Тестові завдання з української мови,

Про матеріал
Посібник стане у пригоді вчителю-філологу у проведенні тематичного контролю, що зумовлює використання тестових завдань для оцінювання знань, умінь та навичок школярів. Завдання, які пропонуються, складено відповідно до чинної програми для загальноосвітніх навчальних закладів „Українська мова. 10-11 класи. Рівень стандарту.” У посібнику запропоновано контрольні тестові завдання з української мови, які охоплюють такі теми: 1. Стилістичні засоби фонетики. 2. Стилістичні засоби фонетики, орфоепії. 3. Стилістичні засоби лексикології. 4. Стилістичні засоби фразеології. 5. Словотворчі засоби стилістики.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач: Процюк Ольга Василівна,

вчитель української мови та літератури

Новодністровської гімназії,

вчитель вищої категорії, старший учитель

 

 

Новодністровськ   2019


Передмова

 

Посібник стане у пригоді вчителю-філологу у проведенні тематичного контролю, що зумовлює використання тестових завдань для оцінювання знань, умінь та навичок школярів.

 

Завдання, які пропонуються, складено відповідно до чинної програми для загальноосвітніх навчальних закладів „Українська мова. 10-11 класи. Рівень стандарту.”

 

У посібнику запропоновано контрольні тестові завдання з української мови, які охоплюють такі теми:

1. Стилістичні засоби фонетики.

2. Стилістичні засоби фонетики, орфоепії.

3. Стилістичні засоби лексикології.

4. Стилістичні засоби фразеології.

5. Словотворчі засоби стилістики.

 

Тестові завдання для оцінювання мовних знань і вмінь розроблено в основному в чотирьох варіантах. 5 і 6 варіанти (1і3 теми) орієнтовані на перевірку навичок зв’язного мовлення, рівня творчого мислення і багатства активного словникового запасу десятикласників.

 

Методика проведення тестових контрольних робіт вводиться з метою поступової підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

 


Стилістичні засоби фонетики

 Варіант 1

1.Фонетика – це:

А) Наука, що вивчає одиниці мови.

Б) Наука, що вивчає звуковий склад мови, творення звуків, їхні властивості.

В) Наука, що вивчає систему писемних знаків.

Г) Наука, що вивчає лексичне значення слів.

 

2. В українському алфавіті є...літери.

А) 32

Б) 38

В) 33.

Г) 35.

 

3.У котрому рядку слова написані не в алфавітному порядку?

А) Будівля. Верба. Сюжет. Хлібороб.

Б) Бухта. Базар. Артист. Сосна.

В) Січень. Телефон. Україна. Щедрість.

Г) Борсук. Боязко. Братній. Брикет.

 

4. У котрому рядку загальна кількість букв відповідає загальній кількості звуків?

А) Міжгір’я. Рядок. Тінь. Кобзар.

Б) Курінь. Грюкати. Льон. Священний.

В) Книга. Юрба. Висиджує. В’юн.

Г) Вахта. Пальма. Явір. Добро.

 

 

 

5. У котрому рядку у всіх словах є звук [і].

А) Пісок. Кістяк. Неділя. Паляниця.

Б) Кістлявий. Над’їсти. Недоля. Юннат.

В) Поїздка. Напоїти. Їжа. Їдкий.

Г) Рідня. Місяць. Діжка. Дочка.

 

6. У котрому рядку немає зайвих звуків?

А) [а],[я],[у],[і].

Б) [ю].[ї],[и].[е].

В) [і],[о],[е],[у].

Г) [ю],[о],[і], [а].

 

7. У котрому рядку 5 глухих звуків?

А) Джем. Череда. Фірма. Хвала.

Б) Жаль. Чистий. Воджу. Прати.

В) Черемха. Хвоя. Фінік. Тарілка.

Г) Біда. Борода. Горох. Вінок.

 

8.У котрому рядку букви  я, ю, є, ї позначають два звуки?

А) Тюль. Мар’яна. Бюджет. Лінія.

Б) Мрія. Бар’єр. Ательє. Юннат.

В) Юпітер. Продюсер. Пюпітр. Узгір’я.

Г) Рядно. Зяблик. Надія. Грядка.

 

9. Укажіть ряд слів, у вимові кожного з яких спостерігається оглушення дзвінкого приголосного.

А) Вогкий. Піднігтьовий. Легше.

Б)Погляд. Дужка. Грядка.

В) Стежка. Дубки. Мороз.

Г) Мороз. Холод. Казка.

10. У вживається у сполученнях слів:

А) Шляхи (у, в) досконалення.

Б) Прийшла (у, в) дім.

В) Садок (у, в) цвітінні.

Г) Музика (у, в) класі.

 

11. Уподібнення глухого приголосного наступному дзвінкому наявне у ряді слів:

А) Рюкзак. Екзамен. Боротьба.

Б) Футбол. Кісьба. Вогкий.

В) Легко. Молотьба. У ложці.

Г) Футбол. Боротьба. Радість.

 

12.У котрому слові  подано правильно транскрипцію?

А) Прикарпаття – [приекарпа´т’:а].

Б) Ховається – [хова´йет’с’а].

В) Помешкання – [поме´ишкан’а]

Г) Щілина – [шчілина]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стилістичні засоби фонетики

Варіант 2

1.Звук – це найменша одиниця, яку ми...

А) Чуємо.

Б) Вимовляємо.

В) Вимовляємо і чуємо.

Г) Чуємо і бачимо.

 

2. В українській мові є...звуків.

А) 33.

Б) 36.

В) 38.

Г) 37.

 

3. У котрому рядку слова написані не в алфавітному порядку?

А) Алфавіт. Абрикос. Фільм. Школа.

Б) Буква. Книжка. Місто. Школяр.

В) Дружба. Клас. Опера. Урок.

Г) Айва. Акторка. Акциз. Алергія.

 

4. У котрому рядку загальна кількість букв відповідає загальній кількості звуків?

А) Дзьоб. Марія. Щастя. Яма.

Б) Яворина. Рядно. Більмо. Цирк.

В) Гривня. Подвір’я. Біографія. Щука.

Г) Банан. Груша. Алергія. Безумець.

 

 

 

5. У котрому рядку у всіх словах є звук [і]?

А) Бої. Маєток. Англія. Юніор.

Б) Поїхати. Їздець. Соліст. Їжак.

В) Їжа. Солом’яний. Сьогодні. Красень.

Г) Поїзд. Круїз. Діброва. Лицар.

 

6. У котрому рядку немає зайвих звуків?

А) [и],[а],[у],[і].

Б) [я],[е],[ї],[и].

В) [о],[у],[є],[і].

Г) [а],[і], [я], [є].

 

7. У котрому рядку 5 глухих звуків?

А) Черешня. Фея. Березень. Ціна.

Б) Шапка. Казка. Щоденник. Рік.

В) Тарілка. Прати. Роман. Сова.

Г) Ліхтар. Вага. Дзвін. Голуб.

 

8. У котрому рядку букви  я, ю, є, ї позначають два звуки?

А) Солов’ї. Під’яремний. Кар’єра. Ягода.

Б) Свято. Медвяний. Різьбяр. Торф’яний.

В) Поезія. Сюжет. Сором’язливий. Юрта.

Г) Рядно. Рядок. Маяк. Єнот.

 

 

9. Укажіть ряд слів, у кожному з яких вимовляються подовжені звуки.

А)Смієшся. Знання. Гілля.

Б) Колосся. Вкриється. Безсмертя.

В) Забуття. Узбіччя. Тертя.

Г) Узбіччя. Колосся. Бароко.

10. У вживається у сполученнях слів.

А) Повідомлення (у, в) газеті.

Б) Знайшли (у, в) тексті.

В) Вихід (у, в) півфінал.

Г) Прийшли (у, в) хату.

 

11. Усі приголосні дзвінкі у ряді слів:

А) Лебеді. Райдуга. Вокзал. 

Б) Розмова. Доля. Бузок.

В) Дятел. Морози. Джунглі.

Г) Гігант. Фінал. Гібрид.

 

12. У котрому слові подано правильно транскрипцію?

А) Доводиться – [дово´диец’:а].

Б) Кузня – [куозн’а].

В) Безчесний – [беижче´сний].

Г) Донісся – [донісся].


Стилістичні засоби фонетики

Варіант 3

1. Укажіть ряд слів, у кожному з яких вимовляються подовжені звуки.

А)Смієшся. Знання. Гілля.

Б) Колосся. Вкриється. Безсмертя.

В) Забуття. Узбіччя. Тертя.

Г) Волосся. Гілля. Бароко.

 

2. Усі приголосні дзвінкі у ряді слів:

А) Лебеді. Райдуга. Вокзал. 

Б) Розмова. Доля. Бузок.

В) Дятел. Морози. Джунглі.

Г) Салют. Весло. Печера.

 

3. У котрому слові  подано правильно транскрипцію?

А) Прикарпаття – [приекарпа´т’:а].

Б) Ховається – [хова´йет’с’а].

В) Помешкання – [поме´ишкан’а]

Г) Черевичок – [черевичок].

 

4. У котрому рядку загальна кількість букв відповідає загальній кількості звуків?

А) Міжгір’я. Рядок. Тінь. Кобзар.

Б) Курінь. Грюкати. Льон. Священний.

В) Книга. Юрба. Висиджує. В’юн. 

Г) Сонце. Дівча. Батько. Щит.

 

 

 

5.  У  вживається у сполученнях слів:

А) Шляхи (у, в) досконалення.

Б) Прийшла (у, в) дім.

В) Садок (у, в) цвітінні.

Г) Поїхала (у, в) місто.

 

6. У котрому рядку немає зайвих звуків?

А) [а],[я],[у],[і].

Б) [ю].[ї],[и].[е].

В) [і],[о],[е],[у].

Г) [о],[у],[е],[є].

 

7. У котрому рядку 5 глухих звуків?

А) Черешня. Фея. Березень. Ціна.

Б) Шапка. Казка. Щоденник. Рік.

В) Тарілка. Прати. Роман. Сова.

Г) Хліб. Весло. Мати. Межа.

 

8. У котрому рядку букви  я, ю, є, ї позначають два звуки?

А) Тюль. Мар’яна. Бюджет. Лінія.

Б) Мрія. Бар’єр. Ательє. Юннат.

В) Юпітер. Продюсер. Пюпітр. Узгір’я.

Г) Азія. Хімія. Пісня. Полюс.

 

 

9.Звук – це найменша одиниця, яку ми...

А) Чуємо.

Б) Вимовляємо.

В) Вимовляємо і чуємо.

Г) Чуємо і бачимо.

10. У котрому рядку у всіх словах є звук [і]?

А) Бої. Маєток. Англія. Юніор.

Б) Поїхати. Їздець. Соліст. Їжак.

В) Їжа. Солом’яний. Сьогодні. Красень.

Г) Пісня. Історія. Знання. Поезія.

 

11. В українському алфавіті є...літери.

А) 32

Б) 38

В) 33.

Г) 35.

 

12. У котрому рядку слова написані не в алфавітному порядку?

А) Алфавіт. Абрикос. Фільм. Школа.

Б) Буква. Книжка. Місто. Школяр.

В) Дружба. Клас. Опера. Урок

Г) Уран. Урок. Усесвіт. Усний.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стилістичні засоби фонетики

Варіант 4

 

1. Укажіть ряд слів, у вимові кожного з яких спостерігається оглушення дзвінкого приголосного.

А) Вогкий. Піднігтьовий. Легше.

Б)Погляд. Дужка. Грядка.

В) Стежка. Дубки. Мороз.

Г) Казка. Стежка. Знання.

 

2. Уподібнення глухого приголосного наступному дзвінкому наявне у ряді слів:

А) Рюкзак. Екзамен. Боротьба.

Б) Футбол. Кісьба. Вогкий.

В) Легко. Молотьба. У ложці.

Г) Вокзал. Ручка. У книжці.

 

 3. У котрому слові подано правильно транскрипцію?

А) Доводиться – [дово´диец’:а].

Б) Кузня – [куозн’а].

В) Безчесний – [беижче´сний].

Г) Поєдинок – [пойединок].

 

4. У котрому рядку немає „зайвих „звуків?

А) [и],[а],[у],[і].

Б) [я],[е],[ї],[и].

В) [о],[у],[є],[і].

Г) [і], [а], [о], [ї].

 

5. У котрому рядку у всіх словах є звук [і].

А) Пісок. Кістяк. Неділя. Паляниця.

Б) Кістлявий. Над’їсти. Недоля. Юннат.

В) Поїздка. Напоїти. Їжа. Їдкий.

Г) Лілея. Літо. Їжак. Портрет.

 

6. У котрому рядку слова написані не в алфавітному порядку?

А) Будівля. Верба. Сюжет. Хлібороб.

Б) Бухта. Базар. Артист. Сосна.

В) Січень. Телефон. Україна. Щедрість.

Г) Тинок. Тираж. Титар. Тіло.

 

7. У котрому рядку 5 глухих звуків?

А) Джем. Череда. Фірма. Хвала.

Б) Жаль. Чистий. Воджу. Прати.

В) Черемха. Хвоя. Фінік. Тарілка.

Г) Меню. Соловей. Хата. Метеор.

 

8. У котрому рядку букви  я, ю, є, ї позначають два звуки?

А) Солов’ї. Під’яремний. Кар’єра. Ягода.

Б) Свято. Медвяний. Різьбяр. Торф’яний.

В) Поезія. Сюжет. Сором’язливий. Юрта.

Г) Життя. Янтар. Рядок. Свято.

 

9. Фонетика – це:

А) Наука, що вивчає одиниці мови.

Б) Наука, що вивчає звуковий склад мови, творення звуків, їхні властивості.

В) Наука, що вивчає систему писемних знаків.

Г) Наука, що вивчає лексичне значення слів.

 

10. У  вживається у сполученнях слів.

А) Повідомлення (у, в) газеті.

Б) Знайшли (у, в) тексті.

В) Вихід (у, в) півфінал.

Г) Музика (у, в) залі.

 

11. В українській мові є...звуків.

А) 33.

Б) 36.

В) 38.

Г) 39.

 

12. У котрому рядку загальна кількість букв відповідає загальній кількості звуків?

А) Дзьоб. Марія. Щастя. Яма.

Б) Яворина. Рядно. Більмо. Цирк.

В) Гривня. Подвір’я. Біографія. Щука

Г) Лялька. Лінія. Сюжет. Юннат.


Стилістичні засоби фонетики

Варіант  5

1. Що вивчає фонетика:

а) засоби письма;

б) звуки мовлення, їх види;

в) звуки мовлення і їх позначення на письмі;

г) знаки мовлення.

 

2. Вкажіть терміни, що стосуються лише фонетики:

а) букви;

б) наголос;

в) апостроф;

г) тире.

 

3. Вкажіть слова, в яких відбувається уподібнення за глухістю:

а) розпач;

б) роздавати;

в) рости;

г) просьба.

 

4. Знайдіть четвертий “зайвий звук

1- [в], [ф], [з], [м]

2- [г], [р], [й], [ф]

3- [н], [й], [п], [з]

4- [к],[п],[т], [б].

5. Затранскрибуйте слова:

 безперестанний,

 помиляться,

 зсихаються,

молодість.

 

6. Дайте відповідь на запитання:

Як перевірити написання слів з ненаголошеними [е], [и], [о]? Наведіть приклади.

 

7. Скласти невеликий опис у художньому стилі

 “Плаче захмарене небо, використовуючи складносурядні речення, вставні слова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стилістичні засоби фонетики

Варіант 6

1. Що вивчає фонетика:

а) граматичні правила;

б) звуки мовлення;

в) правила вимови слів;

г) знаки письма.

 

2. Вкажіть терміни, що стосуються лише фонетики:

а) м’який знак;

б) склад;

в) подвоєння букв;

г) спрощення приголосних.

 

3. Вкажіть слова, в яких відбувається уподібнення за дзвінкістю:

а) боротьба;

б) березняк;

в) безбережний;

г) кращий.

 

4. Знайдіть четвертий “зайвий звук”

1- [з], [р], [д], [ц]

2- [з], [м], [д], [л]

3- [ф], [в], [м], [б]

4- [ж],[ч],[ш],[з].

5. Затранскрибуйте слова:

 щезнення,

 ведмеденя,

 зсядеться,

журишся.

 

6. Дайте відповідь на запитання:

Коли у складносурядному та у складнопідрядному реченнях перед сполучниками кома не ставиться? Наведіть приклади.

 

7. Скласти невеликий опис у художньому стилі “Заховався вітерець у кущах калини, використовуючи складнопідрядні речення, порівняльний зворот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стилістичні засоби фонетики, орфоепії

                             Варіант 1

 

1. Орфоепія – це розділ науки про мову, що вивчає:

А) правила мови

Б) звуки мови

В) будову слів та способи їх творення

Г) знаки письма

 

2. У котрому рядку всі склади відкриті?

А) комаха, дорога, робота, оса

Б) поверх, парламент, городник, артист

В) фасад, ніжка, кладка, приказка

Г) степи, земля, рідня, вода

 

3. У котрому рядку допущено помилки при переносі?

А) зна-ння, паль-ці, від-даль, пів’-ящика

Б) сид-жу, гуд-зик, трьо-хсот, пів’-ящика

В) без-іменний, ме-двяний, при-йти, при-сісти

Г) від-ро, лис-ток, куз-ня, ди-мар

 

4. Укажіть ряд слів, у якому ненаголошений е або и перевіряється добором спільнокореневого слова

А)  щ..дрівка, завм..рати, зал..шитися

Б) в..селий, зб..рати, л..вада

В) вист..лений, р..бристий, н..су

Г) березень, марево, весна, кишеня

 

 

5. У котрому рядку правильно поставлено наголос?

А) при´ятель, одина´дцять, чита´ння, діало´г

Б) мілі´метр,  укра´їнський, бу´ло, бе´сіда

В) запи´тання, пока´з, черстви´й, зійде´ш

Г) вбо'гий, ди'вак, озе'ро, ди′мар.

 

6. У яких словах на місці крапок треба вставити букву е?

А) ж..рдина, л..дащо, пл...тиво

Б) ш..рокий, гл..тати, сп..нити

В) бл..щати, л..генда, п..л..на

Г) к..шеня, р..бро, сер..да

 

7. У котрому рядку є „зайве” слово?

А) пристрасний, під’їзний, зап’ястний

Б) тижневий, засланий, корисний

В) в’їзний, корисливий, обласний

Г) серце, місце, тижнями

 

8. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні?

А) скатертю, довгожданий, дисертація, акорд

Б) шассі, долар, стаття, священник

В) запрошений, діаграма, спросоння, шалений

Г) жовчю, честю, річчю, суддя

 

9. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних?

А) свиснути, вісник, доблесний, пізній

Б) захисний, заздрістний, виїзний, сонячний

В) прихвосні, гігантський, чесність, шістнадцять

Г) брязнуло, тиснути, тижнів, якісно

 

10. У котрому рядку допущено помилки в правописі?

А) Сицилія. Британія. Миля. Компроміс

Б) Тріумф. Скіпі дар. Графін. Киргистан

В) Конфлікт. Периферія. Індія. Фіксаж

Г) Презент. Чилі. Міссурі. Панна.

 

11.У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних?

А) купецтво, гадяцький, товариство

Б) волгський, кременчукський, птахство

В) криворізький, намащувати, бережу

Г) празький, купецтво, птаство

 

12.У котрому рядку на місці крапок треба вставити букву о?

А) б..г..тир, х..зяїн, б..г..то

Б) перем..гти, ч..х..л, ч..тири

В) вим..гати, веч..рниці, кап..сний

Г) к..лач, к..зак, б..гатство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стилістичні засоби фонетики, орфоепії

Варіант 2

 

1. Графіка – це розділ мовознавчої науки, що вивчає:

А) звуки мови, їх властивості, спосіб творення

Б) словниковий склад мови

В) систему писемних знаків, за допомогою яких передається усне мовлення

Г) лексичне значення слів

 

2. У котрому рядку всі склади закриті?

А) фірма, череда, опеньок, місто

Б) бездушний, розріз, відсів, відступ

В) верба, береза, калина, каштан

Г) зоря, місто, добро, базар

 

3. У котрому рядку допущено помилки при переносі?

А) об-го-родити, від-сидіти, під-писати

Б) ход-жу, прис-лів’я, бі-йці

В) роз-нес-ти, міль-йон, під-ходити

Г) річ-ка, доч-ка, вік-но, жит-тя

 

4. Укажіть ряд слів, у якому в усіх словах іншомовного походження відбувається подвоєння приголосних

А) бон..а, гол..андець, ім...унітет, мадон..а

Б) ім...іграція, тон..а, гол..андський, брут..о

В) барок..о, лібрето..о, беладон..а, віл..а

Г) шас..і, гол..анка, фін.., лібрет..о

 

 

5. У якому рядку у всіх словах на місці крапок треба вставити букву и?

А) с..мінарія, гл..бінь, бр..з..нт

Б) кр..шити, тр..тина, п..л..на

В) к..слий, підп..рати, х..л..ти

Г) л..міш, к..сіль, д..тина.

 

6. У котрому рядку у всіх словах правильно поставлено наголос?

А) здале´ка, чи´тання, ро´блю, взя´ла

Б) навча´ння, сере´дина, озна´ки, кварта´л

В) зачі´ска, оди´надцять, до´чка, проведе´мо

Г) ві′зир, дівчи′на, ді′жечка, задимі′ти

 

7. У котрому рядку є „зайве” слово?

А) щасливий, чесний, радісний

Б) брязнути, тижневий, хворостняк

В) проїзний, міський, засланий

Г) невістці, студентський, пестливий

 

8. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних?

А) галюцинація, священик, безсмертя, довгожданий

Б) життєпис, аморальний, бруто, шаленний

В) почуттів, ссавці, отуди, ввійти

Г) віддаль, юннат, священний, лляний

 

9. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних?

А) форпостний, тижневий, чесний, пізній

Б) зап’ясний, улесливий, кількісний, сонячний

В) аванпостний, виїзний, свиснути, шістнадцять

Г) якісний, чесний, шістсот, компостний

 

10. У котрому рядку допущені помилки в правописі?

А) гіпотеза, нікель, медикаменти, асистент

Б) дискомфорт, диспетчер, дієтолог, імунітет

В) апельсин, трагік, периферія, диспропорція

Г) піщаний, вужчати, скипидар, піанісимо

 

11. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних?

А) солдацтво, боягузство, французський

Б) птаство, кавказький, заїжджати

В) ла-маншський, купецький, убозтво

Г) волоський, братство, сиваський

 

12. У котрому рядку у всіх словах треба вставити букву о?

А) д..п..м..гти, груш..подібний, ч..хлити

Б) вис..хати, сургуч..вий, їж..ю

В) з..р..ю, прізвищ..м, б..г..ч

Г) допом..гати, нож..м, ключ..м


Стилістичні засоби фонетики, орфоепії

Варіант 3

 

1. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних?

А) солдацтво, боягузство, французський

Б) птаство, кавказький, заїжджати

В) ла-маншський, купецький, убозтво

Г) товариський, камчатський, одеський

 

2. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні?

А) скатертю, довгожданий, дисертація, акорд

Б) шассі, долар, стаття, священник

В) запрошений, діаграма, спросоння, шалений

Г) ввічі, денний, вознісся, ссавець

 

3. У котрому рядку допущено помилки при переносі?

А) об-го-родити, від-сидіти, під-писати

Б) ход-жу, прис-лів’я, бі-йці

В) роз-нес-ти, міль-йон, під-ходити

Г) зіл-ля, чес-тю, міс-це, тис-нути

 

4. У котрому рядку на місці крапок треба вставити букву о?

А) б..г..тир, х..зяїн, б..г..то

Б) перем..гти, ч..х..л, ч..тири

В) вим..гати, веч..рниці, кап..сний

Г) вис..хати, їж..ю, прізвищ..м

 

 

 

5. У якому рядку у всіх словах на місці крапок треба вставити букву и?

А) с..мінарія, гл..бінь, бр..з..нт

Б) кр..шити, тр..тина, п..л..на

В) к..слий, підп..рати, х..л..ти

Г) кр..шити, с..мінарія, тр..тина

 

6. У яких словах на місці крапок треба вставити букву е?

А) ж..рдина, л..дащо, пл...тиво

Б) ш..рокий, гл..тати, сп..нити

В) бл..щати, л..генда, п..л..на

Г) в..селка, д..ректор, к..шеня

 

7. У котрому рядку є „зайве” слово?

А) щасливий, чесний, радісний

Б) брязнути, тижневий, хворостняк

В) проїзний, міський, засланий

Г) артистці, агентство, баластний

 

 

8. У котрому рядку всі склади відкриті?

А) комаха, дорога, робота, оса

Б) поверх, парламент, городник, артист

В) фасад, ніжка, кладка, приказка

Г) вікно, лебідь, хмара

 

9. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних?

А) форпостний, тижневий, чесний, пізній

Б) зап’ясний, улесливий, кількісний, сонячний

В) аванпостний, виїзний, свиснути, шістнадцять

Г) гігантський, місцина, тиснути, тоскно

10. У котрому рядку допущено помилки в правописі?

А) Сицилія. Британія. Миля. Компроміс

Б) Тріумф. Скіпі дар. Графін. Киргистан

В) Конфлікт. Периферія. Індія. Фіксаж

Г) Децибел. Алжир. Чилі. Журі

 

11. Графіка – це розділ мовознавчої науки, що вивчає:

А) звуки мови, їх властивості, спосіб творення

Б) словниковий склад мови

В) систему писемних знаків, за допомогою яких передається усне мовлення

Г)будову слів та способи їх творення

 

12. Укажіть ряд слів, у якому ненаголошений е або и перевіряється добором спільнокореневого слова

А)  щ..дрівка, завм..рати, зал..шитися

Б) в..селий, зб..рати, л..вада

В) вист..лений, р..бристий, н..су

Г) б..реза, мар..во, плет..во

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стилістичні засоби фонетики, орфоепії

Варіант 4

 

1. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних?

А) купецтво, гадяцький, товариство

Б) волгський, кременчукський, птахство

В) криворізький, намащувати, бережу

Г) боягузький, казахський, міський

 

2. У котрому рядку у всіх словах треба вставити букву о?

А) д..п..м..гти, груш..подібний, ч..хлити

Б) вис..хати, сургуч..вий, їж..ю

В) з..р..ю, прізвищ..м, б..г..ч

Г) веч..рниці, вим..гати, марш..вий

 

3. У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних?

А) галюцинація, священик, безсмертя, довгожданий

Б) життєпис, аморальний, бруто, шаленний

В) почуттів, ссавці, отуди, ввійти

Г) піддашшя, гамма, овва, численний

 

4. Укажіть ряд слів, у якому в усіх словах іншомовного походження відбувається подвоєння приголосних

А) бон..а, гол..андець, ім...унітет, мадон..а

Б) ім...іграція, тон..а, гол..андський, брут..о

В) барок..о, лібрет..о, беладон..а, віл..а

Г) ап..еляція,ін..овація, шас..і, ем..іграція

 

 

5. У котрому рядку правильно поставлено наголос?

А) при´ятель, одина´дцять, чита´ння, діало´г

Б) мілі´метр,  укра´їнський, бу´ло, бе´сіда

В) запи´тання, пока´з, черстви´й, зійде´ш

Г) жа′даний, пе′чений, грошо′вий, невблага′ний

 

6. У котрому рядку допущено помилки при переносі?

А) зна-ння, паль-ці, від-даль, пів’-ящика

Б) сид-жу, гуд-зик, трьо-хсот, пів’-ящика

В) без-іменний, ме-двяний, при-йти, при-сісти

Г) суд-дя, меб-лі, вечор-ниці, руко-пис

 

7. У котрому рядку є „зайве” слово?

А) пристрасний, під’їзний, зап’ястний

Б) тижневий, засланий, корисний

В) в’їзний, корисливий, обласний

Г) у пустці, курсантський, шістсот

 

8. У котрому рядку у всіх словах треба вставити букву е?

А) здал..ка, скр..гіт, в..селий, б..р..гиня

Б) пал..чка, к..піти, гл..тати, л..міш

В) тр..мтіти, ст...лити, сп..тати, к..сіль

Г) т..снути, ш..потіти, дал..на, зал..вати

 

9. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних?

А) свиснути, вісник, доблесний, пізній

Б) захисний, заздрістний, виїзний, сонячний

В) прихвосні, гігантський, чесність, шістнадцять

Г) цілісний, наїзник, власний, обласний

 

10. У котрому рядку допущені помилки в правописі?

А) гіпотеза, нікель, медикаменти, асистент

Б) дискомфорт, диспетчер, дієтолог, імунітет

В) апельсин, трагік, периферія, диспропорція

Г) зшитий, презент, преферанс, вариво

 

11. Орфоепія – це розділ науки про мову, що вивчає:

А) правила мови

Б) звуки мови

В) будову слів та способи їх творення

Г) систему писемних знаків

 

12. У котрому рядку всі склади закриті?

А) фірма, череда, опеньок, місто

Б) бездушний, розріз, відсів, відступ

В) верба, береза, калина, каштан

Г) машина, пшениця, глибінь, стежка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стилістичні засоби лексикології

Варіант 1

 

1.Лексикологія – це:

А) розділ мовознавчої науки, що вивчає словниковий склад мови;

Б) розділ науки про мову, що вивчає і встановлює правила вимови слів;

В) розділ науки про мову, що вивчає стилі мовлення, їх розвиток.

Г) розділ граматики, що вивчає частини мови

 

2. У котрому рядку всі слова є багатозначними?

А) вакансія, барс, вертеп, сезон;

Б) камінь, падати, стіл, стан;

В) вазон, блокнот, русло, хімік;

Г) передчуття, срібло, патріот, комп’ютер

 

3. У котрому рядку всі слова однозначні?

А) струна, фламінго, акумулятор, нежить;

Б) фазан, автокран, цинк, циркуль;

В) цирк, мак, липа, крило;

Г) білий, букет, верба, верх

 

4. Вкажіть рядок, у якому виділені слова мають переносне значення метафоричного типу.

А) ніс човна;

Б) п’ятий клас;

В)  посміхались карі оченята;

Г) випив склянку

 

 

5. Вкажіть рядок, у якому всі слова власне українські.

А) барва, січень, міркувати;

Б) клас, армія, козак;

В) жупан, урядник, школа;

Г) жовтий, босий, довгий

 

6. У котрому рядку слова вжито у прямому значенні?

А) оживають надії, співає нива, ідуть студенти;

Б) шумує день, ідуть дощі, гірке життя;

В) солона сіль, золотий перстень, теплий клімат;

Г) плаче душа, осінній день, північний вітер

 

7. У котрому рядку слова вжито в переносному значенні?

А) срібна ложка, море пшениці, теплий компрес;

Б) радіє земля, йде весна, вітер виє;

В) ходить тиша, дрімає дід, пожовкле листя.

Г) золота медаль, веселий настрій, зів’яла трава

 

8. У котрому рядку всі слова синоніми?

А) міркувати, думати, мислити, розмірковувати;

Б) мужній, серйозний, відважний, хоробрий;

В) бігти, шкандибати, крокувати, іти;

Г) говорити, балакати, співати, розповідати

 

9. У котрому рядку всі слова загальновживані?

А) кабінет, розмова, їжа, слово;

Б) рубанок, хвилина, хата, ніч;

В) поле, хліб, гора, степ.

Г) комісія, мільйон, сум, струм

 

10. У котрому реченні є застарілі слова?

А) Убрався в жупан і думає, що пан.

Б) Згадавсь чомусь І.Франко і тисячодумна Леся Українка.

В) Увечері над копрами спалахують вогні.

Г) І тінь місяцехода вже зорям не чужа.

 

11. Позначте речення, в якому неправильно вжито слово приймати.

А) Їв би очима, та душа не приймає.

Б) Василь приймає участь у змаганнях з футболу.

В) Прошу прийняти рішення якнайшвидше.

Г) Документи більше не приймають.

 

12. Позначте правильну відповідь.

А) Слова булава, десниця, пірнач у сучасному вжитку замінені іншими.

Б) Слова воєвода, осавул, полковник є застарілими.

В) Слова курінний, очіпок, аршин вийшли з ужитку.

Г) Слова вода, водний, водогін є синонімами


Стилістичні засоби лексикології

Варіант 2

 

1. Розділ  науки, який вивчає слова, їхні лексичні значення, походження

А) лексикологія;

Б) фразеологія;

В) стилістика;

Г) морфологія

 

2. У котрому рядку всі слова є багатозначними?

А) верстат, барон, голос, хімія;

Б) бій, вересень, голова, вірус;

В) липа, іти, кипіти, летіти;

Г) пістолет, режисер, обжинки, бокс

 

3.У котрому рядку всі слова однозначні?

А) факультет, клятва, активіст, фосфор;

Б) таємниця, скумбрія, чайка, чесати;

В) жердина, чабан, жити, зелений;

Г) вал, бал ніс, рукав

 

4. Вкажіть рядок, в якому виділені слова мають переносне значення метафоричного типу.

А) горить електрична лампочка;

Б) випив склянку;

В) зійшлося все село;

Г) упали стяги Ігореві

 

 

5. Вкажіть серед поданих слів запозичені.

А) прикметник;

Б) корабель;

В) трикутник;

Г) паляниця

 

6. У котрому рядку слова вжито в прямому значенні?

А) тепла зустріч, солодке яблуко, солодке життя;

Б) коштовний камінь, гори темнішали, осінні дощі;

В) тепла хустка, холодна вода, співає артист;

Г) ллється пісня, зимовий ранок, золоті руки

 

7. У котрому рядку слова вжито в переносному значенні?

А) зітхає поле, сміється річка, колючий погляд;

Б) сміється дівчина, зітхає хлопець, колючий їжак;

В) синіє гора, лютий мороз, ясне сонце;

Г) виоране поле, гарячий борщ, вовчий апетит

 

8. У котрому рядку всі слова синоніми?

А) інструкція, прохання, настанова, вказівка;

Б) примхливий, вибагливий, вередливий, перебірливий;

В) сторож, охоронець, оберіг, доглядач;

Г) ліс, діброва, пуща, лісовик

 

9. У котрому рядку всі слова загальновживані?

А) парафія, секретар, м’яч, вода;

Б) мама, брат, щастя, високий;

В) інженер, завод, злість, очі;

Г) телескоп, зіниця, оптика, полоти

 

10. У котрому реченні є застарілі слова?

А) Цвіте земля, задивлена в свободу.

Б) Із яру в киреї козачій хтось крадеться.

В) Гігантські кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах.

Г) Всі поля і луг у квітному цвіту.

 

11. Позначте речення, в якому неправильно вжито слово приймати.

А) Він приймає участь у змаганнях з тенісу.

Б) Юнаки приймають присягу на вірність Україні.

В) Їв би очима, та душа не приймає.

Г) Прошу прийняти моє запрошення.

 

12. Позначте правильні відповіді

А) Слова воєвода, осавул, полковник є застарілими.

Б) Слова чвалати, зеленесенький, лементувати є стилістично нейтральними.

В) Слова ланіти, перст, зелейник у сучасному вжитку замінені іншими.

Г) Слова гордовитий і бундючний є антонімами.


Стилістичні засоби лексикології

Варіант 3

 

1. У котрому рядку слова вжито у прямому значенні?

А) оживають надії, співає нива, ідуть студенти;

Б) шумує день, ідуть дощі, гірке життя;

В) солона сіль, золотий перстень, теплий клімат

Г) ведмежа послуга, ведмежа лапа, красива дівчина

 

2. У котрому реченні є застарілі слова?

А) Цвіте земля, задивлена в свободу.

Б) Із яру в киреї козачій хтось крадеться.

В) Гігантські кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах.

Г) За річкою вогні горять, там татари полон ділять.

 

3. У котрому рядку всі слова однозначні?

А) струна, фламінго, акумулятор, нежить;

Б) фазан, автокран, цинк, циркуль;

В) цирк, мак, липа, крило;

Г) думка, близький, блок, гора

 

4.Лексикологія – це:

А) розділ мовознавчої науки, що вивчає словниковий склад мови;

Б) розділ науки про мову, що вивчає і встановлює правила вимови слів;

В) розділ науки про мову, що вивчає стилі мовлення, їх розвиток.

Г) розділ граматики, що вивчає частини мови, їх граматичне значення.

 

 

 

5. У котрому рядку слова вжито в переносному значенні?

А) зітхає поле, сміється річка, колючий погляд;

Б) сміється дівчина, зітхає хлопець, колючий їжак;

В) синіє гора, лютий мороз, ясне сонце.

Г) дерев’яний стіл, міські вулиці, серпнева спека

 

6. У котрому рядку всі слова є багатозначними?

А) вакансія, барс, вертеп, сезон;

Б) камінь, падати, стіл, стан;

В) вазон, блокнот, русло, хімік;

Г) ровесник, метро, саботаж, халва

 

7. Вкажіть рядок, у якому всі слова власне українські.

А) барва, січень, міркувати;

Б) клас, армія, козак;

В) жупан, урядник, школа;

Г) ровесник, метро, саботажник, халва

 

8. Позначте правильну відповідь.

А) Слова воєвода, осавул, полковник є застарілими.

Б) Слова чвалати, зеленесенький, лементувати є стилістично нейтральними.

В) Слова ланіти, перст, зелейник у сучасному вжитку замінені іншими.

Г) Слова  метр і метро є омонімами.

 

9. У котрому рядку всі слова синоніми?

А) інструкція, прохання, настанова, вказівка;

Б) примхливий, вибагливий, вередливий, перебірливий;

В) сторож, охоронець, оберіг, доглядач;

Г) гарний, красивий, чудовий, гордий

 

10. Вкажіть рядок, у якому виділені слова мають переносне значення метафоричного типу.

А) ніс човна;

Б) п’ятий клас;

В)  посміхались карі оченята;

Г) випив склянку

 

11. У котрому рядку всі слова загальновживані?

А) парафія, секретар, м’яч, вода;

Б) мама, брат, щастя, високий;

В) інженер, завод, злість, очі;

Г) генетика, орбіта, турбота, сидіти

 

12. Позначте речення, в якому неправильно вжито слово приймати.

А) Він приймає участь у змаганнях з тенісу.

Б) Юнаки приймають присягу на вірність Україні.

В) Їв би очима, та душа не приймає.

Г) Він приймає вітання однокласників.


Стилістичні засоби лексикології

Варіант4

 

1. У котрому рядку всі слова є багатозначними?

А) верстат, барон, голос, хімія;

Б) бій, вересень, голова, вірус;

В) липа, іти, кипіти, летіти;

Г) електрика, вимова, страус, порцеляна

 

2. Вкажіть рядок, в якому виділені слова мають переносне значення метафоричного типу.

А) горить електрична лампочка;

Б) випив склянку;

В) зійшлося все село;

Г) упали стяги Ігореві

 

3. У котрому рядку слова вжито в прямому значенні?

А) тепла зустріч, солодке яблуко, солодке життя;

Б) коштовний камінь, гори темнішали, осінні дощі;

В) тепла хустка, холодна вода, співає артист;

Г) гаряче серце, ніжний погляд, орлиний зір

 

4. Позначте правильну відповідь.

А) Слова булава, десниця, пірнач у сучасному вжитку замінені іншими.

Б) Слова воєвода, осавул, полковник є застарілими.

В) Слова курінний, очіпок, аршин вийшли з ужитку.

Г)  Слова азбука, алфавіт і літера є синонімами.

 

 

5. Вкажіть серед поданих слів запозичені.

А) прикметник;

Б) корабель;

В) трикутник;

Г) плаксій

 

6. У котрому рядку слова вжито в переносному значенні?

А) срібна ложка, море пшениці, теплий компрес;

Б) радіє земля, йде весна, вітер виє;

В) ходить тиша, дрімає дід, пожовкле листя;

Г) золоте серце, чиста вода, висока гора

 

7. Розділ  науки, який вивчає слова, їхні лексичні значення, походження

А) лексикологія;

Б) фразеологія;

В) стилістика;

Г) фонетика

 

8. У котрому рядку всі слова загальновживані?

А) кабінет, розмова, їжа, слово;

Б) рубанок, хвилина, хата, ніч;

В) поле, хліб, гора, степ;

Г) зелений, свіжість, бюро, банк

 

9. У котрому рядку всі слова синоніми?

А) міркувати, думати, мислити, розмірковувати;

Б) мужній, серйозний, відважний, хоробрий;

В) бігти, шкандибати, крокувати, іти;

Г) чарівний, гожий, вродливий, сміливий

 

10. У котрому реченні є застарілі слова?

А) Убрався в жупан і думає, що пан.

Б) Згадавсь чомусь І.Франко і тисячодумна Леся Українка.

В) Увечері над копрами спалахують вогні.

Г) Цвіте земля, задивлена в свободу.

 

11.У котрому рядку всі слова однозначні?

А) факультет, клятва, активіст, фосфор;

Б) таємниця, скумбрія, чайка, чесати;

В) жердина, чабан, жити, зелений;

Г) липа, іти, летіти, кипіти

 

12. Позначте речення, в якому неправильно вжито слово приймати.

А) Їв би очима, та душа не приймає.

Б) Василь приймає участь у конкурсі пісні.

В) Прошу прийняти рішення якнайшвидше.

Г) Гостей приймали вдома.


Стилістичні засоби лексикології, фразеології

Варіант  5

 

1. Дайте відповіді на запитання.

1. Що вивчає лексикологія?

2. У чому полягає відмінність між лексичним і гра­матичним значеннями?

 

2. Вкажіть словосполучення і речення, в яких виділені слова мають переносне значення.

1.Перевезти вантаж. 2. Мандрівники зупинилися в оазисі на перепочинок. 3. Протекло два роки. 4. Носій прогресивних ідей.

 

3. Поясніть лексичне значення виділених слів.

1. Порядок у приміщенні.

2. Демократичні порядки.

3. Цифровий порядок.

4. Порядок виплати зарплати.

 

4. Доберіть синоніми до поданих слів.

1. Неофіційний.

2. Думати.

3. Житло.

4. Знаменитий.

 

5. Поясніть лексичне значення омонімів.

1. Атлас — атлас.

2. Бак — бак

 

6. Поясніть лексичне значення паронімів — слів, близьких за звучанням, але різних за значенням.

1. Чудесний - Чудний.

2. Чисельний - Численний.

7. Поясніть значення фразеологізмів.

І. Зламати вудила.

2. Кадити фіміам.

3. Лазаря корчити.

4. На всі заставки.

5. Мокрим рядном накрити.

6. Персона ґрата.

7. Поховати роги.

8. Хоч мак сій.


Стилістичні засоби лексикології, фразеології

 Варіант  6

 

1. Дайте відповіді на запитання.

1. Що вивчає фразеологія?

2. У чому полягає відмінність між однозначними і багатознач­ними словами?

 

2. Вкажіть словосполучення і речення, в яких виділені слова мають переносне значення.

 1. Сольний номер. 2. Протилежна думка. 3. Розвивати талант. 4. Рідкий випадок.

 

3. Поясніть лексичне значення виділених слів.

1. Бойові порядки.

2. Похиле дерево.

3. Похилий пагорб.

4. Похила постать.

 

4. Доберіть синоніми до поданих слів.

1.Зникати.

2. Віроломство.

3. Червоний.

4. Культура.

 

5. Поясніть лексичне значення омонімів.

1. Застава — застава.

2. Кар'єр — кар'єр.

6. Поясніть лексичне значення паронімів — слів, близьких за звучанням, але різних за значенням.

 1. Авторитар­ний - Авторитетний.
 2. Афект -  Ефект

 

7. Доберіть фразеологічні синоніми.

1. Чуба гріти.

2. В баранячий ріг скрутити.

3. Такий, що в одне вухо влізе, а в друге вилізе.

4. Дістати носа.

5. Наливатися жаром.

6. Під чоботом бути.

7. Сам не свій.

8. Скринька пандори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стилістичні засоби фразеології

Варіант 1

1 Фразеологія – це...

А. Розділ мовознавчої науки, що вивчає словниковий склад мови.

Б. Розділ мовознавчої науки, що вивчає сукупність стійких словосполучень, їх походження.

В. Розділ науки про мову, що вивчає будову слів та способи їх творення.

Г. Розділ науки про мову, що вивчає правила вимови.

 

2. Що означає фразеологізм „розбити глек”?

А. Спіткнутися.

Б. Зустрітися з неприємністю.

В. Посваритися.

Г. Засмутитися.

 

3. Який фразеологізм відповідає виділеному слову в реченні?

Після важкого трудового дня я дуже втомився.

А. Землі під ногами не чув.

Б. Не чув ні рук ні ніг.

В. Ні живий ні мертвий.

Г. Карбував кроки.

 

4. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх правильними тлумаченнями:

1) Крутити хвостом.

А. Вдаватися до нечесних вчинків.

Б. Швидко, квапливо рухатися.

В. Неправильно поінформувати.

Г. Удавано шкодувати з якогось приводу.

2) Крутитися як білка в колесі.

А. Бити тривогу.

Б. Швидко рухатися, метушитися.

В. Створювати несприятливі умови.

Г. Бути постійно зайнятим.

3) Стріляний горобець.

А. Про людину, яка багато зазнала у житті.

Б. Який відзначається гумором.

В. Людина високої професійної кваліфікації.

Г. Безрідний, який немає родичів.

4) Пекти раків.

А. Втратити совість.

Б. Говорити нісенітницю.

В. Бути осоромленим.

Г. Червоніти від сорому.

 

5.Фразеологічний зворот вжито у реченні:

А. Роман був смішний з нерівною, вищербленою бородою.

Б. Недалеко вже й до базару – палицею кинути.

В. На руїнах зацвітала перша молода вишня.

Г. Сидить пан у грядках, у дев’ятьох кабатках.

 

6. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами:


1) Аби з рук.

2) Ламаний гріш.

3) У рот води набрати.

4) Поставити крапку.

 

 

А. Ні пари з уст.

Б. Здати в архів.

В. Нікуди не годиться.

Г. Залити за шкуру сала.

Д. Через пень колоду


 

Стилістичні засоби фразеології

Варіант  2

1. Фразеологія – це...

А. Розділ мовознавчої науки, що вивчає сукупність стійких словосполучень, їх походження.

Б. Розділ мовознавчої науки, що вивчає словниковий склад мови.

В. Розділ науки про мову, що вивчає стилі мовлення, їх розвиток.

Г. Розділ науки про мову, що вивчає звуковий склад мови, творення звуків, їхні властивості.

 

2. Що означає фразеологізм „піймати облизня”?

А. Облизатися.

Б. Зазнати невдачі.

В. Зловити пташку.

Г. Спіткнутися.

3. Який фразеологізм відповідає виділеному слову в реченні?

На вступні іспити я йшов добре підготовленим.

А. Оком не моргнути.

Б. Озброєний до зубів.

В. Брати бика за роги.

Г. Землі під ногами не чув.

 

4. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх правильними тлумаченнями:

1) Душі не чути.

А. Самовіддано любити.

Б. Проявляти увагу до людини.

В. Завжди бути поряд.

Г. Боятися неприємностей.

2) Підсунути свиню.

А. Бити тривогу.

Б. Порушити вірність у коханні.

В. Зробити неприємність.

Г. Завдати тілесних ушкоджень.

3) Бігати як курка з яйцем

А. Багато метушитися.

Б. Приділяти незаслужену увагу.

В. Наробити зайвої тривоги.

Г. Створювати конфліктну ситуацію.

4) Укрутити хвоста.

А. Приборкати, домогтися послуху.

Б. Вразити чим-небудь.

В. Примусити мовчати.

Г. Побити.

 

5. Фразеологічний зворот ужито в реченні:

А. Його слова були розумні, спокійні і тверді.

Б. Він був людиною твердою на слово.

В. Ця пісня могла зворушити найтвердіше серце.

Г. Онде злодій штампований кайдани волочить.

 

6. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами:


1) Пашіти вогнем.

2) Показати очі.

3) Попасти на слизьке.

4) Приставати реп’яхом.

 

А. Наступати на горло.

Б. По самі вуха.

В. Вистромити носа.

Г. Влипнути як муха в мед.

Д. Пекти раків.


 

 

Стилістичні засоби фразеології

Варіант 3

1. Фразеологічний зворот має значення „стати матеріально незалежним” у реченні:

 

А. На тому світ стоїть: одні копійки рахують, а інші мільйонами ворочають.

Б. Від таких розмов Кирило ще більше носа піднімав.

В. Він мріяв швидше стати на ноги і зажити самостійним життям.

Г. Кожен на цьому світі живе своїм розумом.

 

2. У якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами?

 

А. П’ятами накивати, швидко втекти, хапати дрижаки.

Б. Ні пари з уст, комарика придушити, як кіт наплакав.

В. Стояти як пень, весела людина, зуб на зуб не попадає.

Г. Сидіти склавши руки, дбайливо доглядати, бігти стрімголов.

 

3. у якому рядку фразеологізми мають значення молодий?

А. Ні пари з уст, мало ще каші з’їв.

Б. Молоко на губах, курча жовтороте.

В. Горобеня жовтороте, наробити галасу.

Г. Немає гаразду в голові, жуки в голові.

 

4. Антонім до вислову стояти як пень:

 

А. Стояти на власних ногах.

Б. Стояти на краю безодні.

В. Бігти стрімголов.

Г. Сидіти склавши руки.

5. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх правильними тлумаченнями:

1) Дісталося на горіхи.

А. Одержати подарунок.

Б. Мати певний зиск.

В. Мати від кого-небудь покарання.

Г. Виграти справу, гроші.

2)Загрібати жар чужими руками.

А. Спонукати когось до чого-небудь.

Б. Ледарювати.

В. Уникнути покарання.

Г. Привласнити наслідки чужої праці.

3) З легким серцем.

А. Без роздумів, без тривоги.

Б. Прихильно ставитися.

В. Не заздрити.

Г. Вдало починати якусь справу.

4) Замилювати очі.

А. Червоніти, соромитись.

Б. Обдурювати кого-небудь.

В. Кепкувати з когось.

Г. Безтурботно ставитися до життя.

 

6. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами:


1) Хоч лопатою загрібай.

2) Тримати язик за зубами.

3) Хоч до рани прикладай.

4) З усіх ніг.

 

А. Розпустити язика.

Б. Пасти задніх.

В. Як кіт наплакав.

Г. Хоч кіл на голові теши

Д. Нога за ногою.


 

Стилістичні засоби фразеології

Варіант  4

1. Фразеологічний зворот має значення „втрачати оптимізм” у реченні:

 

А. Не люблю я гнути спину перед усяким начальством.

Б. А ти був крила опустив: не журися, козаче, отаманом будеш.

В. Дівчина ніколи й ні на кого зла не затаювала.

Г. Горе тим, хто втратить мужність, занепаде духом.

 

2. У якому рядку всі фразеологізми становлять синонімічний ряд?

 

А. Зуби з’їсти, мов муха в окропі, як білка в колесі.

Б. Кривити душею, крутити хвостом, надягати овечу шкуру.

В. Горло драти, криком кричати, милити шию.

Г. Лежати лежнем, дурня валяти, брати на сміх.

 

3. Позначте рядок, куди входять фразеологізми - синоніми до слова втекти:

А. Дременути навтікача, зачепити за живе, як кіт наплакав.

Б. Накивати п’ятами, дати драла, дати ногам знати.

В. Дати лиха закаблукам, мов горохом сипати, ні пари з уст.

Г. Розводити боби, збігло за водою, розводити теревені.

 

4. Знайдіть рядок фразеологізмів власне українського походження:

 

А. Альфа і омега, хоч греблю гати, манна небесна.

Б. Земля обітована, гордіїв вузол, синя панчоха.

В. Гарбуза дістати, не до жартів, ні за цапову душу.

Г. Дамоклів меч, ідея фікс, світ макітриться.

5. Визначте правильне тлумачення фразеологізмів:

 

1) Продавати зуби.

А. Стримуватися.

Б. Переховуватися.

В. Лікуватися.

Г. Сміятися.

2) Витикати носа.

А. Цікавитися.

Б. З’являтися.

В. Переховуватися.

Г. Остерігатися.

3) Два чоботи на одну ногу.

А. Бути схожими між собою світоглядом.

Б. Бути неуважним і розгубленим.

В. Бути захопленим якоюсь ідеєю.

Г. Бути обережним і завбачливим.

4) Немов з мармуру виструганий.

А. Красивий.

Б. Величний.

В. Непорушний.

Г. Самотній.

 

6. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами:


 

1) Губити ключі від розуму.

2) Кадити фіміам.

3) Кури не клюють.

4) Як на ножах.

 

А. Хоч ікону малюй.

Б. Нема лою під чуприною.

В. Як на терню.

Г. Лопатою горни.

Д. Співати хвалу.


Словотворчі засоби стилістики

Варіант  1

 

1. У котрому рядку всі слова спільнокореневі?

А. Дорога, дорогою, на дорозі.

Б. Весна, веснянка, весняний.

В. Ліс, лісом, лісовий.

Г. Правда, правдивий, правдою.

 

2. У котрому рядку всі слова утворені суфіксальним способом?

А. Друкувати, уманський, тракторний, дерев’яний.

Б. Приморський, береговий, деревце, подорожній.

В. Об’єднання, прибережний, дитячий, воленька.

Г. Перчина, перелітний, розказати, кімнатний.

 

3. Префікс с- треба писати в усіх словах рядка:

А. ..кісний, ..чорнілий, ..ходити, ..писати.

Б. ..формувати, ..тулити, ..цідити, ..плеснути.

В. ..холонути, ..пітніти, ..сохнутися, ..порожніти.

Г...фабрикувати, ..повідь, ..тверджувати, ..хилити.

 

4. Відбувається зміна приголосних при словотворенні в усіх словах рядка:

А. Рига. Париж. Чех. Камчатка.

Б. Безпека. Молоко. Вік. Брат.

В. Сиваш. Ткач. Люд. Турецький.

Г. Парубок. Убогий. Вереск. Високий.

 

 

5. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка:

А. Пр..чепа, пр..боркати, пр..міський, пр..гірок.

Б. Пр..вабливий, пр..мудрість, пр..клеїти, пр..м’яти.

В. Пр..уралля, пр..ярок, пр..швидшити, пр..подобний.

Г. Пр..чинити, пр..кордонний, пр..зирство, пр..четний.

 

6. Літеру е треба писати в усіх словах у рядку:

А. Віддал..ний, сут..ніти, з..рнинка.

Б. Безп..чний, вел..чальний, вим..сти.

В. Вин..сений, вис..ленець, розсудл..вий.

Г. Залиш..ний, к..шеня, зач..рствіти.

 

7. Усі складні слова потрібно писати разом:

А. Військово/полонений, радіо/фізик, воєнно/стратегічний.

Б. Кримсько/татарський, екс/чемпіон, мікро/схема.

В. Мало/населений, авіа/лайнер, Дніпро/ріка.

Г. Контр/атака, східно/слов’янський, гори/цвіт.

8. Від усіх іменників прикметники утворюються за допомогою суфікса –ев (єв):

А. Взірець, почуття, ключ.

Б. Корінець, помаранч, кварц.

В. Алича, життя, плюш.

Г. Яблуня, магнолія, ясен.

9. Установіть відповідність між словами та способами їх творення:


1) Префіксально-суфіксальний.

2) Суфіксальний.

3) Складання основ.

4) Префіксальний.

 

А. Праліс.

Б. Корінний.

В. Автопарк.

Г. Майбутнє(прикметник).

Д. Пролісок.


 

Словотворчі засоби стилістики

Варіант 2

 

1. У котрому рядку всі слова спільнокореневі?

А. Книжка, книжки, книжками.

Б. Свято, святкувати, свята.

В. Надія, безнадійний, надіятись.

Г. Страх, страхом, пристрашити.

 

2. У котрому рядку всі слова утворені суфіксальним способом?

А. Швидше, міський, знавець, гірський.

Б. Підводний, швидкісний, переможець, узлісся.

В. Розрісся, улесливий, перехід, неволя.

Г. Щомиті, гіллястий, об’єднати, свіжість.

 

3. Літеру е слід писати в усіх словах рядка:

А. Ш..рокий, в..селий, буз..на, чуж..на.

Б. Ч..решня, в..летень, щ..друвати, пл...кати.

В. Бер..зень, дал..на, ч..мний, дел..гувати.

Г. Дел..гат, смород..на, ч..мдуж, ш..лестіти.

 

4. Через дефіс пишуться усі слова у рядку:

А Лимонно/кислий, лимонно/жовтий, ліво/бережний.

Б. Лілово/червоний, лікеро/горілчаний, листо/прокатний.

В. Кисло/солодкий, клавішно/струнний, книжково/журнальний.

Г. Максимально/мінімальний, маско/подібний, матеріало/знавство.

 

 

 

5. Чергування голосних звуків можливе в усіх словах рядка:

А. Нога, промінь ,закон, ліс.

Б. Сидіти, корінь, пасмо, ліжко.

В. Свідомість, Київ, щока, кінь.

Г. Радість, сім, клопіт, рот.

 

6. У формі орудного відмінка однини мають у закінченні літеру е(є)

всі іменники в рядку:

А. Ячмінь, вихор, кухар, тротуар.

Б. Рій, перпендикуляр, плече, слюсар.

В. Стиль, прізвище, чиж, майстер.

Г. Калач, кущ, кобзар, слухач.

 

7. Слова, що пишуться з префіксом з- , знаходяться у рядку:

А. ..шити, ..мити, ..хопити, ..кувати.

Б. ..чистити, ..хибити, ..дирати, ..меншити.

В. ..бути, ..сушити, ..міцнити, ..давати.

Г. ..горіти, ..плутати, ..жувати, ..гіркнути.

8. За допомогою суфікса -ов- утворюються прикметники від усіх іменників рядка:

А. Сад, пурпур, емаль, груша.

Б. Казка, поле, край, калина.

В. Нуль, травень, метр, дощ.

Г. Слива, плюш, мед, вечір.

9. Установіть відповідність між словами і способами їх творення:


1) Суфіксальний.

2) Префіксально-суфіксальний.

3) Безсуфіксальний.

4) Складання слів, їх основ.

 

А. Виліт, зелень.

Б. Хлібороб, самокат.

В. Дочитати, безграмотний.

Г. По-українськи, зарубіжний.

Д. Польовий, флейтист


 

Словотворчі засоби стилістики

Варіант 3

 

1.Усі слова належать до спільнокореневих у рядку:

А) Огризти, гризун, надгризти, розгризати.

Б) Брити, бритва, британка, побритися.

В) Густий, гусінь, густота, густолистий.

Г) Епіграф, епіграма, епіграфіка, епіграфіст.

 

 

2. Одним способом утворено всі слова у рядку:

А) Бензоколонка, земснаряд, класифікація, Миргород.

Б) Авіазавод, атомохід, п’ятирічний, полезахисний.

В) Поділ, підклас, підполковник, запіч.

Г) Настил, обман, небезпека, блакить.

 

 

3. В усіх словах замість пропуску пишеться буква е:

А) Груш..вий, довж..лезний, щеб..тання, ч..пурний.

Б) Бер..з, ущ..лина, пш..но, в..черя.

В) Коч..рга, ч..ломкатися, ч..рпати, щ..м.

Г) Вирощ..но, л..вада, каж..ш, веч..рниці.

 

4. Усі складні слова потрібно писати разом у рядку:

А) Проф\спілковий, напів\оберт, багато\тисячний, член\кореспондент.

Б) Тепло\обмінний, радий\радісінький, шести\денка, пів\огірка.

В) Чотирьох\актний, перекоти\поле, пів\аркуша, кілька\мільйонний.

Г) Сто\відсотковий, теле\апаратура, лісо\степовий, соціал\ демократичний

5. Всі іменники у родовому відмінку множини мають закінчення –ів, -їв:

А) Батько, гість, степ, день.

Б) Сом, громадянин, соловей, герой.

В) Робітник, підпис, татарин, товариш.

Г)Хазяїн, грузин, солдат, осетин.

 

6. Слова мають усі морфеми у рядку:

А) Приголосний, значущість, зневірений, знеможений.

Б) Перехід, змішати, лісок, злетіти.

В) Безхмарний, підбасок, підвечірній, закарпатський.

Г) Надшвидкісний, допечений, доповнений, дорогоцінний.

 

 

7. Нульове закінчення у формі родового відмінка множини мають іменники рядка:

А) Ясени, окуляри, люди, сходи.

Б) Ясла, лещата, ворота, коноплі.

В) Кліщі, дріжджі, двері, гроші.

Г) Сіни, радощі, штани, хитрощі.

 

 

8.Усі слова пишуться з тим самим префіксом (пре-, при-) у рядку:

А) Пр..таїти, пр..морений, пр..дивний, пр..трусити.

Б) Пр..людний, пр..мерзати. пр..спокійно, пр..страшенно.

В) Пр..крити, пр..гасити, пр..шерхливий, пр..красний.

Г) Пр..вражий, пр..чистий, пр..хороший, пр..чудовий.

 

 

 

9. У всіх іменниках О.в. одн. відбувається подовження кінцевого приголосного основи у рядку:

А) Ячмінь, стиль, коріння, колектив.

Б) Глибочінь, в’язь, коріння, колектив.

В) Узвишшя, роздоріжжя, обличчя, радість.

Г) Якість, любов, мати, нехворощ.

 

 

10. Паралельні закінчення у

формі О.в. одн. мають усі іменники рядка:

А) Плечі, діти, сльози, люди.

Б) Гроші, колеса, граблі, збори.

В) Ворота, кури, двері, гуси.

Г) Коні, чоботи, свині, сани.

 

11. Чергування приголосних при зміні форми деяких слів відбувається у рядку:

А) Степ, берег, барак, вузол, будинок.

Б) Жерти, лопати, тріскати, лигати, глитати.

В) Ярмо, неволя, кайдани, поневолення.

Г) Непрозорий, тьмяний, нечистий, мутний.

 

 

12. Літеру и слід писати в усіх словах рядка:

А) Кр..ниця, кр..шити, коз..ня, кл..котіти.

Б) Бр..ніти, тр..вати, бл..щати, кр..вавий.

В) Др...жати, к..шеня, ш..рокий, малес..нький.

Г) Тр..мати, кр..вий, книж..чка, ш..потіти.

 

 

Словотворчі засоби стилістики

Варіант 4

 

1. У всіх словах треба писати літеру и в рядку:

А) Кош..чок, пал..чка, лял..чка.

Б) Льодян..чок, знедол..ний, вит..рати.

В) Кухл..чок, мар..во, неприм..ренний.

Г) Палян..чка, вул...чка, поч...нати.

 

 

2. Правильно утворено ступені порівняння прикметників у всіх словах рядка:

А) Ближчий, величезніший.

Б) Самий довший, найдобріший.

В) Скромніший, премудріший.

Г) Жорстокіший, найшвидший.

 

 

3. Префікс с- слід писати в усіх словах рядка:

А) ..ховати, ..горнути, ..бити.

Б) ..палити, ..коштувати, ..купити.

В) ..кинути, ..сохнути, ..формувати.

Г) ..ковзатися, ..чистити, ..некровити.

 

4. Літеру і слід писати в усіх словах рядка:

А) С..дней, д..зель, ц..стерна, м..трополит.

Б) Рад..ус, Бр..танія, Д..зель, абор..ген.

В) Дез..нформація, к..парис, Ч..лі, Адр..атика.

Г) П..лот, без..дейний, артер..я, тр..умф.

5. Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку :

А) Стоїте, гудуть.

Б) Знатимуть, хиляться.

В) Зморишся, одужають.

Г) Сиплють, кипітиме.

 

6. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку:

А) Віце\адмірал, крем\брюле, напів\фабрикат, жовто\гарячий.

Б) Батько\мати, клініко\діагностичний, сон\трава, червоно\деревний.

В) Окислювально\відновний, міні\футбол, гіркувато\солоний, стоп\кран.

Г) Режисер\постановник, всесвітньо\історичний, давньо\український.

 

7. Нульове закінчення у формі Р.в. мн. мають усі іменники в рядку:

А) Дівчина, розмова, суддя, армія.

Б) Мрія, вільха, долоня, лелека.

В) Гайдамака, стаття, круча, миша.

Г) Староста, кухня, серія, ніздря.

 

8. Префікс пре- слід писати в усіх словах рядка:

А) Пр.дставити, пр..будова, пр..міський, пр..темнити.

Б) Пр..тулок, пр..шити, пр..чесати, пр..бережний.

В) Пр..зирство, пр..високо, пр..хитрий, пр..подобний.

Г) Пр..азовський, пр..дорогий, пр..землятися, пр..гощати.

 

9. У Р.в. мн. мають закінчення –ів усі іменники рядка:

А) Стиль, прізвище, чиж, палац.

Б) Калач, кущ, кобзар, слухач.

В) Ячмінь, тротуар, вихор, кухар.

Г) Рій, плече, слюсар, перпендикуляр.

 

10 Знайдіть групу слів, що утворені одним і тим же способом:

А) Придорожній, придолинок, безцінний, безталанний.

Б) Перепис, перепродаж, перелісок, перегул.

В) Бронепоїзд, класифікація, вертоліт, всюдихід.

Г) Засланець, засідання, відклик, відплив.

 

 

11. Знайдіть групу слів, які розміщені в порядку їх словотворення і утворюють словотвірний ланцюжок:

А) Звіт, звітний, звітуватися, відзвітуватися.

Б) Котити, викотити, викочувати, викочуватися.

В) Кипіти, закипіти, кип’ячений, кип’яток.

Г) Паяти, спайка, спаяти, спаювати.

 

 

12. Укажіть рядок, у якому є „зайве” слово:

А) Приголосний, прикувати, призвук.

Б) Погромник, податковий, подразливість.

В) Передбачити, відрекомендуватися, незвичайний.

Г) Хмарний, вареник, вентилятор.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Скрипник Світлана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
19 вересня 2019
Переглядів
7908
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку