Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Тестові завдання з дисципліни «Релейний захист електричних систем»

Про матеріал
Тестові завдання за варіантами для контролю знань студентів за наступними модулями дисципліни «Релейний захист електричних систем»
Перегляд файлу

 Контрольний зразок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

до ТА 1

 

Тестові завдання за варіантами

для контролю знань студентів

за наступними модулями дисципліни

«Релейний захист електричних систем»:

 

 

.

 

Змістовній модуль 1.1 (забезпечувальній, ПП.03.03.01 / 1)

«Короткі замикання в енергетичних системах»

 

Змістовній модуль 1.2 (1.ПФ.С.01.ПР.О.01)

«Загальні відомості про релейний захист електричних систем» (1-а частина)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cеместр: 5-й                                                                                                     Контрольний зразок

Дисципліна: «Релейний захист електричних систем»

Тема: «Короткі замикання в енергетичних системах», «Загальні Відомості про релейний захист електричних систем» (1-а частина)

 

 

Варіант № 1

 

Рівень складності - С (низький) - оцінка «задовільно» при вірних  відповідях на

                                                          питання 1-5

 

1. За якими параметрами вибирається трансформатор струму:

    а) за струмом навантаження і номінальній напрузі;

    б) за габаритами;

    в) за кутовою похибкою;     

    г) за потребою.

 

2. Першим основним призначенням релейного захисту (РЗ) є:

    а) сигналізація про аварію на ділянці електричної мережі;

    б) зниження навантаження на елементи електричної системи;            

    в) виявлення місця виникнення к.з. і швидке автоматичне відключення  

        вимикачів пошкодженого обладнання або ділянки мережі від решти

        неушкодженою частини електроустановки або мережі;

    г) визначення необхідної величини струмів коротких замикань.

 

3. Назвіть основні технічні вимоги, які не пред'являються до пристроїв РЗ:

а) швидкодія;

б) вибірковість;

в) надійність;

г) енергоефективність;

д) чутливість.

 

4. У якому випадку коротке замикання завдасть найменшої шкоди обладнанню та

    людині:

а) http://900igr.net/datas/fizika/Korotkoe-zamykanie-v-tsepi/0004-004-Korotkoe-zamykanie-mozhet-vozniknut-naprimer-pri-remonte-provodki.jpg     б) http://900igr.net/datas/fizika/Korotkoe-zamykanie-v-tsepi/0004-004-Korotkoe-zamykanie-mozhet-vozniknut-naprimer-pri-remonte-provodki.jpg   в) http://ic.pics.livejournal.com/i_shalyt/38165494/34199/34199_600.jpg       г) http://5terka.com/images/fiz9gromrodzad/fiz9gromrodzad-89.png

 

 

5. Коефіцієнт схеми kсх з'єднання ТТ і обмоток реле в двофазну  дворелейну схему

    з'єднання в неповну зірку:

    а) kсх =;                  б) kсх =;              в) kсх = 1;                           г)kсх = 2.

 

Рівень складності - B (середній) - оцінка «добре» при вірних відповідях на

                                                          питання 1-5 + питання 6-10

 

 

6.Номінальний коефіцієнт трансформації трансформатора напруги визначається

   наступним виразом:

 

    а) KU = ;             б) KU =;            в) KU = U1ном ∙ U2ном;        г) KU =

 

 

7.Коефіцієнт схеми kсх з'єднання ТТ і обмоток реле в повну зірку дорівнює:

 

    а) kсх =;                  б) kсх =;                  в) kсх = 1;                          г)kсх = 2.

 

 

8. Для вимірювального трансформатора струму нормальним режимом роботи

    є режим близький до режиму:

 

а) паралельної роботи;

б) аварійного;

в) холостого ходу;     

г) короткого замикання.

 

 

9. За якою з наведених нижче формул визначається опір

    двохобмотувальні трансформатора при визначенні параметрів схеми

    заміщення для розрахунку струмів коротких замикань за методом І.О .:

 

    а) ХТР = ();      б) ХТР = ();          в) ХТР = ()

 

10. Стандартна величина вторинного номінального струму у трансформаторів

      струму становить:

 

    а) 10 А;                         б) 5 А;                        в) 2,5 А;                           г) 1,5 А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень складності - А (високий) - оцінка «відмінно» при вірних відповідях на

                                                          питання 1-5 + питання 6-10 + питання 11-15

 

11. На наступному малюнку зображено схема з'єднання ТС:

 

Рис 13

а) трьохрелейна схема з'єднання

    в «неповну зірку»;

б) з'єднання трансформаторів струму

    в трикутник, а обмоток реле -

    в зірку;

в) схема «вісімки»;

г) схема з'єднання в «повну зірку».

 

 

12. На наступному малюнку зображено схема з'єднання ТС:

                                                                           

Рис 25                                                                           

а) дворелейна схема з'єднання в

    «неповну зірку»;

б) з'єднання трансформаторів струму

    в «трикутник», а обмоток реле -

    в «зірку»;

в) схема «вісімки»;

г) схема з'єднання в «повну зірку».

 

 

13. Для промислових трансформаторів напруги не існує таких класів точності:

 

    а) 0,1;                                б) 0,5;                         в) 1;                                  г) 3.

 

 

14. Довжина повітряної лінії (ПЛ) l = 27,5 км, питомий опір хпит = 0,365 Ом/км,

      номінальна напруга ділянки електричної мережі, де знаходиться ВЛ - 35 кВ.

      Визначте опір всієї лінії для розрахунку струмів к.з. методом іменованих

      одиниць, якщо відомо, що Uб = 110 кВ:

 

    а) 108,3 Ом;                     б) 10,04 Ом;                 в) 98,3 Ом;                    г) 31,5 Ом.

 

 

15. Розшифруйте наступнітипи ТТ і ТН: ТПОЛ - 10УХЛ4 - 300/5

                                                          ТПШЛ - 10УХЛ4 - 600/5

                                                           НОМ - 6

                                                           НТМІ- 10

 

 

 

Cеместр: 5-й                                                                                                     Контрольний зразок Дисципліна: «Релейний захист електричних систем»

Тема: «Короткі замикання в енергетичних системах», «Загальні Відомості про релейний захист електричних систем» (1-а частина)

 

Варіант № 2

 

Рівень складності - С (низький) - оцінка «задовільно» при вірних відповідях на

                                                         питання 1-5

 

1. Повний час відключення пошкодження складається з:

   а) часу роботи релейного захисту і часу дії оперативного персоналу підстанції;

   б) часу роботи релейного захисту і часу дії вимикача, що розриває струм к.з .;

   в) часу роботи релейного захисту і часу необхідного на те, щоб почути

       звукову сигналізацію;

   г) часу спрацьовування пристроїв релейного захисту.

 

2. Другим основним призначенням релейного захисту (РЗ) є:

   а) виявлення місця виникнення к.з. і швидке автоматичне відключення  

       вимикачів;

   б) зменшення значення струмів коротких замикань;

   в) виявлення порушень нормальних режимів роботи обладнання і подача

       попереджувальних сигналів обслуговуючому персоналу;

   г) забезпечення селективності роботи пристроїв релейного захисту.

 

3. Селективність релейного захисту це:

   а) здатність релейного захисту виявляти місце пошкодження і відключати його

       тільки найближчими до нього вимикачами;

   б) здатність релейного захисту вчасно відчути аварійну ситуацію;

   в) здатність релейного захисту швидко подати сигнал на відключає

       елемент;

   г) здатність релейного захисту селективно подавати сигнал про аварійну

       ситуації на підстанції.

 

4. Який з наведених видів короткого замикання має найбільшу ймовірність

    виникнення в електричних мережах:

 

а) Виды коротких замыканий       б) Виды коротких замыканий     в)  Виды коротких замыканий      г) Виды коротких замыканий

 

5. Коефіцієнт схеми kсх з'єднання ТТ в «трикутник», а обмоток реле – в «зірку»:

 

    а) kсх =;                  б) kсх =;             в) kсх = 1;                      г) kсх = 2.

 

 

Рівень складності - B (середній) - оцінка «добре» при вірних відповідях на

                                                          питання 1-5 + питання 6-10

 

 

6. Для захистів, що реагують на струм к.з. коефіцієнт чутливості дорівнює:

 

       а);                   б);                               в)

 

 

7.Коефіцієнт схеми kсх з'єднання ТТ і обмоток реле на різницю струмів двох фаз:

 

         а) kсх =;                      б) kсх =;              в) kсх = 1;                    г) kсх = 2.

 

 

8. Для вимірювального трансформатора напруги нормальним режимом роботи є

    режим близький до режиму:

 

а) паралельної роботи;

б) аварійного;

в) холостого ходу;

г) короткого замикання.

 

 

9. Сучасні пристрої швидкодіючої РЗ мають час дії порядку:

 

    а) 0,2 - 1 сек;               б) 0,02 - 0,1 сек;               в) 0,5 - 0,8 сек;              г) 1 - 2 сек.

 

 

10. Згідно з ПУЕ вторинна обмотка трансформатора струму повинна обов'язково:

 

   а) включатися на знижену напругу;

   б) ізолюватися червоною ізоляційною стрічкою;

   в) заземлюватися;

   г) оснащуватися світловою сигналізацією.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень складності - А (високий) - оцінка «відмінно» при вірних відповідях на

                                                          питання 1-5 + питання 6-10 + питання 11-15

 

11. На наступному малюнку зображено схема з'єднання ТС:

                                                                           

Рис 22                                                                              

а) двофазная дворелейна схема

    з'єднання в «неповну зірку»;

б) з'єднання трансформаторів струму

    в «трикутник», а обмоток реле -

    в «зірку»;

в) схема «вісімки»;

                                                                        г) схема з'єднання в «повну зірку».

 

 

12. На наступному малюнку зображено схема з'єднання ТС:

                                                                           

Рис 26                                                                        а) дворелейна схема з'єднання в

    «неповну зірку»;

б) з'єднання трансформаторів струму

    в «трикутник», а обмоток реле -

    в «зірку»;

в) схема з'єднанняна на різницю

    струмів двох фаз;

                                                                          г) схема з'єднання в двофазну зірку.

 

 

13. Для промислових трансформаторів струму не існує таких класів точності:

 

    а) 0,1;                                   б) 0,5;                            в) 5;                                г) 10 Р.

 

 

14. Довжина повітряної лінії (ПЛ) l = 11 км, питомий опір хпит = 0,42 Ом/км,

      номінальна напруга ділянки електричної мережі, де знаходиться  ВЛ - 35 кВ.

      Визначте опір всієї лінії для розрахунку струмів к.з. методом іменованих

      одиниць, якщо відомо, що Uб = 110 кВ:

 

    а) 18,3 Ом;                          б) 4,62 Ом;                   в) 98,3 Ом;                г) 45,24 Ом.

 

 

15. Розшифруйте наступні типи ТТ і ТН: ТПЛ - 6УХЛ3 - 500/5

                                                           ТФМ - 110УХЛ1 - 1000/5

                                                            ЗНОМ - 6

                                                            НКФ - 110

 

 

Вірні відповіді:

 

Варіант № 1:

 

1 - а

2 - в

3 - г

4 - б

5 - в

6 - б

7 - в

8 - г

9 - а

10 - б

11 - г

12 - б

13 - а

14 – в

 

 

 

Варіант № 2:

 

1 - б

2 - в

3 - а

4 - в

5 - а

6 - в

7 - а

8 - в

9 - б

10 - в

11 - а

12 - в

13 - в

14 - г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
20 листопада 2020
Переглядів
477
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку