Тестові завдання з теми "Морфологія" для 6 класу

Про матеріал

До збірника тестів входять завдання з усіх розділів української мови, які вивчаються у 6 класі. Рекомендований для перевірки теоретичних і практичних знань учнів.

Використання даних технологій на різних етапах уроку забезпечить якісне оволодіння школярами програмовим матеріалом з української мови.

Призначений для учнів та вчителів як допоміжний матеріал для підготовки до уроку.

Перегляд файлу

ВІДДІЛ ОСВІТИ ЛОХВИЦЬКОЇ РДА

ТОКАРІВСЬКА ЗОШ 1-111 СТУПЕНІВ

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

                                                                                             Тематичне оцінювання № 4 (диктант і тести). Творення слів. Стилістичні засоби словотвору

 

 

 

2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

До збірника тестів входять завдання з усіх розділів української мови, які вивчаються у 6 класі. Рекомендований для перевірки теоретичних і практичних знань учнів.

Використання даних технологій на різних етапах уроку забезпечить якісне оволодіння школярами програмовим матеріалом з української мови.

Призначений для учнів та вчителів як допоміжний матеріал для підготовки до уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упорядник        Божко Оксана Олексіївна

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

 

 

Збірник тестових завдань складено згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою для 6 класу.

Тести дадуть можливість перевірити вивчений матеріал, виявити недоліки в знаннях  з тієї чи і іншої теми.

За допомогою тестів учні можуть не тільки перевірити свої знання, а й закріпити навички написання розділових знаків, поняття про словосполучення, частини мови.

Використання тестових завдань як форми контролю виконує ряд функцій, зокрема контролюючу, навчальну, розвивальну, діагностичну, інформаційну, коригуючу, стимулюючу.

        Таким чином, тестові завдання дають можливість вчителю-філологу постійно володіти інформацією про рівень навчальних досягнень учнів, а варіативність використання даних технологій на різних етапах уроку забезпечить якісне оволодіння школярами програмовим матеріалом з української мови.

Робота над тестовими завданнями розрахована на 30-45 хвилин.

 

Норми оцінювання:

Варіант 1: І рівень – 6 балів; ІІ рівень – 6 балів

 

 

Варіанти 2, 3 – по12 балів.

 

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого

Варіант 1

І  рівень

 

1. Позначте речення з однорідними членами:
а) По дорозі торохтить зима на возі. (Т.Коломієць);
б) Стали білі всі доріжки вулиці дахи сади. (Н.Мудрик);
в) Умостився Морозенко на столітнім дубі. (В.Скомаровський);
г) Сніговик Морквяний ніс вгору віника підніс. (О.Сенатович).
 

2. З’ясуйте, які члени речення є однорідними

Весна йшла луками, горами, лісами.

а) підмети, б) присудки, в) означення, г) додатки
 

3. Позначте речення зі звертанням:
а) А на чому ми спинились дорогий ти мій козаче? (О.Омельченко);
б) На горбочку мак в шапці як козак. (Г.Черінь);
в) Місяць козацьке сонце. (Нар. тв.);
г) Коли стелиться доріжка козакові не до ліжка. (Нар. тв.).
 

4. Позначте речення зі вставним словом:
а) Усе навколо казкою здається. (Б.Остапенко);
б) То як вам земляки живеться? (В.Дворецька);
в) Крізь ці кущі здається ніхто не пробереться. (Н.Забіла);
г) Будьте з рідними ніжні й ласкаві. (М.Луків).
 

5. Звертання і вставні слова у реченні:
а) є головними членами речення;
б) є другорядними членами речення;
в) не є членами речення;
г) можуть бути і головними, і другорядними членами речення.

 

6.Складне речення має
а)одну граматичну основу;            

б)одну або дві граматичні основи;
в)має дві й більше граматичних основ.

г) не має зовсім граматичної основи

 

11 рівень

Завдання на встановлення відповідності

7. Установіть відповідність між словосполученням та вираженням у ньому головного слова.

А. іменник                          1. учора приїхати

Б. прикметник                    2. їхня пропозиція

В. Займенник                      3. схожий на батька

Г. Дієслово                          4. трохи далекувато

                                             5. нікому з вас

8. Укажіть відповідність між реченнями з прямою мовою та схемою:

А «П,-а. – П.»

Б «П!» -а.

В «П? –а. – П.»

Г А: «П?»

1. Коли батько сказав, що мене прийняли у другу групу, мати одразу сумно повторила своє: «І що тільки буде з цієї дитини?» (М. Стельмах)

2. «Голова за булаву? – глузливий сміх козацький дзвінким ляпасом хльоснув Яремі в обличчя. – мала плата, ясновельможний пане, за голову Хмельницького.» (Я. Качура)

3. «Тікайте! – безмовно волала Добринина душа. – У цьому ваш єдиний порятунок». (В. Малик)

4. «Гей, гей, поміч іде!» - несподівано озвався з монастирської дзвіниці вартовий. (Я.Каачура)

5. «Повість історична – се не історія, - пише І.Франко в передмові до першого видання повісті «Захар Беркут».- Праця історична має вартість, коли факти в ній представлені докладно і в причиновім зв’язку».

9. Установіть відповідність між поданими реченнями та їх характеристиками

    А речення із звертанням;                         1. Люблю я, Києве, тебе в ранковий час (М. Упеник)

   Б речення з однорідними  членами;         2. Можливо, блискавиць крило ці горді коси заплело (О. Довжен.)

В речення із вставним словом;                                                                                3. Тихо шепче хвиля з моря Любов                                                веде мене      до горя.

Г речення з прямою мовою.                    4. Високий, чистий дзвін коси

                                                                           передвіщав мені радість і                   втіху  - косовицю (О.Довженко)

 

Варіант 2

 

1.Звертання  в реченні:

а) є підметом;                  

 б) є присудком;

в) не може бути членом речення.

 

2. Складним реченням є:

а) Любити людей мене навчила мати.

б) Чую, земле, твоє дихання, розумію твій тихий сум.

в) Книга – це ріки, які напувають всесвіт.

 

3. Пряма мова стоїть перед словами автора в реченні:

а) Буде буря подумав Тарас і швидко закрокував.

б) Мамо, а що то цвіте? Допитувався син.

в) Мама сказала то Дніпро наш синіє.

 

4.Діалог – це:

а) розмова однієї особи;

 б) розмова двох осіб;

в) чуже мовлення, передане дослівно.

 

5. Звертання – це слова або кілька слів, які:

а) виражають ставлення до того, про що говориться;

б) називають того, до кого звертаються;

в) передають дослівно чуже мовлення.

 

6. Якщо узагальнююче слово стоїть перед однорідними членами речення, то після нього ставимо:

а) кому;       

 б) тире;                

 в) двокрапку.

 

 

 

 

 

 

7. Правильно розставлені розділові знаки в реченні:

а) На добраніч, любі мої малята.

б) Ти, послухай мене.

в) Ти мамо, не ображайся на мене.

 

 

8. Частини складного речення сполучаються за допомогою:

а) розділових знаків;              

 б) сполучників;

в) інтонації.

 

9. Після слів автора перед прямою мовою ставимо:

а) тире;       

 б) двокрапку;      

 в) тире і кому.

 

10. Виберіть другу частину складного речення, якщо першою є «Щоб других навчити, ….»:

а) хто нічого не робить;

б) там і під ялиною рай;

в) треба самому вміти.

 

11. Однорідними членами речення  можуть бути:

а) головні члени речення;

б) другорядні члени речення;

в) головні і другорядні члени речення.

 

12. У реченні «Хати, дерева, поле були вкриті білою сніговою ковдрою» однорідні члени речення зв’язані:

а) сполучниковим зв’язком;

б) безсполучниковим зв’язком;

в) мішаним зв’язком.

 

 

 

 

 

 

Варіант 3

 

1. Укажіть словосполучення, у якому головне слово виражене іменником:

а) ясне небо;                               б) їхав лісом;

в) співати пісню;                        г) попросив учительку.

2. Укажіть просте двоскладне речення:

а) Мені подарували кошеня.   

б) Почався ще один навчальний рік.

в) До хати заходили пізно.  г) Піснею розвеселили душу.

 3. Позначте речення, у якому узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення:
а) Пісні приказки прислів’я все те вражало надзвичайним багатством жарту гумору практичного розуму. (І. Нечуй-Левицький);
б) У слові є все злагода спокій усталеність надія. (П.Загребельний):
в) Звучать улюблені слова Держава Тризуб Булава! (Яр Славутич);
г) На почесному місці сиділи вчителі Феофіл Григорович Степан Тарасович Олена Михайлівна (Ю.Яновський

4. Укажіть, який розділовий знак і де саме потрібно ставити в поданому реченні:

Усе в чеканні спілі роси, земля і місяць, вишні і тополі (Б. Олійник).

а) тире після слова «чеканні»;

б) двокрапку після слова «чеканні»;

в) кому після слова «земля»;

г) двокрапку після слова «усе».

5. Розрізняють такі типи мовлення:

а) розповідь, повість, зачин, опис;

б) опис, оповідання, аргумент, роздум;

в) розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища);

г) роздум, вірш, висновок, розповідь.

 6. Звертання і вставні слова у реченні:
а) є головними членами речення;
б) є другорядними членами речення;
в) не є членами речення;
г) можуть бути і головними, і другорядними членами речення.

 

 

 

 

7. Укажіть складне речення

а) Харитя хутенько зварила куліш, нагодувала маму, сьорбнула й сама кілька ложок. (М.Коцюбинський)

б) Почав горобчик пірячко до пірячка збирати, соломку до соломки складати  та гніздечко звивати. (Леся українка)

в) Скликав Байда українське лицарство і прогнав клятих ворогів з рідної землі. ( О.Паламарчук)

г) На хуторі загавкав пес, залементували люди, невдовзі гримнув постріл. (Ю.Мушкетик)

8. Позначте речення, у якому між однорідними членами потрібно поставити кому:

а) Працею людина сильна і красива. (Олесь Гончар);

б) З добра й любові приходить щастя. ( А.Мойсеєнко);

в) Шукаю вже не щастя, а поради. (В.Грінчак);

г) Ми маємо право на сум і любов. (В.Симоненко).

9.Тема тексту – це…

а)те, чого текст навчає, що схвалює або засуджує;

б) його зміст, те, про що в ньому розповідається;

в) оцінка предмета чи явища;

г) «відоме» і «нове».

10.У якому рядку поєднання слів є словосполученням?

а) гарна сукня;

б) писали діти;

в) день і ніч;

г) обабіч дороги.

11. За метою висловлювання речення є:

а) односкладні і двоскладні;

б) розповідні, питальні, спонукальні;

в) окличні і неокличні;

г) прості і складні.

12. У якому варіанті правильно розставлені розділові знаки? 

а) В. Симоненко писав: «Давно немає літа з нами».

б) В. Симоненко писав — «Давно немає літа з нами». 

в) В. Симоненко писав: Давно немає літа з нами.

г) В. Симоненко писав: -  «Давно немає літа з нами». 

 

 

Лексикологія. Фразеологія

Варіант 1

1 рівень

1. Які слова становлять основу лексики української мови?
а) Неологізми.
б) Запозичені.
в) Історизми.
г) Загальновживані.

 

2. Які слова вживають тільки жителі певної місцевості?
а) Професійні.             б) Неологізми.
в) Запозичені.              г) Діалектні.

 

3. Вкажіть рядок, у якому всі слова належать до офіційно-ділової лексики.
а) Протокол, звіт, діаметр.
б) Договір, приватизація, наказ.
в) Процесор, кодекс, поліс.
г) Інструкція, заява, розписка.

 

4. З’ясуйте, у якому рядку всі слова є історизмами.
а) Життя, князь, піїт.
б) Гетьман, отаман, хорунжий.
в) Комір, суддя ,бунчук.
г) Ткач, лицар, десниця.

 

5. Вкажіть речення, у якому є діалектизми.
а) Дощ пройшов шовковою ходою і лишив на місці краплі сліз (В.Сосюра).
б) Десь курився синій димок до ватри (М.Коцюбинський).
в) Тіні від дерев покоротшали – полудень (Є.Айпін).
г) Я сяяв, і вони посміхались мені з розумним смутком (Л.Бєжин).

 

6. Вкажіть рядок зі словами-термінами.
а) Координація, синтаксис, бароко.
б) Кенгуру, біологія, катет.
в) Істина, лінгвістика, синус.
г) Гіпербола, пісняр, легенда.

 

11 рівень

 

Завдання на встановлення відповідності

 7. Установіть відповідність між групами застарілих слів та їх значеннями.

1. Аршин, верства, гони, миля.              А. Старовинна зброя.
2. Війт, десяцький, жандарм, осавула.  Б. Старовинний одяг.
3. Панцир, мушкет, спис, щит.               В. Старовинний посуд
4. Жупан, запаска, кирея, свита              Г. Колишні чини.
                                                                   Д. Старовинні одиниці виміру
8.  Укажіть відповідність між діалектизмом та його тлумаченням:
А легінь         1. кочерга
Б газда           2. солдат
В жовняр      3.господар
Г стрий         4. дядько
Д ожіг           5. парубок

 

9. Укажіть відповідність між неологізмом іншомовного походження та його тлумаченням:
А субсидія        1. допомога держави малозабезпеченим
Б імідж              2 обмін
В бартер           3. образ
Г індексація     4 перахунок
                          5. прогулянка
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1.Лексикологія – це розділ науки про мову, що вивчає
а) звуки мовлення;
б) способи творення слів;
в) слова, їх значення, походження, вживання;
г) частини мови.

 

2. Діалектизми - це
а) слова, які розуміють і вживають усі;
б) слова, вживання яких обмежене певною місцевістю;
в) слова, які використовують люди певних професій;
г) слова, що вийшли з активного ужитку.

 

3.Застарілі слова – це слова,
а) що вийшли з активного вжитку;
б) пов’язані з особливостями роботи людей тієї чи іншої професії;
в ) що ввійшли в українську мову з інших мов;
г) слова, вживання яких обмежене певною місцевістю.

 

4.Терміни – це слова або словосполучення, 
а) які називають спеціальні поняття науки, мистецтва, виробництва;
б) які позначають предмети і явища чужого життя;
в) які вживаються лише в мові людей певної місцевості;
г) які називають предмети.

 

5.Неологізмами є ряд таких слів
а) поштамт, ситро, хоровод, інтернат;
б) мобільник, факс, хіт, діджей, субсидія;
в) піонер, трилер, дівча, космос;
г) принтер, телевізор, скутер, телефон.

 

6.Стійкі сполучення слів, які за змістом часто дорівнюють одному слову, – це
а) фразеологізми;
б) діалектизми;
в) неологізми;
г) терміни.

 

7. З’ясуйте, у якому рядку всі слова з запозиченими.
а) Стельмах, швець, тесля.
б) Магістраль, футбол, акція

в) Бузок, фіалка, настурція.
г) Драма, роман, оповідання.

 

8.  Позначте речення, які потребують редагування:
а) Я приймав участь у спортивних змаганнях.
б)  Підписка на газети і журнали триватиме до кінця року.
в)  Я не хотів вас образити.
г) Мама подякувала нам за допомогу.

 

9. 9. Знайдіть професіоналізми:
а) хлібороб, пекар, професор, учень;
б) логарифм, функція, тригонометрія, приклад
в) динаміка, оптика, механіка, статика;
г) зрошення, культивація, меліорація, дискування.
 

10. Позначте речення, які потребують редагування:
а) Я приймав участь у спортивних змаганнях.
б) Геологи йшли майже півсуток.
в) Я не хотів вас образити.
г) Один день на тиждень ми говоримо англійською мовою.
 

11. Знайдіть синонімічні фразеологізми до слова сварити:
а) давати перцю;

б) збити пиху;
в) чистити на всі боки;

г) скрутити в три погибелі;
д) давати прочухана.
 

12. Знайдіть антономічні фразеологізми:
а) кури не клюють – як кіт наплакав;

б) валитися з рук – як по маслу йде;
в) дерти носа – повісити носа;

г) шкіра та кістки – кров з молоком;
 

 

Варіант 3

 1. Які слова становлять основу лексики української мови?
а)  Неологізми.
б)  Історизми.
в) Запозичені.
г) Загальновживані.

 

2. Який словник подає значення і походження запозичених слів?
а) Фразеологічний словник.
б) Словник синонімів.
в) Словник іншомовних слів.
г) Енциклопедичний словник.

 

3. Які слова вживають тільки жителі певної місцевості?
а) Професійні.    б) Запозичені.
в) Неологізми.    г) Діалектні.

 

4. З’ясуйте, у якому рядку всі слова є історизмами.
а) Життя, князь, піїт.
б) Комір, суддя ,бунчук.
в) Гетьман, отаман, хорунжий.
г) Ткач, лицар, десниця.

 

5. Укажіть речення, у якому є діалектизми.
а) Дощ пройшов шовковою ходою і лишив на місці краплі сліз (В.Сосюра).
б) Десь курився синій димок до ватри (М.Коцюбинський).
в) Тіні від дерев покоротшали – полудень (Є.Айпін).
г) Я сяяв, і вони посміхались мені з розумним смутком (Л.Бєжин).

 

6. Укажіть, у якому рядку всі слова є застарілими.
а) Розмова, сокіл, блакить.
б) Почуття, мармур, мушля.
в) Свобода, літо, форель.
г) Урядник, ратай, свічадо.

 

 

 

7. Укажіть рядок зі словами-термінами.
а) Координація, синтаксис, бароко.
б) Істина, лінгвістика, синус.
в) Кенгуру, біологія, катет.
г) Гіпербола, пісняр, легенда.

8. З’ясуйте, у якому рядку всі слова з запозиченими.
а) Стельмах, швець, тесля.
б) Бузок, фіалка, настурція.
в) Магістраль, футбол, акція.
г) Драма, роман, оповідання.

9. Укажіть речення, у якому вжито авторські неологізми.
а) Поглянь, товаришу, поглянь, як грають ниви злотостеблі (М.Рильський).
б) Над озером пливла м’яка тендітна тиша (М.Хвильвий).
в) На світі той наймудріший, хто найдужче любить життя (В.Симоненко).
г) Шлях-дорога в небокрай веде (М.Руденко).

10. Укажіть рядок, у якому всі слова є загальновживаними.
а) Надія, довіра, асиміляція.
б) Дерево, струмок, полум’я.
в) Вітер, птах, літописання.
г) Світло, мрія, легінь.

11. У якому реченні використано професійну лексику.
а) Ранок, мов білий лелека, махає мені крилами (М.Сингаївський).
б) Кобзарі – українські народні співці, творці, виконавці та носії найкращих у світі народних пісень та дум (І.Глинський).
в) Наші вуличани, окрім хліборобства, ще мають і ремесло в руках: столярство, шевство, стельмахівство, бондарство і мірошництво (М.Стельмах).
г) На пожежі – стільки тих пожежників, скільки обережних обережників (І.Драч).

12. Укажіть рядок, у якому всі слова належать до офіційно-ділової лексики.
а) Протокол, звіт, діаметр.
б) Процесор, кодекс, поліс.
в) Договір, приватизація, наказ.
г) Інструкція, заява, розписка.

 

 

Словотвір. Орфографія

 

Варіант 1

1 рівень

 

 1. Укажіть слово, утворене префіксальним способом.
а) переписаний;
б) передумати;
в) юність;
г) записка.

2. Укажіть слово, утворене суфіксальним способом.
а) побілити;
б) приїхати;
в) весняний;
г) провесна.

3. Укажіть слово, утворене префіксально-суфіксальним способом.
а) ненаголошений;
б) безрукавка;
в) почервоніти;
г) продивитись

4. У якому рядку всі слова пишуться через дефіс?

А. Євшан/зілля, п'яти/струнна, перекоти/поле.

Б. Кімната/музей, міні/диктант, рай/дерево.

В. Гідро/масаж, розрив/трава, фото/альбом.

Г. Гори/цвіт, семи/віковий, сон/трава.

5. У якому рядку всі слова з пів- пишуть­ся разом?

А. Пів/України, пів/озера, пів/майдану.

Б. Пів/яблука, пів/ялини, пів/Ялти.

В. Пів/району, пів/класу; пів/Криму.

Г. Пів/області, пів/міста, пів/віку.

6. Укажіть слово, утворене складанням основ слів.
а) безкоштовний;
б) затінок;
в) електродвигун;
г) безробітний

 

 

11 рівень

 

Завдання на встановлення відповідності

 

7. Установіть відповідність між способа­ми творення та словами.

   А. Префіксальний.                            1. Нарукавник, підсвіч­ник.

   Б.  Суфіксальний.                               2. Виліт, вись.

   В.  Префіксально-суфіксальний.       3. Праліс, безлад.

   Г.  Складання основ або слів.          4. Журналіст, веселко­вий.

                                                                 5. Землемір, дороговказ.

 

8. Установіть відповідність між способа­ми творення та словами.

 

1. Прадід, завіяти, написати.          А.  Суфіксальний спосіб.

2. Легенько, осінній, тривожний.   Б.  Префіксально – суфікс. спосіб.             3. Придорожній, підсвічник,           В. Безафіксний спосіб.

   надзвуковий.                             

4. Велич, перехід, в'ивіз.                  Г.  Префіксальний спосіб.

                                                           Д.  Спосіб основоскладання.

 

9. Установіть відповідність між словами та їх правописом

 

1.Кімната/музей, євшан/зілля, українсько/російський.   А.Разом.

2. Фото/альбом, контр/удар, п’яти/денка.                         Б. Окремо

3. Пів/села, пів/сонця, пів/парти.                                       В Через дефіс.

4.  Жовто/гарячий, міні/диктант, синьо/окий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

 1.У якому реченні слово перейшло з од­нієї частини мови в іншу?

а) Біля багаття зібралося січове товариство.

б) Пісня козацька піднімає дух хороброго по­братимства.

в) З гирла Дніпра вигулькнули чайки козацькі.

г) До козацького куреня підійшов кошовий.

 

2.У якому рядку відбувається зміна при­голосних при словотворенні в усіх словах?

а) Кодак, Запоріжжя, козак;  б)Хортиця, брат, вольниця;

в) Товариш, люд, безпека;    г) Вояк, Туреччина, татари.

 

3.У якому рядку сполучним голосним   у складних словах є [о]?

а) Кра..знавство, пол..захисний, люб..мудр.

б) Золот..слів, прац..любний, каш..вар.

в)  Ясн..окий, сив..чолий, верб.ліз.

г) Зор..носний, сонц..сяйний, піш..хід.

 

4. У якому рядку всі слова пишуться через дефіс?

а) Євшан/зілля, п'яти/струнна, перекоти/поле.

б) Кімната/музей, міні/диктант, рай/дерево.

в) Гідро/масаж, розрив/трава, фото/альбом.

г) Гори/цвіт, семи/віковий, сон/трава.

 

5. У якому рядку всі слова з пів- пишуть­ся разом?

а) Пів/України, пів/озера, пів/майдану.

б) Пів/яблука, пів/ялини, пів/Ялти.

в) Пів/району, пів/класу; пів/Криму.

г)  Пів/області, пів/міста, пів/віку.

 

6. У якому рядку всі слова утворено префіксально-суфіксальним способом?

 а) Поступ, записати, пресильний .

 б)  Захід, запорізький, назустріч.

 в) Підсніжник, подорожник, зарубіжний. 

 г)  Безсонний; припічок, блакить.

7. У якому рядку всі слова мають таку будову: корінь + суфікс + закінчення (у тому числі нульове)?

а) Вольовий, хоробрість, багатство.

б) Відважний, чайка, здоровань.

в) Мужній, дніпровий, шабля.

г) Очеретяний, верболіз, булава.

 

8. Що вивчає словотвір?
а) Будову похідних слів.

б) Творення складних слів.

в) Способи та особливості творення похідних слів.

г) Творення складноскорочених слів.

 

9. У якому рядку при утворенні іменників із суфіксом -ин(а) пишеться -чч-?

а) Київський, німецький, донецький.

б) Козацький, Хмельницький, дрогобицький.

в) Чигиринський, галицький, одеський.

г)  Інгулецький, черкаський, уманський.

 

10. У яких словах не відбувається чергування в групах приголосних при творенні прикметників за допомогою суфікса -ськ-?

а) Іртиш, Париж, Сиваш.            б) Товариш, чех, Прага.

в) Казах, Цюрих, Ла-Манш.       г) Калуш, Волноваха, Бахмач.

 

11. Укажіть рядок, у якому в похідних словах немає помилок:

 а) Петербург – петербуржський, Сиваш – сивашський;

 б) Прага – празький, Буг – бузький;

 в) Дрогобич – дрогобицький, Запоріжжя – запоріжський;

 г) Рига – римський, Гадяч – гадяцький.

 

12. Позначте рядок із правильно розташованими словами у словотвірних ланцюжках;
а) ділити — поділити — розподіл — розподілити;

 б) біг — бігати — перебіг — перебігати;
в) вік — вічний — вічно — навічно;
г) міряти — виміряти — вимір — виміряний.

 

 

Варіант 3

1. Знайдіть похідне слово.
а) дерево;
б) небо;
в) пташка;
г) земля.

 

2. Укажіть слово, утворене префіксальним способом.
а) переписаний;
б) передумати;
в) юність;
г) записка.

 

3. Укажіть слово, утворене суфіксальним способом.
а) побілити;
б) приїхати;
в) весняний;
г) провесна.

 

4. Укажіть слово, утворене префіксально-суфіксальним способом.
а) ненаголошений;
б) безрукавка;
в) почервоніти;
г) продивитись.

 

5. Укажіть слово, утворене безафіксним способом.
а) проростання;
б) зменшення;
в) вихід;
г) відкриття.

 

6. Укажіть слово, утворене складанням основ слів.
а) безкоштовний;
б) затінок;
в) електродвигун;
г) безробітний.

 

 

7. Укажіть складноскорочене слово.
а) землетрус;
б) МВФ;
в) темно-червоний;
г) далекосхідний.

 

8. Укажіть словосполучення з прикметником, який перейшов у іменник.
а) сумне обличчя;
б) зустріти сумне дівча;
в) думати про сумне;
г) сумне кошеня.

 

9. У якому слові на місці крапок пишеться ц?
а) ри..ький;
б) туре..ький;
в) запорі..ький;
г) петербур..ький.

 

10. У якому слові на місці крапок пишеться с?
а) тростяне..ький;
б) дрогоби..ький;
в) золотоні..ький;
г)кремене..ький.

 

11. У якому слові на місці крапок пишеться щ?
а) Туре..ина;
б) Дрогоби..ина;
в) Кремене..ина;
г) Київ..ина.

 

12. Яке складне слово пишеться через дефіс?
а) кіно..огляд;
б) біо..поле;
в) осінньо..зимовий;
г) книго..люб.

 

 

Морфологія. Орфографія

 

Іменник

 

Варіант 1

І рівень

 

1.Укажіть, у якому рядку усі слова іменники.

а) рух, бігати, читати, радість;

б) синява, сміливість, читання, дія;

в) молодий, природа, життя, мова;

 

2. Укажіть, у якому рядку усі слова іменники назви істот.

а) птах, листя, дерево, вітер;

б) книга, хата, ніж, одяг;

в) брат, токар, орел, майстер.

 

3. Іменники спільного роду називають 
а) малят безвідносно до їхньої статі (немовля, оленя);
б) осіб як чоловічої, так і жіночої статі (сирота, плакса);
в) осіб жіночої статі за професією (професор, токар).
 

4. Іменники, що вживаються тільки в формі множини
а) кияни, школярі, друзі, земляки;
б) Карпати, ножиці, ворота, окуляри;
в) солі, води, сталі.
 

5. Іменник у формі кличного відмінка вжитий у реченні:
а) Зоре моя вечірняя, зійди над горою!.. (Т.Шевченко);
б) На траві, зоря, хустину не забудь! (В.Сосюра);
в) Нічка розсипала зорі злотистії (С.Черкасенко).
 

6. Незмінними є такі іменники:
а) Київ, Харків, Одеса, Рівне;
б) листоноша, суддя, стаття;
в) маестро, метро, кашне, таксі.
 

 

ІІ рівень

 

Завдання на встановлення відповідності

 

7. Установіть відповідність між рядком іменників та способом їх творення.

 

1. Суфіксальний                       А. Нарсуд, пароплав, півострів;

2. префіксальний                      Б. учитель, ходіння, сивина;

3.  Префіксально –                   В. пагорбок, заготовка, пов’язка;

    суфіксальний                        Г. природа, примара, розмова

 

8. Установіть відповідність між іменником і відміною, до якої він належить.

1. Перша                                    А. зілля;

2. третя                                      Б. теля;

3. четверта                                 В. ненависть

                                                    Г. Микола

9. Установіть відповідність між іменником 1 відміни та групою, до якої він належить

 

1. Тверда                               А. Пісня

2. М’яка                                Б. Вежа

3. Мішана                             В. Трава

                                              Г. Гілля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1. Іменники плем’я, тім’я, ім’я належать до тієї самої відміни, що й іменники
а) теля, лоша, пташеня;   б) пір’я, подвір’я, сузір’я;
в) плече, море, озеро;      г) вікно, ім'я, завдання.

 

2. Не мають форми множини іменники
а) степ, простір, насип;         б) жовч, повітря, паморозь, любов;
в) сирота, староста, каліка;

г) народ, ласощі, гілля, їжа.

 

3.  Іменник – це частина мови, яка:

а) означає назву ознаки предмета або його приналежність;

б) означає назву предмета;

в) вказує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх;

г) означає ознаку за дією.

 

4 . Визначте речення, в якому всі підкреслені слова – іменники:

а) За одного битого дають два небитих, та й того не беруть.

б) Дитинству все казковим видається – не збіднюйте ж душі його красу.

в) Заглядає в шибку казка сивими очима,

    Материнська добра ласка в неї за плечима.

г) Їй дуже важко видалося нести відро з водою.

 

5. Іменник як частина мови має постійні морфологічні ознаки, а саме:

а) загальні, власні назви, назви істот і неістот, рід, відмінок, група;

б) загальні, власні назви, назви істот і неістот, рід, число;

в) назви істот і неістот, рід, число, відмінок, відміна, група;

г) назви істот і неістот, рід, число, відмінок;

 

6. У якому рядку всі іменники абстрактні?

 а) сором, зброяр, голуб, місто;   б) простота, навчання, ніжність;

 в) професор, лекція, камінь;       г) характер, народ,  відданість.

 

 

 

7. Визначте рядок, в якому всі іменники належать до назв неістот:

  а) мрія, казка, пісня, сторона;

  б) лебідь, коник, дівчина, олень;

  в) шахта, береза, сім’я, бджола;

  г) листя, дочка, білка, мрія.

 

8. У реченні іменник може виступати...

а) тільки підметом;

б) тільки присудком;

в) підметом, присудком і будь-яким другорядним членом речення.

г) підметом і присудком

 

9. Яким членом речення є виділене слово?

         Часом Десна розливалася так пишно, що у воді потопали не тільки ліси й сінокоси.

 а) додатком;       б) підметом;

 в) обставиною;    г) присудком.

 

10. У якому реченні виділений іменник є додатком?

 а) Від теплого слова і лід розмерзає.

 б) Своє гніздо найтепліше.

 в) Ранні пташки росу п’ють, а пізні слізки ллють.

 г) Під лежачий камінь вода не тече.

 

11. Іменником виражено присудок у реченні:

  а) Життя прожити – не поле перейти.

  б) Життя – така велика ковзаниця.

  в) Кожному мила своя сторона.

  г) Кожна пташка своє гніздо хвалить

 

12. Укажіть рядок іменників ІІІ відміни, які в орудному відмінку пишуться з подвоєнням:

а) Відданість, велич, вісь;

б) галузь, ніч, любов;

в) повість, розкіш, мазь;

г) сіль, модель, емаль.

 

 

 

Варіант 3

 

1. У якому рядку всі слова є іменниками?

а) Біг, мільйон, вгорі.
б) Лісостеп, п’ятеро, зранку

в)  Вечеря, десяток, свято.
г) Сміливий, перший, улітку.

 

2. У якому рядку всі слова є іменниками спільного роду?

а) Староста, лікар, інженер.

б) Суддя, прокурор, незнайко.

в) Канікули, зозуля, плакса.

г) Бідолаха, непосида, забіяка.

 

3.  Які іменники в українській мові належать до незмінюваних?

а) Іншомовні слова на голосний звук.

б) Чоловічі прізвища на –о.

в) Жіночі прізвища на –о.

г) Іменники множинної форми – власні назви.

 

4.  У яких іменниках у формі орудного відмінка однини подовжуються   м’які приголосні?

а) Заполоч, блакить, височінь.

б) Нехворощ, фальш, суміш.

в) Повість, любов, річ.

г) Мати, гордість, північ.

 

5. Які твердження є правильними?

а) Початковою формою для іменника є форма називного  відмінка однини.

б) В українській мові шість відмінків.

в) Іменники належать до певного роду, змінюються за числами та відмінками.

г) Іменники змінюються за особами.

 


7. Іменники, що вживаються тільки в формі множини: 
а). Зустрічі, меблі, зошити, сумки; 
б) Черкаси, ворота, окуляри, ножиці; 
в) Канікули, ласощі, метелик, Львів;

г) Вибори, Капрі, повітря, Мауглі.

8. Іменник у формі кличного відмінка вжитий у реченні: 
а) На печатці часто зображали козака на коні (з журналу); 
б) Старий козак розповідав онукам про давні походи (З.Тулуб); 
в) Убирайся молодий козаче завтра похід буде (нар. тв.).

г) Стояв козак на чорній кручі, в задумі буйна голова (нар. Тв..)
 

9. Всі незмінювані іменники є у рядку: 
а) Київ, Ромни, Луцьк, Одеса; 
б) теля, кущ, калина, таксі; 
в) метро, кашне, шосе, трюмо;

г) пальто, депо, Гадяч, поні.

 

10. У якому рядку всі іменники — жіночого роду? 
а)  Соло, рагу, шасі, депо, таксі; 
б)  канікули, Суми, Чернівці, столи, друзі; 
в)  місіс, мадам, леді, путь, Беатріче;

г)  насип, кенгуру, поні, Сибір.

 

11. Позначте рядок, у якому всі іменники належать до 11 відміни.

а) Сир, козир, вежа;

б) куток, павутиння, тесля;

в) папір, трактор, базар;

г)  осел, жир, сіль.

 

12. Позначте рядок, у якому в усіх іменниках в О.в. відбувається подвоєння.

а) Ніч, сіль, любов;

б) піч, тінь, жовч;

в) мідь, міль, річ;

г) туш, повість, вірність.

 

 

Правопис іменників

Варіант 1

І рівень

 

1. У якому рядку всі слова пишуться з великої літери?

а) (М, м)ати (Б, б)ожа; (З, з)олоті (В, в)орота; (Г, г)азета « (Г,г)олос (У,у)країни».

б) (Д,д)ніпро; (Г,г)голосіївський (П,п)арк, (Д,д)ень (У,у)чителя.

в) (Р,р)іздво; (К,к)онституція (У,у)країни; (Г,г)оверла.

 

2. Позначте рядок, у якому при написанні імен по батькові допущена помилка.

а) Мирославівна, Мирославович,

б) Євгенієвна, Євгенійович,

в) Васильович, Василівна

 

3. Позначте рядок, у якому всі іменники пишуться з не разом.

а) (Не)одежа, (не)пора, (не)хазяїн;

б) (не)нависть, (не)мовля, (не)друг;

в) (не)робітник, (не)залежність, (не)користь.

 

4. Позначте рядок, у якому у суфіксах всіх іменників пишеться буква  е.

а) Запорож…ць, періж..чок, мавп…ня;

б) кош…ня, чорномор..ць, харків’ян…н;

в) видав..ць, сон…чко, корінч…к.

 

5. Позначте рядок,  у якому всі іменники в Р.в. мають закінчення

 -у(-ю).

а) Мільйон, комбайн, футбол;

б) хліб, караван, сарай;

в) окріп, пейзаж, край.

 

 

 

 

 

 

ІІ рівень

 

Завдання на встановлення відповідності

 

7. Установіть відповідність між  назвою та правилом уживання великої літери

 

А. Усі слова  пишуться з            1. (Х.х)харківський (Н,н)аціональний

великої літери                                 (У,у) університет.

Б. З великої літери пишеться     2. (О,о)організація (О,о)б'єднаних

 перше слово                                      (Н,н)ацій.

В. З великої літери пишеться    3. (П,п)ланети (С,с)онячної

  друге слово                                     (С,с)системи.

Г.  Усі слова пишуться з            4. (К,к)київські (В,в)улиці.

  малої літери.

                                                      5. (Н.н)ародний (А,а)артист (У,у)країни

 

8.  Установіть відповідність між іменниками та їх орфограмою в О. в. однини..

А. Подовження приголосних     1. Любв, верф, матір, кров.

Б.  Апостроф                               2. Скатерть, повість, радість, гордість.

В.  Подовження немає                3.  Жовч, блакить, Об, зустріч.

                                                     4. Північ, тінь, сіль, паморозь.

 

9. Установіть відповідність між іменниками та вживання у них суфіксів.

А.  Вул…чка, рушн…чок, варен…чок.      1. Суфікс –ечк- (-єчк-).

Б.  Стріч…чка, стеж…ечка, кіш...чка.        2. Суфікс –ичк- (-ичок-).

В. Вар…во, плет…во, мел…во.                  3. Суфікс – ев(о).

                                                                       4. Суфікс –ив(о).

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1. У якому рядку всі закінчення іменників у формі орудного відмінка написано правильно:

а) перемогою, надією, працею, їжою, сівбою;

б) хвилею, Марією, тишею, тривогою, душею;

в) новиною, вишнею, господинею, межою, пущою;

г) вдачою, домівкою, кручою, мрією, ґаздиньою?

 

2. Оберіть рядок, у якому правильно визначене закінчення поданих іменників у родовому відмінку однини: колектив, гурт, хор, оркестр:

а) закінчення -у мають іменники, що позначають збірні поняття;

б) закінчення -а мають іменники, що позначають сукупність предметів;

в) закінчення -а мають іменники, що позначають назви осіб та істот;

г) закінчення -а мають іменники, що позначають назви осіб, власні імена та прізвища.

 

3. У якому рядку закінчення іменників у формі родового відмінка однини записано правильно:

а) розуму, болю, виступу, поля, парламента;

б) приятеля, туману, тижня, коридору, зошита;

в) кисню, Ватикану, вокзалу, трамвая, горизонту;

г) берегу, трикутника, вівторка, спирту, гектару?

 

4. У якому рядку закінчення іменників у формі кличного відмінка записано правильно:

а) Віталіє, Богдане, маляре, вчителю, тату;

б) Ганно, Маріє, земле, сестро, Миколе;

в) Соломіє, соколе, Іллє, діду, Геннадію;

г) батьківщино, крає, зірко, Наталю, мріє?

 

5.Оберіть рядок, у якому всі іменники у формі орудного відмінка записані правильно:

а) радістю, віссю, тінню, нехворощщю, височінню;

б) матір'ю, якістю, жовчю, подорожжю, ніччю;

в) верфю, сіллю, любов'ю, вістю, розкішшю;

г) повістю, Росю, кров'ю, пристрастю, пам'яттю

 

6. Виберіть рядок, у якому всі іменники в орудному відмінку пишуться однаково:

а)  Міц…ю,  тін…ю, любов…ю;   б)   річ…ю, радіст…ю, подорож…ю,     в)  віс…ю, зустріч…ю, повін…ю;    г)  маз…ю, жовч…ю, сіл…ю.

 

7. Виберіть рядок, у якому всі іменники в кличному відмінку мають однакове закінчення:

 а)  Андрій, лікар, Іван;     б)   край, Петро, Олег;

 в)  вітер, Олена, друг;      г )  дуб, Олександр, земля.

 

8. Позначте рядок, у якому всі іменники в родовому відмінку однини мають однакове закінчення:

 а)  Стрибок, гіпс, карниз;   б)   зал, млин, Лондон;

 в)  ідеал, порох, катод;         г)  колектив, світогляд, вихор.

 

9. Позначте рядки,  в яких усі іменники в формі орудного відмінка однини мають у закінченні літеру –е (є):

 а)  Кухар, пісня, круча;                    б)   калач, кущ, кобзар;

 в)  перпендикуляр, рій, слюсар;       г)  стиль, колія, мікрофон;

 

10. Позначте рядки, в яких усі імена по батькові утворені без помилок і записані правильно в інших відмінках.

 а)   Матвійович, Миколаєвич, Дмитрівна;

 б)   Сергійович, Євгенівна, Миколаївні;

 в)   Григоровна, Анатоліївної, Луківна;

  г)   Андріївна, Іллівни, Юріївни;

 

11.  Вкажіть ряд, де усі іменники написані правильно:

   а) стежинка, стежичка, півогірка, паливо, неприємність;

   б) суддя, попаддя, пів-Азії, ненависттю, Чернігівщина;

   в) печиво, статтею пів’яблука, піввіку, діжечка;

   г) мариво, плетево, донечка, літичко.

 

12. Укажіть ряр іменників, які з не пишуться завжди розом.

   а) (не)здара, (не)хлюйство, (не)згода;

   б) (не)гідник, (не)ук, (не)вдаха;

   в) (не)года, (не)мовля, (не)безпека;

   г) (не)видимка, (не)чисть, (не)повага.

 

Варіант 3

1.  Які твердження є правильними?

а)  В українській мові сім відмінків.

б) Іменники змінюються за родами.

в)  Іменники поділяються на чотири відміни.

г)  Іменник пальто незмінюваний.

 

2. У яких рядках іменники вжито в місцевому відмінку множини?

а)  Біля вишень, з порадницями, до книгозбірень.

б)  У книгах, на вулицях, у сім’ях.

в)  По горах, по долинах, на полицях.

г)  Розмовам, мріям, святам.

 

3. У якому рядку всі іменники в кличному відмінку мають закінчення ю?

а) Матуся, Катя, бабуся.       б) Гора, буря, сосна.

в) Книга, мова, Софія.           г) Дитина, неня, сестра.

 

4. У якому рядку в усіх словах правильно утворено форми імені по батькові?

а) Ігоревич, Юріївна, Олегівна.

б) Іванівна, Іллівна, Анатоліївна.

в) Григоріївна, Микитович, Андрійовна.

г) Сергіївна, Миколаївна, Васильовна.

 

5. У яких іменниках у формі орудного відмінка однини подовжуються м’які приголосні?

а) Заполоч, блакить, височінь.

б) Нехворощ, фальш, суміш.

в) Повість, любов, річ.

г) Мати, гордість, північ.

 

6. За якими правилами не з іменниками  пишеться разом?

а) Слово без не не вживається.

б) У реченні є протиставлення.

в) Не вживається при іменнику-присудку.

г) З префіксом недо-.

 

7. У якому рядку наведено іменники, у котрих неправильно утворено форму кличного відмінка?

а)  Друже, брате, товаришу.

б) Краю, пташе, козаче.

в) Голуб, Сергіє, брату.

г)  Земляче, Андрію, батьку.

 

8. Укажіть рядок, в якому в усіх іменниках уживається літера е в суфіксах.

а) Стріч…чка, намист…чко, усміш…чка

б)  Варен…чок, вул…чка, рушн…чок.

в) Серп…чок, він…чок, журавл…чок.

г)  Розумн…чка, племінн…чка, світл…чка.

 

9. Укажіть ряд із правильно записаними словами.

а) Сиділи під яблунею, під вишнею, під грушею.

б) Йшли стежкою, межою, вулицею.

в) Насолоджувались тишею, їжею, мелодією.

г) Жити надією, мрійою.

 

10.  Суфікси –ичок–, –ичк– вживаються в іменниках
а) іншомовного походження;
б) що походять від іменників із суфіксом –ик–, –иц–;
в) що означають збірні поняття.
г)  що означають  матеріал або продукт праці;

 

11. Позначте рядок, у якому усі іменники пишуться через дефіс:

а)  Прем’єр/міністр, міні/твір, двохсот/річчя;

б)  козир/дівка, виставка/продаж, стоп/кран; 

в)  життя/буття, двадцяти/тонка, перекоти/поле;

г)  чорно/гуз, річки/озера, природа/мати.

 

12. Виберіть рядок, у якому всі іменники в кличному відмінку мають однакове закінчення:

а)  Андрій, лікар, Іван;            б)   край, Петро, Олег;

в)  вітер, Олена, друг;             г)  дуб, Олександр, земля.

 

Прикметник

Варіант 1

І рівень

1. Прикметник відповідає на питання:

а) Хто? Що? Який? Як?;

б) Чий? Який? Які? Чиї?

в) Яка? Де? Хто? Яке?

 

2. У якому рядку від усіх прикметників правильно утворено вищий ступінь порівняння:

а) вужчий, дорожчий, вищий, рідший, ширший;

б) найбільший , гарніший, рідніший, чистіший, добріший;

в) кращий, частіший, залізніший, смачніший, ніжніший?

 

3. Знайти правильне твердження:

а) прикметники змінюються за родами і числами;

б) прикметники змінюються за родами, числами, відмінками;

в) прикметники змінюються за відмінками і числами;

 

4.  Можуть утворювати ступені порівняння:

а) якісні прикметники;

б) відносні;

в) відносні і присвійні.

 

5. Ознаку предмета за його відношенням до часу, місця, матеріалу тощо позначають
а) якісні прикметники;
б) відносні прикметники;
в) присвійні прикметники.
 

6. На питання чий? чия? чиє? відповідають
а) якісні прикметники;
б) відносні прикметники;
в) присвійні прикметники.

 

 

 

 

 

ІІ рівень

 

Завдання на встановлення відповідності

 

7. Установіть відповідність між прикметниками та їх групами за значенням

 

1.  Якісні.                            А. Бабусина, ведмежий, заячий.

2.  Відносні.                        Б. Сміливий, запашний, гостре.

3. Присвійні.                       В. Батьківські, дерев’яна, шоколадний.

                                             Г. Дівоча, оінній, нижній.

 

8. Установіть відповідність між прикметниками та ступенями порівняння.

 

1. Проста форма                А. Менш розумний, більш швидкий,

вищого ступеня.                      менш вродливий.

2. Складна форма              Б. Гучніший, добріший, швидший.

 вищого ступеня.

3. Проста форма                В. Найменш лагідний, найбільш 

найвищого ступеня.               настирливий, найбільш вдалий.

                                            Г. Найкращий, найкоротший, найменший.

 

9. Установіть відповідність між прикметником та його формою

 

1. Могутні, дальні, сині.                   А. Прикметник вищого ступеня;

2. Крихкі, вологі, боязкі.                  Б. Прикметник найвищого ступеня

3. Вищі, нижчі, кращі.                      В. Прикметник короткої форми.

4. Найвищі, найнижчі, найкращі.    Г. Прикметник м’якої групи   

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1. Знайти правильне твердження:

а) прикметники змінюються за родами і числами;

б) прикметники змінюються за родами, числами, відмінками;

в) прикметники змінюються за відмінками і числами;

г) прикметники змінюються за групами, відмінками і родами.

 

2. Не можуть утворювати ступені порівняння:

а) якісні прикметники;

б) відносні;

в) присвійні;

г) відносні і присвійні.

 

3. Помилку у творенні ступенів порівняння прикметників допущено в рядку

а) ближчий, більш гарячіший;

б) добріший, найменш удалий; 

в) цікавіший, якнайдорожчий;

г)  вужчий, найменш потрібний.

 

4.  До м’якої групи належать прикметники, які:

а) закінчуються на м’який знак;

б) закінчується на пом’якшений приголосний;

в) у кінці основи мають м’який приголосний;

г) у кінці основи мають твердий приголосний.

 

5. На тверду і м’яку групи прикметники поділяються залежно від того,
а) на який приголосний – твердий чи м’який – закінчується основа слова;
б) на яке питання – який? або чий? – відповідає прикметник;
в) яку синтаксичну роль виконує прикметник у реченні;
г) до якої групи за значенням належить прикметник.

 

6. Паралельні закінчення прикметники мають у таких відмінках: 
а) родовому однини;
б) орудному однини;
в) місцевому однини;
г) місцевому множини.

 

7. Прикметники найвищого ступеня порівняння:
а) новіший, синіший, солодший;
б) більш глибокий, менш вдалий, більш зручний;
в) найприємніший, найбільш тривкий,найзручніший;

г)найбільш мудрий, дальший, більш жорстокий.
 

8. Короткі форми прикметників – це
а) зеленая, глибокеє, відважнії;
б) молодий, відважний, золотий;
в) повен, рад, золот, зелен;

г) срібен, молод, синєє. 

 

9. Визначте рядок, у якому зазначено правильне твердження.
а) Прикметники змінюються за групами, відмінками і числами.
б) Прикметники змінюються за родами, відмінками, числами.
в) Прикметники змінюються за відмінками і числами.
г) Не можуть утворювати ступені порівняння якісні прикметники.
 

10.  Визначте рядок, у якому всі прикметники належать до м'якої групи:
а) Звичайн..й, широк..й, тривожн..й;
б) Торішн..й, міцн..й, цьогорічн..й, сільськ..й;
в) Син..й, мужн..й, справжн..й, останн..й;
г) Ближн..й, всесвітн..й, рад..й, вишнев..й.

 

11. Ступені порівняння і коротку форму мають:

а) присвійні прикметники;

б) якісні прикметники;

в) відносні прикметники;

г) якісні і присвійні прикметники.

 

12. Укажіть присвійний прикметник:

а) золотий;

б) вовняний;

в)  дзвінкий;

г) вороняче.

 

Варіант 3

 

1. До м’якої групи належать прикметники
а) народний, майстерний, сліпий, сірий;
б) вечірній, ближній, пізній, синій;
в) модний, тугий, нагірний, телячий;
г) веселий, поперечний, рідний, гіркий.

 

2. З’ясуйте, у якому рядку всі прикметники належать до м’якої групи відмінювання.

а) ближні, довговії, бідолашні, давні, юні;

б) братні, тугі, прийдешні, заміжні, завзяті;

в) короткошиї, сині, могутні, справжні, майбутні;

г) вечірні, чисті, мужні, кругосвітні, зелені.


3. У якму рядку всі прикметники мають повну нестягнену форму?

а) свіжеє, юна, бадьорий, бурхлива, темнії;

б) теплії, весняная, безкраїй, пропаще, добре;

в) зеленеє, раннії, ясная, карії, синєє;

г) городній, літняя, жарке, прадавня, придорожні.

 

4. Визначіть ступінь порівняння прикметника щонайкращий:

а) проста форма вищого ступеня;

б) проста форма найвищого ступеня;

в) складена форма вищого ступеня;

г)  складена форма найвищого ступеня;

 

5. Прикметники змінюються за…

а) за родами і числами

б) за родами і відмінками

в) за родами, числами і відмінками

г) за родами, числами і особами

 

6. У котрому рядку всі слова є прикметниками?

а) великий, велич, здоровий

б) вузький, широкий, веселий

в) заздрісний, гарний, побілений

г) сільський, глибокий, глибоко.

 

7. На які розряди поділяються прикметники?

 а) якісні, відносні, вказівні

б) якісні, неозначені, присвійні

в) якісні, відносні, присвійні

г) особові, відносні, присвійні

 

8. У котрому рядку всі прикметники якісні?

а) швидкий, короткий, веселий, дорогий

б) батьківський, дружній, красивий, мавпячий

в) великий, шкіряний, високий, осінній

г) цікавий, повільний, материн, літній

 

9. Які прикметники мають ступені порівняння?

а) тільки відносні

б) тільки якісні

в) тільки присвійні

г) якісні та присвійні

 

10. Позначте рядок, у якому всі слова — відносні прикметники:

а) кислий, вовняний, мамина, вечірня;

б) міський, полтавський, шкільний, лісовий;

в) дерев'яний, ясний, батьківський, солов'їний;

г) літній, вечірній, молочний, білий.

 

11. Укажіть  речення, у якому прикметник виступає присудком:

а) Ой високо в яснім небі сонце стало (Леся Українка).

б) Знов я юний-юний і веселий знов (В. Сосюра).

в) Реве та стогне Дніпр широкий (Т. Шевченко.).

г) Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть(Т. Шев.).

 

12. Укажіть речення, у якому вжито коротку форму прикметника:

а) Хотіла б я вийти у чистеє поле (Леся Українка).

б) Є приказка весела: їж, коли роток свіж (Л. Глібов).

в) 3 тітчиного садка роздавався тихий Івасів голосок (Панас Мирний).

г) Молодая дівчинонька в садочок виходить (Леся Українка).

 

 

Правопис прикметників

Варіант 1

І рівень

1.Позначте рядок, у якому всі прикметники пишуться разом:

а)  Три/кутний, вічно/зелений, м'ясо/молочний;

б)   ліво/бережний, давно/минулий, сумно/сірий;

в)  червоно/гарячий, хлібо/робський, босо/ногий;

 

2. Не з прикметниками пишеться окремо:

а) коли без не не вживається;

б) коли можна замінити словом без не;

в) коли є протиставлення.

 

3. Укажіть ряд слів, у яких всі прикметники пишуться з однією н:

а) глиня..ий, вечір..ій, со…ий;

б) скля..ий, хліб..ий, качи..ий;

в) оста..ій, греча..ий, зеле..ий.

 

4. Складні прикметники пишуться через дефіс коли:

а) утворені від самостійної та службової частини мови;

б) утворені від словосполучення;

в) вказують на відтінки кольорів, смаків.

 

5.Укажіть ряд прикметників, у яких пишеться суфікс –зьк-

а) товариш, Кавказ, Прага;

б) Париж, Воронеж, Запоріжжя;

в) Калуга, ткач, Острог.

 

6.Укажіть рядок, у якому всі прикметники пишуться з суфіксом -ичн:

а) техн…ий, істор..ий, політ..ий;

б) мед..ий, клас..ий, біолог..ий;

в) фіз…ий, фабр..ий, математ..ий.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ рівень

 

Завдання на встановлення відповідності

 

7. Установіть відповідність між іменниками і суфіксами, за допомогою яких творяться прикметники.

 

1. –ин                       А. Катруся, донька, Ольга.

2. –їв                        Б.  Олексій, водій, Андрій.

3. –ів                        В. Зоя, Соломія, Надія.

4. -їн                         Г. Товариш, скрипаль, лікар.

 

8. Установіть відповідність між іменниками та суфіксами, за допомогою яких творяться прикметники.

 

1. –ськ.                   А. Буг, печеніг, Париж.

2. –цьк.                   Б. Гадяч, Кременчук, Прилуки.

3. –зьк.                   В. Казах, солдат, Прага.

                                Г. Орша, Сиваш, Одеса.

 

9. Установіть відповідність між прикметниками та їх написанням.

 

1. Разом                 А. Кисло/солодкий, навчально/виховний,

                                    панічно/західний.

2. Через дефіс.      Б. Семи/поверховий, паровозо/будівний,

                                    народно/пісенний.

                               В. Жовто/гарячий, темно/червоний, біло/сніжний.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

 

1. Суфікс -зьк- пишеться у прикметниках, утворених від іменників
а) козак, молодець, ткач, Луцьк;
б) товариш, чуваш, Золотоноша, Черкаси;
в) Париж, Рига, Волга, Запорожжя;
г) студент, депутат, турист, каратист.

 

2.  Суфікс -ев- пишеться у прикметниках
а) з основою на твердий приголосний з наголошеним суфіксом;
б) з основою на твердий приголосний з наголошеним закінченням;
в) з основою на м’який приголосний та ж, ч, ш з наголосом, який падає на основу;
г) з основою на [й].

3. Суфікс -їн- мають прикметники, утворені від іменників з основою
а) на [н’];     б) на [й];
в) на [л’];     г) на будь-який приголосний.

 

4. Позначте рядок, у якому всі прикметники пишуться разом:

а)  Три/кутний, вічно/зелений, м'ясо/молочний;

б)   ліво/бережний, давно/минулий, сумно/сірий;

в)  червоно/гарячий, хлібо/робський, босо/ногий;

г)   жовто/головий, яскраво/синій, чорно/окий.


5. Визначте рядок, у якому допущено помилки в закінченнях прикметників:
а) Природний, попутного, прийдешнім;
б) Буднім, ключовим, яблуневим;
в) Повнолицому, придорожніго, тутешний;
г) Миттєвого, заможним, самотнього.
 

6. Визначте рядок прикметників, у яких суфікси записано з помилками:
а) Ріднесенький, однісінький, зеленесенький; 
б) Малюсінький, цілісінький, гарнесенький;
в) Тонісенький, чистесинький, здоровюсінький;

г) Малесенький, величенький, тихесенький.
 

 

8. Визначте рядок, у якому всі прикметники пишуться з –н-: 
а) Де..ий, півде..ий, масив..ий, потуж..ий;
б) Бляша..ий, греча..ий, безмеж..ий, леви..ий;
в) Височе..ий, гороби..ий, письме..ий, піща..ий;
г) Чаї..ий, пісе..ий, весня..ий, невблага..ий. 
 

9. Визначте рядок, у якому всі прикметники пишуться через дефіс:
а) Світло/захисний, кисло/солодкий, глухо/німий;
б) Віце/президентський, водо/провідний, лісо/степовий;
в) Воєнно/політичний, південно/східний, мовно/літературний;
г) Зерно/бобовий, народно/визвольний, вокально/інструментальний.

 

10. На тверду і м’яку групи прикметники поділяються залежно від того,
а) на який приголосний – твердий чи м’який – закінчується основа слова;
б) на яке питання – який? або чий? – відповідає прикметник;
в) яку синтаксичну роль виконує прикметник у реченні;
г) до якої групи за значенням належить прикметник.
 

11. Паралельні закінчення прикметники мають у таких відмінках: 
а) родовому однини;
б) орудному однини;
в) місцевому однини;
г) місцевому множини.
 

12. Позначте рядок, у якому всі прізвища прикметникової форми.

а) Бойчук, Пономаренко, Микитин;

б) Тихозоров, Іванишин, Коротковський;

в) Карамазов, Січинський, Михайленко;

г) Симиренко, Грінченко, Пархоменко;

 

 

 

 

 

 

Варіант 3

 

1. Визначте рядок прикметників, у яких суфікси записано без помилок:
а) Гарнесинький, чистісинький, вірнесинький; 
б) Новісенький, вузинький, самісенький;
в) Більшенький, цілісінький, милесенький;
г) Здоровинький, тонюсенький, вузусінький. 
 

2. Визначте рядок, у якому всі прикметники пишуться з –нн-:
а) Безтом..ий, іме..ий, букве..ий;
б) Глиня..ий, тьмя..ий, шале..ий;
в) Дерев'я..ий, різьбя..ий, скля..ий;
г) Нездійсне..ий, свяще..ий, шабло..ий. 
 

3. Визначте рядок, у якому всі прикметники пишуться разом.
а) Блідо/рожевий, вибірково/вимірювальний, військово/авіаційний; 
б) Військово/зобов'язаний, геолого/розвідувальний, жовто/гарячий;
в) Водо/відливний, електро/хімічний, сніжно/білий; 
г) Жирно/молочний, книжково/журнальний, червоно/білий

 

4. Виділіть рядоу, у якому визначено суфікси, за допомогою яких творяться прикметники

а)  -інн(я), -енн(я), -инн(я), -анн(я);

б) - ив(о), - ев(о), - ств(о);

в) - еньк(ий), - ськ(ий), - цьк(ий), - зьк(ий);

г)  - ізм, -ець, -ар, - ищ(е), - їсть;

 

5. Визначте речення, у якому прикметник пишуться з – нн –

а) Біля старовин..их руїн відбувалося народне свято (М.Трублаїні). .

б) Вода ставала багрян..ою (О. Копиленко).

в) Холоди..ий солон..ий вітер дмухнув зі сходу (Ю. Яновський).

г)  Із-за гори місяць яс..ий на луг поглядає (Л. Глібов).

 

6. У якому рядку допущено помилку в правописі прикметників?

а) Маріїн, доччин, доньчин, Софіїн.

б) Танин, Тетяни, Ольжин, тітчин.

в) Парасчин, нянин, Галин, свашин.

г) Нянчин, ненчин, Юлін, Гальчин.

7. Укжіть прикметники, в О.в. яких перед закінченням –ою мають ь?

а) Білява, срібляста, язиката, талановита.

б) Синя, давня, осіння, пізня.

в) Лінива, щаслива, холодна, дивна.

в) Говірка, стійка, стигла, привітна.

 

8. Укажіть рядок, у якому усі прикметники пишуться через дефіс?

а) Гірсько/лижний, українсько/німецький, вічно/зелений.

б) Темно/червоний, науково/дослідний, хіміко/біологічний.

в) Кисло/солодкий, північно/східний, легко/атлетичний.

г) Хлібо/булочний, військово/морький, жовто/гарячий.

 

9. Укажіть рядок, у якому речення не потребує редагування?

а) У долинах річок клімат більш сприятливіший для землеробства.

б) Задача розв’язана самим простим способом.

в) Цей вид спорту найбільше  травматичний.

г)  Він поділився зі мною найзаповітнішою мрією.

 

10. У словах якого рядка треба писати букву е?

а) Уважн…нький, турботл…вий, вузес…нький.

б) Чорняв…нький, тонес…нький, грайлив…нький.

в) Зеленес…нький, задумл…вий, посушл…вий.

г) Страшнес…нький, білес…нький, зворушл…вий.

 

11. Укажіть рядок, у якому не з прикметниками пишеться разом.

а) Не/щадний, не/озорий, не/ялинковий.

б) Не/луговий, не/вгамований, не/золотий.

в) Не/мічний, не/здарний.

г) Не/дорогий, не/похитний, не/домашній.

 

12. Укажіть рядок, у якому у всіх прізвищах прикметникової форми допущено помилку.

а) Рогачов, Шишков, Багіров.

б) Губарів, Менделеїв, Чаплігін.

в) Батищев, Іванов, Ільїн.

г) Нікітін, Стариков, Філіппов.

 

 

 

Займенник. Правопис займенників

Варіант 1

І рівень

 

1. Укажіть ряди займенників, які змінюються лише за відмінками:
а) твій, це, чиїм;

б) хтось, себе, що;

в) скільки, декому, нічим.
 

2. Укажіть ряд займенників, які змінюються так само, як прикметники: 
а) я, ними, скількох;

б) котрий, ніяких, ті;

в) дещо, нікого, мене.
 

3. Укажіть речення, в якому вжито особовий займенник другої особи множини:
а) Якось пощастило нам уполювати зайця.
б) Трапилась з нами весела пригода.
в) Перед вами карта України.
 

4. Укажіть словосполучення, в яких займенник третьої особи має приставний н:
а) попросив у (він);

б) попросив для (вона);

в) віддав (вони).
 

5. Укажіть речення, в якому зворотний займенник себе вжито у родовому відмінку:
а) Він любить тільки себе.
б) Я взяв ці книжки для себе.
в) Виступаючи, він не забув похвалити себе.
 

6. Укажіть речення, в якому вжито відносний займенник:
а) Я не знаю, котра зараз година.
б) Вкотре ти виконуєш цю вправу?
в) Хто з вас прийде сьогодні?

 

 

ІІ рівень

 

Завдання на встановлення відповідності

 

7. Установіть відповідність між займенниками та їх розрядами.
 

А. Той, такий, стільки, оцей.              1. Означальні.
Б. Мій, свій, їхній, твій.                      2. Вказівнв.
В. Інший, кожний, сам, усякий.         3. Присвійні.
Г. Абиякий, хтось, декого, чийсь.     4. Неозначені. 
5. Особові.

8 . Установіть відповідність між займенниками та правописом їх.
 

А. Ані/хто, де/який, аби/що.                       1. Двома словами.
Б. Хто/небудь, будь/який, казна/що.         2. Трьома словами.
В. До/ні/кого, з/де/ким, при/якомусь.       3. Разом.
Г. Ні/в/якім, аби/з/ким, де/в/кого.             4. Через дефіс.

 

 

9. Установіть відповідність між займенниками та їх розрядами.

 

1. Мого, своєї, їхній, наш;                          А. Відносні займенники.

2. Йому, нас, на вас;                                    Б. Заперечні займенники.

3. Кого, якому, чий, що;                             В. Неозначені займенники.

4. Ніякий, нікому, ніскільки, ні з чим.      Г. Присвійні займенники.

                                                                      Д. Особові займенники.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

 

1. Визначте, у якому рядку всі займенники співвідносні з прикметниками?

а) будь-який, котрийсь, чий-небудь, казна-який;

б) ніхто, ніщо, ніякий, нічий, стільки;

в) весь, всякий, кожен, інший, він;

г) той, такий, цей, ваш, твій.


2. Визначте, у якому рядку всі займенники є узагальнено-предметними.

а) хто, що, який, чий, котрий;

б) я, ти, ми, мій, скільки;

в) він, воно, вони, себе, хто;

г) увесь, який, дехто, стільки, що.


3. Визначте, у якому рядку всі займенники є узагальнено-якісними?

а) мій, твій, свій, той, котрий;

б) цей, скільки, ми, себе, хто;

в) такий, котрий, який, воно, ніхто;

г) щось, хтось, дехто, стільки, мій;


4. Укажіть речення, в якому вжито заперечний займенник із наголосом на першому складі:
а) Нікого запросити. б) Нікого не видно. в) Нікого немає. г) Нікого не прошу.

5. Укажіть ряди займенників, що належать до одного й того ж розряду:
а) цей, комусь, того; 
б) всього, кожним, саму; 
в) іншого, жодній, самим;

г) ми, той, ту.

6. Укажіть ряди займенників, які пишуться через дефіс:
а) (будь)хто, (хтозна)який, чиїм(небудь);
б) (аби)скільки, кому(сь), (ні)який;
в) який(небудь), (хтозна)що, (будь)кому;

г) хтозна(чий). (де)який, (казна)кому.

7. Укажіть речення, в якому вжито присвійний займенник:
а) Друзі привітали її з днем народження.
б) У змаганнях брали участь її діти.
в) Хлопчик зачепив його ненавмисне.

г) ЇЇ знали усі дуже добре.
 

 

8.У реченні займенник виступає:

а) Підметом

б)  Іменним складеним присудком

в)  Підметом, присудком, другорядними членами речення

г)  Додатком та означенням

 

9.Скільки займенників у поданому реченні?

Я стрічаю тебе ранком, слово котиться в розмову,

дорога моя слов’янко, кароока, чорноброва.

 а) 3        б) 4

 в) 5        г) 2

 

10. .Який розряд виділеного займенника?

Стоїть тепер над воротами, і когось так печально жде.

а) Відносний;                    б) Неозначений;

в) Особовий;                     г) Присвійний.

 

11. У якому рядку всі займенники пишуться разом?
а) Чия/сь, хтона/з/ким, будь/що.
б) Де/хто, аби/який, ні/кого.
в) Ні/до/чого, ні/чий, казна/чий.
г) Що/небудь, аби/до/кого, ні/хто.


12. У якому реченні займенник його є присвійним?
а) Його думки були про рідний край.
б)  Ми його давно не бачили в місті.
в)  Його поважали всі: і діти, і дорослі.
г) Його звеселила згадка про Полісся.
 

 

Варіант 3

1. Визначте, у якому рядку всі займенники вказівні?

а) хто, що, який, чий, себе;

б) той, цей, та, ця, отой;

в) та, такий, отакий, я, ваш;

г) інший, сам, жоден, кожен, ми.


2. У якому рядку всі займенники означальні?

а) весь, всякий, кожен, сам, інший;

б) наш, їхній, інший, всякий, дехто;

в) себе, їх, його, її, жоден, ніхто;

г) стільки, такий, всякий, жоден, будь-хто.


3. У якому рядку всі займенники неозначені?

а) що-небудь, який-небудь, будь-хто, будь-що;

б) ніхто, хто, ми такий;

в) казка-що, казна-хто, ніякий, весь;

г) абиякий, хтозна-що, хто, що.

 

4. Займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони є
а) вказівними;
б) означальними;
в) особовими;
г) питальними.
 

5. Форми називного відмінка, а також роду та числа не має займенник
а) хтось;
б) себе;
в) стільки;
г) хтозна-який.
 

6. Займенники хто, що, який, чий, котрий, стільки є відносними, коли вони 
а) вживаються для утворення питальних речень;
б) вживаються для зв’язку частин складного речення;
в) вказують на відношення до діючої особи;
г) вказують на неозначену (невідому) особу, предмет, ознаку, кількість.
 

 

7. Заперечні та неозначені займенники утворилися від
а) особових займенників;
б) вказівних займенників;
в) питальних займенників;
г) означальних займенників.
 

8. Через дефіс пишуться такі займенники:
а) хто/сь, де/який, аби/чий, котрий/сь;
б) аби/що, де/кого, котрого/сь, що/сь.
в) казна/хто, будь/кого, що/небудь, хтозна/стільки;
г) аби/в/кого, де/в/кого, хтозна/до/кого, аби/з/ким.
 

9. Окремо з ні пишуться такі заперечні займенники:
а) ні/хто, ні/чим, ні/якому, ні/чийому;
б) ні/про/що, ні/перед/чим, ні/від/кого, ні/до/якого;
в) ні/чим, ні/кому, ні/якому, ні/кого;
г) ні/який. ні/чий, ні/якого, ні/ким.

 

10. У якому рядку допущено помилку у формі вживання займенника?
а) Дякую Вам.
б) Котра година?
в) Пробачте мене,
г) Кепкування з нього.
 

11.  Яку роль у мовленні виконують відносні займенники?
а) Будують питальні речення.
б) Уживаються для зв*язку частин складного речення.
в) Підкреслюють шанобливе ставлення до адресата мовлення.
г) Найчастіше вживаються в листуванні, творах художньої літератури. 

 

 

12.Укажіть неправильно зазначені розряди займенників.

а)  Я, ти, ми, ви, він — особові.

б)  Ніщо, ніхто, деякий, абичий, що-небудь — неозначені.

в)  Всякий, весь, кожен,  інший, жодний — означальні.

г)  Мій, твій, свій, ваш — присвійні.

 

 

Числівник

 

Варіант 1

І рівень

 

1. Числівники п’ятеро, троє, десятеро, двоє, четверо означають:

а) цілі числа;              

б) дробові;

в) збірні.

 

2. Три явори посадили сестра при долині. (Т.Шевченко). У поданому реченні числівник виступає в ролі:

а) підмет;                 

б) обставина;

в) додаток.

 

3. При відмінюванні числівників від 50 до 80 відбувається:

а) зміна обох частин;       

б) тільки другої;

в) в усіх відмінках зберігається одна форма.

 

4. Кількісні числівники від 3 та далі змінюються:

а) за відмінками;           

б) за родами;

в) за числами і відмінками

 

5. При відмінюванні дробових числівників 2/3, 5/8, 9/11:

а) перша частина відмінюється, як кількісний, друга – як порядковий;

б) обидві частини відмінюються кількісні;

в) обидві частини відмінюються як порядкові.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ рівень

 

Завдання на встановлення відповідності

 

7. Установіть відповідність між числівниками та їх розрядами.

 

1. Один, сто, мільйон;               А. Неозначено – кількісні числівники.

2. Восьмеро, двоє, шестеро ;    Б.  Дробові  числівники.

3. Перший, другий, третій;       В. Порядкові числівники.

4. Одна друга, три десятих.       Г. Збірні числівники.

                                                     Д. Власне кількісні числівники.

 

8. Установіть відповідність між кількісними числівниками та особливостями їх відмінювання.

 

1. Відмінюється тільки друга частина.     А. Сорок, дев’яносто.

2. У всіх відмінках, крім Н. і З.                 Б. Шість, дванадцять.

    мають закінчення а.

3. Відмінюються як іменники, мають      В. Нуль, мільярд.

    рід і число.

                                                                      Г. П’ятдесяти, вісімдесяти.

 

9.

 

Установіть відповідність між числівниками в реченнях і відмінками, у яких вони ужито.

1. Орудний.      А. Одна голова добре, а дві краще. (Нар.творч.)

2. Місцевий.     Б. Широке небо кліпало тисячами очей. (Є.Гуцало)

3. Знахідний.    В. Сонце весело котилося по небу, розсипаючи по небу         мільйони, мільярди промінців. (Д.Родарі)

                          Г. Тільки на трьох пачках спереду і ззаду наклеєні

                               гроші… ( І.Карпенко – Карий)

 

 

 

 

 

Варіант 2

 

1. Позначте рядок, усі слова в якому — числівники:
а) десять, десятеро, десятка, десятий;
б) три, третій, тридцять, триста;
в) двоє, другий, двічі, дванадцять;
г) п'ятдесятий, п'ятдесят, п'ятдесятиріччя, п'ятнадцятий.

 

2. Позначте рядок, усі словосполучення в якому утворені правильно:
а) два дні, три олівця, чотири пенали;
б) чотири портфеля, п'ять робітників, десятеро хлопців;
в) три п'ятих метрів, троє казок, два кошики;
г) п'ять сьомих кілометра, семеро курчат, дванадцять книжок.

 

3. Позначте рядок, усі числівники в якому — кількісні:
а) вісім, восьмеро, вісім десятих;
б) одинадцятеро, одинадцятий, одинадцять;
в) тридцять два, тридцять сотих, тридцять перший;
г) сто двадцять, одна сота, сотий.

 

4. Позначте речення, у якому вжито збірний числівник:
а) Будувало дванадцять лицарів Софію. (Ю. Липа)
б) Школярики стоять по три, чотири. (А. Малишко).
в) Я міг на тисячу, лишаю на п'ятак. (/. Коваленко).
г) У погляді двійко іскрин виграє. (А. Бортняк).

 

5. Позначте рядок, усі слова в якому — дробові числівники:
а) три четвертих, одна друга, половина;
б) дві п'ятих, тридцять сотих, дві десяті;
в) чотири восьмих, чотириста два, п'ять сотих;
г) п'ятеро, п'ять десятих, десять сотих.

 

6. Позначте рядок, у якому всі відмінкові форми числівників правильні:
а) одинадцятьма, сто сорока п'яти, у двадцять сьомому;
б) шістдесятьох, семистами, п'ятнадцяти;
в) дев'яноста двох, шістсот тридцять четвертого, ста п'ятидесяти;
г) сімдесятьома шістьма, двохсот, сорока шести.

7. Позначте речення, що містить порядковий числівник:
а) Дід Макар мав вигляд років на сто. (Ю. Збанацький).
б) І герць кривавий трави оросив, а ти стоїш нескорен і стосил! (Я. Камінецький).
в) Бачу я: маленька стрілка підійшла до дев'яти. (Н. Забіла)
г) Устав, підперезався день. Сьома година ранку. (М. Доленго).

 

8. Позначте рядок, усі числівники в якому — складні:
а) сімдесят, одинадцять, сто три;
б) п'ятнадцять, чотириста, тридцять;
в) сорок, дев'яносто, вісімдесят;
г) триста, шістдесят, десятеро.

 

9. Позначте рядок, усі числівники в якому пишуться з м'яким зна ком:
а) шіст..ма, тридцят.., п'ятнадцятий;
б) п'ят..десят, с.омий, шіст..;
в) чотирьох, п'ятьмастами, тр..ома;
г) восьмисот, чотир..ма, шістнадцятьох.

 

10. Позначте рядок, у якому числівник є присудком:
а) Перші ссавці з'явилися на Землі сто п'ятдесят мільйонів років тому.
б) Леви сплять до двадцяти двох годин на добу.
в) Як правило, кількість малят у зайців і диких кабанів — дванадцять.
г) Двісті шістдесят років тому було доведено належність китів до ссавців.

 

11. У реченні Із дев'яноста голок сокири не склеїш, числівник є:
а) підметом;
б) присудком;
в) означенням; ,
г) додатком.

 

12. Позначте речення, у якому час позначено неправильно:
а) Нарада почалася о чотирнадцятій.
б) Зустріч призначено на п'ять тридцять.
в) Вистава закінчилася за чверть до дев'ятої.
г)  зараз за десять третя

 

Варіант 3

1. Збірні числівники означають
а) кількість, що складається з певного числа частин цілого;
б) кількість предметів як сукупність, єдине ціле;
в) порядок предметів при лічбі;
г) кількість предметів у цілих одиницях.
 

2. До кількісних числівників належать:
а) власне-кількісні, дробові, збірні та неозначено-кількісні;
б) прості, складені та дробові;
в) прості, назви десятків, назви сотень.
г) цілі, дробові, порядкові.
 

3.Складені порядкові числівники відмінюються так:
а) відмінюються всі слова;
б) відмінюється перше й останнє слово;
в) відмінюється останнє слово;
г) останнє слово може відмінюватись або залишатись незмінним.
 

4. Порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний пишуться 
а) через дефіс;
б) разом (одним словом) ;
в) окремо (двома словами);
г) разом або окремо, залежно від того, яким членом речення виступають.

 

5. За значенням та морфологічними ознаками

числівники  діляться на:

а) порядкові та особові;      б) кількісні й присвійні;

в) кількісні й порядкові;      г) власні та загальні.

 

6. Кількісні числівники означають:

а) число;                              б) число або кількість;

в) ознаку предмета;            г) порядок при лічбі.;

 

7. За будовою числівники діляться на :

а) прості та складні;                б) прості, складні та складені;

в) кількісні і порядкові;          г) прості і кількісні.

 

 8. У котрому рядку всі слова є числівниками?

а) двоє, нуль, мільйон, сорокаріччя;

б) трійка, семеро, одиниця, десять;

в) п’ятеро, подвоїти, двадцять три;

г) восьмий, дві п’ятих, обидва.

 

9. Кількісні числівники діляться на:

а) власне кількісні, неозначено кількісні, дробові, збірні;

б)  неозначені, дробові, порядкові;

в) порядкові, кількісні, дробові;

г)  власне кількісні, дробові, особові.

 

 10. У котрому рядку всі числівники прості?

а) троє, півтора, чотириста, півтораста;

б) двадцять, шістнадцять, п’ятсот;

в) мільярд, сім, шість, сто;

г) сорок, чотири, сімсот, п'ятнадцять.

 

11. Укажіть правильні твердження.

а)  Числівники  від  п’яти  до  десяти  мають  при  відмінюванні паралельні форми.

б)  Дробові числівники відмінюються так чисельник як порядковий  числівник,  а  знаменник —  як  кількісний  числівник.

в)  Числівники «сорок», «дев’яносто», «сто» у непрямих відмінках мають  закінчення «-о».

г)  Числівники  «тисяча»,  «мільйон»,  «мільярд»,  «нуль»  відмінюються як прикметники.

 

12. Укажіть правильно записані числівники.

а)  П’ятдесятьма  (-ьома), шістьма  (-ьома).

б)  Шестидесяти вісьмох.

в)  Сімдесятьома дев’яноста два.

г)  Тисяча п’ятьмастами дев’яноста двох.

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

1. Методичні рекомендації для вчителя………3

2. Повторення, узагальнення й

поглиблення вивченого

             Варіант 1………………………………..4 - 5

             Варіант 2………………………………..6 - 7

             Варіант 3………………………………..8 - 9

3. Лексикологія. фразеологія

             Варіант 1………………………………. 10 - 11

             Варіант 2………………………………..12 - 13

             Варіант 3………………………………..14 - 15

4. Словотвір. Орфографія

             Варіант 1………………………………..16 - 17

             Варіант 2………………………………..18 – 19

             Варіант 3………………………………..20 - 21

5. Морфологія. Орфографія

    Іменник

             Варіант 1………………………………..22 - 23

             Варіант 2………………………………..24 - 25

             Варіант 3………………………………..26 - 27

    Правопис іменників

              Варіант 1……………………………….28 - 29

             Варіант 2………………………………..30 - 31

             Варіант 3………………………………..32 - 33

   Прикметник

             Варіант 1………………………………..34 - 35

             Варіант 2………………………………..36 - 37

             Варіант 3………………………………..38 - 39

 

 

 

 Правопис прикметників

             Варіант 1……………………………….40 - 41

             Варіант 2……………………………….42 - 43

             Варіант 3……………………………….44 - 45

  Займенник

             Варіант 1……………………………….46 - 47

             Варіант 2……………………………….48 - 49

             Варіант 3……………………………….50 - 51

 Числівник

             Варіант 1……………………………… 52 - 53

             Варіант 2……………………………….54 - 55

             Варіант 3……………………………….56 - 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
5 лютого 2018
Переглядів
8002
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку