними обслуговуваннями (ремонтами) одного виду;

г) напрацювання до капітального ремонту.

 

39. Яку речовину необхідно заливати в систему охолодження в зимовий період?

а) оливу;

б) тосол;

в) воду;

г) електроліт.

 

40. Вкажіть, який спосіб руху агрегату застосовують під час оранки на полях правильної форми?

а) човниковий;                                                

б) круговий; 

в) всклад-врозгін;                                                  

г) діагональний.

 

41. Продовжіть  речення.

Оранка врозгін починається ___________________ загінки, посередині загінки утворюється ________________________ , а по краях _________________________.

 

42. Допишіть визначення.

Обробіток ґрунту – це________________________________________________,

 контроль за якістю обробітку ґрунту здійснюється за такими показниками:

_______________________________________________________________________.

 

43. Допишіть визначення.

Культурна оранка – це  __________________________________ і переваги її в тому, що_______________________________________________________________.

 

44. Оранка глибиною 20-22см вважається глибокою?

а) так;          

б) ні.

 

45. Вкажіть напрямок оранки на водоерозійних ґрунтах?

а) впоперек схилу;

б) вздовж схилу;

в) по діагоналі схилу;

г) немає значення.

 

46. Вставте слово у фразу:

Оранку всклад починають…............. загінки. При цьому способі по середині загінки утворюються………………………., а між сусідніми загінками........................

 

 47. Встановити відповідність між питаннями та відповідями.

1. Плуг з напівгвинтовою полицею

а) добре перевертає, але задовільно кришить;

2. Плуг з гвинтовою полицею

б) добре розпушує, але недостатньо обертає скибу;

3. Плуг з циліндричною полицею

в) добре перевертає, але майже не розпушує ґрунт;

4. Плуг з культурною полицею (еліптичною)

г) забезпечує доброякісну оранку, особливо в поєднанні з передплужником.

 

48. Закінчіть речення:

Під час обробітку ґрунту здійснюють такі технологічні процеси…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

49. Допишіть визначення:

Плужна підошва - це: …………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………….  і утворюється при…………………………………………………………………………..

 

 

 

50. Чи потрібно проводити боронування під кутом до напрямку оранки?

а) так;                         

б) ні.

 

51. Вказати, як правильно встановити дисковий ніж плуга відносно леза леміша передплужника?

а) на 2-3 мм нижче;           

б) на 2-3 см нижче;

в) на 2-3 см вище;

г) на 2-3 мм вище.

 

52. Визначте, з яким трактором агрегують плуг ПЛН – 5 – 35?

а) ДТ-75М;

б) Т – 150К;

в) МТЗ – 80;

г) Т – 40.

 

53. Визначте дозволений відсоток глиб, площею більше 10 см2 на поверхні поля після оранки.

а) 5 – 10%;

б) 10 – 15%;

в) 15 – 20%;

г) 20 – 25%.

 

54. Вкажіть, коли потрібно опускати плуг після повороту?

а) за 1м до контрольної борозни;

б) коли один корпус плуга підійде до контрольної борозни;

в) коли останній корпус плуга підійде до контрольної борозни.

 

55. Визначте, як проводять першу борозну під час оранки?

а) передній корпус орав на всю глибину;

б) передній корпус орав на половину заданої глибини;

в) передній і задній корпус орали на половину заданої глибини;

г) передній і задній корпус орали на всю глибину.

 

56. Вказати товщину бруска,  який встановлюють під опорне колесо?

а) дорівнює глибині орання;               

б) на 2-3 см менше глибини орання;

в) на 2-3 см більше заданої глибини;

г) на 3-4 см більше заданої глибини.

 

57. Вказати відстань між носками лемешів передплужника і корпуса?

а) 150-200 мм;    

б) 200-250 мм;

в) 250-300 мм;

г) 300-350 мм.

58. Вкажіть, коли необхідно виглибити плуг перед поворотом?

а) коли задній корпус пройде контрольну борозну;

б) коли передній корпус пройде контрольну борозну;

в) коли другий корпус пройде контрольну борозну;

г) коли всі корпуса пройдуть контрольну борозну.

 

59. Вкажіть, який спосіб руху агрегату застосовують під час оранки?

а) човниковий;         

б) круговий;

в) всклад, врозгін;               

г) діагональний.

 

 60. Встановити відповідність між питаннями та відповідями.

Тест потрібно завершити

Набір відповідей

  1. (показники якості оранки) Строк оранки.

а) визначають профілеміром або оглядом в 10-15 місцях лінійкою; 

  1. Глибина обробітку

б) методом накладання метрових рамок в 15-20 місцях по діагоналі зораного поля;

  1. Рівномірність поверхні

в) оптимальний з встановленими агротехнічними вимогами;

  1. Гребенястість

г) шляхом проходу впоперек оранки накладання шнура в 3-5 місцях;

  1.  Бриластість  

д) бороздоміром або лінійкою з поділками.

 

61. Які переваги сучасних грунтозберігаючих технологій від стандартних? (дати розгорнуту відповідь)

 

62. Встановити відповідність між питаннями та відповідями:

Тест потрібно завершити

Набір відповідей

1. В чому суть  інтенсивної технології вирощування с/г культур

а) лущення стерні, внесення мінеральних та органічних добрив;

2. Переваги озимих культур від ярих

б) пар, зернобобові, багаторічні трави;

3. Що є  характерною особливістю інтенсивної технології вирощування с/г культур

в) швидше відростають, заглушують бур’ян, раніше дозрівають ;

4. Місце озимих культур у сівозміні

г) створення оптимальних умов вирощування с/г культур на всіх етапах їх росту і розвитку;

5. Які операції включають підготовку під посів озимих культур

д) своєчасне і високоякісне використання всіх технологічних операцій, дотримання норм, строків посіву і т. д.

 

docx
Додано
15 квітня 2018
Переглядів
2451
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку