26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Тестові завдання для перевірки знань за темами: "Встановлення та утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні" та "Західноукраїнські землі в міжвоєнний період"

Про матеріал
Контроль знань складається з трьох рівнів. Передбачає тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, встановлення відповідностей та двох питань з розгорнутою відповіддю. Всього 27 завдань.
Перегляд файлу

 

Рівень І. Вибрати 1 правильний  варіант відповіді

 1. У Паризькому протоколі (1920 р.) задекларовано, що «Англія, Франція, Італія… вважають  цілком виправданим приєднання Бессарабії до…» 
 • Республіки Польща.
 • Королівства Румунія.
 • Української Народної Республіки
 • Української Соціалістичної Радянської Республіки.

 

 1. У якому році було проголошено незалежність Карпатської України? 
 • 1941 р.
 • 1939 р.
 • 1945 р
 • 1923 р.

 

 1. «На Волині та Поліссі  протягом п’яти років осаджено понад 8 тисяч родин військових. 

Дано  їм,  за  розпорядженням  уряду,  найкращі  землі  від 20 до 80 га,  деревину  на  будівництво, грошей чимало».

 • Румунії
 • Угорщини
 • Польщі
 • Чехословаччини

 

 1. Засновником Української військової організації (УВО) став
 • Д. Вітовський
 • Є. Коновалець
 • С. Бандера
 • О. Греков

 

 1. Президентом Карпатської України був обраний
 • М. Бращайко
 • С. Бандера
 • А. Волошин
 • А. Бродій

 

 1. Назви держав,до складу яких у 20-30-х рр. входили західноукраїнські землі:
 • Чехословаччина, Польща, Румунія
 • Угорщина, Чехословаччина, Польща
 • Румунія, Угорщина, Чехословаччина
 • Польща, Румунія, Угорщина

 

 1. У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, спрямованих на  асиміляцію українців у 1920 – 1930-х роках? 
 • «Відновлюються культурні товариства, театральні трупи, студентські гуртки та органи преси. За таких обставин можна було думати про відродження українського життя в обмежених рамках».
 • «Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов’язані давати своїм дітям освіту тільки в ...школах з румунською мовою викладання».
 • «Країна русинів на південь від Карпат буде мати окремий сойм. Цей сойм буде виконувати владу в усіх мовних, шкільних, релігійних питаннях краю».
 • «На Волині та Поліссі осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за урядовим розпорядженням, землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало».

 

 1. Курс на індустріалізацію проголошено 
 • 1928 р
 • 1925 р.
 • 1930 р.
 • 1921 р.

 

 1. Постанову ЦВК і РНК СРСР, що ввійшла в історію як «закон про п’ять колосків», прийнято 
 • 1932 р
 • 1930 р
 • 1928 р
 • 1934 р.

 

 1. Комісія В. Молотова, що діяла в Україні впродовж жовтня 1932 р. – січня 1933 р. 
 • контролювала повне виконання хлібозаготівельного плану
 • уводила в дію Харківський тракторний завод
 • підводила підсумки кампанії боротьби з неписьменністю в республіці
 • розслідувала справу «Спілки визволення України».

 

 1. «Розстріляне відродження» – умовна назва 
 • плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х роках у справі «Спілки визволення України».
 • літературно-мистецької генерації України 1920 – 1930-х років, репресованої сталінським режимом.
 • групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі «шкідництвом» у 1920 – 1930-х роках
 • покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час Великого терору 1930-х років.

 

 1. Зазначте дату перенесення столиці Радянської України з Харкова до Києва
 • 1935;
 • 1936.
 • 1934;
 • 1933;
 1. Як називали польських колоністів на західноукраїнських землях?
 • Зрадники;
 • розсадники;
 • осадники;
 • відступники.

 

 1. Коли було засновано Таємний університет у Львові?
 • 1920 р.;
 • 1921 р.;
 • 1922 р.;
 • 1923 р.

 

 1. Татарбунарське повстання відбулося у:
 • жовтні 1923 р.;
 • січні 1924 р.;
 • вересні 1924 р.;
 • травні 1925 р.

 

 1. Головою Українського національно-демократичного об’єднання був:
 •  С. Баран;
 • В. Залозецький;
 • Л. Бачинський;
 •  Д. Левицький.

 

 1.  Голод 30-х рр. охопив регіони найбільш інтенсивного сільського господарства:
 • Україну, Північний Кавказ, Кубань, Поволжя;
 • Україну, Північний Кавказ, Поволжя, Північний Казахстан;
 • Україну,  Північний  Кавказ,  Кубань,  Поволжя,  Північний  Казахстан;
 • Україну, Кубань, Поволжя, Північний Казахстан.

 

 1.  У 1928 р. була створена перша машинно-тракторна станція (МТС), яка розташовувалась на території округу:
 • Харківського;
 • Одеського;
 • Запорізького;
 • Київського.

 

 1. Якою  цифрою  на  карті  позначено  землі,  українське  населення  яких  влада  вважала  «громадянами  румунського  походження,  які  забули рідну мову»? 

 

25 1

 • 1.
 • 3
 • 4
 • 2

Рівень ІІ Встановити відповідність

 1.  Установіть відповідність між державами та містами України, що перебували в їхньому складі протягом 1920–1930 рр.

А  Російська СФРР

1  Чернівці

Б  Польща

2  Ужгород

В  Чехо-СловаччинА

3  Львів

Г  Румунія

4  Кримська АСРР

 

5  Вінниця.

 

 1. Співвіднесіть прізвища з посадами, які обіймали дані особи.

А  Л. Бачинський

1  керівник ОУН

Б  В. Залозецький

2  керівник Радикальної партії

В  А. Шептицький

3  голова УНП

Г  Є. Коновалець

4  митрополит греко-католицької церкви

 

5  керівник КПЗУ.

 

 1. Установіть відповідність між політичними течіями Закарпаття та їхніми цілями.

А  Комуністи

1  виступали за об’єднання всіх українських   земель в єдину незалежну державу

Б  русофіли

2  виступали за приєднання Закарпаття до Угорщини

В  українофіли

3  виступали за автономію краю, а в перспективі — за приєднання Закарпаття до Радянської України

Г  мадярофіли

4  виступали за надання краю автономії

 

5  відстоювали самобутність русинів і виступали за незалежність краю.

 

 1. Установіть відповідність між державами та українськими землями, що перебували в їх складі.

А  Польща

1  Східна Волинь, Поділля

Б  Румунія

2  Східна Галичина, Західна Волинь, Західне Полісся, Підляшшя

В  Чехо-Словаччина

3  Північна Буковина, Ізмаїльський, Акерманський

Г  СРСР

4  Закарпаття

 

5  Кам’янець-Подільський, Житомир.

 

 1. Установіть відповідність між періодом та основними подіями

Україна в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.)

Конституція УНР, Українська держава, Директорія, Акт злуки, «воєнний комунізм», продрозверстка.

Радянська модернізація України (1929 – 1938 рр.)

Асиміляція, осадники, пацифікація, інтегральний націоналізм, Карпатська Україна.

 

Українська революція (1917 – 1918 рр.)

П’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків», Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження».

Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920 рр.)

Продподаток, трест, договірна федерація, Союз РСР, Конституція УСРР

 

Українська Центральна Рада, Універсал, українізація армії, Українська Народна Республіка, радянська влада.

 

 1. Оберіть причини запровадження радянською владою суцільної колективізації (3 правильні відповіді)
 • дотримання ідеології комунізму, що визнавала усуспільнення засобів виробництва
 • настійливі клопотання українських селян про створення колгоспів
 • необхідність подолання наслідків голодомору 1933 р.
 • намагання взяти під повний контроль держави ситуацію в аграрній сфері
 • прагнення покращити життєвий рівень населення
 • потреба держави в додаткових коштах для продовження індустріалізації

Рівень ІІІ Передбачає розгорнуту відповідь на питання

 1. У чому полягали причини форсованих темпів колективізації сільського господарства і як вона здійснювалася?
 2. Голодомор в Україні — це геноцид проти українського народу чи природні катаклізми неврожаю 1932 р.? Обґрунтуйте свою думку.
Середня оцінка розробки
Структурованість
1.0
Оригінальність викладу
1.0
Відповідність темі
1.0
Загальна:
1.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Рудик Ольга
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
docx
Додано
11 березня 2019
Переглядів
2682
Оцінка розробки
1.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку