Тести з української мови на тему "Лексикологія"

Про матеріал

Дані тести розроблені для здобувачів освітніх послуг старших класів за підручником Плюща М. Я. з української мови для профільного рівня. Для тих, хто більш поглиблено вивчає українську мову і готується здавати ЗНО.

Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

 

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

 

Кафедра методики викладання української мови та літератури

 

 

 

ПРОЕКТ

з методики навчання української мови та літератури у вищій школі на тему: «Методика навчання лексикології та фразеології»

 

 

 

 

Підготувала студентка-

магістрантка І курсу 11-УЗ групи

Дмитрієнко Аліна Миколаївна

 

 

 

Ніжин – 2018 р.

  1. Під час формування наукового світогляду знання з лексикології та фразеології відіграють значу роль у процесі ознайомлення школярів із функціями мови. Якими саме?

А) суспільною, пізнавальною, кумулятивною, інформативною;

Б) суспільною, комунікативною, кумулятивною, інформативною;

В) суспільною, комунікативною, граматичною, інформативною;

Г) стилістичну, систематичною, комунікативною, кумулятивною, інформативною;

2. На чию думку, робота над лексикою проводиться у двох аспектах – загальноосвітньому та практичному?

А) М. Т. Баранов;

Б)А. В. Нікітіна;

В) Б. О. Ларін;

Г) І. С. Олійника;

3. Які наукові засади навчання лексикології та фразеології виділяють М. І. Пентилюк та Т. Г. Окуневич?

А) наукові, лінгвістичні та методичні;

Б) психологічні, тренувальні та методичні;

В) психологічні, лінгвістичні та методичні;

Г) психологічні, пізнавально-естетичні та пізнавальні;

4. Відповідно до теорії О. О. Потебні слово наділене внутрішньою формою і складається з трьох елементів, з яких саме?

А) єдності звуків, уявлення та саме значення;

Б) єдності букв, сприймання та саме значення;

В) мислення, уявлення та саме значення;

Г) увага, уявлення та єдність букв;

5. Скільки у сучасному мовознавстві відомо визначень фразем?

А) понад 30

Б) понад 25

В) понад 50
Г) понад 10

6. З’єднайте основні етапи засвоєння лексикології та фразеології із вивченням у класах

1) 1-4 класи                       А) Основний

2) 5-6 класи                       Б) Поглиблювальний

3) 7-9 класи                       В) Пропедевтичний

4) 10-11 класи                   Г) Функціонально-стилістичний

7. Які три груп принципів використовуються у навчанні лексикології та фразеології?

А) загальнодидактичні,семантичний, методичні;

Б) поглиблюваний, лінгводидактичні та методичні;

В) загальнодидактичні, лінгводидактичні та власне методичні;

Г)стилістичні, загальнодидактичні,історичний;

8. Які етапи проходить засвоєння нових знань із лексикології та фразеології?

А) увага, запам’ятовування, висновок та сприйняття;

Б) усвідомлення, запам’ятовування, відтворення та сприйняття;

В) усвідомлення, пропедевтичний, відтворення та сприйняття;

Г) спеціальний, запам’ятовування, відтворення та мисленнєвий;

9. З’єднайте типи вправ з призначенням

1. Вправи на запам’ятовування слова, його семантики в єдності з вимовою та граматичною формою

А) Вирішують комунікативні завдання на основі засвоєного словника

2.Формування сполучень слів смислового характеру

Б) Формують уміння й навички аналізувати ситуацію, стильові ознаки, лексичні одиниці, стиль тексту

3.Вправи підготовленого мовлення

В) Закріплюють семантику слів і словосполучень, утворених на основі смислової узгодженості.

4. Ситуативні

Г) Сприяють створенню речень, текстів на основі здобутих знань

5. Творчі вправи

Д) Доводять, що словосполучення будуються за законами смислової узгодженості в тісній взаємодії з граматичними нормами

6. Лексичний, лексико-стилістичний аналіз

Е) Сприяють засвоєнню лексичних одиниць мови, збагаченню словникового запасу учнів.

7. Словникові

Є) Сприяють активній роботі над опорами для створення власних висловлювань.

10. Вставте пропущене слово

У методиці лексикології та фразеології значна увага приділяється….

А) тренувальним вправам

Б) засобам навчання

В) виконанню індивідуальних завдань

Г) словниковій роботі

11. Які види словникових вправ виділяються за М.І. Пентилюк та Т. Г. Окуневич?

А) словникові, лексико-причинові, лексико-орфографічні, лексико-стилістичні

Б) лексичні, лексико-граматичні, лексико-орфографічні, лексико-стилістичні

В) лексико-граматичні, лексико-змістові, лексико-стилістичні

Г) лексичні, лексико-орфографічні, стилістичні

12. Як зазначає М. І. Пентилюк … - це цільові й змістові збіги, що снують між навчальними предметами.

А) міжпредметні зв’язки

Б) принципи

В) система вправ

Г) методи і прийоми

13. З’єднайте класифікаційну ознаку з видами зв’язків

1) За контактами з іншими предметами

А) Фактичні, понятійні, теоретичні

2) За змістом

Б) На уроці (розповідь бесіда), бінарні уроки, у домашній роботі (завдання міжпредметного характеру), у позакласній роботі (гуртки, олімпіади)

3) За метою використання

В) Генетичні(зіставні), функціональні

4) За часом, формами реалізації

Г) Для доповнення й поглиблення знань про мову, порівняння споріднених чи відмінних явищ, для розширення ерудиції, уведення нового

14. М. Т. Баранов виділяє три види міжпредметного матеріалу, які саме?

А) понятійно-лексичний, дидактично -мовний, навчально-розвивальний
Б) науковий, комінікативно-мовний, систематичний
В) нормативно-термінологічний, комінікативно-діяльнісний, навчально-дидактичний
Г) понятійно-термінологічний, комінікативно-мовний, навчально-дидактичний

15. На які дві групи поділяються засоби навчання ?

А) таблиці, ілюстрації
Б) презентації, схеми
В) зорова наочність, ТЗН
Г) плакати, аудіозапис

16. Допишіть, що належить до зорової наочності

Таблиці,….

17. Установіть по порядку, що необхідно враховувати під час фонетичного та граматичного матеріалу

1.              А)  органічність зв’язку з лексичними знаннями;

2.              Б) специфічні ознаки;

3.              В) важливість для формування орфографічних умінь та навичок;

18. Для закріплення знань про різницю між звуком і словом, їх різну роль у мові доцільно, крім лексичного значення, указати його…

А) тлумачення
Б) звуко-буквений склад
В) показ слова в контексті
Г) зробити морфологічний розбір слова

19. Чи обмежується словникова робота розділом «Лексикологія. Фразеологія» в 5-6 класах?

А) так
Б) ні

20. Хто відзначив, що «граматичні форми й значення слів перебувають у тісному взаємозв’язку з лексичними значеннями»

А) О. О. Потебня
Б) М. Т. Баранов
В) І. С. Олійник
Г) В. В. Виноградов

 

 


ВІДПОВІДІ:

1.Б; 2. Г; 3. В; 4. А; 5. А; 6. 1 – В, 2 – А, 3 – Б, 4 – Г; 7. В; 8. Б; 9. 1 – В, 2 – Д, 3 – Є, 4 – А, 5 – Г, 6 – Б, 7 – Е; 10. Г; 11. Б; 12. А; 13. 1 – В, 2 – А, 3 – Г, 4 – Б; 14. Г; 15. В; 16. Таблиці, схеми, тематичні словники, плакати, тести різних стилів; 17. 1 – Б, 2 – В, 3 – А; 18. Б; 19. Б; 20. Г.   

 

 

docx
До підручника
Українська мова (профільний рівень) 10 клас (Плющ М.Я. та ін.)
Додано
26 липня 2018
Переглядів
1628
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку