9 грудня о 18:00Вебінар: Лайфхаки для формування ключових умінь педагога ХХІ століття

Тестова контрольна робота з фізики №3 9 кл

Про матеріал
Завдання складені до вимог чинної програми з фізики для 9 кл (нова програма), у вигляді тестових завдань з однією правильною відповіддю. Завдання оцінюються 1-3 по 1 б, 4-6 по 2 б, 7-9 по 3 б, 10-12 по 4 б, всього можна набрати 30 б, шкала оцінювання має вигляд (0-1б) -1, 2б-2, 3б-3, (4-5б)-4, (6-7б)-5, (7-8б)-6, (9-11б) -7, (12-14б)-8, (15-17б)-9, (18-20б)-10, (21-24б)-11, (25-30б)-12
Перегляд файлу

Тематична контрольна робота №3                                     9 кл      нп

Механічні та електромагнітні хвилі

В – 1

1 Довжину хвилі позначають  

          А.   λ                            Б. υ                           В.  ν                            Г.   Т

 

2 Швидкість поширення хвилі можна обчислити за формулою   

         А.                           Б.                    В.                       Г.

 

3 Звук, відбитий від віддаленої перешкоди, називають

        А. ультразвуком               Б. інфразвуком                В. відлунням               Г. ехолокацією

 

4 Механічні хвилі, в яких частинки середовища здійснюють коливання у напрямку,

   перпендикулярному до напрямку поширення хвилі, називають…

     А. звуковими               Б. поздовжніми               В. радіохвилями              Г. поперечними

 

5 З названих хвиль поздовжніми є хвилі

    А. на поверхні води         Б. звукові в газах         В. ультразвукові          Г. інфразвукові

 

6. Визначити швидкість електромагнітних хвиль довжиною 500 м у середовищі, якщо частота

     їх випромінювання 450 кГц.

 

7. Як повинен рухатись електричний заряд, щоб він випромінював електромагнітні хвилі? 

     А. рівномірно прямолінійно          Б. з прискоренням          В. бути нерухомим          Г. довільно

 

8 Під час поширення звукових хвиль відбувається

    А. перенесення енергії та речовини          Б. перенесення енергії без перенесення речовини

    В. нічого не переноситься                          Г. перенесення речовини без перенесення  енергії

 

9 Хвиля від кидання рятувального круга на воду поширюється зі швидкістю 0,8 м/с. За який час

   круг зробить 5 повних коливань і на яку відстань за цей час пошириться хвиля, якщо відстань

   між сусідніми гребенями хвиль 1,6 м?

 

10 Виявлення, розпізнавання і визначення місцезнаходження обєктів за допомогою радіохвиль це-

    А. ехолокація               Б. радіозв’язок               В. радіопередача               Г. радіолокація   

                                                                                                   х,  м

Результат пошуку зображень за запитом "синусоида"11. На малюнку поданий профіль хвилі в певний           0,8    

      момент часу. Вказати період коливань хвилі

      та її амплітуду.

 

 

                                                                                                   0               2             4             6            8  t

12. Стрілець почув, як куля вдарилася об мішень, через 4 с після пострілу. На якій відстані від

       нього розташована мішень? Середня швидкість звуку у повітрі 330 м/с, кулі 900 км/год .

 

 

 

 

Тематична контрольна робота №3                                     9 кл      нп

Механічні та електромагнітні хвилі

В – 2

1 Період коливань точок хвилі позначають…

       А. Т                              Б. υ                             В.  ν                              Г.   λ     

 

2 Довжину хвилі можна обчислити за формулою…

     А.                        Б.                   В.                       Г.

3 Під час ехолокації у воді використовують

     А. інфразвукові хвилі     Б. радіохвилі     В. ультразвукові хвилі     Г. світлові хвилі

 

4. Механічні хвилі, в яких частинки середовища здійснюють коливання уздовж напрямку

    поширення хвилі, називають…

     А. звуковими               Б. поздовжніми               В. радіохвилями              Г. поперечними

 

5. З названих хвиль поперечними є хвилі

     А. на поверхні води          Б. звукові в газах           В. ультразвукові            Г. інфразвукові

 

6. В океані довжина хвилі сягає 273 м, а швидкість їх поширення 21 м/с. Визначити період коливань

    точок хвилі.

 

7. Яка властивість електромагнітних хвиль використовується в радіолокації?                                 

     А. відбивання                   Б. заломлення                    В. поглинання               Г. розсіювання   

 

8. У вакуумі поширюється електромагнітна хвиля. При цьому періодично змінюється

     А. довжина хвилі     В. швидкість хвилі     Б. період хвилі       Г. напруженість електричного поля    

 

9. Хвиля, від кидання якоря на відстані 96 м від берега, поширюється зі швидкістю 3 м/с. Відстань

   між сусідніми гребенями хвилі рівна 4 м. Визначити,  час поширення хвиля  до берега та кількість

   коливань хвилі за цей час?

 

10. На великі відстані внаслідок багаторазового відбивання від іоносфери та поверхні Землі

      поширюються такі радіохвилі

      А. довгі хвилі          Б. середні хвилі          В. короткі хвилі          Г. ультракороткі

                                                                                                  х,   м

Результат пошуку зображень за запитом "синусоида"11. На малюнку поданий профіль хвилі в певний           0,4    

      момент часу. Вказати довжину хвилі

      та її амплітуду.

 

 

                                                                                                  0                2            4             6             8  s,м

12. Біля отвору мідної труби довжиною 360 м створено звук. Іншого кінця труби звук по металу

      досяг на 1 с раніше, ніж по повітрю. Визначити швидкість звуку в міді, якщо в повітрі

      вона 340 м/с.

 

 

Тематична контрольна робота №3                                     9 кл      нп

Механічні та електромагнітні хвилі

В – 3

1 Частоту коливань частинок хвилі позначають

       А. Т                            Б. υ                           В. λ                                 Г. ν

 

2 За якою формулою можна обчислити період коливань хвилі?   

     А.                         Б.                      В.                   Г.

 

3 Звук комара від звуку мухи відрізняють за такою характеристикою звуку як…

    А. частота               Б. амплітуда                В. швидкість поширення               Г. тембр 

 

4 Якого виду хвилі можуть поширюватись у вакуумі?                                                     

    А. звукові                    Б. електромагнітні                      В. механічні                    Г. світлові

 

5 Швидкість електромагнітних хвиль найбільша

    А. у газі                    Б. у вакуумі                     Г. у рідині                    Г. у твердому тілі

 

6 Обчислити довжину електромагнітної хвилі радіоприймача, що працює на частоті 4•105 Гц.

    (с=3•108 м/с).

 

7 Під час переходу звукової хвилі з одного середовища в інше змінюється

     А. довжина хвилі          Б. частота хвилі          В. період хвилі          Г. швидкість хвилі

 

8 Відстань до перешкоди під час радіолокації визначають за …

    А. спрямуванням антени радіолокатора               Б. часом запізнення відбитого сигналу

    В. ступенем ослаблення відбитого сигналу         Г. зміною частоти відбитого сигналу

 

9 Поплавок знаходиться на відстані 90 м від берега і за 45 с піднімається на гребенях

   хвиль 20 разів. Визначити довжину хвиль на поверхні води, якщо від поплавка до берега

   вони доходять за 2 хв.

 

10 Для здійснення супутникового звязку застосовують…

     А. короткі хвилі          Б. довгі хвилі           В. середні хвилі          Г. ультракороткі хвилі

 

11 На малюнку поданий профіль хвилі в певний               х,  м

Результат пошуку зображень за запитом "синусоида"      момент часу. Вказати період хвилі                               0,4    

      та її амплітуду.

 

 

 

                                                                                                   0             4             8             12          16   t

12. Ультразвукові хвилі, випромінені з підводного човна , відбились від дна і були прийняті

      через 0,4 с. Визначити глибину моря у цьому місці, якщо човен перебуває на глибині 400 м.

      Швидкість ультразвукових хвиль у воді 1500 м/с.

 

 

Тематична контрольна робота №3                                     9 кл      нп

Механічні та електромагнітні хвилі

В – 4

 

1 Швидкість електромагнітної хвилі позначають літерою 

       А. Т                             Б. υ                               В. с                             Г. ν

 

2 За якою формулою можна обчислити частоту коливань хвилі?   

     А.                     Б.                     В.                     Г.

 

3 Частота звукової хвилі є характеристикою

     А. тембру звуку          Б. гучності звуку          В. висоти звуку          Г. швидкість звуку

 

4 У якому середовищі швидкість поширення звукових хвиль найбільша?

     А. у рідині               Б. у твердих тілах               В. у газах                     Г. у вакуумі

 

5 Найменшу частоту мають

    А. радіохвилі          Б. інфрачервоні хвилі          В. ультрафіолетові хвилі          Г.   γ-промені   

 

6. На якій частоті працює радіоприймач, який приймає хвилі довжиною 30 м (с=3•108 м/с)?

 

7 Поздовжні пружні хвилі можуть поширюватись лише в … середовищах.                                     

     А. твердих                Б. рідких                 В. газоподібних             Г. твердих, рідких та газоподібних

 

8 У вакуумі поширюється електромагнітна хвиля. При цьому періодично змінюється

     А. довжина хвилі       Б. період хвилі         В. швидкість хвилі       Г. індукція магнітного поля

 

9 Камінь падає у воду за 30 м від берега. Визначити за який час хвилі досягають берега, якщо

   відстань між двома сусідніми гребенями хвиль3 м і за 10 с спостерігач нарахував 8 коливань.

 

10 Найбільш шкідливими для живих організмів є

      А. радіохвилі       Б. рентгенівські хвилі        В. ультрафіолетові хвилі        Г. видиме світло

 

                                                                                                  х,  м

Результат пошуку зображень за запитом "синусоида"11 На малюнку поданий профіль хвилі в певний           0,8    

      момент часу. Вказати довжину хвилі

      та її амплітуду.

    

 

                                                                                                    0             4            8            12           16 s,м

 

12 Визначити глибину на якій знаходиться кит, якщо проміжок часу між прийомом сигналів

     ультразвуковим ехолотом, відбитих від кита і дна моря глибиною 2250 м, становить 2,5 с.

     Швидкість ультразвуку у воді 1500 м/с.

 

docx
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
Додано
25 грудня 2019
Переглядів
2432
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку