Тези "ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ ЗЗСО"

Про матеріал
Тези доповіді на конференції на тему "ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ ЗЗСО"
Перегляд файлу

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ  ЗЗСО

 

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні та «Професійного стандарту Керівника ЗЗСО» сучасний керівник розглядається як менеджер, здатний виявляти гнучкість до інновацій, професіоналізм та виконувати свої функціональні обов’язки якісно, оскільки від його діяльності залежить імідж закладу як установи в зовнішньому просторі та внутрішній психологічний мікроклімат у колективі, а отже, і творчість учнів та педагогів.

У результаті військової агресії російської федерації до України, постало гостре питання стану психологічного здоров’я управлінської команди освітніх закладів. Одним із головних завдань закладу освіти є повсякденна психологічна допомога та емоційна підтримка всіх учасників освітнього процесу.

Отже, психоемоційна нестабільність, тривога, посттравматичні стресові розлади, сум, депресія, апатія, іноді – немотивована агресія, панічні напади, зниження когнітивних функцій, негативні спогади та ін. є доволі розповсюдженими явищами і середовищі педагогів, і в команди управлінців ЗЗСО. Відновлення професійних навичок при такому психоемоційному стані є вкрай тяжким для управлінців та педагогів [1, c. 60].

Використання керівником освітнього закладу у своїй діяльності психологічного інструментарію та раціональних технологій прийняття управлінських рішень надасть можливість розширити змістовну базу прийняття рішень, що створить значеннєве поле для вироблення більшої кількості альтернатив, наростити швидкість прийняття рішення і необхідне оперативне реагування на зміни у навколишньому середовищі, збільшити кількість суб‘єктів прийняття рішень та їх взаємовплив, підвищити рівень технічного забезпечення управлінської діяльності [2, c. 103].

У зв'язку з цим виникає необхідність дослідження соціально-психологічного супроводу управлінської команди закладу ЗЗСО як процесу взаємодії, що потребує використання різних видів, форм і методів роботи.

Актуальність проблеми зумовлена також тим, що нині різко зросли вимоги до якості підготовки управлінців, особливо в сфері освіти.

Управлінську команду ЗЗСО має  багаторівневу взаємодію, яка складається з робочих команд на основі чітко та гнучко розподілених функцій та відповідальності, члени якої усвідомлюють взаємозалежність та необхідність співробітництва відповідно до затвердженої структури управління, мають тверду установку на спільну, ефективну творчу управлінську діяльність та здатні згуртувати індивідуальні ідеї та досвід кожного для отримання високих результатів задля досягнення єдиної мети у розвитку ЗЗСО.

Розвиваючий простір в організації освіти у взаємодії всіх учасників освітнього процесу може бути представлено у вигляді схеми, в центрі якої знаходиться дитина і всі сили, знання та досвід педагогічного колективу сприяють становленню зрілої, адаптивної особистості, як компетентної, соціально інтегрованої та мобільної, здатної до повноцінної та ефективної участі у громадській та професійній життєдіяльності.

Управління закладом загальної середньої освіти в сучасному світі вимагає комплексного підходу, враховуючи не лише аспекти організаційного управління, але й психологічні та соціальні виміри. Роль соціально-психологічного супроводу в управлінні ЗЗСО є критичною, оскільки впливає на формування ефективного освітнього середовища та стосунків у колективі [3, c. 36].

Соціально-психологічний супровід в управлінні ЗЗСО є системою дій та заходів, спрямованих на підтримку психосоціального клімату в колективі та створення сприятливого середовища для навчання та взаємодії всіх учасників навчального процесу.

Соціально-психологічний супровід сприяння розвитку ефективних комунікативних навичок управлінської команди, що допомагають вирішувати конфлікти та задоволення гармонійній взаємодії.

Розбудова психологічної підтримки, сприяння створенню позитивного психологічного клімату впливає на морально-психологічний стан педагогічного та адміністративного персоналу.

Супровід, спрямований на надання психологічної підтримки вчителям та учням, сприяючи їх емоційному благополуччю та особистісному розвитку, включає в себе взаємодію з батьками, громадою та іншими зацікавленими сторонами, сприяючи створенню партнерських стосунків.

Сучасна освіта постійно змінюється, тому соціально-психологічний супровід дозволяє адаптуватися до нових умов та викликів.

Соціально-психологічний супровід управлінської команди ЗЗСО є складним та багатогранним процесом, що вимагає використання різноманітних підходів, форм та методів. Це допомагає не лише формуванню та розвитку внутрішніх сил особистості, але й активізації механізмів саморегуляції та прийняття індивідуальних цінностей діалогічної взаємодії.

Важливим аспектом є різносторонній підхід до соціалізації управлінської команди ЗЗСО, що включає в себе використання таких форм, як адаптація, моніторинг, самопроектування, саморегуляція, самоствердження та самовдосконалення [4, c. 185].

Сутність соціально-психологічного супроводу виникла у діагностиці деяких можливостей управлінської команди ЗЗСО, наданні допомоги у проектуванні та самопроектуванні професійно-особистісного шляху. Важливо стимулювати самоствердження, самовдосконалення та самореалізацію у професійній сфері, а також забезпечувати моніторинг та корекцію професійного становлення фахівця.

Серед основних форм реалізації соціально-психологічного супроводу виокремлюються адаптація, моніторинг, самопроектування, саморегуляція, самопідтвердження та самовдосконалення. Використання індивідуальних і групових методів психологічної роботи, таких як бесіди, консультації, дискусії, тренінги та інші, сприяє не тільки формуванню професійної культури та компетентності, але і гармонізації внутрішнього світу управлінської команди ЗЗСО в цілому.

Соціально-психологічний супровід в управлінні ЗЗСО є необхідною складовою для створення високоефективного та гармонійного освітнього середовища.

 

Список літературних джерел

1. Міляєва В.Р., Пристай О.В. Психологічні особливості управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах освітніх реформ. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 2019. №31(1), С. 60–65.

2. Міляєва В.Р., Пристай О.В. Психологічний аспект аналізу лідерських стратегій поведінки керівників закладів загальної середньої освіти у кризовій ситуації. Організаційна психологія. Економічна психологія, 2022. №3-4 (27), С. 103–112.

3. Пристай О.В.  Креативність та емоційний інтелект у структурі управлінської компетентності керівника ЗЗСО. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 2022. №15 (1), С. 36–41.

4. Пристай О.В. Управлінська компетентність як детермінанта успішності керівника школи в сучасному освітньому середовищі. Київ; Кривий Ріг, 2021. С. 185-189.

 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
3 грудня 2023
Переглядів
158
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку