19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Тестові завдання Історія України 8 клас "Розділ IV. Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII – на початку XVIII ст."

Про матеріал
Тестові завдання Історія України 8 клас Розділ IV. Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII – на початку XVIII ст. ДО ПІДРУЧНИКА ГІСЕМ О.В. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС
Перегляд файлу

 

 

 

Тестові завдання

Історія України

8 клас

Розділ IV. Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII – на початку XVIII ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО ПІДРУЧНИКА ГІСЕМ О.В. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параграф 23. Правобережна та Лівобережна Гетьманщина в 60-70х рр. 17 ст.

1. Якого гетьмана називали «Сонцем Руїни»?

А Б. Хмельницького  Б І. Виговського

В П. Дорошенка   Г І. Брюховецького

 

2. За якого гетьмана козацьку столицю Лівобережжя було перенесено з Гадяча до Батурина?

А Д. Многогрішний  Б П. Дорошенка

В І. Самойловича   Г Ю. Хмельницького

 

3. Котрому з гетьманів було присвоєно статус гетьмана «обох берегів Дніпра»?

А Б. Хмельницького  Б Ю. Хмельницького

В П. Дорошенка   Г І. Самойловича

 

4. У якому році Петра Дорошенка було обрано гетьманом всієї козацької України?

А 1648 р.  Б 1657 р.  В 1668 р.  Г 1676 р.

 

5. Встановіть відповідність між гетьманом та договором, котрі були підписані ними.

А Д. Многогрішний    1 Глухівські статті

Б І. Самойлович     2 Конотопські статті

 

6. У якому році козацька столиця Чигирин була захоплена та зруйнована військами турецького султана?

А 1678 р.  Б 1676 р.   В 1677 р.   Г 1679 р.

 

7. Встановіть хронологічну послідовність

А І. Самойлович    Б Д. Многогрішний 

В Б. Хмельницький   Г І. Виговський   Д П. Дорошенко

 

8. У якому році та між якими країнами було підписано Андрусівське перемир’я?

А 1667 р. Річ Посполита та Османська імперія

Б 1667 р. Річ Посполита та Московська держава

В 1686 р. Московська держава та Шведське королівство

Г 1686 р. Московська держава та Османська імперія

 

9. На підтримку якої держави розраховував гетьман П. Дорошенко у своїх планах відновити єдину Українську козацьку державу?

А Річ Посполита   Б Московська держава  В Османська імперія

Г Шведське королівство

 

10. Про кого йдеться в описі?

Гетьманував 15 років. Намагався возз’єднати козацьку Україну силою, спираючись на московські війська. Проте за прихильність Москви він платив новими поступками царській владі. Так, він сприяв підпорядкуванню Київської православної митрополії Московському патріархату в 1686 р.

А І. Самойлович  Б П. Дорошенко  В Б. Хмельницький 

11. Який гетьман був заарештований за наказом російського царя і засланий до Сибіру?

А Д. Многогрішний Б І. Самойлович  В І. Сірко Г Я. Сомко

 

12. Що було наслідком Чигиринських походів турецько - татарських військ 1677-1678 рр.?

А Встановлення турецького протекторату над Правобережжям.

Б Зречення влади П. Дорошенка

В Об’єднання Гетьманщини під владою П. Дорошенка

Г Втрата влади гетьмана Ю. Хмельницького, зруйнування козацької столиці Правобережжя

 

 

 

 

 

Параграф 24. Правобережне козацтво в останній чверті 17 ст. Закріплення розподілу Української держави.

1. Підсумком укладення «Вічного миру» було те, що…

А Московська держава отримувала Лівобережну Україну та Київ

Б Московська держава отримала вихід до Балтійського моря

В Річ Посполита відмовилася від Правобережної України

Г Річ Посполита повернула Росії Новгород

 

2. Які українські землі увійшли до складу Османської Імперії в період Руїни?

А Східна Галичина Б Запорожжя В Лівобережжя  Г Зх. Поділля

 

3. Правобережне козацтво в останній чверті 17 ст. брало участь у війні Речі Посполитої проти…

А Московської держави Б Османської імперії

В Речі Посполитої  Г Шведського королівства

 

4.  Вкажіть назву договору та рік укладення за наступним описом.

«Лівобережна Україна, Київ із навколишніми містами та Запорожжя визнавалися за Московією, а Південна Київщина й Поділля - за Туреччиною. Турецький султан і кримський хан зобов’язувалися не допомагати ворогам Московської держави. Обидві сторони зобов’язувалися не споруджувати та не відбудовувати укріплення між Південним Бугом і Дніпром, а також не заселяти ці землі.

А Бахчисарайський мирний договір 1686 р.  В «Вічний мир» 1686 р.

Б Бахчисарайський мирний договір 1681 р Г «Вічний мир» 1681 р.

 

5. Чому польський уряд дозволив відновити на Правобережжі козацький устрій?

А цього вимагали умови російсько-польського «Вічного миру»

Б щоб убезпечити себе від набігів турків і татар

В задля відновлення козацької держави

6. Яка територія  козацької держави Гетьманщини зазнала найбільшого спустошення за часів Руїни?

А Лівобережжя  Б Запоріжжя В Правобережжя

 

7. Між якими країнами Було підписано «Трактат про вічний мир»?

А Османська імперія та Річ Посполита  Б Московія та Кримське ханство

В Швеція та Московія     Г Річ Посполита та Московія

 

8. Встановіть хронологічну послідовність підписання договорів

А «Вічний мир»   Б Слободищенський трактат

В Бахчисарайський мирний договір Г Андрусівське перемир’я

 

9. Вкажіть хто був гетьманом Лівобережжя  під час укладення «Вічного миру».

А І. Самойлович  Б Д. Многогрішний В П. Дорошенко

 

10. Підкресліть подію, що відбулася раніше.

А «Вічний мир» чи Андрусівське перемир’я

Б  гетьманування І. Самойловича чи П. Дорошенка

В «Вічний мир» чи Бахчисарайський мирний договір

 

11. Встановіть відповідність між назвою договору та головною умовою

А Андрусівське перемир’я     1 Мир на 20 років

Б «Вічний мир»      2. Мир на 13.5 років

В Бахчисарайський мирний договір  3. Війна проти Османської і.

 

12. Встановіть відповідність між територіями, державами та їх столицями.

А Османська імперія    1.  Москва

Б Московська держава    2.  Варшава

В Річ Посполита     3. Чигирин

Г Лівобережжя     4.  Батурин

Д Правобережжя      5.  Бахчисарай

 

 

 

Параграф 25. Слобідська Україна та Запорізька Січ у др. пол. 17 ст.

Кошовий отаман І. Сірко

1. Під владою яких країн перебувала Запорізька Січ після укладення Андрусівського перемир’я 1667 р.?

А Московської держави та Османської імперія  Б Московської держави та Кримського х.

В Речі Посполитої та Московської держави  Г Речі Посполитої та Кримського ханства

 

2. Якій країні підпорядковувалася Запорізька Січ за «Вічним миром» 1686 р.?

А Кримському ханству   Б Московській державі

В Османській імперії  Г Речі Посполитій

 

3. Якої керівної посади НЕ існувало в Слобідській Україні?

А Полковник   Б Отаман  В Сотник  Г Гетьман

 

4. Засновані на нових землях поселення, що звільнялися від податків називалися…

А Слободами  Б Куренями  В Зимівниками  Г Сотнями

 

5. Основна форма набуття землі переселенцями в Слобідській Україні.

А Оренда  Б Займанщина  В Купівля  Г Винагорода

 

6.Чи правдиве твердження?

«Запорізька Січ завжди підтримувала владу гетьмана. Запорізька старшина ніколи не виступала проти гетьмана. Позиція запорізьких козаків лише зміцнювала владу та авторитет гетьмана»

А Правда    Б Хиба

 

7. Скільки козацьких полків існувало на території Слобідської України наприкінці 17 ст.?

А П’ять  Б Три  В Шість  Г Чотири

 

8. Як називали об’єднання всіх запорозьких козаків в одну організацію? Хто її очолював?

А Запорізький Кіш, кошовий отаман  Б Курінь, курінний

В Полк, отаман     Г Гетьманщина, гетьман

 

9.  Запорожці займалися  мисливством, бджільництвом та рибальством. Проте найбільше значення мав рибний промисел. Потреба в солі для цього промислу призвела до розвитку …

А Торгівлі  Б Чумацтва  В Землеробства  Г Скотарства

 

10. Один із найвідоміших отаманів Запорізької Січі др.пол.17 ст. Здійснив понад 60 переможних битв проти військ Туреччини та Кримського ханства. Вважається, що під його керівництвом запорожці звільнили понад 100 тис. бранців. Постать цього отамана одна з найбільш суперечливих в українській історії.

А Іван Сірко    Б Юрій Хмельницький 

В Петро Дорошенко   Г Дем’ян Многогрішний

 

11. Автор відомої картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану»

А Тарас Шевченко

Б Сергій Васильківський

В Олександр Мурашко

Г Ілля Рєпін

 

12. Чим уславився запорожець Іван Сірко?

А переможними Чигиринськими походами

Б переможними походами проти кримських татар та турків

В переможними походами проти Московської держави

Г активною політикою по заселенню Слобідської України

 

 

 

Параграф 26-27. Лівобережна Гетьманщина за гетьманування І. Мазепи.

Північна війна. Виступ С. Палія. П. Орлик і його Конституція.

 

1. Гетьманом у вигнанні було обрано

А І. Мазепу

Б П. Орлика

В І. Скоропадського

Г П. Полуботка

 

2. Виберіть з переліченого нижче події Північної війни.

А Участь українських козаків і селян у будівництві Санкт-Петербурга

Б Чигиринські походи

В Полтавська битва

Г Кримські походи

Д Виступ І. Мазепи

 

3. Які дії московського царя Петра І стали його реакцією на перехід І. Мазепи бік Швеції?

1) знищення гетьманської резиденції Батурина

2) зруйнування Чортомлинської Січі

3) придушення повстання С. Палія на Правобережжі

4) ув’язнення наказного гетьмана П. Полуботка

5) ліквідація полкового устрою Гетьманщини

6) обрання гетьманом І. Скоропадського

7) створення «Правління гетьманського уряду»

 

4. З якою метою було створено Малоросійський приказ, а пізніше Малоросійську колегію?

А Поділити Гетьманщину на Лівобережну і Правобережну

Б Остаточно ліквідувати Запорізьку січ

В Обмежувати владу гетьмана, контролювати дії духовенства, контролювати судочинство

Г сформувати козацький реєстр

 

5. Києво-Могилянський колегіум отримав статус академії за гетьманування…

А І. Самойловича

Б І. Мазепи

В П. Орлика

Г Петра І

 

6. У 1687 р. гетьманом Лівобережжя було обрано І. Мазепу. З отриманням гетьманської булави І. Мазепа підписав новий українсько-московський договір - …

А Переяславські статті

Б Глухівські статті

В Коломацькі статті

Г Батуринські статті

 

7. Доповніть твердження. «Гетьман І. Мазепа ….»

А продовжив курс попередніх гетьманів на створення козацької еліти

Б сприяв підпорядкуванню Укр. православної церкви московському патріархату

В організував повстання на Правобережжі

Г проводив активну культурницьку діяльність

 

8. Вкажіть хронологічні рамки Північної війни та між якими країнами ця війна була.

А 1702-1704 рр. Московське царство і Річ Посполита

Б 1700-1721 рр. Річ Посполита і Швеція

В 1701-1702 рр. Московське царство і Правобережжя

Г 1700-1721 рр. Московське царство і Швеція

 

9. Хто очолив повстання на Правобережжі в 1702-1704 рр.?

А Семен Палій

Б Іван Мазепа

В Петро І

Г Карл ХІІ

 

10. У 1708 р. І. Мазепу було оголошено зрадником. В Глухові було обрано нового гетьмана …

А Ю. Хмельницького

Б П. Полуботка

В Івана Скоропадського

Г Пилипа Орлика

 

11. Коли відбулася Полтавська битва?

А 1709 р.

Б 1708 р.

В 1710 р.

Г 1721 р.

 

12. Хто створив « Пакти й Конституції законів і вольностей Війська Запорозького»?

А Пилип Орлик

Б Іван Мазепа

В Іван Скоропадський

Г Семен Палій.

 

 

 

Параграф 28. Церковне життя. Культура.

 

1. Кого було обрано митрополитом Української православної церкви вже московського патріархату?

А Гедеона

Б Ф. Прокоповича

В Й. Борецького

 

2. Якими закладами була представлена освіта на українських землях?

А колегіуми

Б середні та старші школи

В канцелярії

Г університети

Д ремісничі цехи

Е училища

Є інститути

 

3. Назвіть 2 найбільші друкарні того часу.

А Полтавська друкарня

Б Львівська братська друкарня

В Чернігівська друкарня

Г Києво-Печерська друкарня

 

4. З’єднайте ім’я вченого і галузь науки в якій він працював.

А І.Галятовський    1. Медицина

Б Є.Славинецький   2. Фізика

В Ф.Прокопович    3. Географія

Г І.Полетика    4. Астрономія

 

5. Який стиль був панівний в архітектурі та літературі в др.пол.17 – поч.18 століття?

А ренесанс

Б готика

В рококо

Г бароко

 

6. Які історичні події викликали великий інтерес в українському суспільстві в 18 столітті?

А Національно-визвольна війна

Б Північна війна

В війни Московії з Річчю Посполитою

 

7. Авторами козацьких літописів були…

А Г. Грабянка

Б С. Величко

В Р. Ракушка-Романовський

Г Самовидець

8. Найбільше споруд у стилі козацького бароко в Україні було збудовано в період гетьманування …

А І. Мазепи

Б І. Брюховецького

В І. Самойловича

Г П. Орлик

 

9. У яких містах Гетьманщини та Слобожанщини були створені колегіуми?

А Київ, Батурин, Гадяч

Б Чернігів, Харків, Переяслав

В Глухів, Полтава, Прилуки

 

10. Яка з пам’яток Чернігова була створена за часів козацького бароко?

 А     Б    В

 

 

 

 

Відповіді

 

П.23 1.В, 2.А, 3.Г, 4.В, 5.А1Б2, 6.А, 7.В,Г,Д,Б,А, 8.Б, 9.В, 10.А, 11.А, 12.Г.

 

П.24 1.А, 2.Г, 3.Б, 4.Б, 5.Б, 6.В, 7.Г, 8.Б,Г,В,А, 9.А, 11.А2, Б1, В3, 12.А5,Б1,В2,Г4,Д3.

 

П.25 1.В, 2.Б, 3.Г, 4.А, 5.Б, 6.Б, 7.А, 8.А, 9.В, 10.А, 11.Г, 12.Б.

 

П. 26-27. 1.А, 2.А,В,Д, 3.1,6, 4.В, 5.Б, 6.В 7.Г,А, 8.Г, 9.А, 10.В, 11.А, 12.А.

 

П. 28 1.А, 2.А,В,Г,Д, 3.Б,Г, 4.А3,Б4,Г1,В2, 5.Г, 6.А, 7.А,Б,В, 8.А, 9.Б, 10.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Лимар Іляна Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Венгер Лариса Семенівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Леськів Марія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
19 лютого 2019
Переглядів
15650
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку