24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Тести "Основні та додаткові відпустки"

Про матеріал

Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, уста­новами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надають­ся щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця ро­боти (посади) і заробітної плати. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні.

Перегляд файлу

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щорічні основні, додаткові та відпустки по навчанню

( ТЕСТИ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І РІВЕНЬ

1. Всі громадяни, зайняті суспільно-корисною працею, незалежно від форм власності і форм господарювання, які перебувають у трудових відносинах і підлягають державному соціальному страхуванню, мають право на одержання щорічної оплачуваної відпустки.

а). Правильно;

б). Неправильно;

2. Закон України. «Про відпустки» прийнятий в:

а). 1993 р.;

б). 1994 р.;

в). 1995 р;

г). 1996 р.

3. Щорічну основну і щорічні додаткові відпустки ще називають:

а). соціальними відпустками;

б). трудовими відпустками;

в). творчими відпустками;

г). оздоровчими відпустками.

4. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як:

а). 22 календарних днів;

б). 23 календарних днів;

в). 24 календарних днів;

г). 25 календарних днів.

5.Промислово-виробничому персоналу вугільної, металургійної, електроенергетичної промисловості, надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні із збільшенням за кожні два відпрацьовані роки на два календарних дні, але не більше:

а). 28 календарних днів;

б). 30 календарних днів;

в). 32 календарних днів;

г). 34 календарних днів.

6. Працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче, надається щорічна основна відпустка тривалістю:

а). 28 календарних днів;

б). 30 календарних днів;

в). 32 календарних днів;

г). 34 календарних днів.

7. Особам віком до 18 років надається щорічна основна відпустка тривалістю:

а). 27 календарних днів;

б). 29 календарних днів;

в). 31 календарних днів;

г). 33 календарних днів.

8. Державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю:

а). 28 календарних днів;

б). 30 календарних днів;

в). 32 календарних днів;

г). 34 календарних днів.

9. Суддям надається щорічна відпустка тривалістю:

а). 28 календарних днів;

б). 30 календарних днів;

в). 32 календарних днів;

г). 34 календарних днів.

10. Службовцям, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до

а). 12 календарних днів;

б). 13 календарних днів;

в). 15 календарних днів;

г). 16 календарних днів.

11. Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці надається працівникам тривалістю до:

а). 29 календарних днів;

б). 31 календарних днів;

в). 33 календарних днів;

г) 35 календарних днів.

12. Щорічна додаткова відпустка працівникам, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я тривалістю до:

а). 29 календарних днів;

б). 31 календарних днів;

в). 33 календарних днів;

г) 35 календарних днів.

13. Щорічна додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем надається— тривалістю до:

а). 7 календарних днів;

б). 9 календарних днів;

в). 11 календарних днів;

г). 13 календарних днів.

14. Додаткова відпустка особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, становить:

а). 12 календарних днів;

б). 13 календарних днів;

в). 15 календарних днів;

г). 16 календарних днів.

15. Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних закладів освіти, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання екзаменів загальною тривалістю протягом року:

а). 31 календарних днів;

б). 33 календарних днів;

в) 35 календарних днів;

г). 37 календарних днів.

16. Працівникам, які складають екзамени екстерном за основну школу надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:

а). 21 календарних днів;

б). 23 календарних днів;

в). 24 календарних днів;

г). 25 календарних днів.

17. Надається щорічна чергова відпустка засудженим до виправних робіт без позбавлення волі за час відбування покарання.

а). Правильно;

б). Неправильно.

18. Працівникам, які складають екзамени екстерном за старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:

а). 28 календарних днів;

б). 30 календарних днів;

в). 32 календарних днів;

г). 34 календарних днів.

19. Працівникам, допущеним до складання вступних екзаменів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання екзаменів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку на кожний екзамен:

а). 7 календарних днів;

б). 10 календарних днів;

в). 11 календарних днів;

г). 13 календарних днів.

20. Тим, хто навчається за вечірньою та заочною формами навчання філології (мова та література), щорічно додатково надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до:

а). 7 календарних днів;

б). 10 календарних днів;

в). 11 календарних днів;

г). 13 календарних днів.

21. Щорічна основна та додаткові відпустки повної тривалості надаються працівникам після закінчення ……… місяців безперервної роботи:

а). 4;

б). 5;

в). 6;

г). 7.

22. Щорічні відпустки за другий та наступні роки можуть надаватися працівникові:

а). в будь-який час;

б). після 5 місяців безперервної роботи;

в). після 6 місяців безперервної роботи;

г). після 7 місяців безперервної роботи.

23. Черговість надання працівникам відпусток визначається:

а). законом;

б). графіком;

в). статутом;

г). генеральною угодою.

24. Власник зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за:

а). 1 тиждень;

б). 2 тижні;

в). 3 тижні;

г). 4 тижні.

25. Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше:

а). 10 календарних днів;

б). 12 календарних днів;

в). 13 календарних днів;

г). 14 календарних днів.

ІІ РІВЕНЬ

26. Право на відпустку не мають:

а). особи, які працюють за договорами підряду;

б). особи, які працюють за авторським договором;

в). позаштатні працівники;

г). особи, які працюють у платному апараті або на підприємствах чи в установах профспілкових або інших громадських організацій;

д). засуджені до виправних робіт без позбавлення волі за час відбування покарання.

27. Виберіть правильну відповідь:

а). право на відпустку забезпечується гарантованим наданням відпустки в натурі визначеної тривалості із збереженням на її протязі місця роботи (посади) і виплатою середньої заробітної плати;

б). Забороняється звільнення працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу під час перебування їх у відпустці, за винятком випадків повної ліквідації підприємства;

в). Відпустка повинна забезпечити працівникам необхідний відпочинок, тому забороняється заміна відпустки грошовою компенсацією, за винятком окремих випадків.

28. Щорічні додаткові відпустки надаються працівникам:

а). за роботу із шкідливими і важкими умовами праці;

б). на період складання державних екзаменів у вищих закладах освіти незалежно від рівня акредитації;

в). які навчаються без відриву від виробництва у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною формами навчання;

г). в інших випадках передбачених законодавством.

29. Законом України «Про відпустки» встановлюються такі види відпусток:

а). щорічні відпустки;

б). відпустки у зв'язку з навчанням;

в). творчі відпустки;

г). соціальні відпустки.

30. Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:

а). порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки;

б). несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки;

в). тимчасової непрацездатності працівника;

г). наростання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

д). збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.

31. Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі:

а). порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки;

б). несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки;

в). тимчасової непрацездатності працівника;

г). наростання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

д). збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.

32. До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки зараховуються:

а) час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;

б). час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;

 

в) час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих: виробничих факторів.

г). час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому надавалося матеріальне забезпечення.

33. Відкликання з щорічної відпустки допускається у випадках:

а). відвернення стихійного лиха;

б). на першу вимогу власника;

в). виробничої аварії;

г). відвернення нещасних випадків, простою.

34. Щорічна відпустка з ініціативи власника може бути перенесена на інший період у випадку:

а). письмової згоди працівника;

б). ліквідації підприємства, установи, організації;

в). згоди профспілки;

35. Забороняється:

а). ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд;

б). переносити відпустки  на інший період;

в). ненадання відпустки протягом року особам до 18 р;

г). Поділяти відпустку.

36. Додаткова оплачувана відпустка тривалістю від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних надається на період складання перевідних екзаменів в:

а). середній школі;

б). основній школі;

в). старшій школі.

37. До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку зараховуються:

а) час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надається відпустка;

б).час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково.

в). час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому надавалося матеріальне забезпечення.

38. При складанні графіків черговості надання щорічних відпусток враховуються:

а). інтереси власника;

б). інтереси виробництва;

в). інтереси працівника;

г). інтереси держави.

39. Додаткова оплачувана відпустка 10 календарних днів щорічно надається працівникам які навчаються на………. курсах у вищих закладах освіти першого та другого рівня акредитації з вечірньою формою навчання:

а). 1;

б). 2;

в). 3;

г). 4.

40. Додаткова оплачувана відпустка 20 календарних днів щорічно надається працівникам які навчаються на………. курсах у вищих закладах освіти першого та другого рівня акредитації з вечірньою формою навчання:

а). 1;

б). 2;

в). 3;

г). 4.

doc
До підручника
Основи правознавства 9 клас (Святокум О.Є., Святокум І.О.)
Додано
4 січня 2019
Переглядів
971
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку