10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Тестування за твором Панаса Мирного "Хіба ревут воли. як ясла повні?"

Про матеріал
Тест підготовлений за вимогами ЗНО, але його можна використовувати як для перевірки поточних знань учнів 10 класу, так і під час підготовки до ЗНО з української літератури. Завдання тесту дають змогу вчителю перевірити знання з історії створення роману, знання змісту тощо
Перегляд файлу

ЗНО. Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

 

1. Справжнє прізвище письменника:

А Левицький  Б Рудченко  В Тобілевич  Г Стрілець  Д Левченко

2. Стилістична манера Панаса Мирного:

А реалістична  Б соціально-психологічна  В романтична                                Г імпресіоністична

3. Основна тематика творів Панаса Мирного:

А жіноча доля  Б проблеми української інтелігенції  В наша історія               Г дослідження причин соціальної поведінки героїв

4. За жанром «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

А соціально-психологічна повість  Б соціально-побутовий роман                 В історичний роман  Г соціально-психологічний роман

5. Яку іншу назву має роман П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»?

А «Пропаща сила»  Б «Чіпка»  В «Лихі люди»  Г «П′яниця»  Д «Лихий попутав»

6. Хто був співавтором П. Мирного під час написання роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»?

А М. Коцюбинський  Б П. Грабовський  В І. Франко  Г І. Білик                Д І. Нечуй-Левицький

7. Прізвище Чіпки:

А Жук  Б Хрущ  В Гудзь  Г Вареник  Д Гнидка

8. Розділ «Товариші» розповідає про:

А дитинство Чіпки та Грицька  Б Чіпку та Максима  В Лушню, Матню та Пацюка      Г панів Польських

9. «Моя хата скраю» - життєвий принцип, який сповідує:

А Чіпка  Б Грицько  В Максим  Г Порох

10. Найважливішою причиною моральної деградації Чіпки є:

А бідність  Б соціальна несправедливість  В пиятика  Г втрата землі

11. Розділ «Дознався» розповідає про:

А дитинство Чіпки та Грицька  Б Чіпку та Галю  В батька Чіпки                 Г панів Польських

12. «Всі люди недобрі» - вважає:

А Чіпка  Б Грицько  В Максим  Г Порох  Д Явдоха

13. Кульмінаційний момент сюжетної лінії, пов′язаної з історією життя та падіння Чіпки:

А вбивство сторожа  Б знайомство з Галею  В вбивство сім′ї Хоменків  Г втрата Чіпкою землі  Д арешт Чіпки

14. Які з названих художніх прийомів використовує автор, щоб краще розкрити внутрішній світ своїх героїв:

А моралізаторство  Б сповіді героїв  В сни  Г віщування

15. Який твір випадає з логічного ряду?

А «Подоріжжя од Полтави до Гадячого»  Б «Повія»  В «Лимерівна»             Г «Максим Гримач»   Д «П′яниця»

16. Який термін випадає з логічного ряду?

А зав′язка  Б експозиція  В постпозиція  Г кульмінація  Д метафора

17. До творів Панаса Мирного належить:

А «Енеїда»  Б «Кайдашева сім′я»  В «Лимерівна»  Г «Маруся»

18. У своєму творі Панас Мирний створює образи:

А типові  Б реалістичні  В фантастичні  Г ідеалістичні  Д міфологічні

19. Панас Мирний творив у жанрі прози та:

А народної думи  Б драматургії  В комедії  Г казки

20. Визначте головну проблему роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

А неможливість реалізації творчих задумів героя за умов кріпацтва              Б конфлікт між багатими і бідними як головний конфлікт XІX ст.  В конфлікт «пропащої сили» з патріархальним середовищем пореформеного села                  Г конфлікт батьків і дітей (Мотря і Чіпка)

21. Кого з персонажів роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «польовою царівною»?

А дочку Максима Галю  Б дружину Максима Явдоху  В дружину Грицька Христю    Г матір Чіпки Мотрю

22. Кого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «двужоном»?

А Чіпку Варениченка  Б Максима Гудзя  В Грицька Чупруненка                 Г Василя Пороха   Д Івана Вареника

23. Де вперше було надруковано роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»?

А у Львові  Б у Парижі  В у Женеві  Г у Харкові  Д у Києві

24. Яка розв′язка твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»?

А у Чіпки незаконно відбирають землю  Б Чіпка одружується з Галею і кидає розбій  В Мотря видає властям сина-вбивцю, і його відправляють на каторгу  Г Чіпка працює в земській управі задля громадського добра  Д Чіпка сходиться з волоцюгами Лушнею, Матнею, Пацюком

25. Установіть відповідність між цитатною характеристикою і персонажем роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

1 «...бідна, некрасива дівчина, уже таки й літня,          А Галя

   що жила... удвох з старою матір′ю»                            Б Оришка

2 «Сама – невеличка, метка й жвава, з веселою            В Мотря Жуківна

   усмішкою на виду, вона так і вабила до себе»      Г Чіпка Варениченко

3 «Не багатого роду! – казала проста свита, накинута      Д Остап Хрущ

    наопашки. «Та чепурної вдачі», - одмовляла чиста, біла,

    на грудях вишивана сорочка»

4 «Отой волоцюга, блудяга...покинув на Дону жінку з

    дітьми...»

5 «Уже була стара-стара, як молоко біла, як сухар суха»

26. Розмістіть назви перших розділів роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» відповідно до композиції твору.

А «Двужон»

Б «Дитячі літа»

В «Польова царівна»

Г «Тайна-невтайна»

Д «Жив-жив!»

27. Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману:

А великий обсяг  Б багатоплановість сюжету  В невелика кількість персонажів   Г настрої, почуття, душевний стан дійових осіб висвітлено шляхом проникнення в найглибші кутки душі

28. У назві роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» використано:

А алегорію  Б антитезу  В метафору  Г оксюморон  Д порівняння

29. Зрозумівши, що не зможе повернути Чіпку до чесного життя, Галя:

А тікає з дому  Б іде в монастир  В накладає на себе руки  Г знаходить собі іншого чоловіка  Д сама стає злочинницею

30. Уособленням панського гніту в романі «Хіба ревуть воли як ясла повні?» є:

А пани Бжозовські  Б пани Польські  В пани Литвинські  Г пани Бельські  Д пани Полонецькі

31 Рідне село Чіпки має назву:

А Грунти  Б Луки  В Глинці  Г Верболози  Д Піски

32. У котрому році було надруковано роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»?

А 1880 Б 1881  В 1889  Г 1899  Д 1898

33. Яку назву мав роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» при перевиданні в Україні 1905 р.?

А «Пропаща сила»  Б «Чіпка»  В «Подоріжжя од Полтави до Гадячого»   Г «Кріпацька неволя»

34. Вкажіть новий жанровий різновид роману, започаткований Панасом Мирним?

А історичний  Б соціально-побутовий  В соціально-психологічний        Г філософський  Д фантастичний             

35. Порох і Чижик – це...

А Дрібні волосні чиновники  Б Побратими Максима у війську               В Товариші Чіпки-злодія  Г Сусіди Грицька Чупруненка.

36. Друга частина твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні»...

А Розповідає про боротьбу проти кріпацької неволі.  Б Розповідає про закріпачення села Піски й долю Максима.  В Розповідає про поневіряння Чіпки по наймах.  Г Розповідає про злодійське життя Чіпки Варениченка.

37. Мотря Жуківна – це...

А Наречена Грицька  Б Дружина Максима  В Мати Чіпки Варениченка 
Г Дружина Чіпки.

38. Максим у творі – це...

А Товариш Чіпки  Б Батько Чіпки  В Тесть Чіпки  Г Кум Чіпки

 

 

 

Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

 

 1.              Кого в романі названо «польовою царівною»? ________________
 2.              Кого називали Махамедом? ________________________________
 3.              Про кого слова: «Як підстрелена горлиця тіпається, б’ється, тихо туркоче й стогне»? __________________________________________________
 4.              Хто говорив про Чіпку: «У Чіпки й серце добріше й душа чістіша… А що він п’є? То його лихо п’є »? ____________________________
 5.              Яка з чотирьох частин є екскурсом в минуле? _________________
 6.              Про кого йдеться: «От з кого беріть, дітки, примір, як у мирі жити! – не одна, не дві матері радили своїм дочкам і зятям…»? __________________________________________________________________
 7.              Кому належать слова: «Що я тепер? Людський попихач. Наймит. Пропало… Все пропало…»? _________________________________________
 8.              У кого Чіпка служив у наймах? _____________________________
 9.              За яких обставин і хто вигукує слова: «Так оце та правда! Оце вона!»? ___________________________________________________________
 10.         З ким Чіпка пас громадську отару? __________________________
 11.         Назвіть героїню: «…весела, моторна, працьовита. Вона була сиротою, невеликої вроди, але так запала в серце, що забув і про великий посаг, і про незвичайну красу майбутньої жінки»? _______________________
 12.         Упізнай персонажа: «Начальство його любили за те, що був до всього здатний, моторний, сильний і розумний»? ________________________
 13.         Хто пообіцяв Чіпці написати прошеніє в суд, коли у нього відібрали землю? ___________________________________________________
 14.         «Розбишацька дочка» — хто це? ____________________________

 

 

 

 

doc
Додано
15 жовтня 2020
Переглядів
673
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку