2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Типи схем їх призначення. Формати. Основний напис. Лінії на схемах

Про матеріал
тема. Креслення електричних схем.Типи схем їх призначення. Формати. Основний напис. Лінії на схемах
Перегляд файлу

Урок №

          Тема уроку: Типи схем їх призначення. Формати. Основний напис. Лінії на схемах

 

           Мета:

навчальна: засвоїти, закріпити, поглибити і вдосконалити знання, навички і уміння з виконання креслень і  електричних схем по професії. 

виховна: виховувати увагу і акуратність при виконанні графічних робіт, наполегливість, працьовитість, впевненість у своїх силах; формувати навички колективної роботи в поєднанні з самостійністю учнів; виховувати взаємоповагу і взаємодопомогу в колективі, толерантність у відносинах: учень – учень, учитель – учень.

розвиваюча: розвивати навички техніки креслення електричних схем, логічне мислення, вміння самостійної пошукової роботи.

 

Тип уроку: комбінований

 

                                       Методи та прийоми  проведення уроку: конспект, виконання практичних завдань

 

                                     Міжпредметні зв’язки: електротехніка, технологія електромонтажних робіт

 

                      КМЗ: Презентація, комп’ютер, мультимедійний проектор, схеми електричні,умовно – графічні позначення згідно ДСТУ картки – завдання, витяги з нормативних документів, креслярські інструменти, ватман.

Хід уроку

І. Організаційна частина

Перевірка наявності учнів на уроці, чергових та готовності учнів до роботи.

 

ІІ. Повідомлення теми, мети та завдань уроку

Оголошення теми  уроку.

ІІІ. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і умінь учнів, перевірка домашнього завдання

 

Фронтальне і індивідуальне опитування

 1. Яку частину схеми називають елементом схеми?
 2. Назвіть приклади елементів?
 3. Яку сукупність елементів називають пристроєм?
 4. Назвіть приклади пристроїв?
 5. Що таке функціональна група?
 6. Назвіть приклади функціональних груп?
 7. Що таке електрична схема?
 8. Що показують на електричних схемах?

ІV. Мотивація навчальної діяльності учнів

Сьогодні ми з Вами починаємо вивчення типів схем і їх призначення. Ви навчитися виконувати електричні схеми, по вашій професії  Все це допоможе Вам навчитися читати електричні схеми. Тому що для електромонтажника суднового  схема – мова техніки і основний документ.

  V. Засвоєння нового навчального матеріалу

 1. Типи схем їх призначення.
 2. Загальні вимоги до оформлення схем. Формати. Основний напис. Лінії на схемах
 3. Загальні відомості про креслення схем

ІХ. Повідомлення домашнього завдання

1.      Види і типи схем

Схема - це графічний документ, на якому показані у вигляді умовних зображень або позначень складові частини виробу і зв'язки між ними.

Види схем залежно від видів елементів і зв'язків, що входять до складу виробу (установки), і їх коди представлені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Вид схеми

Визначення

Код виду схеми

Схема електрична

Документ, що містить у вигляді умовних зображень або позначень складові частини виробу, що діють за допомогою електричної енергії, і їх взаємозв'язки

Е

Схема гідравлічна

Документ, що містить у вигляді умовних зображень або позначень складові частини виробу, що використовують рідину, і їх взаємозв'язки

Г

Схема пневматична

Документ, що містить у вигляді умовних зображень або позначень складові частини виробу, що використовують повітря, і їх взаємозв'язки

П

Схема газова (окрім пневматичної схеми)

Документ, що містить у вигляді умовних зображень або позначень складові частини виробу, що діють з використанням газу, і їх взаємозв'язки

Ч

Схема кінематична

Документ, що містить у вигляді умовних зображень або позначень механічні складові частини і їх взаємозв'язки

К

Схема вакуумна

Документ, що містить у вигляді умовних зображень або позначень складові частини виробу, що діють за допомогою вакууму або створюючі вакуум, і їх взаємозв'язки

В

Схема оптична

Документ, що містить у вигляді умовних зображень або позначень оптичні складові частини виробу по ходу світлового променя

Л

Схема енергетична

Документ, що містить у вигляді умовних зображень або позначень складові частини енергетичних установок і їх взаємозв'язки

Р

Схема ділення

Документ, що містить у вигляді умовних позначень складу виробу, складових частин, які входять у виріб, їх призначення і взаємозв'язки

Є

Схема комбінована

Документ, що містить елементи і взаємозв'язки різних видів схем одного типу

С

 

Види схем залежно від основного призначення підрозділяються на типи. Типи схем і їх коди представлені в таблиці 2.

Таблиця 2.

Вид схеми

Визначення

Код типу схеми

Схема структурна

Документ, що визначає основні функціональні частини виробу, їх призначення і взаємозв'язки

1

Схема функціональна

Документ, що роз'яснює процеси, які протікають в окремих функціональних ланцюгах виробу (установки) або виробу (установки) в цілому

2

Схема принципова (повна)

Документ, що визначає повний склад елементів і взаємозв'язку між ними і, як правило, дає повне (детальне) представлення про принципи роботи виробу (установки)

3

Схема з'єднань (монтажна)

Документ, що показує з'єднання складових частин виробу (установки) і визначає дроти, джгути, кабелі або трубопроводи, якими здійснюються ці з'єднання, а також місця їх з'єднаннь і вводу (роз'єми, плати, затиски і тому подібне)

4

Схема підключення

Документ, що показує зовнішні підключення виробу

5

Схема загальна

Документ, що визначає складові частини комплексу і з'єднання їх між собою на місці експлуатації

6

Схема розташування

Документ, що визначає відносне розташування складових частин виробу (установки), а при необхідності, також джгутів (дротів, кабелів), трубопроводів, світлопроводів і тому подібне

7

Схема об'єднана

Документ, що містить елементи різних типів схем одного виду

0

Примітка: Найменування типів схем, вказані в дужках, встановлюють для електричних схем енергетичних споруд.

Найменування і код схеми визначають їх видом і типом. Найменування схеми комбінованої визначають комбінацією видів схем одного типу. Найменування схеми об'єднаної визначають комбінацією типів схем одного виду. Код схеми повинен складатися з буквеної частини, що визначає вид схеми (див. таблицю 1), і цифрової частини, що визначає тип схеми (див. таблицю 2): наприклад, схема електрична принципова - Е3; схема гідравлічна з'єднань - Г4; схема ділення структурна - Є1; схема електрогідравлічна принципова - С3; схема електрогідро пневмок інематична принципова - С3; схема електрична з'єднань і підключення - Е0; схема гідравлічна структурна, принципова і з'єднань - Г0.

До схем або замість схем у випадках, встановлених правилами виконання конкретних видів схем, випускають у вигляді самостійних документів таблиці, що містять відомості про місцеположення пристроїв, з'єднаннях, місцях підключення і іншу інформацію. Таким документам присвоюють код, що складається з букви Т і кода відповідної схеми. Наприклад, код таблиці з'єднань до електричної схеми з'єднань - ТЕ4. У основному написі документу вказують найменування виробу, а також найменування документу "Таблиця з'єднань". Таблиці з'єднань записують в специфікацію після схем, до яких вони випущені, або замість них.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СХЕМ

Формати й основний напис. Для виконання схем ГОСТ 2.701-84

установлює формати, регламентовані ГОСТ 2.301-68 і ГОСТ 2.004-88. При цьому перевагу варто віддавати основним форматам, позначення і розміри яких приведені в таблиці 2.

 

Таблиця 2 - Позначення і розміри основних форматів

 

           Позначення

А0

А1

А2

А3

А4

 

формату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розміри сторін

841×1189

594×841

420×594

297×420

210×297

 

формату, мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові формати утворяться збільшенням коротких сторін основних форматів на величину, кратну розмірам.

При виборі формату варто враховувати:

−складність проектованого виробу;

−необхідний ступінь деталізації даних;

−умови збереження і вдосконалення схем;

−особливості і можливості техніки виконання, репродукування і мікрофільмування схем;

−можливість обробки схем засобами обчислювальної техніки;

−обраний формат повинний забезпечувати компактне виконання схеми, не порушуючи її наочності.

Рамки й основний напис на схемі, як і на машинобудівних кресленнях, виконуються за ГОСТ 2.104-68.

Типи ліній. Лінії графічних позначень, функціональних груп і лінії зв'язку на схемах варто виконувати товщиною 0,2...1,0 мм (ГОСТ 2.701-84) у залежності від форматів схеми і розмірів графічних позначень. Товщина ліній, що рекомендується, 0,3...0,4 мм.

Лінії рамок креслення й основного напису варто виконувати за ГОСТ 2.303-68: суцільна товста (основна) – s (0,5...1,4 мм), суцільна тонка –

3s .. . 2s .

 

 

 

 

Загальні відомості про креслення та схеми електротехнічних пристроїв

 

Перш ніж розглядати різні види схем, що застосовуються в електрорадіотехніці, необхідно ознайомитися з деякими термінами і означеннями, встановленими стандартами, для позначення складових частин електронних пристроїв та приладів.

 Електрична схема – це схема, що містить у вигляді умовних зображень або позначень електричних складових частин виробу та зв’язки між ними.

 Залежно від призначення (для загального ознайомлення, визначення розташування елементів і т.п.) схеми поділяють на типи.

Схеми групи 1 призначені для загального ознайомлення з електричними складовими частинами об’єкта і вивчення загальних принципів їх роботи та взаємозв’язків:

 • Структурна (101)– схема для здобуття загального уявлення про виріб, його основні функціональні частини, їх призначення і взаємозв’язок, яка застосовується під час розроблення схем інших типів, а також експлуатації виробу;
 • Функціональна (102)– схема для пояснення процесів, що відбуваються у виробі або його функціональних частинах, яка використовується під час вивчення принципу роботи виробу, монтажу, налагодження, контролю та ремонту виробу.

 

Схеми групи 2 призначені для визначення повного складу і докладного вивчення принципу роботи об’єкта, а також для його розрахунку:

 • Принципова (201) – схема для здобуття детального уявлення про принцип роботи виробу, визначення повного складу функціональних частин і зв’язків між ними, яка застосовується під час розроблення конструкторських документів, монтажу, налагодження, контролю та ремонту виробу.

 

Схеми групи 3 призначені для подання відомостей про електричні з’єднання складових частин об’єкта або об’єкта в цілому:

 • Схема з’єднань (301) – схема для здобуття уявлення про види, методи, засоби та місця з’єднання складових частин виробу, яка застосовується під час розроблення конструкторських документів, монтажу, налагодження, контролю та експлуатації виробу, включаючи його ремонти;
 • Загальна схема (302) – схема для визначення розташування складових частин комплексу та з’єднання їх між собою на місці експлуатації, яка використовується під час ознайомлення з комплексом, контролю та експлуатації;
 • Схема підмикання (303) – схема для визначення зовнішніх приєднань виробу, яка застосовується під час розроблення конструкторських документів, монтажу, налагодження, контролю та експлуатації виробу, включаючи його ремонти.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Креслення, Розробки уроків
Додано
15 вересня 2020
Переглядів
189
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку