12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Тестовий контроль "Електролітична дисоціація"

Про матеріал

Основне завдання вчителя - оцінювання. Дані тести допоможуть швидко та зручно перевірити знання учнів по темі "Електролітична дисоціація". Завдання складенні по структурі ЗНО за новою програмою.

Перегляд файлу

Тестовий контроль по темі: «Електролітична дисоціація» 9 клас
І варіант

1. В якій із зазначених груп йонів знаходяться лише аніони:

а) К+, Сl¯, Mg2+, H+;

б) ОН¯, SO42¯, Cl¯, PO43¯;

в) Аl3+, Na+, Ca2+, Zn2+.

2. Яка з речовин у водному розчині дисоціює з утворенням йону Мg2+

а) MgCl2; б) MgCO3; в) MgO.

3. Серед запропонованих речовин виберіть формулу електроліту:

а) Na2O; б) NaOH; в) H2.

4. Вкажіть йон, який завжди утворюється при дисоціації кислот:

а) гідроген-йон; б) гідроксид-йон; в) йон металу.

5. В результаті дисоціації натрій сульфату утворились йони  :  а) Н+; б) Na+; в) SO42-; г) ОН-.

6. Які із зазначених нижче пар йонів не можуть одночасно перебувати в розчині?

а) Zn2+і Сl-; б) Сu2+ і РО43- ; в) Мg2+ і ОН- ; г) Мg2+ і NО3-

7. Установіть відповідність між умовами перебігу реакцій йонного обміну до кінця та реагентами.

А. Випадання осаду       1. MgSO4 + KOH →

Б. Виділення газу і води   2. Al2(SO4)3 + NaCl →

B. Утворення води         3. К2СО3 + НСl →

                                      4. LiOH + H2SO4 

Напишіть молекулярні та йонні рівняння.

8.​ Електроліт має ступінь дисоціації 20%. Скільки молекул розпалося на йони з кожних 200 молекул?

9.​  Обчислити масову частку речовини в розчині, якщо в 180 г води розчинили 20 г речовини.

10.​ Для маринування грибів вам потрібно приготувати розчин: вода -490 мл, кухонна сіль – 3 г, цукор -5г, лимонна кислота -2 г. Обчислить масу розчину, та масові частки розчинених речовин у ньому.

 

 

ІІ варіант

1. В якій із зазначених груп йонів знаходяться лише катіони:

а) NO3, OH¯, Cu2+, Fe2+  б) Аl3+, Na+, Mg2+, Zn2+.

в) ОН¯, SO42¯, S2¯, PO43¯;

2. Яка з речовин у водному розчині дисоціює з утворенням йону OH

а) Cu(OH)2; б) NaOH; в) Mg(OH)2.

3. Серед запропонованих речовин виберіть формулу електроліту:

а) CaO; б) N 2; в) HCl.

4. Вкажіть йон, який завжди утворюється при дисоціації основ:

а) гідроген-йон; б) гідроксид-йон; в) йон металу.

5. В результаті дисоціації кальцій нітрату утворились йони:

а) Са2+; б) Н+; в) ОН г) NO3─-.

6. Які із зазначених нижче пар йонів не можуть одночасно перебувати в розчині? 

а) Ca2+ і СO32─ б Na+ і Cl; в) Al3+ і ОН-; г) Fe2+ і NО3

7. Установіть відповідність між умовами перебігу реакцій йонного обміну до кінця та реагентами.

А. Випадання осаду              1. NaOH +H3PO4 

Б. Виділення газу і води          2. FeCl2 + KOH →

B. Утворення води             3. Zn(NO3)2 + НСl

                                               4. K2CO3 + HNO3 

Напишіть молекулярні та йонні рівняння.

8. Складіть два молекулярних рівняння реакцій між речовинами, які у розчинах взаємодіють за такою схемою:   Zn2+ + 2OH → Zn(OH)2

9. Визначте ступінь дисоціації електроліту, якщо з кожних 20 молекул про дисоціювало на йони 8 молекул.

10. Мідний купорос – токсична речовина, але його 0,3 % розчин використовують для профілактики грибкових інфекцій рослин. Розрахуйте масу води і мідного купоросу для виготовлення даного розчину масою 1000 г.

docx
До підручника
Хімія 9 клас (Савчин М.М.)
Додано
10 липня 2018
Переглядів
2401
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку