19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

тестові завдання для 6 класу

Про матеріал
Матеріал містить добірку тестових завдань ( 43) для перевірки рівня знань учнів 6-го класу з теми " Поняття десяткового дробу. Порівняння десяткових дробів"
Перегляд файлу

                                     Усні вправи на уроках математики

Однією з ефективних форм роботи учнів на уроках математики є систематичне виконання усних вправ. Виконуючи усні вправи, учні не тільки здобувають обчислювальні навички, а й насамперед, закріплюють теоретичні знання, тренують увагу та пам'ять. Пропоную різнорівневі усні вправи з теми «Десяткові дроби». Всі вправі відповідають навчальній  програмі з математики  для  5 -го класу.

Поняття десяткового дробу,

порівняння десяткових дробів

1. Прочитайте десятковий  дріб і назвіть його цілу і дробову частини. Визначте, скільки десяткових знаків має дріб:

а) 5,3;                                 б) 45,02;

в) 10,001;                           г) 58,0004.

2. Яка цифра знаходиться у розряді десятих у записі десяткового дробу:

а) 20,78;                              б) 35,637;

в) 50,0407;                          г) 350,81307?

3. Яка цифра знаходиться в розряді сотих у записі десяткового дробу:

а) 311,465;                         б) 11,6058;

в) 7,39004;                         г) 0,7824?

4. Яка цифра знаходиться в розряді тисячних у записі десяткового дробу:

а) 5820,4781;                    б) 109,06903;                        в) 0,4478735?

5. Яка цифра у записі десяткового дробу 0,123456789 знаходиться  в розряді:

а) тисячних;                      б) десятих;                            в) сотих?

6. Назвіть кожну цифру і розряд, в якому вона знаходиться, у записі дробу 1234,56789.

7. Серед чисел 4,474444; 44,4474; 7,44444; 4,7444; 4,44474; 4,44447 знайдіть десятковий дріб, у якого цифра 7 знаходиться у розряді:

а) одиниць;              б) десятих;                                 в) сотих;

г) тисячних;             д) десятитисячних;                    е) стотисячних.

8. Назвіть кожний розряд, в якому знаходиться цифра 2 у записі десяткового дробу:

а) 0,22;                      б) 220,022;            в) 2021,20224.

9. Назвіть три наступні числа даного числового ряду:

а) 3; 3,3; …..;

б) 0,6; 0,66; 0,666; 0,6666; …..;

в) 1,4; 1,43; 1,434; 1,4345;…..;

г) 98765432,1; 9876543,21; 987654,321;….

 

10. Прочитайте дріб:

а) 353,535;           б) 3,53535;                   в) 3535,35;

г) 0,353535;         д) 0,0353535;               е) 0,000353535.

11. Назвіть десятковий дріб, рівний данному:

а) 0,300;                     б) 7,030500;

в) 9,0003000;             г) 630,04500000.

 12. Серед дробів  0,306; 0,036; 0,360; 0,0036; 0,3600; 0,3060; 0,0306 знайди дроби:

а) рівні дробу 0,36;               б) рівні дробу 0,30600.

13. Встановіть, чи вірна рівність: 

а) 5,8=5,80;

б) 7,054=7,54;

в) 15,008405=15,00840500.

14. Прочитайте нерівність:

а) 7,84 > 6,96;        б) 3,0048 < 3,048;

в) 18,38 > 18;         г) 2,086 < 2,089.

15. У якому з двох десяткових дробів ціла частина більша:

а) 15,25 чи 25,15;                 б) 9,032 чи 6,888;

в) 258,99 чи 25,899;             г) 15,618 чи 14,525.

16.Назвіть менший з двох дробів:

а) 82,45 і 8,245;        б) 11,254 і 41,3;                   в) 76,01 і 75,99.

17. Порівняйте десятковий дріб 34,7 з

а) 347;                б) 34;                 в) 35;                 г) 3,47.

18. Назвіть більший з двох дробів:

а) 0,3 і 0,5;                        б) 0,58 і 0,73;               в) 0,059 і 0,59;                 

г) 0,7 і 0,17;                      д) 0,704 і 0,74;             е) 0,191 і 0,194.

19. Який  з двох  дробів менший:

а) 6,3 чи 6,5;                б) 33,96 чи 33,9;               в) 60,099 чи 60,1.

20. Назвіть три десяткові дроби, які більші за число 6.

21. Назвіть три десяткові дроби, які менші за число 6.

22. Назвіть три десяткові дроби, кожен з яких:

а) більше числа 7, але менше числа 8;

б) менші числа 6, але більші числа 5;

в) менші числа 1.

23.Назвіть три десяткові дроби, кожен з яких більше 3.

24.Назвіть три десяткові дроби, кожен з яких менше 4.

25.Назвіть найбільше натуральне число, яке менше:

а) 2,4;                          б) 29,604;

в) 1000,0002;              г) 620,038.

26. Назвіть найменше натуральне число, яке більше:

а) 17,1;                            б) 37,83;

б) 500,048;                      г) 99,0002.

 

 

27. Знайдіть найбільше і найменше число серед чисел:

а) 65,056; 6,5056; 650,56;

б) 3,0905; 309,05; 0,03905; 390,05;

в) ;0,08; 0,080; 0,000008;

г)11,87; 11; 11,78; 11.

28. Назвіть найменший і найбільший десяткові дроби:

а) з одним знаком після коми;

б) з двома десятковими знаками;

в) з трьома десятковими знаками;

г) з шістьма десятковими знаками.

29. Назвіть всі цифри, які можна записати замість зірочки, щоб була вірною нерівність 

а) 0,*6 < 0,6;

б) 3,1* > 3,09;

в) 7,643 < 7,6*9.

30. Порівняйте:

а) 5,8 км та 8 км 8м;                                 б) 7,15т і 17,9ц;

в) 2 год. 20 хв. і 2,2 год;                         г) 46,7дм і 4,67м.

31. Даша зважила цуценят: Баді - 0,65кг, Турі - 640г, Моська - 0,645кг. Як звуть саме важке цуценя? Хто з цуценят самих легкий?

32. Порівняйте, якщо це можливо, два десяткові дроби, в записах яких деякі цифри замінено   зірочкою «*»

а) 8,* і **,99;                                б) 2*,** і 8,**;

в) *,6 і **,66;                                г) 7*,7* і 8*,8*;

д) 66,001 і 66,**9;                        е) 57,009 і 57,008*9.

33. Збільшиться чи зменшиться десятковий дріб 421,079, якщо в ньому закреслити:

а) цифру 0;                                       б) цифру 7;

в) цифру 9;                                       г) цифру 1.

34.Назвіть три числа, які більші більшого з дробів:

а) 3,05; 3,5; 30,5;                       б) 17,15; 17,16; 17,155.

35. Назвіть три числа, які менші меньшого з дробів:

а) 12,34; 1,234; 123,4;

б) 6,025; 6,205; 6,252.

36. Ірина накреслила координатний промінь і прийняла за одиничний відрізок 10 клітинок зошита (5 см).  Визначте на якій відстані від початку відліку потрібно відмітити точку з координатою:

а) 0,2;               б) 1,2;                в) 2,1;                 г) 2,6.

37. На координатному промені  позначили точку А (120410075000,48). Назвіть координати трьох точок, розташованих на проміні:

а) ліворуч точки А;                   б) праворуч точки А.

 

38. Визначте  яка з точок А(3,18), В(3,6), С(3,83), D(3,09) розташована на координатному промені:

а) лівіше інших;                            б) правіше інших;

в) лівіше точки М(3,15);               г) правіше точки К(3,4);

д) між точками В і D;                     e) між точками С і А.

39. Назвіть послідовні  натуральні числа, між якими знаходиться десятковий дріб:

а) 1,006;                      б) 58,6;                        в) 2014,305.

40. Назвіть всі натуральні числа які розміщено між дробами:

а) 0,658 і 4,822;                              б) 308,14 і 311,037;

в) 989,1 і 1000,54;                           г) 0,06 і 3,06.

41. Назвіть три десяткові дроби, які розміщено між  числами:

а) 10 і 11;                   б) 20 і 21;                    в) 325 і 326.

42.Вкажіть порядок розміщення на координатному промені точок А(38), Н(3,8), К(3), Т(40).

43.Назвіть три десяткові дроби, які більше числа 11 і розташовані на координатному промені  ліворуч від точок:

а) А (14,1);                                         б) В(19);

 в) P(11,15);                                        г) С(11,1);

 

1

 

doc
Додано
22 лютого 2019
Переглядів
496
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку