Тези до теми "Вплив мита, як джерела поповнення держбюджету України"

Про матеріал

Тезисний матеріал до теми "Мито". Створення ефективної системи управління і регулювання державних фінансів. Удосконалення бюджетної політики та ін.

Перегляд файлу

ВПЛИВ МИТА, ЯК ДЖЕРЕЛА ПОПОПНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ КРАЇНИ

Створення ефективної системи управління і регулювання державних фінансів. Це, перш за все, передбачає: впровадження механізму обліку всіх зобов'язань, прийнятих бюджетами всіх рівнів і державними позабюджетними фондами; розробка і введення в дію процедур визначення порядку та напрямків витрачання додаткових доходів бюджету, що надійшли в зв'язку зі сприятливою зовнішньоекономічною кон'юнктурою; завершення процесу інвентаризації активів і пасивів державного сектора і підготовка до переведення бюджетної звітності з касового методу на метод нарахувань; вироблення критеріїв фінансування зобов'язань.

Удосконалення бюджетної політики в області доходів, що включає: забезпечення ефективного функціонування податкової системи; підвищення ефективності управління державним майном; оптимізація доходів від зовнішньоекономічної діяльності [2].

У середньостроковій перспективі буде продовжена робота по уніфікації митного тарифу, скорочення митних пільг, гармонізації митних процедур, спрямованих на підвищення прозорості зовнішньоекономічних операцій. З метою вдосконалення фіскальної і регулюючої функції митної системи планується послідовне зниження середньозваженої і максимальної імпортного мита, укрупнення товарних груп, буде посилений митний контроль.

3. Формування ефективної системи бюджетних витрат, орієнтованої на стимулювання економічного зростання і забезпечення ефективного використання бюджетних коштів [1]. Основні принципи бюджетної політики в області витрат в середньостроковій перспективі включають: здійснення комплексу заходів щодо забезпечення повного фінансування зобов'язань, прийнятих на себе державними органами влади, а також органами місцевого самоврядування; орієнтацію бюджетних витрат на досягнення кінцевих соціально - економічних результатів; пріоритет середньострокового бюджетного планування, що відображає стратегічні напрямки економічної політики; конкурсні засади розподілу бюджетних ресурсів, вдосконалення системи державних закупівель, що забезпечує реальний конкурентний режим при розміщенні замовлень на виробництво товарів і послуг для державних потреб; відкритість і загальнодоступність інформації щодо здійснення видаткових операцій на всіх рівнях бюджетної системи; визначення обсягу видатків державного бюджету виходячи з реалізації пріоритетів соціально - економічної політики, створення умов для інвестиційної та інноваційної діяльності, формування інших необхідних передумов сталого розвитку країни; відповідність чітким критеріям ефективності; використання програмно - цільових принципів при плануванні і виконанні бюджету [1].

Бюджетна політика в області державних витрат буде пов'язана зі зниженням частки непроцентних витрат у ВВП і збереженням її на рівні не вище 12 відсотків ВВП в частині федерального бюджету при зростанні непроцентних витрат в реальному вираженні, а також з заміщенням неефективних бюджетних субсидій і дотацій адресними витратами на базові соціальні послуги та розвиток інфраструктури [4].

Мита - важлива складова частина системи економічного регулювання ввезення та вивезення товарів. Вони використовуються державою як інструмент для стимулювання зовнішньоторговельних поставок і закупівель або, навпаки, стримування експорту і імпорту - це залежить від цілей економічної політики [3].

Мита встановлюються як на товари, що вивозяться, продукцію, сировину (експортні, вивізні), так і на товари, що ввозяться (імпортні). З точки зору теми формування ціни на імпортовані товари розглянемо систему ввізних (імпортних) мит.

Основне призначення ввізних мит - регулювання ввезення товарів і продукції з урахуванням стану внутрішнього ринку та платіжного балансу країни.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Гасанов С.С. напрями формування фінансової політики в аспекті асоціації України з ЄС / С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов, Р.Л. Баланін // Фінанси України – 2014.- №1.- С. 22-38

2. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ 4 Т. Т.1: Стабілізація державних фінансів у контексті стратегії реформи / ДННУ Акад. фін. Управління – К., 2016

3. Єфименко Т.І. Динаміка доходів бюджету та валового внутрішнього продукту: методологія і методика порівняльного аналізу / Т.І. Єфименко // Наукові праці НДФІ. — 2004. — №1-2. — С. 11-21

4. Зварич О.В. Середньострокове прогнозування доходів бюджету та їх взаємозв’язок з макроекономічними показниками / О.В. Зварич // Фінанси України. – 2011, - №8, - С. 59-75;

 

docx
Додано
5 червня 2021
Переглядів
388
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку