24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Тестові завдання з музичного мистецтва для 5-7 класів, І семестр.

Про матеріал

Головним інструментом праці учителя, що забезпечує організацію пізнавальної діяльності учнів, їх розумовий розвиток і полегшення процесу спілкування, є запитання.

Методична діяльність вчителя не може обійтися без запитань.

Грамотно та своєчасно сформульоване вчителем запитання спонукає учня до роздумів, спрямовує думку в правильне русло.

З огляду на це, запитання вчителя є насамперед засобом керування мисленням учня, засобом організації його навчально-пізнавальної діяльності.

Усі види навчально-пізнавальної діяльності учнів відбуваються на уроці за безпосередньої участі вчителя, який постійно здійснює зворотний зв'язок з класом за допомогою навчальних запитань.

На етапах актуалізації опорних знань, закріплення вивченого, систематизації й узагальнення, контролю та корекції знань не обійтися без запитань вчителя.

Для максимальної ефективності роботи на уроці я пропоную використовувати не окремі розрізнені запитання, а систему запитань (ланцюжок запитань, пов'язаних між собою).

Запитання дає можливість з найменшими витратами часу вести найрізноманітнішу роботу з розвитку учнів, сприяє встановленню атмосфери доброзичливості, співробітництва, створює емоційне забарвлення процесу навчання.

Це дає підстави стверджувати про важливість продовження дослідження системного питаннєпокладання на конкретно-методичному рівні, зокрема, розглядати цей процес як один із шляхів формування методичної компетентності вчителів музичного мистецтва. Тестові завдання з музичного мистецтва створені для перевірки знань учнів 5-7 класів /І семестр/.

Перегляд файлу

Тестові запитання для 5 класу І семестр

1. Упорядковане чергування музичних звуків.

1). Ритм 2). Варіація 3). Звук 4). Нота

2. Забарвлення звуку, яке властиве певному голосу або інструменту.

1). Тоніка 2). Анданте 3). Алегро 4). Тембр

3. Високий чоловічий голос.           1). Бас 2). Тенор 3). Альт 4). Сопрано

4. Музично-сценічний твір у якому переплітаються діалоги, пісні, музика, хореографія.

1). Мюзикл 2). Лібрето 3). Пісня 4). Симфонія

5. Видозмінення музичного твору шляхом використання різноманітних засобів музичної виразності.           1). Балет 2). Симфонія 3). Обробка 4). Опера

6. Музичний твір без слів для виконання голосом у супроводі музичного інструмента або оркестру.              1). Пісня 2). Марш 3). Вокаліз 4). Танець

7. Музична думка, образний зміст якої виражений одним голосом.

1). Форте 2). Нота 3). Акцент 4). Мелодія

8. Одноголосний спів.              1). Унісон 2). Симфонія 3). Мюзикл 4). Концерт

9. Фортепіанна п’єса імпровізаційного характеру.

1). Регтайм 2). Унісон 3). Полька 4). Вальс

10. Спів без інструментального супроводу.   1). А капела 2). Тенор 3). Альт 4). Бас

11. Відстань між найнижчим і найвищим звуками, які може здолати голос або інструмент.

1). Динаміка 2). Опера 3). Діапазон 4). Симфонія

12. Колектив співаків, які разом виконують який-небудь вокальний твір з інструментальним супроводом чи без нього.                  1). Хор 2). Дует 3). Тріо 4). Соліст

13. Співзвуччя, елемент музичної мови.          1). Розмір 2). Такт 3). Гармонія 4). Ліга

14. Об’єднання звуків різних за висотою, що тяжіють одне до одного.

1). Тоніка 2). Лад 3). Дієз 4). Бекар

15. Музичний твір для будь-якого інструмента, який «змагається» з оркестром.

1). Танець 2). Мелодія 3). Концерт 4). Темп

16. Вокальний чи інструментальний ансамбль, який складається з чотирьох виконавців.

1). Дует 2). Тріо 3). Квартет 4). Соло

17. Вокальні, інструментальні або вокально-інструментальні твори на релігійні тексти чи сюжети.

1). Духовна музика 2). Світська музика 3). Жартівлива музика 4). Дитяча музика

18. Напівспів, напіврозмова.             1). Вокаліз 2). Мелодія 3). Пісня 4). Речитатив

19. Оркестровий вступ до опери або балету. 1). Соната 2). Увертюра 3). Кода 4). Варіація

20. Сольна пісня в опері.                    1). Тріо 2). Квартет 3). Дует 4). Арія

21. Звукове втілення музичної думки, носій музичного змісту.

1). Інтонація 2). Бемоль 3). Темп 4). Характер

22. Музичний твір, у якому основна мелодія звучить кілька разів, набуваючи різноманітних змін: мелодичних, ритмічних, ладових, гармонічних.

1). Мажор 2). Варіація 3). Мінор 4). Пісня

23. Короткий літературний виклад сюжету опери, оперети, балету, мюзиклу.

1). Сюжет 2). Пролог 3). Сценарій 4). Лібрето

24. Високий жіночий голос.

1). Сопрано 2). Бас 3). Альт 4). Тенор

25. Найстійкіший основний звук ладу.

1). Піано 2). Форте 3). Крещендо 4). Тоніка

 

 

 

 

Тестові запитання для 6 класу І семестр

1. Жанр камерно-інструментальної музики, вокальний ліричний твір, який виконується в супроводі музичного інструмента.

1). Танець 2). Марш 3). Романс 4). Увертюра

2. Жанр вокально-хорової музики, великий твір для хору, солістів й оркестру.

1). Кантата 2). Гімн 3). Серенада 4). Романс

3. Жанр сучасної музики, популярний вокальний твір, призначений для виконання на естраді.

1). Серенада 2). Естрадна пісня 3). Романс 4). Вокаліз

4. Твори, призначені для виконання невеликим складом музикантів.

1). Опера 2). Камерна музика 3). Балет 4). Симфонічна музика

5. Різновид романсу, вокальний або інструментальний твір романтичного змісту, насичений яскравими, часто фантастичними образами.

1). Колискова 2). Щедрівка 3). Колядка 4). Балада

6. Жанр духовної музики, багато частинний а капельний твір, в основі розвитку якого лежить зіставлення співацьких голосів (партій).

1). Хоровий концерт 2). Тембр 3). Партитура 4). Аколада

7. Наука про звук, що вивчає його виникнення, поширення, сприйняття і дію.

1). Астрономія 2). Фізика 3). Музика 4). Акустика

8. Жанр духовної музики, багато частинний хоровий твір, написаний на духовний текст.

1). Опера 2). Мюзикл 3). Вальс 4). Меса

9. Різновид романсу, твір який виконується в супроводі лютні, мандоліни чи гітарі під вікнами дівчини ввечері або вночі.

1). Гімн 2). Колискова 3). Етюд 4). Серенада

10. Жанр камерно-вокальної музики, хвалебний твір урочистого характеру.

1). Гімн 2). Частівка 3). Арія 4). Колискова

11. Жанр духовної музики, заупокійна меса.

1). Кантата 2). Ораторія 3). Пісня 4). Реквієм

12. Цикл романсів або пісень, об’єднаних однією ідеєю.

    1). Вокальний цикл 2). Симфонічний цикл 3). Поетичний цикл 4). Інструментальний цикл

13. Ряд творів мистецтва, їхній розподіл за певними особливостями, що виявляється у змісті та формі.                                          1). Танець 2). Арія 3). Пісня 4). Жанр

14. Жанр духовної музики, масштабний за змістом багато частинний твір для хору, солістів й оркестру.                                          1). Мюзикл 2). Балет 3). Симфонія 4). Ораторія

15. Невеликий музичний твір, найчастіше інструментальна п’єса.

1). Романс 2). Увертюра 3). Симфонія 4). Мініатюра

16. Вокальний жанр, завершений за будовою сольний номер в опері (ораторії, кантаті), який виконується співаком у супроводі оркестру і є музичною характеристикою оперного персонажа.                                          1). Пісня 2). Танець 3). Арія 4). Гімн

17. Вокальний жанр, розгорнутий сольний номер в опері.

1). Веснянка 2). Щедрівка 3). Колядка 4). Каватина

18. Співак-поет кельтських племен, згодом – професійний поет, нині – виконавець-аматор авторських пісень.              1). Рапсод 2). Бард 3). Шансоньє 4). Кобзар

19. Жанр духовної музики, багато частинний хоровий твір, що виконується а капелла.

1). Опера 2). Літургія 3). Балет 4). Симфонія

20. Жанр камерно-вокальної музики, хвалебний твір урочистого характеру

1). Колискова 2). Гімн 3). Арія 4). Частівка

 

 

 

 

Тестові запитання для 7 класу І семестр

1. Театралізоване свято учасники якого вдягають яскраві костюми та маски.

1). Карнавал 2). Бал 3). Вистава 4). Мюзикл

2. Назвіть автора «Лібертанго».

1). Зекінья де Абреу 2). Астор П’яццоло 3). Хосеіто Фернандес

3. Колір звуку в музиці.     1). Регістр 2). Тембр 3). Темп 4). Динаміка

4. Назвіть автора «Героїчної» симфонії.

1). С.Рахманінов 2). П.Чайковський 3). Л.Бетховен 4). Ф.Шопен

5. Висота звуку в музиці.    1). Тембр 2). Ритм 3). Регістр 4). Динаміка

6. Форма хореографічного мистецтва, художні образи якого створюються рухами й положення тіла людини.    1). Танець 2). Кліп 3). Мюзикл 4). Естрада

7. Автор балету «Весна священна».

       1). Євген Станкович 2). Ігор Стравинський 3). Мирослав Скорик 4). Володимир Івасюк

8. Місто, в якому з’явилася вишукана традиція карнавального святкування.

1). Париж 2). Лондон 3). Ріо-де-Жанейро 4). Венеція

9. Швидкість в музиці.      1). Темп 2). Рух 3). Ритм 4). Тембр

10. Пристосування, переклад музичного твору написаного для певного інструменту (голосу співака чи ансамблю) для його виконання в іншому складі інструментів (голосів).

1). Імпровізація 2). Інтерпретація 3). Варіація 4). Аранжування

11.Автор фолк-опери «Цвіт папороті».

     1). Євген Станкович 2). Валентин Сильвестров 3). Мирослав Скорик 4). Микола Лисенко

12. Співочий символ України, берегиня народної пісні, легенда української сцени.

1). Алла Кудлай 2). Ніна Матвієнко 3). Софія Ротару 4). Соломія Крушельницька

13. Назвіть «наймолодший» різновид українських народно-поетичних творів.

1). Сатирична пісня 2). Лірична пісня 3). Жартівлива пісня 4). Пісня-танець

14. Французький диригент, аранжувальник, композитор.

1). Шарль Азнавур 2). Джеймс Ласт 3). Поль Моріа 4). Томазо Альбіноні

15. Самба, румба, ча-ча-ча, пасодобль, джайв – це бальні і народні танці, що сформувалися на території…             1). Англії 2). Австралії 3). Франції 4). Латинської Америки

16. Народна артистка України, переможниця Всеукраїнського фестивалю «Червона рута» 1993 року і Євробачення 2004 року.

1). Тіна Кароль 2). Руслана Лижичко 3). Наталія Могилевська 4). Ірина Білик

17. Батьківщина танго.          1). Аргентина 2). Австралія 3). Африка 4). Америка

18. Сила звуку в музиці.        1). Колонки 2). Динаміка 3). Діапазон 4). Регістр

19. Ритмопластичні танці, пантоміма, елементи акробатики, світлозвукові ефекти, оригінальні декорації, костюми і навіть спів (хори) притаманні…

    1). Класичному балету 2). Сучасній балетній виставі 3). Мюзиклу 4). Оперному мистецтву

20. Хто є автором Токати і фуги ре мінор?

1) Н.Паганіні 2). Ф. Шопен 3). В.Моцарт 4). Й.С.Бах

21. Французький піаніст, аранжувальник, виконавець класичної та етнічної музики, а також музики до кінофільмів.     1). Поль Моріа 2). Франц Шуберт 3). Річард Клайдерман

22. Назвіть український вокально-інструментальний ансамбль 1970 років до різноманітного репертуару якого входили народні та авторські пісні. У 1979 році учасникам гурту було присвоєно звання заслужених артистів України.

1). Водограй 2). Смерічка 3). Тріо Мареничів 4). Сіверські клейноди

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Демків Марія Василівна
  гарні тести, обов'язково скористаюся у роботі.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Клос Олег Ігорович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
9 травня 2018
Переглядів
13304
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку