18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Тестові завдання різних типів до узагальнюючих уроків з історії України для 10 класу

Про матеріал

Тести складено відповідно до шкільної програми та програми підготовки до ЗНО з історії України.Тестовіі завдання різних рівнів сприятимуть закріпленню матеріалу, розвитку логічного мислення учнів, передбачають збагачення знань і навичок учнів , сприють вираженню почуттів і роздумів.

Перегляд файлу

Тестові завдання до узагальнюючого уроку за темами:

 

“Культура і духовне життя в Україні в 1917-1921 рр.”,

“Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928)”,

“Закріплення Радянської влади в Україні (1929-1938)”

 

Початковий рівень

1. Першим Президентом Української академії наук, створеної 1 листопада 1918 року було обрано:

А) Михайло Грушевський   В) Агатангел Кримський

Б) Володимир Вернадський  Г) Дмитро Багалій

 

2. Серед нижченаведених державних заходів у роки НЕПу в УСРР оберіть зайвий:

А) заміна продовольчої розкладки сільському господарстві продподатком;

Б) завершення процесу колективізації сільського господарства;

В) запровадження продрозкладки;

Г) українізація державно-партійного апарату.

 

3. Який принцип, поклав В. Ленін в основу державного союзу:

А) автономізації    В) конфедерації

Б) федерації   Г) авторитаризму

 

4. Позначте визначення, якому відповідає термін індустріалізація:

А) перевага побудови дрібних промислових підприємств;

Б) розвиток легкої промисловості;

В) прискорений розвиток важкої промисловості;

Г) розвиток хімічної промисловості.

 

5. Позначте рік, яким були датовані події, описані в документі:

”Хліба не було. Їли картоплю і буряки. А коли посадили картоплю, їли буряк, до якого добавляли всяке листя. Батько почав опухати. Кожного дня підводи худющими кіньми звозили мертвих... ”

А) 1931 р.     В) 1930 р.

Б) 1933 р.    Г) 1937 р.

 

6. Про які події  писав відомий дисидент М. Руденко:

         “Йдемо звитяжно, переможно –

           Немов гроза ідем!

           Як перевиховать не можна –

           У землю покладем. ”

 

А) колективізація   В) корпорація

Б) індустріалізація  Г) кооперація

 

Середній рівень

7. Які з наведених подій відбулися в період нової економічної політики?

А) відновлення діяльності університетів у Харкові, Києві, Одесі та Дніпропетровську;

Б) заснування М.Хвильовим Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ);

В) створення Державної української мандрівної капели (ДУМКА);

Г) організація в Києві театру «Березіль» на чолі з Л. Курбасом;

Д) заснування в м. Києві Української академії наук;

Е) утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ);

Є) заснування товариства «Геть неписемність!».

 

8. Установіть відповідність між суспільно-політичними подіями 1920-х рр. і їхніми наслідками.

 

А) Проголошення курсу на коренізацію в УСРР.

Б) Утворення Союзу РСР.

В) Утворення Всеукраїнської надзвичайної комісії по боротьбі з неписьменністю.

Г) Проголошення курсу на нову економічну політику.

 

1. Запровадження трудової мобілізації, заборона товарно-грошових відносин і вільної торгівлі.

2. Зростання питомої ваги українців серед службовців партійно-державного апарату республіки.

3. Швидка відбудова промисловості, зростання продуктивності праці та фізичного обсягу продукції.

4. Половина сільського та дві третини міського дорослого населення освоїли грамоту та вміли читати.

5. Затвердження нового тексту Конституції УСРР, де юридично закріплювалися повноваження республіки.

 

 

Достатній рівень

9. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А) Процес над Спілкою визволення України

Б) Утворення СРСР

В) ”Закон про п‘ять колосків”

Г) Ліквідація УАПЦ

 

10. Чи відображають подані нижче уривки з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства 1920-х років?

А) «Згортання товарно-грошових відносин, тотального підпорядкування суспільних, групових, індивідуальних інтересів державним. В економіці — це обвальна націоналізація промислових підприємств, поміщицьких маєтків, торговельних закладів.»

Б) «...При перших же ознаках протидії збиранню продподатку негайно вживати... заходів примусового характеру, вводячи в села військові частини,... спрямовувати туди виїзні сесії ревтрибуналів [революційних трибуналів]»

В). “Надто поспішний, прямолінійний, непідготований «комунізм» наш викликався війною й неможливістю ні дістати товари, ні пустити фабрики”.

Г) «До одноосібників, які... саботують хлібозаготівлі, негайно застосувати репресії... До одноосібників, що... не виконують плану... та про яких... відомо, що продавали хліб за спекулятивними цінами на ринку…, застосувати штраф...»

 

Високий рівень

 1.          Прочитайте уривок історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Уряд СРСР та Німецький Уряд після розпаду колишньої Польської держави розглядають...як своє завдання відновити мир... на цій території... З цією метою вони дійшли згоди в наступному:...Уряд СРСР та Німецький Уряд встановлює в якості кордону... на території колишньої Польської держави лінію, яка нанесена на додану до цього карту та більш докладно буде описана в додатковому протоколі».

Коли було укладено цей документ?

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

12. 1.Чи згодні ви з твердженням: ”Колгоспна система – це форма закріпачення селянства?”

2. Що ви знаєте про насильницьку колективізацію в Україні?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Тема 7. Західноукраїнські землі в 1921-1939 рр.

 

Урок 1. Правовий статус Східної Галичини та північно-східних земель у складі Польщі.

 

Початковий рівень

1. Який термін відповідає визначенню: “Офіційна назва масових репресій польської влади щодо українського населення Галичини; придушення революційного, національно-визвольного рухів засобами каральних акцій”

А) Колонізація    В) Коренізація

Б) Пацифікація   Г) Асиміляція

 

2. Коли була створення ОУН?

А) 1928 р.     В) 1929 р.

Б) 1930 р.    Г) 1931 р.

 

3. Хто був засновником інтегрального націоналізму?

А) Д.Донцов    В) С.Бандера

Б) Д.Левицький   Г) Є.Коновалець

 

4. Як називали людей, які планомірно заселяли “східні креси” Польщі?

А) емігранти    В) асимілятори

Б) завойовники   Г) осадники

 

5. Хто здійснив у Польщі переворот в травні 1926 р., внаслідок якого був встановлений режим “санації”?

А) З.Мощіцький    В) Ю.Пілсудський

Б) Б.Перацький   Г) Є.Морочевський

 

6. Громадсько-політичний діяч, просвітник, митрополит Українсько-грекокатолицької церкви, послідовний борець за ідею незалежності України:

А) Андрій Шептицький  В) Інокентій Винницький

Б) Діонісій Жабокрицький Г) Йосиф Шумлянський

 

Середній рівень

7. Виберіть основні ідеї інтегрального націоналізму:

А) Визволення України та створення української самостійної держави.

Б) Воля до життя, до влади, рішучість у боротьбі за здійснення проголошеної мети.

В) Чітко вказана мета майбутнього.

Г) Національна ідея вища за загальнолюдські цінності.

Д) Орієнтація на Москву.

Е) Здійснення революції.

 

8. Встановіть у хронологічній послідовності:

А) Проведення польським урядом політики пацифікації.

Б) Створення Організації українських націоналістів.

В) Заснування Українського національно-демократичного об’єднання.

Г) Ліське селянське повстання

 

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між партіями Східної Галичини та їх лідерами:

А) Комуністична партія Західної України (КПЗУ)

 

1) Є.Коновалець

Б) Українська військова організація (УВО)

 

2) Д.Левицький і В.Мудрий

В) Українське національно-демократичне об’єднання  (УНДО)

 

3) Л.Бачинський і М.Стахів

Г) Українська соціал-радикальна партія (УСРП)

 

4) С.Бендера, Є.Коновалець

Д) Організація українських націоналістів

 

5) А.Бараль, М.Заячківський, Й.Крілик

 

10. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть серед них правильні:

А) Засновником інтегрального націоналізму був В.Мудрий

Б) ОУН– організація Східної  Галичини, яка заснована в 1935 році

В) Пацифікація - офіційна назва репресій щодо населення Західної України, проведених урядом Польщі восени 1930 р.

Г) Свідома українська інтелігенція заснувала у Львові таємний Український університет (1921-1925 рр.)

Д) Інтенсивний розвиток економіки, який характеризується збільшенням кількості продукції, за рахунок збільшення витрат людської праці.

Е) Кульмінацією селянського руху стало Ліське повстання у червні - липні 1932 р.

 

Високий рівень

11. Встановіть ім’я і прізвище визначного українського діяча:

“Визначний український публіцист, публічний діяч, літературний критик. Ідеолог українського націоналізму. Належав до Революційної української партії (РУП) та до Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП). У 1914-1918 рр. – голова й активний член Союзу Визволення України. В 1926 р. видав працю «Націоналізм», яка мала великий вплив на формування світогляду західноукраїнської молоді. З 1947 р. жив в Канаді, де викладав українську літературу. Послідовно відстоював ідею незалежності України. Виступав проти російського імперіалізму.”

_______________________________________________________________

 

12. Євген Петрушевич, перебуваючи 14 березня 1923 р. в Парижі на Раді послів Англії, Франції, Італії, та Японії сказав:

“Іменем Української Національної Ради Східної Галичини як легального представництва українського населення Східної Галичини підношу осим  проти такого рішення Конференції Амбасадорів з 14 березня рішучий протест та заявлю, що українське населення ніколи не погодиться з пануванням Польщі, домагається незалежної Галицької Держави  вільних народів та буде за неї далі боротися.”

 1.               Які цілі переслідувала Українська Національна Рада відносно майбутнього Східної Галичини?
 2.               Якими шляхами галичани намагалися реалізувати свою мету в 20-х.,  30-х роках?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Тема 7. Урок 2. Українські землі у складі Чехо-Словаччини та Румунії.

 

Початковий рівень

 1.               Про яку територію йде мова: “автономна Українська республіка у складі Чехо-Словаччини в 1938-1939 рр.”

А) Закарпаття    В) Північна Буковина

Б) Галичина   Г) Бессарабія

 

 1.               Незалежність Карпатської України було проголошено:

А) 30 грудня 1938 р.   В) 15 березня 1939 р.

Б) 30 вересня 1938 р.  Г) 20 січня 1940 р.

 

 1.               Хто був обраний президентом Карпатської України:

А) М.Заячківський   В) Д.Донцов

Б) Д.Левицький   Г) А.Волошин

 

 1.               Татарбунарське повстання відбулося на території:

А) Чехо-Словаччини   В) Польщі

Б) Румунії    Г) Болгарії

 

 1.               Західноукраїнські землі на початку 20-х років перебували у складі:

А) Польщі, Румунії, Чехословаччини

Б) Польщі Австро-Угорщини, Німеччини

В) Туреччини, Австро-Угорщини, Польщі

Г) Росії, Польщі, Німеччини

 

 1.               Політику Румунії щодо населення західноукраїнських земель, які входили до її складу у міжвоєнний період, можна назвати:

А) українізація    В) автономізація

Б) полонізація   Г) румунізація

 

Середній рівень

 1.               Назвіть характерні ознаки перебування українських земель у складі Чехо-Словаччини:

А) Більш сприятливі, ніж в інших державах, умови для економічного розвитку, хоча капіталовкладення недостатні.

Б) Наявність великої кількості українських партій.

В) Намагання чеської влади вирішити проблеми в аграрному секторі шляхом передачі селянам окремих земель угорських поміщиків.

Г) Заснування українських шкіл, гімназій

Д) Не діяли “Просвіти”.

Е) Карпатська Україна проіснувала два роки.

 

 1.               Встановіть хронологічну послідовність:

А) Проголошення незалежності Карпатської України, обрання президентом Августина Волошина.

Б) Мюнхенська змова, яка поклала початок розчленуванню Чехословаччини

В) Початок окупації Закарпаття румунськими військами.

Г) Віденський арбітраж, за рішенням якого частина території Закарпаття передавалась Угорщині.

 

Достатній рівень

 1.               Встановіть правильні твердження:

А) На території Закарпаття проводилась політика пацифікації.

Б) 15 березня 1939 р. – проголошено незалежність Карпатської України.

В) На території Північної Буковини діяла єдина легальна партія “Українська національна партія”

Г) В березні 1939 р. угорські війська окупували територію Закарпаття.

Д) На території Галичини в 1925 р. піднялося Татарбунарське повстання.

Е) Президентом Карпатської України було обрано Андрея Шептицького.

 

 1.          Встановіть відповідність між політичними течіями та їх переконаннями:

А) українофіли

 

1. були складовою частиною комуністичного руху в Чехословаччині; виступали за автономію краю, за приєднання до Радянської України;

Б) русофіли

 

2. русини – карпатоукраїнці – це частина російського народу;

В) русини

 

3. доводили єдність західних та східних українців як єдиного українського народу;

Г) комуністи

 

4. русини сформувались в окрему націю, відмінну від українців

 

 

 

 

Високий рівень

 1.          Назвіть ім’я та прізвище видатного українського державного діяча:

“Визначний український громадсько-політичний та державний діяч. У 1918 р. став засновником руської Народної Ради, потім головою Центральної руської народної Ради в Ужгороді. В 1935-1938 рр. Обраний почесним головою товариства “Просвіта.” 28 жовтня 1938 р. було обрано прем’єр-міністром Карпатської України. На посту прем’єра-міністра налагодив роботу промисловості, транспорту, пошти, зазнала змін освіта. Були створені національні збройні сили – “Карпатська Січ.”

14 березня 1939 р. новосформований парламент, який зібрався у Хусті проголосив незалежність Карпатської України, прийняв Конституцію і обрав його президентом української держави.

1 травня 1945 р. був заарештований радянською контррозвідкою і вивезений до СРСР.

11 липня 1945 р. страчений у Лефортовській тюрмі в Москві.”

_______________________________________________________________

 

 

 1.    Із збірника документів “Українська суспільно-політична думка ХХ ст.”:

“1. Карпатська Україна є незалежна Держава.

2. Назва Держави є Карпатська Україна

3. Карпатська Україна є республіка з президентом, виборним сеймом КУ, на чолі.

4. Державна мова Карпатської України є українська мова.

5. Барва державного прапору Карпатської України є синя і жовта, причому барва синя є горішня, а жовта є долішня.

6. Державним гербом Карпатської україни є дотеперішній краєвий герб...

7. Державний гімн Карпатської України є ”Ще не вмерла Україна...”.

 

 1.               Чому спроба утворити незалежну державу в Закарпатті закінчилась

невдачею?

 1.               У чому полягало значення проголошення незалежності Карпатської

Русі?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. pestyhko ivan
  можна отримати відповіді до запитань
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
22 березня 2018
Переглядів
4944
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку