Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Тестові завдання різного рівня складності з теми: "Табличний процесор"

Про матеріал
Тестові завдання різного рівня складності з теми: "Табличний процесор" можна застосовувати як для поточного оцінювання, так і для написання контрольних робіт
Перегляд файлу

 тестові завдання різного рівня складності з теми: «Опрацювання табличних даних»

 

2.1 Завдання з однією правильною відповіддю

1. Для розв’язання задач із даними, що можна подати у вигляді електронних таблиць, розроблені програми, які називаються …


А) текстові редактори

Б) графічні редактори

В) табличні процесори

Г) текстові процесори


2. Електронну таблицю, створену у програмі Microsoft Excel, називають


А) аркушем

Б) книгою

В) зошитом

Г) файлом


3. Для завершення введення даних у клітинку слід натиснути одну з клавіш зі стрілками або клавішу


А) Shift

Б) Enter

В) Ctrl

Г) Alt


4. Засоби швидкого виділення зі списку певного набору даних, які відповідають заданим критеріям називаються             


А) Форматування

Б) Сортування

В) Фільтрування

Г) Фільтри


5. Графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою геометричних фігур називається


А) Таблиця

Б) Схема

В) Діаграма

Г) Графік


 

6. Програма для роботи з електронними таблицями називається


А) Excel

Б) Word

В) Access

Г) PowerPoint


7. Посилання які змінюються залежно від напрямку копіювання в електронній таблиці називаються


А) Абсолютні

Б) Відносні

В) Комбіновані

Г) Мішані


8. Щоб відрізнити абсолютне посилання від відносного , у його записі перед назвою стовпця і номером рядка ставлять символ


А) %

Б) ?

В) №

Г) $


9. Яким знаком слід розпочинати запис формули в ЕТ


А) +

Б) -

В) =

Г) *


10. Скільки клітинок містится в діапазоні А3:В6


А) 8

Б) 11

В) 9

Г) 7


11. Яким чином позначаються стовпці електронної таблиці


 


А) 1, 2, 3, 4 …          

Б) A, B, C, D … 

 В) А, Б, В, Г …      

 Г)I, II, III, IV …


12. Яким чином позначаються рядки електронної таблиці?


А)  1, 2, 3, 4 … 

Б) I, II, III, IV …   

В) А, Б, В, Г …   

Г) A, B, C, D …


2.2 Завдання з кількома привильними відповідями

1. Працівникам якої професії НЕ потрібні у роботі знання Excel?


А) Банкір

Б) Торговець

В) Водій 

Г) Бухгалтер


 

2. Посилання на клітинки електронної таблиці бувають


А) Відносні

Б) Комбіновані

В) Гібридні

Г) Абсолютні


3.  Сортувати, тобто змінювати порядок розташування в рядках чи стовпцях можна


А) За алфавітом

Б) за зростанням

В) за номером

Г) за спаданням


4. Вибиріть основні типи функцій в табличному процесорі


А) Логічні

Б) Тригонометричні

В) Матиматичні

Г) Аналітичні


5. За допомогою автозаповнення ми можемо ввести


А) будь-які числа

Б) дні тижня

В) порядкові числа

Г)текст


6. Електронна таблиця складається з


 А) рядків            

 Б) сторінок

 В) стовпців               

 Г)таблиць


7. Які дані можуть зберігатися у клітинці таблиці?


А) Всі відповіді вірні       

Б) Числові 

В) Графічні

Г)Текстові


8. Табличний процесор підтримує використання таких логічних функцій


А) SUM

Б) ИЛИ

В) MIN

Г) І


 

 

 

2.3 Завдання на встановлення відповідності ( логічні пари ).

1. Встановіть відповідність між адресами комірок та іх посиланнями


А) $A4

Б) A4

В) $A$4

Г) A$4

 

1) Абсолютні

2) Відносні

3) Рядок абсолютне стовбець відносне

4) Рядок відносне стовбець абсолютне


2. Встановіть відповідності між діапазонами комірок та їх розміром


А) A2:B4

Б) C2:C6

В) A1:C3

Г) A23:B24

1) 5

2) 4

3) 6

4) 9


3.  Встановіть відповідність між назвами програм та їх призначенням


А) Блокнот

Б)Word

В) Excel

Г) Paint

1) Текстовий процесор

2) Графічний редактор

3) Табличний процесор

4) Текстовий редактор


4. Встановити відповідність між функцією та її категорією


А)POWER

Б) AVERAGE

В) IF

1) Матиматечна

2) Статистична

3) Логічна


 

 

5. Встановіть відповідність між назвою діаграим та її зображенням


А) Гістограма

Б) Пелюсткова

В) Графік

Г) Кругова

 

1)

2)

3)

4)


6. Визначити який знак за що відповідає


А) Копіювання

Б) Виділення

В) Перенесення

1)  Білий плюс

2) Товстий чорний плюс

3) Плюс зі стрілками


2.4 Завдання на встановленняправильноїлогічноїпослідовності.

1.  Встановіть порядок запуску табличного процесора Excel

А) Всі програми

Б) Microsoft Excel

В) Пуск

Г) Microsoft Office

2. Встановіть порядок збереження документа в Excel

А) Вибрати потрібну папку

Б) Натиснути пункт меню Файл

В) Ввести імя файлу

Г) Вибрати Зберегти як..

Д) Натиснути кнопку Зберегти

3. Встановіти порядок дій для форматування даних в комірці

А)викликати Контекстне меню

Б) Встановити необхідні параметри

В) Виділити комірку

Г) Вибрати Формат клітинок

Д) натиснути Ок

4. Встановіть порядок дій які слід виконати для обєднання комірок

А) В групі іннструментів Вирівнювання натиснути

Б) Виділити комірки

В)Натиснути пунк меню Головне

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
16 січня
Переглядів
139
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку