5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Урок "Креслення у прямокутних проєкціях"

Про матеріал
Цей урок може бути проведений у 1 семестрі навчального року. Тема його пов'язана з базовими знаннями з креслення. Урок може бути використаний також для уроків технологій і трудового навчання.
ß½á⌐ñ 1 (2).jpg
ß½á⌐ñ 11.jpg
ß½á⌐ñ 12.png
ß½á⌐ñ 13.png
ß½á⌐ñ 5.jpg
ß½á⌐ñ 6.png
ß½á⌐ñ 7.jpg
ß½á⌐ñ 9.jpg
æ½á⌐ñ 1.jpg
æ½á⌐ñ 2.jpg
æ½á⌐ñ 4.jpg
æïÇëä 10.png
Перегляд файлу

Варіант 1

1. Площину

2. Паралельні між собою

3. Гострим кутом

4. Плоске зображення

5. А

6. В

 

Варіант 2

1. Однієї точки

2. Прямим кутом

3. Спостерігача

4. Три

5. Б

6. А

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №4 ІМ.М.ПАРАЩУКА

 

 

 

Методична розробка уроку з предмету

«Креслення»

на тему:

Креслення у прямокутних проєкціях

 

 

                                                                                                             

 

                                                                                                                                Підготувала :       

викладач спецдисциплін

Млинко Л. Й.

 

 

 

 

 

 Розвиток творчої особистості, виявлення креативних здібностей у кожного учня - це одне із завдань сучасного педагога. Допомагає в його виконанні використання різноманітних освітніх технологій, інтерактивні методи, інформаційно-комунікативні засоби.

Міцність знань, умінь і навичок забезпечується також індивідуальною роботою учнів над графічними завданнями. Графічна підготовка учнів є складовою частиною їхньої освіти. Вона сприяє раціональному засвоєнню технічних елементів, допомагає глибше вникати  в будову об’єктів.

Вміння визначати потрібну кількість виглядів на кресленнях, виконувати графічні побудови, проєціювання виробів набувають все важливішого значення для учня в процесі освоєння навчальних дисциплін та набування практичних навичок для майбутньої професії 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку: Креслення у прямокутних проєкціях .

Мета уроку:

Навчальна –

 • ознайомити учнів із методами проєціювання,
 •  навчити будувати проєкції точок на три взаємно перпендикулярні площини,
 •  ознайомити учнів із поняттями вигляд, комплексне креслення; навчити читати вигляди предметів.

Розвивальна –

 • розвивати творче мислення та просторову уяву, логічне мислення учнів,
 • розвивати пізнавальний інтерес до предметів професійної підготовки та уроків креслення,
 • розвивати комунікабельність, формувати навички групової роботи, уміння вирішувати поставлені завдання.

Виховна –

 • виховувати в учнів усвідомлення важливості якості роботи при виконанні креслення,
 • виховувати креативність, акуратність, наполегливість,
 • виховувати риси сучасного фахівця, підвищувати інтерес та виховувати любов до обраної професії.

Тип уроку : урок засвоєння нових знань.

Метод проведення:

 • Пояснювально-ілюстрований (пояснення, розповідь з елементами бесіди та використанням слайд-фільму, робота з опорними конспектами)
 • Досліджувальний  (практична робота та виконання креслення).
 • Тестові завдання, мозковий штурм, фронтальне опитування.
 • Розв’язування ребусів.

Міжпредметні зв’язки :

 • Геометрія
 • Уроки технологій
 • Уроки виробничого навчання
 • Спецтехнологія
 • Читання креслень

Матеріально-технічне забезпечення уроку:

 • Мультимедійний проєктор, презентація до уроку.
 • Опорні конспекти, тестові завдання, ребуси.
 • Макети деталей, тригранного кута, плакати .
 • Креслярські інструменти , підручники .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                Хід уроку

1.Організаційний момент (1 хв.)

 • Привітання;
 • перевірка присутності учнів на уроці, готовності учнів до уроку;
 • організація учнівської уваги;
 • формування робочого настрою;

Бажаю усім, щоб до кожного з вас

Завітало натхнення сьогодні у клас.

Щоб ви захотіли новеньке пізнати

Й на практиці його застосувати.

Тож посміхнемось один одному та побажаємо успіху.

Епіграф нашого уроку пропоную вам назвати самим, розгадавши ребус.                                                                 (Додаток 1).                                                                                                            (слайд 1)

(В ребусі зашифровано вислів: «Креслення – це мова техніки»).

ІІ. Актуалізація опорних знань.(2 хв.)

Евристична бесіда.

У побуті нас оточують об’ємні предмети.

Скільки вимірів має кожен об'ємний предмет? (Три)

Які це виміри? (Довжина, ширина, висота).

Пригадайте з уроків геометрії, скільки осей координат на площині? (Дві) А в просторі? (Три)

Яким має бути зображення об'ємного предмета на кресленні? (Плоским)

При позначеннях на кресленні  якою є одиниця вимірювання цих величин по замовчуванню? ( 1 міліметр).

Уявіть, що вам як майбутнім  спеціалістам-столярам потрібно виготовити шафу.

                                                                                                                                      (слайд 2)

Які виміри вам потрібні? Ви використаєте згадані виміри. Але як нам запам’ятати їх, а також форму, особливості виробу? Як не зробити помилки? Адже замовник хоче отримати якісний виріб.

На допомогу приходять креслення виробу.

ІІІ  Мотивація навчальної діяльності (2 хв.)

Отже, і в повсякденному житті, і в професії ми стикаємось із необхідністю отримати креслення об’ємного предмета на площині. Згідно з правилами Державного стандарту в основу побудови зображень предметів на кресленнях покладено метод проєціювання. З методами проєціювання та основними зображеннями на кресленнях ми і ознайомимось на сьогоднішньому уроці.

В основі виконання архітектурно-будівельних креслень лежить прямокутне проєціювання. Якщо ви не засвоїте проєціювання на три площини проєкцій, то не зможете зрозуміти і прочитати будівельні креслення.

Комплексне креслення точки, яке ми сьогодні будемо вивчати, - як табличка множення в математиці, як алфавіт у мові. Воно є основою креслення. Якщо не знаєш, як спроєціювати  точку на три площини проєкцій, то не зможеш зрозуміти креслення виробу, прочитати його.

IV Повідомлення теми, мети, завдань уроку (1 хв.)                                   

Отже, запишемо в зошити тему уроку.

(слайд 3)

Дана тема є важливою,  так як допоможе виконувати креслення виробу а також вміти читати його. Отримані знання ви зможете використати не лише у майбутній професії, але уже тепер, на уроках спецтехнології, виробничого навчання, а також читання креслень.

Наша мета – отримати знання про способи побудови проєкцій, про види проєкцій, навчитися якнайповніше уявляти форму предмета.

Перед вами стоять такі завдання:

1. Ознайомитись із методами проєціювання.

2. Ознайомитись з утворенням виглядів та використанням їх для побудови проєкцій.

3. Виконати практичне завдання.

4. Закріпити отримані на уроці знання.

Після закінчення уроку ви повинні вміти побудувати комплексне креслення точки.

     Девізом нашого уроку будуть слова відомого французького вченого- інженера Гаспара Монжа:

«Захоплення навчанням допоможе знайти задоволення

У тренуванні розуму і застосуванні знань на практиці»

V. Формування нових знань (28 хв.)

                                           План

1.Поняття про проєціювання.

2.Одержання виглядів, їх види

3.Основні положення комплексного креслення.

4. Комплексне креслення точки. Графічна робота.

1.Поняття про проєціювання

З проєціюванням ми зустрічаємося в побуті. Мабуть, ви бачили тінь, яка падає від сонця. Сонечко ніби проєціює затінені предмети.

Щоб краще зрозуміти, як здійснюється проєціювання, розглянемо утворення тіні предмета. Зверніть увагу, як падає тінь від макета деталі на дошку, коли спрямувати на нього світло ліхтарика. Ця тінь є проєкцією деталі на площину. Чи побачили ви її, учні?

Отже, ми отримали плоске зображення об’ємної фігури.

Учні, пригадайте з уроків геометрії, що є найпростішим елементом будь якої геометричної фігури?

Найпростішим елементом будь-якої геометричної фігури є точка. Тому розглянемо побудову проєкції точки на площину.  

Нехай А-- довільна точка в просторі, яку необхідно спроєціювати на площину П (нею може бути і наша дошка). Щоб побудувати проєкцію точки А, проведемо  через неї пряму до перетину із площиною П. Точка Ап, що є точкою перетину прямої із площиною, називається проєкцією точки А.

          Площина, на яку проєціюємо, називається площиною проєкцій.

          Пряму t називають проєкційною прямою або проєціюючим променем.   

(Слайд 4)                       

    Таким чином, для побудови проєкції будь-якої фігури на площину потрібно провести через точки цієї фігури проєціюючі промені. Проєкцію фігури утворять проєкції всіх її точок.

       Запишемо висновки в конспект.

    Проєціюванням називають утворення зображення предмета на кресленні уявними проєціюючими променями.

    Точку, з якої виходять промені, називають центром проєціювання.

    Проєціювання, яке ми розглянули, називається центральним, бо проєціюючі промені виходять з однієї точки. Воно використовується у малюванні. Центром проєціювання тут виступає око людини.

   Коли проєціюючі промені є паралельними між собою, то проєціювання називають паралельним. Воно поділяється на косокутне і прямокутне. При прямокутному проєціюванні проєціюючі промені перпендикулярні до площини проєкції. При косокутному вони утворюють з площиною проєціювання гострий кут.

(Слайд 5)

  Утворена при прямокутному проєціюванні проєкція називається прямокутною. Для зображення предметів на кресленні найчастіше використовують прямокутне проєціювання.

Отже, підводячи підсумок до першого питання плану, виконайте самостійну роботу.

        Заповніть табличку видів проєціювання за способом  виконання проєкцій. Використайте заготовку у ваших опорних конспектах.                                                                          

(Слайд 6)

Чи є у вас запитання? Здайте ваші роботи.

 

2. Одержання виглядів, їх види.

Пригадаймо, який вид проєціювання в основному використовується для зображення предметів на кресленні? (Прямокутне проєціювання).

Утворене прямокутним проєціюванням зображення розміщують на площині проекцій. При цьому вводять поняття «вигляд».

Виглядом називають  зображення на площині проєкцій повернутої до спостерігача видимої частини предмета.                                                            

На кресленні використовують для зображення предметів  вигляди.

     Згідно з Державним стандартом, за основні площини проєкцій приймають шість граней куба.

(Слайд 7)

 В середину куба уявно поміщаємо предмет який проєціюємо. (Це добре проілюстровано на нашому плакаті, зверніть увагу). Дивлячись на предмет спереду, проєціюємо її на задню грань куба. Дивлячись зліва – на неї, отримуємо проєкцію на праву грань куба дивлячись зверху - на нижню, дивлячись справа – на ліву, знизу – на верхню. А дивлячись на предмет ззаду, проєціюємо  на передню грань куба. Ми отримали шість виглядів нашого предмета.

Уявно розрізаючи куб по ребрах, розгортаємо в одну площину всі грані і одержуємо розгортку куба з проєкціями деталі на них.  

(Слайд 8)

        Кожен із шести отриманих виглядів має назву і своє місце на  кресленні: вигляд спереду, вигляд зверху, вигляд зліва, вигляд справа, вигляд ззаду. Вигляд спереду є головним виглядом, і вибирають його так, щоб отримати найповнішу інформацію про зображуваний предмет.                                

      На практиці не завжди потрібно виконувати шість проєкцій. Доцільну кількість виглядів визначають залежно від складності форми предмета.

    Деколи якусь частину предмета важко показати без спотворення форм і розмірів. Тоді  застосовують додаткові вигляди.

   Додатковий вигляд –  це зображення, що утворюється проєціюванням окремої частини предмета на додаткову площину. Ця площина не є паралельною до основних площин проєкцій. Додаткову площину розміщують паралельно до нахиленої частини предмета, яку хочемо спроєціювати і проєціюємо її  на додаткову площину в натуральну величину.  Для зручності розгляду креслення додатковий вигляд дозволяється повертати.

   Якщо треба показати форму й розміри окремих елементів предмета, то застосовують місцевий вигляд. Його застосування дозволяє зекономити місце на полі креслення, а також зменшити обсяг графічної роботи.

     Ви зрозуміли, учні: як можна спроєціювати наш предмет?  (Поміщаючи в середину куба)

Коли застосовують додатковий вигляд?   (Якщо частину предмета важко спроєціювати без спотворення)

 Ви мали випереджуюче завдання: виготовити розгортку куба.

А зараз виконаємо роботу в парах.

    На партах ви бачите макети деталі. Схематично покажіть вигляд спереду і зліва, використавши ваш куб.

      В кого є запитання? На виконання завдання маєте 2 хвилини.

      Здайте ваші роботи черговому  учневі.

     

  3. Основні положення комплексного креслення.

Для того, щоб побачити форму та розміри предмета найчастіше виконують проєціювання на три взаємно перпендикулярні площини проєкцій. При цьому вважають, що  проєціюючі промені перпендикулярні до цих трьох площин.

    Ці площини ми можемо побачити на такому тригранному куті (Макет)

    Ребрами тригранного кута є осі проєкцій.

(Слайд 9)

    ОХ – лінія перетину площин П1 і П2 , ОУ – лінія перетину площин П1 і П3 , ОZ – лінія перетину площин П2 і П3

    Щоб перейти від просторового зображення предмета та її проекцій до комплексного креслення, фронтальну площину П2 залишають нерухомою. Горизонтальну площину проєкцій П1 обертають навколо осі ОХ вниз на 90°, а профільну площину  П3 обертають навколо осі ОZ на 90°. Вісь ОУ при цьому ніби розщеплюється, бо одна її частина ОУ1 належить до площини П1 а друга частина ОУ3 до площини П3. Ми отримали плоске креслення з осями проекцій ОХ, ОУ1, ОУ3 , ОZ. Таке креслення разом із побудованими на ньому проєкціями предмета називається комплексним кресленням       

Згадайте з уроків геометрії, що таке бісектриса кута? (Промінь, який ділить кут навпіл)

Бісектрису кута УОУ’ називають постійною прямою креслення. Пряма, яка з’єднує  дві проекції точки на комплексному кресленні, називається лінією зв’язку. Лінії проєкційного зв’язку дозволяють прискорити виконання побудови проєкцій.

Дивлячись у ваш опорний конспект, покажіть лінії зв’язку на комплексному кресленні точки А.

(Слайд 10)

Запишемо в зошит основні положення комплексного креслення точки.   

(Слайд 11)                                                      

Основні положення комплексного креслення точки.

1. Горизонтальна і фронтальна проекції лежать на вертикальній лінії зв’язку.

2. Фронтальна і профільна проєкції точки лежать на горизонтальній лінії зв’язку.

3. Горизонтальна і профільна проєкції лежать на лініях зв’язку, які перетинаються на постійній прямій креслення.      

Постійна пряма креслення – це бісектриса кута УОУ.

       То як ви зрозуміли, учні, на якій лінії зв’язку лежать горизонтальна і фронтальна проєкції точки? Де перетинаються ці лінії зв’язку?

 

4.Комплексне  креслення точки. Графічна робота.

       Згадаймо, на початку уроку ми проєціювали точку на площину. Але положення цієї точки в просторі одна проєкція не визначає. Тільки сукупність двох або трьох прямокутних проєкцій на 2 чи 3 взаємно перпендикулярні площини може визначити положення будь-якої точки в просторі. Тому зараз ми, скориставшись законом проєціювання на три площини проєкцій, який ми розглянули сьогодні, побудуємо комплексне креслення точки.

     Учні, якими трьома взаємно перпендикулярними площинами ми скористаємось? (Н – Горизонтальна площина, V – фронтальна, W – профільна площина).

     Розмістимо в просторі тригранного кута точку А і побудуємо її проєкції на площині Н,V,W. Положення точки А визначають координати:

Ха=20;

Уа=10;

Zа=15.

За алгоритмом побудуємо проєкції т. А - а, а', а". (Алгоритм додається).

(Додаток 2)

Комплексне креслення точки А - це плоске зображення трьох площин проєкцій разом з побудованими на них проєкціями  а, а', а". (Розглянемо опорний конспект ). 

Учні, чи не виникло у вас питань щодо побудови?

Знаючи, як будувати комплексне креслення точки, можна побудувати комплексне креслення будь-якої фігури.

VI. Закріплення нового матеріалу. (8 хв.)

Ознайомлення із завданнями для самостійної роботи.

Відкрийте підручники на сторінці 46. Учні першого варіанту, виконайте завдання А, Б, В вправи 1. Учні другого варіанту – завдання Г, Д, Е. На виконання вправи маєте 5 хвилин.

Пояснення послідовності виконання учнями вправ.

Надання допомоги учням.

Виконайте завдання на вищий рівень – вправа 1 на сторінці 51, 52.

Здайте роботи, я перевірю їх і наступного уроку скажу вам оцінки.

А тепер виконайте тестові завдання, два варіанти яких ви бачите на дошці.

(Слайд 12)

(Додаток 3)

А тепер поміняйтесь своїми роботами із сусідом по парті і виставте оцінки, звірившись із розв’язками на дошці.

(Слайд 13)

VII. Підведення підсумків. (2 хв.)

Ну що ж,

Знання – як зерна: треба, щоб зійшли,

відколосились і врожай дали.

По вашій активності на уроці, старанному виконанню самостійних робіт і тестових завдань, оцінки за які оголошу наступного уроку, я бачу, що зерна знань впали у добрий ґрунт. А чи рясно вони зійшли, побачимо, коли ви виконаєте домашнє завдання. А врожай ви будете отримувати на практиці, як твердить девіз нашого уроку, - і на уроках виробничого навчання, і в майбутній професії.

Аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку.

Аналіз помилок, зроблених учнями на уроці, та озвучення способів їх усунення.

Найактивніші учні отримують за урок оцінки. За письмові роботи оцінки оголошу на наступному уроці, коли перевірю їх.

Повідомлення та обґрунтування оцінок.

VIII. Домашнє завдання. (1 хв.)

(Слайд 14)

Опрацювати параграф 2 підручника П. П. Волошкевич «Технічне креслення та комп’ютерна графіка». Учні, номер яких в журналі 1-12, виконують завдання 4, рисунок 49, решта – завдання 4 рисунок 50 на сторінці 27 підручника.

Завдання на високий рівень – виконати завдання 5 на сторінці 27 цього ж підручника.

                                        Використана література

1. П. П. Волошкевич, О.О. Бойко, П. А. Базишин, Н.О. Мацура. Технічне креслення та комп’ютерна графіка -Львів: Світ, 2014.-224 с.

2. Державні стандарти .

3. Каскін А. М. Креслення. - К.: Вища школа, 1982.

4. Креслення : Навч. посібник/ За ред. проф. Є. А. Антоновича. - Львів: Світ, 2006. - 512 с., іл.

5. Сидоренко В. К. Креслення: Підруч . для учнів загальноосвіт. навч. закл. - К.: Школяр, 2004.

6. Сидоренко В. К. Технічне креслення.- Львів: Оріяна - Нова, 2000.

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №4 ІМ.М.ПАРАЩУКА

 

 

 

Методична розробка уроку з предмету

«Креслення»

на тему:

Креслення у прямокутних проєкціях

 

 

                                                                                                             

 

                                                                                                                                Підготувала :       

викладач спецдисциплін

Млинко Л. Й.

 

 

 

 

 

 Розвиток творчої особистості, виявлення креативних здібностей у кожного учня - це одне із завдань сучасного педагога. Допомагає в його виконанні використання різноманітних освітніх технологій, інтерактивні методи, інформаційно-комунікативні засоби.

Міцність знань, умінь і навичок забезпечується також індивідуальною роботою учнів над графічними завданнями. Графічна підготовка учнів є складовою частиною їхньої освіти. Вона сприяє раціональному засвоєнню технічних елементів, допомагає глибше вникати  в будову об’єктів.

Вміння визначати потрібну кількість виглядів на кресленнях, виконувати графічні побудови, проєціювання виробів набувають все важливішого значення для учня в процесі освоєння навчальних дисциплін та набування практичних навичок для майбутньої професії 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку: Креслення у прямокутних проєкціях .

Мета уроку:

Навчальна –

 • ознайомити учнів із методами проєціювання,
 •  навчити будувати проєкції точок на три взаємно перпендикулярні площини,
 •  ознайомити учнів із поняттями вигляд, комплексне креслення; навчити читати вигляди предметів.

Розвивальна –

 • розвивати творче мислення та просторову уяву, логічне мислення учнів,
 • розвивати пізнавальний інтерес до предметів професійної підготовки та уроків креслення,
 • розвивати комунікабельність, формувати навички групової роботи, уміння вирішувати поставлені завдання.

Виховна –

 • виховувати в учнів усвідомлення важливості якості роботи при виконанні креслення,
 • виховувати креативність, акуратність, наполегливість,
 • виховувати риси сучасного фахівця, підвищувати інтерес та виховувати любов до обраної професії.

Тип уроку : урок засвоєння нових знань.

Метод проведення:

 • Пояснювально-ілюстрований (пояснення, розповідь з елементами бесіди та використанням слайд-фільму, робота з опорними конспектами)
 • Досліджувальний  (практична робота та виконання креслення).
 • Тестові завдання, мозковий штурм, фронтальне опитування.
 • Розв’язування ребусів.

Міжпредметні зв’язки :

 • Геометрія
 • Уроки технологій
 • Уроки виробничого навчання
 • Спецтехнологія
 • Читання креслень

Матеріально-технічне забезпечення уроку:

 • Мультимедійний проєктор, презентація до уроку.
 • Опорні конспекти, тестові завдання, ребуси.
 • Макети деталей, тригранного кута, плакати .
 • Креслярські інструменти , підручники .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                Хід уроку

1.Організаційний момент (1 хв.)

 • Привітання;
 • перевірка присутності учнів на уроці, готовності учнів до уроку;
 • організація учнівської уваги;
 • формування робочого настрою;

Бажаю усім, щоб до кожного з вас

Завітало натхнення сьогодні у клас.

Щоб ви захотіли новеньке пізнати

Й на практиці його застосувати.

Тож посміхнемось один одному та побажаємо успіху.

Епіграф нашого уроку пропоную вам назвати самим, розгадавши ребус.                                                                 (Додаток 1).                                                                                                            (слайд 1)

(В ребусі зашифровано вислів: «Креслення – це мова техніки»).

ІІ. Актуалізація опорних знань.(2 хв.)

Евристична бесіда.

У побуті нас оточують об’ємні предмети.

Скільки вимірів має кожен об'ємний предмет? (Три)

Які це виміри? (Довжина, ширина, висота).

Пригадайте з уроків геометрії, скільки осей координат на площині? (Дві) А в просторі? (Три)

Яким має бути зображення об'ємного предмета на кресленні? (Плоским)

При позначеннях на кресленні  якою є одиниця вимірювання цих величин по замовчуванню? ( 1 міліметр).

Уявіть, що вам як майбутнім  спеціалістам-столярам потрібно виготовити шафу.

                                                                                                                                      (слайд 2)

Які виміри вам потрібні? Ви використаєте згадані виміри. Але як нам запам’ятати їх, а також форму, особливості виробу? Як не зробити помилки? Адже замовник хоче отримати якісний виріб.

На допомогу приходять креслення виробу.

ІІІ  Мотивація навчальної діяльності (2 хв.)

Отже, і в повсякденному житті, і в професії ми стикаємось із необхідністю отримати креслення об’ємного предмета на площині. Згідно з правилами Державного стандарту в основу побудови зображень предметів на кресленнях покладено метод проєціювання. З методами проєціювання та основними зображеннями на кресленнях ми і ознайомимось на сьогоднішньому уроці.

В основі виконання архітектурно-будівельних креслень лежить прямокутне проєціювання. Якщо ви не засвоїте проєціювання на три площини проєкцій, то не зможете зрозуміти і прочитати будівельні креслення.

Комплексне креслення точки, яке ми сьогодні будемо вивчати, - як табличка множення в математиці, як алфавіт у мові. Воно є основою креслення. Якщо не знаєш, як спроєціювати  точку на три площини проєкцій, то не зможеш зрозуміти креслення виробу, прочитати його.

IV Повідомлення теми, мети, завдань уроку (1 хв.)                                   

Отже, запишемо в зошити тему уроку.

(слайд 3)

Дана тема є важливою,  так як допоможе виконувати креслення виробу а також вміти читати його. Отримані знання ви зможете використати не лише у майбутній професії, але уже тепер, на уроках спецтехнології, виробничого навчання, а також читання креслень.

Наша мета – отримати знання про способи побудови проєкцій, про види проєкцій, навчитися якнайповніше уявляти форму предмета.

Перед вами стоять такі завдання:

1. Ознайомитись із методами проєціювання.

2. Ознайомитись з утворенням виглядів та використанням їх для побудови проєкцій.

3. Виконати практичне завдання.

4. Закріпити отримані на уроці знання.

Після закінчення уроку ви повинні вміти побудувати комплексне креслення точки.

     Девізом нашого уроку будуть слова відомого французького вченого- інженера Гаспара Монжа:

«Захоплення навчанням допоможе знайти задоволення

У тренуванні розуму і застосуванні знань на практиці»

V. Формування нових знань (28 хв.)

                                           План

1.Поняття про проєціювання.

2.Одержання виглядів, їх види

3.Основні положення комплексного креслення.

4. Комплексне креслення точки. Графічна робота.

1.Поняття про проєціювання

З проєціюванням ми зустрічаємося в побуті. Мабуть, ви бачили тінь, яка падає від сонця. Сонечко ніби проєціює затінені предмети.

Щоб краще зрозуміти, як здійснюється проєціювання, розглянемо утворення тіні предмета. Зверніть увагу, як падає тінь від макета деталі на дошку, коли спрямувати на нього світло ліхтарика. Ця тінь є проєкцією деталі на площину. Чи побачили ви її, учні?

Отже, ми отримали плоске зображення об’ємної фігури.

Учні, пригадайте з уроків геометрії, що є найпростішим елементом будь якої геометричної фігури?

Найпростішим елементом будь-якої геометричної фігури є точка. Тому розглянемо побудову проєкції точки на площину.  

Нехай А-- довільна точка в просторі, яку необхідно спроєціювати на площину П (нею може бути і наша дошка). Щоб побудувати проєкцію точки А, проведемо  через неї пряму до перетину із площиною П. Точка Ап, що є точкою перетину прямої із площиною, називається проєкцією точки А.

          Площина, на яку проєціюємо, називається площиною проєкцій.

          Пряму t називають проєкційною прямою або проєціюючим променем.   

(Слайд 4)                       

    Таким чином, для побудови проєкції будь-якої фігури на площину потрібно провести через точки цієї фігури проєціюючі промені. Проєкцію фігури утворять проєкції всіх її точок.

       Запишемо висновки в конспект.

    Проєціюванням називають утворення зображення предмета на кресленні уявними проєціюючими променями.

    Точку, з якої виходять промені, називають центром проєціювання.

    Проєціювання, яке ми розглянули, називається центральним, бо проєціюючі промені виходять з однієї точки. Воно використовується у малюванні. Центром проєціювання тут виступає око людини.

   Коли проєціюючі промені є паралельними між собою, то проєціювання називають паралельним. Воно поділяється на косокутне і прямокутне. При прямокутному проєціюванні проєціюючі промені перпендикулярні до площини проєкції. При косокутному вони утворюють з площиною проєціювання гострий кут.

(Слайд 5)

  Утворена при прямокутному проєціюванні проєкція називається прямокутною. Для зображення предметів на кресленні найчастіше використовують прямокутне проєціювання.

Отже, підводячи підсумок до першого питання плану, виконайте самостійну роботу.

        Заповніть табличку видів проєціювання за способом  виконання проєкцій. Використайте заготовку у ваших опорних конспектах.                                                                          

(Слайд 6)

Чи є у вас запитання? Здайте ваші роботи.

 

2. Одержання виглядів, їх види.

Пригадаймо, який вид проєціювання в основному використовується для зображення предметів на кресленні? (Прямокутне проєціювання).

Утворене прямокутним проєціюванням зображення розміщують на площині проекцій. При цьому вводять поняття «вигляд».

Виглядом називають  зображення на площині проєкцій повернутої до спостерігача видимої частини предмета.                                                            

На кресленні використовують для зображення предметів  вигляди.

     Згідно з Державним стандартом, за основні площини проєкцій приймають шість граней куба.

(Слайд 7)

 В середину куба уявно поміщаємо предмет який проєціюємо. (Це добре проілюстровано на нашому плакаті, зверніть увагу). Дивлячись на предмет спереду, проєціюємо її на задню грань куба. Дивлячись зліва – на неї, отримуємо проєкцію на праву грань куба дивлячись зверху - на нижню, дивлячись справа – на ліву, знизу – на верхню. А дивлячись на предмет ззаду, проєціюємо  на передню грань куба. Ми отримали шість виглядів нашого предмета.

Уявно розрізаючи куб по ребрах, розгортаємо в одну площину всі грані і одержуємо розгортку куба з проєкціями деталі на них.  

(Слайд 8)

        Кожен із шести отриманих виглядів має назву і своє місце на  кресленні: вигляд спереду, вигляд зверху, вигляд зліва, вигляд справа, вигляд ззаду. Вигляд спереду є головним виглядом, і вибирають його так, щоб отримати найповнішу інформацію про зображуваний предмет.                                

      На практиці не завжди потрібно виконувати шість проєкцій. Доцільну кількість виглядів визначають залежно від складності форми предмета.

    Деколи якусь частину предмета важко показати без спотворення форм і розмірів. Тоді  застосовують додаткові вигляди.

   Додатковий вигляд –  це зображення, що утворюється проєціюванням окремої частини предмета на додаткову площину. Ця площина не є паралельною до основних площин проєкцій. Додаткову площину розміщують паралельно до нахиленої частини предмета, яку хочемо спроєціювати і проєціюємо її  на додаткову площину в натуральну величину.  Для зручності розгляду креслення додатковий вигляд дозволяється повертати.

   Якщо треба показати форму й розміри окремих елементів предмета, то застосовують місцевий вигляд. Його застосування дозволяє зекономити місце на полі креслення, а також зменшити обсяг графічної роботи.

     Ви зрозуміли, учні: як можна спроєціювати наш предмет?  (Поміщаючи в середину куба)

Коли застосовують додатковий вигляд?   (Якщо частину предмета важко спроєціювати без спотворення)

 Ви мали випереджуюче завдання: виготовити розгортку куба.

А зараз виконаємо роботу в парах.

    На партах ви бачите макети деталі. Схематично покажіть вигляд спереду і зліва, використавши ваш куб.

      В кого є запитання? На виконання завдання маєте 2 хвилини.

      Здайте ваші роботи черговому  учневі.

     

  3. Основні положення комплексного креслення.

Для того, щоб побачити форму та розміри предмета найчастіше виконують проєціювання на три взаємно перпендикулярні площини проєкцій. При цьому вважають, що  проєціюючі промені перпендикулярні до цих трьох площин.

    Ці площини ми можемо побачити на такому тригранному куті (Макет)

    Ребрами тригранного кута є осі проєкцій.

(Слайд 9)

    ОХ – лінія перетину площин П1 і П2 , ОУ – лінія перетину площин П1 і П3 , ОZ – лінія перетину площин П2 і П3

    Щоб перейти від просторового зображення предмета та її проекцій до комплексного креслення, фронтальну площину П2 залишають нерухомою. Горизонтальну площину проєкцій П1 обертають навколо осі ОХ вниз на 90°, а профільну площину  П3 обертають навколо осі ОZ на 90°. Вісь ОУ при цьому ніби розщеплюється, бо одна її частина ОУ1 належить до площини П1 а друга частина ОУ3 до площини П3. Ми отримали плоске креслення з осями проекцій ОХ, ОУ1, ОУ3 , ОZ. Таке креслення разом із побудованими на ньому проєкціями предмета називається комплексним кресленням       

Згадайте з уроків геометрії, що таке бісектриса кута? (Промінь, який ділить кут навпіл)

Бісектрису кута УОУ’ називають постійною прямою креслення. Пряма, яка з’єднує  дві проекції точки на комплексному кресленні, називається лінією зв’язку. Лінії проєкційного зв’язку дозволяють прискорити виконання побудови проєкцій.

Дивлячись у ваш опорний конспект, покажіть лінії зв’язку на комплексному кресленні точки А.

(Слайд 10)

Запишемо в зошит основні положення комплексного креслення точки.   

(Слайд 11)                                                      

Основні положення комплексного креслення точки.

1. Горизонтальна і фронтальна проекції лежать на вертикальній лінії зв’язку.

2. Фронтальна і профільна проєкції точки лежать на горизонтальній лінії зв’язку.

3. Горизонтальна і профільна проєкції лежать на лініях зв’язку, які перетинаються на постійній прямій креслення.      

Постійна пряма креслення – це бісектриса кута УОУ.

       То як ви зрозуміли, учні, на якій лінії зв’язку лежать горизонтальна і фронтальна проєкції точки? Де перетинаються ці лінії зв’язку?

 

4.Комплексне  креслення точки. Графічна робота.

       Згадаймо, на початку уроку ми проєціювали точку на площину. Але положення цієї точки в просторі одна проєкція не визначає. Тільки сукупність двох або трьох прямокутних проєкцій на 2 чи 3 взаємно перпендикулярні площини може визначити положення будь-якої точки в просторі. Тому зараз ми, скориставшись законом проєціювання на три площини проєкцій, який ми розглянули сьогодні, побудуємо комплексне креслення точки.

     Учні, якими трьома взаємно перпендикулярними площинами ми скористаємось? (Н – Горизонтальна площина, V – фронтальна, W – профільна площина).

     Розмістимо в просторі тригранного кута точку А і побудуємо її проєкції на площині Н,V,W. Положення точки А визначають координати:

Ха=20;

Уа=10;

Zа=15.

За алгоритмом побудуємо проєкції т. А - а, а', а". (Алгоритм додається).

(Додаток 2)

Комплексне креслення точки А - це плоске зображення трьох площин проєкцій разом з побудованими на них проєкціями  а, а', а". (Розглянемо опорний конспект ). 

Учні, чи не виникло у вас питань щодо побудови?

Знаючи, як будувати комплексне креслення точки, можна побудувати комплексне креслення будь-якої фігури.

VI. Закріплення нового матеріалу. (8 хв.)

Ознайомлення із завданнями для самостійної роботи.

Відкрийте підручники на сторінці 46. Учні першого варіанту, виконайте завдання А, Б, В вправи 1. Учні другого варіанту – завдання Г, Д, Е. На виконання вправи маєте 5 хвилин.

Пояснення послідовності виконання учнями вправ.

Надання допомоги учням.

Виконайте завдання на вищий рівень – вправа 1 на сторінці 51, 52.

Здайте роботи, я перевірю їх і наступного уроку скажу вам оцінки.

А тепер виконайте тестові завдання, два варіанти яких ви бачите на дошці.

(Слайд 12)

(Додаток 3)

А тепер поміняйтесь своїми роботами із сусідом по парті і виставте оцінки, звірившись із розв’язками на дошці.

(Слайд 13)

VII. Підведення підсумків. (2 хв.)

Ну що ж,

Знання – як зерна: треба, щоб зійшли,

відколосились і врожай дали.

По вашій активності на уроці, старанному виконанню самостійних робіт і тестових завдань, оцінки за які оголошу наступного уроку, я бачу, що зерна знань впали у добрий ґрунт. А чи рясно вони зійшли, побачимо, коли ви виконаєте домашнє завдання. А врожай ви будете отримувати на практиці, як твердить девіз нашого уроку, - і на уроках виробничого навчання, і в майбутній професії.

Аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку.

Аналіз помилок, зроблених учнями на уроці, та озвучення способів їх усунення.

Найактивніші учні отримують за урок оцінки. За письмові роботи оцінки оголошу на наступному уроці, коли перевірю їх.

Повідомлення та обґрунтування оцінок.

VIII. Домашнє завдання. (1 хв.)

(Слайд 14)

Опрацювати параграф 2 підручника П. П. Волошкевич «Технічне креслення та комп’ютерна графіка». Учні, номер яких в журналі 1-12, виконують завдання 4, рисунок 49, решта – завдання 4 рисунок 50 на сторінці 27 підручника.

Завдання на високий рівень – виконати завдання 5 на сторінці 27 цього ж підручника.

                                        Використана література

1. П. П. Волошкевич, О.О. Бойко, П. А. Базишин, Н.О. Мацура. Технічне креслення та комп’ютерна графіка -Львів: Світ, 2014.-224 с.

2. Державні стандарти .

3. Каскін А. М. Креслення. - К.: Вища школа, 1982.

4. Креслення : Навч. посібник/ За ред. проф. Є. А. Антоновича. - Львів: Світ, 2006. - 512 с., іл.

5. Сидоренко В. К. Креслення: Підруч . для учнів загальноосвіт. навч. закл. - К.: Школяр, 2004.

6. Сидоренко В. К. Технічне креслення.- Львів: Оріяна - Нова, 2000.

Перегляд файлу

Перегляд файлу

ß½á⌐ñ 1 (2).jpg
æ½á⌐ñ 1.jpg
Перегляд файлу

Алгоритм побудови комплексного креслення точки А

 

             Відкладаємо на осі Х значення

Xa, на осі Z – za, на осі Y – Ya

 

 

 

 

 

Через Xa i Ya проводисо        

до осей Х і Y на Н площині до перетину

між собою, одержимо горизонтальну проєкцію а.

                                               

 

 

 

 

Через Xa i Za проводисо        

до осей Х і Z на V площині до перетину

між собою, одержимо горизонтальну проєкцію а.

 

 

Проводимо бісектрису кута УОУ – постійну

пряму креслення.

Продовжимо а УА, до перетину

з постійною прямою креслення і з точки перетину

проводимо вертикальну лінію

до перетину з продовженням лінії а ZA.

Одержимо профільну проєкцію а.

 

Перегляд файлу

Тестові завдання для закріплення вивченого матеріалу

Варіант 1

Вставити пропущені слова:

 1. Проєціювання – це процес побудови проєкції предмета на …
 2. Паралельним називають проєціювання, у якого всі проєційовані промені …
 3. Косокутним називають проєціювання, в якого всі проєційовані промені паралельні між собою і падають на площину проєкцій під …
 4. Комплексним кресленням точки А називають … трьох площин проєкцій разом з побудованими на них проєкціями а, а’, а’’.

Вибрати правильне твердження:

 1. горизонтальна і фронтальна проєкції точки лежать на:

а) вертикальній лінії зв’язку

б) горизонтальній лінії зв’язку

в) бісектрисі кута

 

 1. Вигляд спереду розміщують на:

а) горизонтальній площині проєкцій

б) профільній  площині проєкцій

в) фронтальній площині проєкцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

 1. Центральним називають проєціювання, у якого всі проєційовані промені виходять з …
 2. Прямокутним називають проєціювання, у якого всі проєційовані промені паралельні між собою і падають на площину проєкцій під …
 3. Виглядом називають зображення повернутої до … видимої частини предмета.
 4. В комплексному кресленні використовують … площини проєкцій.

Вибрати правильне твердження

 1. фронтальна і профільна проєкції точки лежать на:

а) вертикальній лінії зв’язку

б) горизонтальній лінії зв’язку

в) бісектрисі кута

 

 1. Вигляд зверху розміщують на:

а) горизонтальній площині проєкцій

б) профільній  площині проєкцій

в) фронтальній площині проєкцій

 

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №4 ІМ.М.ПАРАЩУКА

 

 

 

Методична розробка уроку з предмету

«Креслення»

на тему:

Креслення у прямокутних проєкціях

 

 

                                                                                                             

 

                                                                                                                                Підготувала :       

викладач спецдисциплін

Млинко Л. Й.

 

 

 

 

 

 Розвиток творчої особистості, виявлення креативних здібностей у кожного учня - це одне із завдань сучасного педагога. Допомагає в його виконанні використання різноманітних освітніх технологій, інтерактивні методи, інформаційно-комунікативні засоби.

Міцність знань, умінь і навичок забезпечується також індивідуальною роботою учнів над графічними завданнями. Графічна підготовка учнів є складовою частиною їхньої освіти. Вона сприяє раціональному засвоєнню технічних елементів, допомагає глибше вникати  в будову об’єктів.

Вміння визначати потрібну кількість виглядів на кресленнях, виконувати графічні побудови, проєціювання виробів набувають все важливішого значення для учня в процесі освоєння навчальних дисциплін та набування практичних навичок для майбутньої професії 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку: Креслення у прямокутних проєкціях .

Мета уроку:

Навчальна –

 • ознайомити учнів із методами проєціювання,
 •  навчити будувати проєкції точок на три взаємно перпендикулярні площини,
 •  ознайомити учнів із поняттями вигляд, комплексне креслення; навчити читати вигляди предметів.

Розвивальна –

 • розвивати творче мислення та просторову уяву, логічне мислення учнів,
 • розвивати пізнавальний інтерес до предметів професійної підготовки та уроків креслення,
 • розвивати комунікабельність, формувати навички групової роботи, уміння вирішувати поставлені завдання.

Виховна –

 • виховувати в учнів усвідомлення важливості якості роботи при виконанні креслення,
 • виховувати креативність, акуратність, наполегливість,
 • виховувати риси сучасного фахівця, підвищувати інтерес та виховувати любов до обраної професії.

Тип уроку : урок засвоєння нових знань.

Метод проведення:

 • Пояснювально-ілюстрований (пояснення, розповідь з елементами бесіди та використанням слайд-фільму, робота з опорними конспектами)
 • Досліджувальний  (практична робота та виконання креслення).
 • Тестові завдання, мозковий штурм, фронтальне опитування.
 • Розв’язування ребусів.

Міжпредметні зв’язки :

 • Геометрія
 • Уроки технологій
 • Уроки виробничого навчання
 • Спецтехнологія
 • Читання креслень

Матеріально-технічне забезпечення уроку:

 • Мультимедійний проєктор, презентація до уроку.
 • Опорні конспекти, тестові завдання, ребуси.
 • Макети деталей, тригранного кута, плакати .
 • Креслярські інструменти , підручники .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                Хід уроку

1.Організаційний момент (1 хв.)

 • Привітання;
 • перевірка присутності учнів на уроці, готовності учнів до уроку;
 • організація учнівської уваги;
 • формування робочого настрою;

Бажаю усім, щоб до кожного з вас

Завітало натхнення сьогодні у клас.

Щоб ви захотіли новеньке пізнати

Й на практиці його застосувати.

Тож посміхнемось один одному та побажаємо успіху.

Епіграф нашого уроку пропоную вам назвати самим, розгадавши ребус.                                                                 (Додаток 1).                                                                                                            (слайд 1)

(В ребусі зашифровано вислів: «Креслення – це мова техніки»).

ІІ. Актуалізація опорних знань.(2 хв.)

Евристична бесіда.

У побуті нас оточують об’ємні предмети.

Скільки вимірів має кожен об'ємний предмет? (Три)

Які це виміри? (Довжина, ширина, висота).

Пригадайте з уроків геометрії, скільки осей координат на площині? (Дві) А в просторі? (Три)

Яким має бути зображення об'ємного предмета на кресленні? (Плоским)

При позначеннях на кресленні  якою є одиниця вимірювання цих величин по замовчуванню? ( 1 міліметр).

Уявіть, що вам як майбутнім  спеціалістам-столярам потрібно виготовити шафу.

                                                                                                                                      (слайд 2)

Які виміри вам потрібні? Ви використаєте згадані виміри. Але як нам запам’ятати їх, а також форму, особливості виробу? Як не зробити помилки? Адже замовник хоче отримати якісний виріб.

На допомогу приходять креслення виробу.

ІІІ  Мотивація навчальної діяльності (2 хв.)

Отже, і в повсякденному житті, і в професії ми стикаємось із необхідністю отримати креслення об’ємного предмета на площині. Згідно з правилами Державного стандарту в основу побудови зображень предметів на кресленнях покладено метод проєціювання. З методами проєціювання та основними зображеннями на кресленнях ми і ознайомимось на сьогоднішньому уроці.

В основі виконання архітектурно-будівельних креслень лежить прямокутне проєціювання. Якщо ви не засвоїте проєціювання на три площини проєкцій, то не зможете зрозуміти і прочитати будівельні креслення.

Комплексне креслення точки, яке ми сьогодні будемо вивчати, - як табличка множення в математиці, як алфавіт у мові. Воно є основою креслення. Якщо не знаєш, як спроєціювати  точку на три площини проєкцій, то не зможеш зрозуміти креслення виробу, прочитати його.

IV Повідомлення теми, мети, завдань уроку (1 хв.)                                   

Отже, запишемо в зошити тему уроку.

(слайд 3)

Дана тема є важливою,  так як допоможе виконувати креслення виробу а також вміти читати його. Отримані знання ви зможете використати не лише у майбутній професії, але уже тепер, на уроках спецтехнології, виробничого навчання, а також читання креслень.

Наша мета – отримати знання про способи побудови проєкцій, про види проєкцій, навчитися якнайповніше уявляти форму предмета.

Перед вами стоять такі завдання:

1. Ознайомитись із методами проєціювання.

2. Ознайомитись з утворенням виглядів та використанням їх для побудови проєкцій.

3. Виконати практичне завдання.

4. Закріпити отримані на уроці знання.

Після закінчення уроку ви повинні вміти побудувати комплексне креслення точки.

     Девізом нашого уроку будуть слова відомого французького вченого- інженера Гаспара Монжа:

«Захоплення навчанням допоможе знайти задоволення

У тренуванні розуму і застосуванні знань на практиці»

V. Формування нових знань (28 хв.)

                                           План

1.Поняття про проєціювання.

2.Одержання виглядів, їх види

3.Основні положення комплексного креслення.

4. Комплексне креслення точки. Графічна робота.

1.Поняття про проєціювання

З проєціюванням ми зустрічаємося в побуті. Мабуть, ви бачили тінь, яка падає від сонця. Сонечко ніби проєціює затінені предмети.

Щоб краще зрозуміти, як здійснюється проєціювання, розглянемо утворення тіні предмета. Зверніть увагу, як падає тінь від макета деталі на дошку, коли спрямувати на нього світло ліхтарика. Ця тінь є проєкцією деталі на площину. Чи побачили ви її, учні?

Отже, ми отримали плоске зображення об’ємної фігури.

Учні, пригадайте з уроків геометрії, що є найпростішим елементом будь якої геометричної фігури?

Найпростішим елементом будь-якої геометричної фігури є точка. Тому розглянемо побудову проєкції точки на площину.  

Нехай А-- довільна точка в просторі, яку необхідно спроєціювати на площину П (нею може бути і наша дошка). Щоб побудувати проєкцію точки А, проведемо  через неї пряму до перетину із площиною П. Точка Ап, що є точкою перетину прямої із площиною, називається проєкцією точки А.

          Площина, на яку проєціюємо, називається площиною проєкцій.

          Пряму t називають проєкційною прямою або проєціюючим променем.   

(Слайд 4)                       

    Таким чином, для побудови проєкції будь-якої фігури на площину потрібно провести через точки цієї фігури проєціюючі промені. Проєкцію фігури утворять проєкції всіх її точок.

       Запишемо висновки в конспект.

    Проєціюванням називають утворення зображення предмета на кресленні уявними проєціюючими променями.

    Точку, з якої виходять промені, називають центром проєціювання.

    Проєціювання, яке ми розглянули, називається центральним, бо проєціюючі промені виходять з однієї точки. Воно використовується у малюванні. Центром проєціювання тут виступає око людини.

   Коли проєціюючі промені є паралельними між собою, то проєціювання називають паралельним. Воно поділяється на косокутне і прямокутне. При прямокутному проєціюванні проєціюючі промені перпендикулярні до площини проєкції. При косокутному вони утворюють з площиною проєціювання гострий кут.

(Слайд 5)

  Утворена при прямокутному проєціюванні проєкція називається прямокутною. Для зображення предметів на кресленні найчастіше використовують прямокутне проєціювання.

Отже, підводячи підсумок до першого питання плану, виконайте самостійну роботу.

        Заповніть табличку видів проєціювання за способом  виконання проєкцій. Використайте заготовку у ваших опорних конспектах.                                                                          

(Слайд 6)

Чи є у вас запитання? Здайте ваші роботи.

 

2. Одержання виглядів, їх види.

Пригадаймо, який вид проєціювання в основному використовується для зображення предметів на кресленні? (Прямокутне проєціювання).

Утворене прямокутним проєціюванням зображення розміщують на площині проекцій. При цьому вводять поняття «вигляд».

Виглядом називають  зображення на площині проєкцій повернутої до спостерігача видимої частини предмета.                                                            

На кресленні використовують для зображення предметів  вигляди.

     Згідно з Державним стандартом, за основні площини проєкцій приймають шість граней куба.

(Слайд 7)

 В середину куба уявно поміщаємо предмет який проєціюємо. (Це добре проілюстровано на нашому плакаті, зверніть увагу). Дивлячись на предмет спереду, проєціюємо її на задню грань куба. Дивлячись зліва – на неї, отримуємо проєкцію на праву грань куба дивлячись зверху - на нижню, дивлячись справа – на ліву, знизу – на верхню. А дивлячись на предмет ззаду, проєціюємо  на передню грань куба. Ми отримали шість виглядів нашого предмета.

Уявно розрізаючи куб по ребрах, розгортаємо в одну площину всі грані і одержуємо розгортку куба з проєкціями деталі на них.  

(Слайд 8)

        Кожен із шести отриманих виглядів має назву і своє місце на  кресленні: вигляд спереду, вигляд зверху, вигляд зліва, вигляд справа, вигляд ззаду. Вигляд спереду є головним виглядом, і вибирають його так, щоб отримати найповнішу інформацію про зображуваний предмет.                                

      На практиці не завжди потрібно виконувати шість проєкцій. Доцільну кількість виглядів визначають залежно від складності форми предмета.

    Деколи якусь частину предмета важко показати без спотворення форм і розмірів. Тоді  застосовують додаткові вигляди.

   Додатковий вигляд –  це зображення, що утворюється проєціюванням окремої частини предмета на додаткову площину. Ця площина не є паралельною до основних площин проєкцій. Додаткову площину розміщують паралельно до нахиленої частини предмета, яку хочемо спроєціювати і проєціюємо її  на додаткову площину в натуральну величину.  Для зручності розгляду креслення додатковий вигляд дозволяється повертати.

   Якщо треба показати форму й розміри окремих елементів предмета, то застосовують місцевий вигляд. Його застосування дозволяє зекономити місце на полі креслення, а також зменшити обсяг графічної роботи.

     Ви зрозуміли, учні: як можна спроєціювати наш предмет?  (Поміщаючи в середину куба)

Коли застосовують додатковий вигляд?   (Якщо частину предмета важко спроєціювати без спотворення)

 Ви мали випереджуюче завдання: виготовити розгортку куба.

А зараз виконаємо роботу в парах.

    На партах ви бачите макети деталі. Схематично покажіть вигляд спереду і зліва, використавши ваш куб.

      В кого є запитання? На виконання завдання маєте 2 хвилини.

      Здайте ваші роботи черговому  учневі.

     

  3. Основні положення комплексного креслення.

Для того, щоб побачити форму та розміри предмета найчастіше виконують проєціювання на три взаємно перпендикулярні площини проєкцій. При цьому вважають, що  проєціюючі промені перпендикулярні до цих трьох площин.

    Ці площини ми можемо побачити на такому тригранному куті (Макет)

    Ребрами тригранного кута є осі проєкцій.

(Слайд 9)

    ОХ – лінія перетину площин П1 і П2 , ОУ – лінія перетину площин П1 і П3 , ОZ – лінія перетину площин П2 і П3

    Щоб перейти від просторового зображення предмета та її проекцій до комплексного креслення, фронтальну площину П2 залишають нерухомою. Горизонтальну площину проєкцій П1 обертають навколо осі ОХ вниз на 90°, а профільну площину  П3 обертають навколо осі ОZ на 90°. Вісь ОУ при цьому ніби розщеплюється, бо одна її частина ОУ1 належить до площини П1 а друга частина ОУ3 до площини П3. Ми отримали плоске креслення з осями проекцій ОХ, ОУ1, ОУ3 , ОZ. Таке креслення разом із побудованими на ньому проєкціями предмета називається комплексним кресленням       

Згадайте з уроків геометрії, що таке бісектриса кута? (Промінь, який ділить кут навпіл)

Бісектрису кута УОУ’ називають постійною прямою креслення. Пряма, яка з’єднує  дві проекції точки на комплексному кресленні, називається лінією зв’язку. Лінії проєкційного зв’язку дозволяють прискорити виконання побудови проєкцій.

Дивлячись у ваш опорний конспект, покажіть лінії зв’язку на комплексному кресленні точки А.

(Слайд 10)

Запишемо в зошит основні положення комплексного креслення точки.   

(Слайд 11)                                                      

Основні положення комплексного креслення точки.

1. Горизонтальна і фронтальна проекції лежать на вертикальній лінії зв’язку.

2. Фронтальна і профільна проєкції точки лежать на горизонтальній лінії зв’язку.

3. Горизонтальна і профільна проєкції лежать на лініях зв’язку, які перетинаються на постійній прямій креслення.      

Постійна пряма креслення – це бісектриса кута УОУ.

       То як ви зрозуміли, учні, на якій лінії зв’язку лежать горизонтальна і фронтальна проєкції точки? Де перетинаються ці лінії зв’язку?

 

4.Комплексне  креслення точки. Графічна робота.

       Згадаймо, на початку уроку ми проєціювали точку на площину. Але положення цієї точки в просторі одна проєкція не визначає. Тільки сукупність двох або трьох прямокутних проєкцій на 2 чи 3 взаємно перпендикулярні площини може визначити положення будь-якої точки в просторі. Тому зараз ми, скориставшись законом проєціювання на три площини проєкцій, який ми розглянули сьогодні, побудуємо комплексне креслення точки.

     Учні, якими трьома взаємно перпендикулярними площинами ми скористаємось? (Н – Горизонтальна площина, V – фронтальна, W – профільна площина).

     Розмістимо в просторі тригранного кута точку А і побудуємо її проєкції на площині Н,V,W. Положення точки А визначають координати:

Ха=20;

Уа=10;

Zа=15.

За алгоритмом побудуємо проєкції т. А - а, а', а". (Алгоритм додається).

(Додаток 2)

Комплексне креслення точки А - це плоске зображення трьох площин проєкцій разом з побудованими на них проєкціями  а, а', а". (Розглянемо опорний конспект ). 

Учні, чи не виникло у вас питань щодо побудови?

Знаючи, як будувати комплексне креслення точки, можна побудувати комплексне креслення будь-якої фігури.

VI. Закріплення нового матеріалу. (8 хв.)

Ознайомлення із завданнями для самостійної роботи.

Відкрийте підручники на сторінці 46. Учні першого варіанту, виконайте завдання А, Б, В вправи 1. Учні другого варіанту – завдання Г, Д, Е. На виконання вправи маєте 5 хвилин.

Пояснення послідовності виконання учнями вправ.

Надання допомоги учням.

Виконайте завдання на вищий рівень – вправа 1 на сторінці 51, 52.

Здайте роботи, я перевірю їх і наступного уроку скажу вам оцінки.

А тепер виконайте тестові завдання, два варіанти яких ви бачите на дошці.

(Слайд 12)

(Додаток 3)

А тепер поміняйтесь своїми роботами із сусідом по парті і виставте оцінки, звірившись із розв’язками на дошці.

(Слайд 13)

VII. Підведення підсумків. (2 хв.)

Ну що ж,

Знання – як зерна: треба, щоб зійшли,

відколосились і врожай дали.

По вашій активності на уроці, старанному виконанню самостійних робіт і тестових завдань, оцінки за які оголошу наступного уроку, я бачу, що зерна знань впали у добрий ґрунт. А чи рясно вони зійшли, побачимо, коли ви виконаєте домашнє завдання. А врожай ви будете отримувати на практиці, як твердить девіз нашого уроку, - і на уроках виробничого навчання, і в майбутній професії.

Аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку.

Аналіз помилок, зроблених учнями на уроці, та озвучення способів їх усунення.

Найактивніші учні отримують за урок оцінки. За письмові роботи оцінки оголошу на наступному уроці, коли перевірю їх.

Повідомлення та обґрунтування оцінок.

VIII. Домашнє завдання. (1 хв.)

(Слайд 14)

Опрацювати параграф 2 підручника П. П. Волошкевич «Технічне креслення та комп’ютерна графіка». Учні, номер яких в журналі 1-12, виконують завдання 4, рисунок 49, решта – завдання 4 рисунок 50 на сторінці 27 підручника.

Завдання на високий рівень – виконати завдання 5 на сторінці 27 цього ж підручника.

                                        Використана література

1. П. П. Волошкевич, О.О. Бойко, П. А. Базишин, Н.О. Мацура. Технічне креслення та комп’ютерна графіка -Львів: Світ, 2014.-224 с.

2. Державні стандарти .

3. Каскін А. М. Креслення. - К.: Вища школа, 1982.

4. Креслення : Навч. посібник/ За ред. проф. Є. А. Антоновича. - Львів: Світ, 2006. - 512 с., іл.

5. Сидоренко В. К. Креслення: Підруч . для учнів загальноосвіт. навч. закл. - К.: Школяр, 2004.

6. Сидоренко В. К. Технічне креслення.- Львів: Оріяна - Нова, 2000.

zip
Пов’язані теми
Креслення, Розробки уроків
Додано
5 жовтня 2020
Переглядів
288
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку