21 травня о 18:00Вебінар: Психологічний супровід педагогів, дітей та батьків в умовах віддаленого спілкування та навчання

Тижневий план заступника директора з НВР

Про матеріал
Тижневий план заступника директора з НВР призначений для щоденної роботи в закладі, для поточного, індивідуального та фронтального контролю
Перегляд файлу

 


І семестр 2017-2018 н. р.

Вересень

4,5,6,7,8

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

 

 

 

1 тиждень

 

 

 

 

 

 

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. Директора

2

Оформлення документації на учнів 1, 5, 10 класів (особові справи). Облік контингенту учнів.

Оформлення документації

Класні керівн.,

Секретар

3

 

 

 

4

Перевірка календарно-тематичних планів, планів виховної роботи, гуртків і секцій

Планування

Учителі

5

Школа молодого вчителя.

 1. Виконання програм та пояснювальних записок до них.
 2. Склад, структура та конструювання уроку.

      3.   Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів.

Методичний інформатор

Зас. директора,

наставники

Мицик О.М., Нічипорук Н.П.

6

Створення ради профілактики правопорушень у школі  (планування роботи)

Планування

Зас. директора,

педагоги-організатори Баєнко Ю.О.

7

Статистичний звіт школи

Звіт

Директор, зас. Директора

8

Організація роботи з наставництва: закріплення молодих спеціалістів за досвідченими вчителями та складання плану роботи

Плани

Зас.директора

9

Облік дітей шкільного віку

Звіт

Зас. директора, кл. керівн.

10

Операція «Урок» (01.09.2011)

Інформація

Зас. директора, кл. керівн.

11

Складання розкладу позакласної роботи, роботи спортивних секцій і гуртків.

Розклад

Зас. Директора

12

Складання календарних планів на новий навчальний рік для 1, 2, 5,10, 11  класів згідно нових програм та методичних рекомендацій.

Планування

Учителі-предметники

13

Погодження календарно-тематичних планів, планів виховної роботи, спортивних секцій і гуртків

Погодження

Зас. Директора

14

Методична рада Засідання  І

Засідання

Зас. Директора

15

Консультації для новоприбулих вчителів

Бесіди

Зас. Директора

16

Планування роботи по проведенню Тижня здоров’я

Планування

Вчитель фізкул. педагоги-організатори

17

Співбесіда з класними керівниками, вчителями про створення банку обдарованих дітей

Бесіди

Зас. Директора

18

Організація харчування дітей. Робота з профілактики харчових отруєнь.

Планування

Мітько М.О.

19

Організація проведення рухливих ігор на перервах.

Проведення ігор

Вчителі фізкультури

20

Скласти оперативну  карту внутрішньо шкільного контролю на І семестр

Карта контролю

Єрмакова М.Ю.

21

Наказ   «Тиждень безпеки руху дітей», «Тиждень протипожежної безпеки»

Наказ

Директор

22

Наказ «Обдаровані»

Наказ

Директор

23

Тиждень протипожежної безпеки

Проведення заходів

Баєнко Ю.О

24

Випуск методичного бюлетеня  № 2 «Адаптація дітей шестирічного віку до нових умов навчання і виховання»

Методичний вісник

Єрмакова М.Ю., керівники МО

 

25

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

2 тиждень 11,12,13,14,15

 

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

Оперативний збір, планування

Зас. Директора

 

 

2

Адаптація учнів 1, 5, 10  класів

Консультація

Дирекція

3

Тиждень роботи з батьками

 1. Перетворимо школу на квітучий сад.
 2. Загальношкільні батьківські збори.

Вибори батьківських комітетів, ознайомлення з режимом роботи школи та структурою навчального року, дотримання шкільної форми.

Тиждень

Дирекція

4

Аналіз календарно-тематичного планування

Аналіз

Зас. Директора

5

Співпраця з учителями по оформленню портфоліо

Бесіди

Зас. Директора

6

Списки вчителів школи для методичного кабінету, їх участь у роботі районних МО, творчих групах

Списки, плани виступ.

Зас. Директора

7

Зведений  графік контрольних робіт, практичних, лабораторних робіт, тематичних атестацій

Графік

Зас. Директора

8

Складання відомостей про учнів пільгової категорії

Банк даних

Педагог-організатор

 

9

Аналіз планів роботи (методичного об’єднання, виховних, методичних рад)

Поточний контроль

Дирекція

10

Організація самоврядування по школі, класах

Вибори активів

Зас. Директора, кл. керівники

11

Попереджувальний контроль за дотриманням вимог усного і писемного мовлення

Поточний контроль

Зас. Директора

12

Складання плану роботи атестаційної комісії

План

Зас.директора

13

Складання графіку проведення відкритих виховних заходів, уроків

Графік

Зас. Директора

14

Планування роботи по проведенню Тижня протипожежної безпеки

План

Дирекція

15

Забезпечення наявності документів, що підтверджують подальше навчання учнів, які вибули за літо, та випускників

Довідки

Кл. керівники

16

Наказ «Тиждень здоров’я»

Наказ

Директор

17

Тиждень безпеки руху дітей:

- „Тихіше їдеш, далі будеш ”; (1-4 кл.)

- „Моя дорога до школи ”; (5-6 кл.)

- „Правила будеш порушувати, біда прийде ” ( 7-8 кл.)

Тиждень проведення

П/о

18

 Тематичні класні години „За здоровий спосіб життя ”.

Класні години

Класні керівники

19

Огляд педагогічної та методичної літератури з проблеми школи «Розвиток педагогічної творчості і майстерності в умовах гуманізації освіти»

Виставка, ознайомлення

Зас. Директора, бібліотекар

20

Оформлення класних кутків і кабінетів

Оформлення куточків

Кл. керівники, актив класу

21

Ознайомлення педколективу з районною програмою «Обдаровані діти». Збір і оформлення матеріалу банку обдарованих дітей

Збір матеріалу

Кл. керівники, зас. Директора

22

Мітинг, присвячений річниці звільнення с. Кременівка від німецько-фашистських загарбників

Мітинг

П/о, дирекція

 23

Наказ «Класні журнали, особові справи»

Наказ

Директор

24

Наказ «Педрада» жовтень

Наказ

Директор

24

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Замітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планування

Дирекція

 

 

3 тиждень 18,19,20,21,22

 

1

 

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. Директора

 

 

2

 

 

Робота з молодими педагогами

Анкетування з питань дидактики та методики викладання предмета, знання нормативних документів. Порядок оформлення шкільної документації. Година спілкування.

Практичний семінар

 

Зас. Директора,

наставники

 

3

Оглядовий контроль молодих учителів __________________________________________________

_________________________________________________

з метою усунення недоліків у роботі, надання методичної допомоги, підвищення педагогічної майстерності, налагодження дисципліни в класі

Оглядовий контроль

Зас. Директора

4

Курсова підготовка педкадрів на 2017-2018 н. р.

Списки

Зас. Директора

5

Перевірка оформлення працівниками класних журналів, особових справ учнів, журналів гурткової роботи з метою дотримання учителями правил ведення документації:

 • культура оформлення журналів, своєчасність заповнення;
 • наявність відомостей про учнів та їхніх батьків;
 • зайнятість у гуртках та факультативах;
 • сторінка здоров’я.

Попередній

контроль

Зас. Директора

6

Оглядовий контроль учителів-предметників з метою виявлення, на якому професійному рівні вчителі починають навчальний рік, чи увійшли в практику рекомендації попереднього навчального року

Оглядовий контроль

Дирекція

7

Тиждень здоров’я

Заходи

Вчителі фізкультури

8

Відвідування уроків фізики з метою вивчення стану викладання предмета

Адміністратив-ний контроль

Дирекція

9

Робота атестаційної комісії

Заяви вчителів

Учителі, які атестуються

10

Складання плану роботи  з обдарованими дітьми

План

Єрмакова М.Ю.

11

Складання  графіка предметних тижнів

Графік

Зас. Директора

12

Організація підготовки до відзначення Дня працівника освіти

Організація

Зас. Директора,

педагог-організатор

13

Створення інформаційного банку «Обдарованість». Складання списку обдарованих дітей, що входять до шкільного банку даних

Списки

Зас. Директора

14

Підготовка до тижня художньо-естетичного виховання

Планування

Вчителі художньо-естетичних 1ис..

15

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

16

Олімпійський урок

Змагання, свято

Учитель фізкультури

17

Наказ «День учителя»

Наказ

Директор

18

Наказ «Тиждень художньо-естетичного виховання»

Наказ

Директор

19

Наказ «Поурочні плани»

Наказ

Директор

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 тиждень 25,26,27,28,29

 

1

 

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

Оперативний збір, планування

Зас. директора

 

2

 

 

 

3

Основні завдання і зміст методичної роботи в школі ( до-повнення, затвердження)

Оперативна нарада

Зас. директора, директор, п/о

4

Рівень адаптації учнів 1, 5, 10 класів до школи

Класно-узагальню-вальний контроль 

Зас. директора

5

Організація семінару для молодих спеціалістів «Як працювати з обдарованими дітьми»

Семінар-практикум

Зас. директора

6

Контроль за роботою вчителів, які викладають у 1, 5, 10  класах

Контроль

Дирекція

7

Складання списку вчителів для конкурсу «Учитель року»

Списки

Дирекція

8

Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу (відпис)

Конкурс, відпис вчителям

Зас. директора, вчит. укр. літ.

9

Школа молодого вчителя. Ознайомлення молодих вчителів з новинками періодики (читання, бесіди)

Читання, обговорення

Бібліотекар

10

Поновлення карток діагностично-професійного росту вчителів

Оформлення документації

Зас. директора

11

Нарада при директорові

Нарада

Директор

12

Перевірка ведення поурочних планів вчителями

Оперативна нарада

Зас. директора

13

 Перевірка кабінетів, класних куточків, наявності символіки в кабінетах

Рейд

Дирекція, п/о

14

Готуємося до педради.

Розробити план підготовки до педради

 1. Призначення голів ТТК (тимчасового творчого колективу) для глибокого вивчення і обговорення питань.
 2. Створення доповіді.
 3. Підтеми виступу ( розмежування обов’язків).

План

 

 

 

 

 

 

 

Методичний день

Зас. директора

15

Тиждень художньо-естетичного виховання

Тиждень

Учителі музики, образотворчого мистецтва

16

Наказ «Тиждень фізики»

Наказ

Директор

17

Підготовка до тижня хімії

Планування

Вчитель біології

18

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

 

 

Замітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

1 тиждень 2,3,4,5,6

 

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Відвідування уроків фізики з метою ознайомлення з системою роботи вчителя, проведення глибокого і всебічного аналізу діяльності, перевірка планування.

Адміністратив-ний

контроль

Зас. директора

3

Звіти з моніторингу, підготовка  і здача звітів до МК

Звіти

Зас. директора, вчителі

4

Відвідування уроків молодих і новопризначених вчителів з метою виявлення ускладнень у педагогічній практиці та їхні попередження в подальшій роботі.

 1. Знання вчителями теоретичних основ свого предмета.
 2. Чи володіє вчитель методикою викладання предмета:

а) організація особистої праці на уроці;

б) організація праці учнів;

в) доцільність постановки мети і завдання;

г) відповідність змісту та прийомів навчання меті і завданням;

д) логічна структурність уроку;

е) організація самостійної роботи учнів на уроці.

Оглядовий контроль

 

Дирекція

5

Персональний контроль учителів з метою перевірки виконання попередніх рекомендацій, виявлення ускладнень в педагогічній практиці, та їхнє попередження в подальшій роботі.

Оглядовий контроль

Дирекція

6

Підготовка до шкільного конкурсу « Учитель року»

Планування

Зас. директора

7

Стан ведення щоденників

Контроль

Зас. директора

8

Готуємося до педради.

      1. Добір матеріалу  до  проведення  жовтневої 

         педради.

      2. Співпраця з учителем інформатики з метою  

        проведення практичного заняття на педраді.

3. Підготовка  презентацій з теоретичних  питань     

Добір матеріалу

Зас. директора,

учитель інформатики

9

Співпраця з учителями по оформленню порт фоліо

Бесіди

Зас. директора

10

Тиждень фізики

Тиждень

Учитель

11

Вивчення відвідування школи  учнями.

Вивчення протягом місяця

Дирекція

12

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

13

Організувати проект «Талант + творчість»

 • психолого-педагогічний семінар «Розвиток креативності. Засоби і прийоми розвитку потенціалу особистості»
 • конкурс «Учитель року
 • декада предметних олімпіад

Проект

Єрмакова М.Ю.

14

Випуск методичного бюлетеня  № 3 «Самоосвітня робота педагога» 

Методичний бюлетень

Єрмакова М.Ю. керівники  МО

 

Замітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 тиждень

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

Оперативний збір, планування

Зас. директора

 

 

 

 

 

2

Оглядовий контроль вчителів з метою формування загальнонавчальних компетентностей, якості підготовки вчителя до уроку.

Оглядовий

контроль

Зас. директора

3

Моніторинг стану викладання уроків хімії   (підготовка до уроків, ведення документації з предмету)

Адміністратив-ний

контроль

Зас. директора

4

Систематизація матеріалів періодичних видань з проблеми дитячої обдарованості

Ознайомлення

Бібліотекар, вчителі-ментори

5

Моніторинг викладання предметів у 9, 11 класі

Поточний контроль

Дирекція

6

Відвідування виховних годин у 5, 6 класах

Контроль

Зас. директора

7

Удосконалення співпраці учителів щодо формування творчої особистості

Інформаційно-методична нарада

Зас.директора, вчителі

8

Наказ «Навчальна практика та екскурсії»

Наказ

Директор

9

Підготовка до шкільного конкурсу «Учитель року»

Організація конкурсу

Зас. директора

10

Відвідування уроків фізики з метою ознайомлення з системою роботи вчителя, проведення глибокого і всебічного аналізу діяльності, перевірка планування.

Адміністратив-ний контроль

Дирекція

11

Наказ «Осінній бал»

Наказ

Директор

12

Наказ  «Атестація»

Наказ

Директор

12

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

3 тиждень

 

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Затвердження графіку атестації

Наказ

Директор

3

Система роботи вчителів, які атестуються

Вивчення

Директор

4

Підготовка свята відкриття шкільних олімпіад

Планування

Вчителі, зас. директора

5

Відвідування виховних годин у 7,8 класах

Відвідування

Дирекція

6

Співбесіда з учнями батьків, які мають низький рівень знань

Бесіди

Класні керівники

7

Засідання атестаційної комісії. Розгляд заяв, затвердження списку, графіку проведення атестації, розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії, затвердження плану проведення атестації

Засідання

Атестаційна комісія

8

Готуємося до педради. Допомога вчителям у створенні презентацій

Консультації

Вчителі, зас. директора

9

«Учитель року» (шкільний конкурс)

Конкур-свято

ІІ ч. тижня

Комісія, зас. директора

10

Робота МО початкових класів (згідно плану)

Засідання

І ч. тижня

Голова МО Гуджен А.Г.

11

Планування проведення «Свята осені»

Планування

Зас. директора,

п/о

12

Відвідування уроків хімії з метою ознайомлення з системою роботи вчителя, проведення глибокого і всебічного аналізу діяльності, перевірка планування.

Фронтальний контроль

Зас. директора

13

Наказ  «Олімпіади»

Наказ

Директор

14

Наказ «Журнали, щоденники»

 

 

15

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

4 тиждень

 

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Психологічне дослідження індивідуальних особливостей першокласників, котрі мають ознаки дезадаптації

Виявлення чинників

Папазова Д.М.

3

Ознайомлення вчителів, які атестуються з новими вимогами до атестації вчителів (поновлення знань)

Читання

Зас. директора

4

Школа молодого вчителя. Консультації з питань «Комунікативна культура учителя. Дотримання єдиного мовленнєвого режиму».

Читання, бесіди

Учителі-ментори

5

Свято відкриття шкільних олімпіад

Свято

Зас. директора, вчителі

6

Проведення шкільних олімпіад

Олімпіади

Вчителі

7

Відвідування виховних  годин у  9-11 класах

Контроль

Дирекція

8

Перевірка ведення поурочних планів вчителями

Оперативна нарада

Дирекція

9

Охоплення обдарованої молоді участю в шкільних олімпіадах

Олімпіади

Вчителі, класні керівники

10

Свято осені

Свято

П/о Харагірло В.Г.

11

Нарада при директорі:

 

Нарада

Директор

12

Педрада

Педрада

 

Директор

13

Стан ведення класних журналів, щоденників з метою оцінити систему перевірки знань учнів вчителями-предметниками:

 • система оцінювання письмових, контрольних та практичних робіт;
 • своєчасність та правильність оформлення записів у журналах про вивчений матеріал на уроках.

Поточний контроль

Зас. директора

14

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

15

Наказ Тиждень трудового навчання

 

 

 

16

Провести батьківську конференцію «Урахування особливостей першокласника як передумова успішної організації його навчальної діяльності»

 

Конференція

Дирекція

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

1 тиждень

 

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Моніторинг учителів-предметників щодо підготовки ІІ етапу олімпіад

 

Індивідуальні заняття

Учителі

3

Підготовка і планування проведення Тижня української мови та літератури

 

Планування

Учитель укр. мови

4

Виявлення загальних недоліків ведення класних журналів.

 

Поточний контроль

Зас. директора

5

Відвідування уроків трудового навчання з метою ознайомлення з системою роботи вчителя, проведення глибокого і всебічного аналізу діяльності

 

Адміністратив-ний контроль

Зас. директора, директор

6

Підготовка матеріалів вчителями школи до районного конкурсу «Учитель року»

Збір матеріалів, оформлення документації

Учителі

7

Методична рада Засідання  ІІ

 

Нарада

Зас. директора

8

Випуск методичного бюлетеня № 4 «Інтегрований урок сьогодні»

Бюлетень

Єрмакова М.Ю.

9

Наказ «Тиждень української мови»

Наказ

Директор

10

Наказ «Перевірка зошитів»

Наказ

Директор

11

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

 

Планування

Дирекція

12

Тиждень трудового навчання

Заходи

Учителі трудового навчання

 

 

 

 

Замітки

 

 

2 тиждень

 

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас.директора

2

Участь у районних олімпіадах

 

Олімпіади

Учителі

3

Підготовка і планування проведення Тижня української мови та тижня етики

 

Планування

Учителі укр. мов.

4

Перевірка зошитів з укр. мови, рос. мови, математики, початкових класів

 

Контроль

Дирекція

5

Відвідування уроків трудового навчання з метою ознайомлення з системою роботи вчителя, проведення глибокого і всебічного аналізу діяльності

 

Адміністративний контроль

Дирекція

6

Охоплення обдарованої молоді участю в районних  олімпіадах, конкурсах

 

Олімпіади

Учителі

7

Оглядовий контроль вчителів  з метою виконання попередніх рекомендацій;  форми, методи та засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 

Оглядовий

контроль

Дирекція

8

Оформлення передплати на періодичні видання на наступний рік

 

Передплата

Бібліотекар

9

Проведення профорієнтаційної роботи  серед учнів 9- 11 класів

Бесіди

Класний керівник

10

Шкільний конкурс знавців української мови, визначення переможців

Конкурс

Учителі укр. мови

11

Систематизація періодичних видань з проблеми дитячої обдарованості

Конкурс

Учителі української мови

12

Аналіз роботи учителів-предметників і класних керівників із слабкими учнями.

Систематизація матеріалу

Зас. директора

13

Технопарк ( на районному рівні) «Психолого-педагогічні засоби щодо створення умов якісного та успішного навчання учнів початкових класів »

 

Семінар

 

14

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

 

Аналіз

Зас. директора

 

 

 

Замітки

Планування

Дирекція

3 тиждень

 

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Дозування навчального навантаження учнів

Оглядовий контроль

Дирекція

3

Оглядовий контроль вчителів з метою виконання попередніх рекомендацій;  форми, методи та засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 

Оглядовий

контроль

Дирекція

4

Участь у районному конкурсі знавців української мови

Конкурс

Учителі україн. мови

5

Тиждень української мови

Тиждень

Учителі україн.мови

6

Готуємося до педради. А) складання доповіді, створення презентації, добір матеріалу за темами

Б)  розподіл обов’язків між доповідачами

 

Добір матеріалів, бесіди

Зас. директора

7

Відвідування уроків учителів, згідно поставленій меті

 

Контроль

Дирекція

8

Підготовка до тижня географії

Планування

Учитель

географії

9

Наказ «Тиждень географії»

Наказ

Директор

10

Наказ «Журнали»

Наказ

Директор

11

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

 

Планування

Дирекція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

4 тиждень

 

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Оформлення кейсів для накопичення доробок учителів, доповнення  (плани уроків, сценаріїв,доповідей, дидактичних матеріалів тощо)

 

Оформлення документації

Учителі

4

Забезпечення психолого-педагогічної допомоги батькам обдарованих дітей ( розробка пам’яток, індивідуальні бесіди з психологом)

 

Бесіди

Єрмакова М.Ю.

5

Відвідування уроків вчителів з метою  вивчення творчого підходу до навчання

 

Контроль

Дирекція

6

Перевірка журналів, накопичення  оцінок у сильних і слабких учнів. Система виставлення оцінок

 

Контроль

Зас. директора

7

Підготовка до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІД(ом)  (випуск газет, зустріч з лікарем). Планування роботи з учителем біології

 

Планування

Зас. директора, учитель біології

8

Оглядовий контроль вчителів  з метою виконання попередніх рекомендацій;  форми, методи та засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 

Оглядовий

контроль

Дирекція

9

Виконання рішень жовтневої педради (перегляд питань)

Нарада

Дирекція

 

10

Школа молодого вчителя. Круглий стіл «Психологічні основи уроку».

 

 

Читання, бесіди

Єрмакова М.Ю.

11

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

 

Планування

Дирекція

12

Тиждень географії

Заходи

Учитель географії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 тиждень

 

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Нарада при директорі

 

Нарада

Директор

3

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

 

Планування

Дирекція

4

Підготовка до тижня права

Планування

Учитель права

5

Підготовка до конкурсу дидактичного матеріалу, тестових завдань

Збір матеріалу

Зас. директора

6

Наказ «Тиждень права»

Наказ

Директор

7

Наказ «Техніка читання»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

1 тиждень

 

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Контроль за діяльністю вчителів, які атестуються  (перевірка кейсів, планів самоосвітньої роботи)

Контроль

Директор

3

Перевірка техніки читання у 1-2 класах

Перевірка

Зас. директора

4

 

 

 

5

Складання графіку семестрових контрольних робіт

Графік

Зас. Директора

6

Добір матеріалу до педради, методична допомога вчителям, які готують доповіді і виступи

Добір матеріалу

Зас. Директора

7

Перевірка щоденників учнів 5-11 класів з метою дотримання єдиних вимого до оформлення і ведення щоденників, правильності перевірок

Контроль

Зас. директора

 

8

Тиждень права

Планування

Учитель права

9

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

10

Випуск методичного бюлетеня № 5 «Формування життєвих компетентностей учнів»

Бюлетень

Єрмакова М.Ю.

11

Підготовка до тижня географії

Планування

Учитель географії

12

Відвідування вчителями-предметниками уроків 4 класу

Відвідування

Вчителі-предметники

13

Підготовка до конкурсу дидактичного матеріалу, тестових завдань

Збір матеріалу

Зас. Директора

14

Наказ «Педрада» січень

Наказ

Директор

15

Наказ «Тиждень фізики»

Наказ

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

2 тиждень

 

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. Директора

2

Моніторинг за ступенем засвоєння учнями програмового матеріалу ( хімія, біологія, фізика, математика, мови, географія)

Контрольні роботи

Дирекція

3

Перевірка техніки читання у 3-4 класах

Перевірка

Зас. Директора

4

Рейд-перевірка класних кімнат і куточків

Рейд

Дирекція, п/о

5

Готуємося до педради. «Мотивація діяльності учнів  на уроці і створення умов для  її реалізації»

 

Анкетування

Зас. Директора

6

Повторна перевірка щоденників учнів 5-11 класів з метою усунення недоліків після попередніх рекомендацій щодо перевірки

Повторний контроль

Зас. Директора

7

Тиждень фізики

Тиждень

Учитель географії

8

Підготовка до тижня фізики

Планування

Учитель фізики

9

Підготовка до конкурсу дидактичного матеріалу, тестових завдань

Збір матеріалу

Зас. Директора

10

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

11

Наказ «Проведення Нового року»

Наказ

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

3 тиждень

 

 

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. Директора

2

Перевірка  роботи вчителів 10 класу з метою контролю рівня знань учнів

Контроль

Дирекція

3

Виставка-огляд кращих щоденників і зошитів учнів 1-11 класів

Виставка-огляд

Зас. Директора

4

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

5

Відвідування вчителями-предметниками уроків 4 класу

Відвідування

Вчителі-предметники

6

Підготовка до конкурсу дидактичного матеріалу, тестових завдань

Збір матеріалу

Зас. директора

7

Наказ «Журнали»

Наказ

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 тиждень

 

 

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

Оперативний збір, планування

Зас. Директора

2

Перевірка стану ведення журналів з метою виконання програм

Контроль

Зас. Директора

3

Діагностика професійної діяльності вчителів ( заповнення методичних карток, карток діагностичного росту вчителя)

Діагностика

Зас. директора

 

4

Круглий стіл «Діяльність педагогічного колективу з розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів в умовах профільних класів»

Круглий стіл

Зас. директора

 

5

Конкурс дидактичного матеріалу, тестових завдань

Конкурс

Зас. директора керівники МО

 

6

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

 

Замітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5      тиждень

 

 

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. Директора

2

Планування методичної роботи на ІІ семестр

Планування

Зас. Директора

3

Нарада при директорі

 

Нарада

Директор

4

Школа молодого вчителя. Методи та прийоми якісної організації моніторингу навчальних досягнень учнів. Взаємовідвідування уроків, самоаналіз.

Бесіди, читання

Зас. директора наставники

5

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

Січень

І тиждень

 

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

Оперативний збір, планування

Зас. Директора

2

Попередження дитячого травматизму. Організація роботи з питань охорони праці в ІІ семестрі

Наказ

Директор

3

Індивідуальна робота з батьками учнів, які показали низький рівень знань за І семестр

Бесіди

Класні керівники

4

Стан профілактичної роботи з попередження масових захворювань

Наказ

Директор

5

Рух учнів за І семестр

Звіт

Заступник директора, кл. керівники

6

Методична рада

 

Засідання

Заступник директора

7

Контроль за збереженням контингенту учнів порівняно з минулим роком

Поточно-персональний контроль

Заступник директора

8

Робота з обдарованими дітьми. Складання плану роботи на ІІ семестр

План

Заступник директора

9

Класно-узагальнюючий контроль у 5   класі

Класно-узагальнюючий

контроль

Дирекція

10

Випуск методичного бюлетеня № 6 «Домашнє завдання учнів як засіб підвищення якості освіти та розвитку обдарувань учнів»

Бюлетень

Єрмакова М.Ю.

11

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

12

Наказ «Класно-узагальнюючий контроль у 5 класі»

Наказ

Директор

 

Замітки

 

 

 

2 тиждень

 

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

 

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

Оперативний збір, планування

Зас. Директора

2

Коректування плану роботи на ІІ семестр

Коректування плану

Дирекція

3

Планування виховної роботи на ІІ семестр

Засідання

Заступник директора, п/о

4

Проведення комплектації першого класу на новий навчальний рік

Список

Заступник директора

5

Проведення звіту руху учнів й успішності учнів за І семестр

Звіт

Заступник директора

6

Складання графіку  контрольних робіт,  лабораторних, практичних робіт на ІІ семестр

Графік

Заступник директора

7

Перевірка  і затвердження календарного планування на ІІ семестр

Плани

Заступник директора

8

Робота з учнями, які не досягли достатнього і високого рівня знань засвоєння навчального матеріалу

Заняття

Учителі-предметники

9

Складання розкладу уроків на ІІ семестр

Розклад

Заступник директора

10

Аналіз успішності учнів за І семестр, система заходів щодо запобігання  причин, які викликають появу невстигаючих школярів:

 • зв'язок з батьками;
 • урізноманітнення форм  і методів роботи учителів-предметників;
 • організація самостійної роботи учнів на уроці на основі  використання різнорівневих завдань;
 • робота учнів на комп’ютері ( використання ІКТ у навчанні)

Аналіз

Заступник директора, учителі-предметники

11

Робота з обдарованими дітьми ( співбесіди, заняття)

Заняття

Учителі-ментори

12

Контроль за проведенням вільного часу учнями, схильними до правопорушень, у період канікул

Рейди

Заступник директора, п/о, кл. керівники

13

Про виконання  інструкції щодо ведення класних журналів

Наказ

Директор

15

Класно-узагальнюючий контроль у  5  класі

Класно-узагальнюючий

контроль

Дирекція

16

Відвідування вчителями-предметниками уроків 4 класу

Відвідування

Вчителі-предметники

17

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

 

Планування

Дирекція

 

Замітки

 

 

3 тиждень

 

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. Директора

2

Повторне обстеження побутових умов учнів пільгової категорії та групи ризику

Обстеження, складання актів

Громадський інспектор, класні керівники

3

Готуємося до педради ( березневої )

Атестація педпрацівників (педагогічна вітальня – творчі звіти учителів, які атестуються)

 

План підготовки,

добір матеріалу

Зас. Директора

4

Уточнення замовлень на виготовлення документації випускникам школи

Сприски

Секретар

5

Робота з обдарованими дітьми

За планом

Зас. Директора

6

Організація відвідування уроків у початкових класах ( відвідування уроків учителів з метою оцінки ефективності обраних структур уроків, методів навчання та учіння):

-1 клас «Активізація мислення дітей в процесі навчання»;

-2 клас «Організація роботи учнів на уроці з додатковим матеріалом»;

- 3-4 класи «Стан ведення зошитів з мови та математики і система їхньої перевірки»

Тематичний контроль

Дирекція

7

 Вивчення стану викладання ____________________ метою ознайомлення з системою роботи вчителів, проведення глибокого і всебічного аналізу діяльності.

Адміністратив-ний контроль

 

Зас. Директора

8

Профілактичні і проти епідеміологічні лекції та диктанти

Диктанти, бесіди

Класні керівники

9

Взаємовідвідування уроків учителів з теми «Застосування ІКТ на уроці, які наближують учнів до умов реального спілкування»

Взаємовідві-дування

Учителі

10

 Відвідування уроків молодих і новопризначених робітників

Відвідування

Зас. Директора

11

Нарада при директорі    

 

Нарада

Директор

12

Підготовка до тижня математики

Планування

Учителі математики

13

Наказ «Тиждень математики»

Наказ

Директор

14

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 тиждень

 

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. Директора

2

Збір батьків 9 -11 класів з приводу вибору професії і підготовки до проведення ДПА та ЗНО. Батьківські збори за підсумками І семестру

Збори

Директор, класні керівники

3

«Україна – вільна держава» (21.01)

Виховні години, інформація

Класні керівники, учитель історії

4

Відвідування уроків вчителів, які мають найбільшу кількість учнів з початковим рівнем знань

Відвідування уроків

Зас. Директора

5

Підготовка до тижня біології

Планування

Учитель біології

6

Школа молодого вчителя. Методи та прийоми розвитку пізнавальної мотивації учнів. Відвідування уроків у наставників.

 

Семінар-практикум

Учителі-ментори

7

Взаємовідвідування уроків вчителів з теми «Застосування на уроці ІКТ, які наближають учнів до умов реального спілкування»

Взаємовідві-дування

Учителі

8

Робота з обдарованими дітьми

За планом

Учителі

9

Тиждень математики

Нарада

Директор

10

Педрада з елементами тренінгу.

 1. «Мотивація діяльності учнів  на уроці і створення умов для  її реалізації»

      2.    Підсумки роботи школи за І семестр.

      3.    Робота шкільної бібліотеки. 

 

Педрада

Директор

12

Наказ «Тиждень біології»

Наказ

Директор

13

Перевірка ходу виконання попередньої педради

Поточний контроль

Директор

14

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

15

Відвідування вчителями-предметниками уроків 4 класу

Відвідування

Вчителі-предметники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

Лютий

1 тиждень

 

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Ознайомлення вчителів школи з новинками науково-методичної літератури

Оперативна нарада

Бібліотекар Чапні Л.М.

3

Контроль за роботою з питань профілактики та запобігання дитячому травматизму

Тематичний контроль

Зас. директора

4

Тиждень біології

 

 

Тиждень  

Учитель біології

5

Вивчення стану викладання етики ( 6 клас )  з метою ознайомлення з системою роботи вчителів, проведення глибокого і всебічного аналізу діяльності.

Відвідування уроків, перевірка документації

Дирекція

7

Підготовка до тижня англійської мови

Планування

Учитель англійської мови

8

Стан протипожежної безпеки школи

Фронтальний контроль

Завгосп Марчук О.В.

9

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

10

Випуск методичного бюлетеня № 7 «Сучасні технології організації виховної роботи в школі»

Бюлетень

Єрмакова М.Ю.

11

Наказ  «Тиждень англійської»

Наказ

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

2 тиждень

 

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Готуємося до педради

 

Добір матеріалу, співбесіди з виступаючими

Зас. директора

3

Тиждень англійської мови

Тиждень

Учитель англійської мови

4

Оглядовий контроль ___________________________

_______________________________________________

______________________________________________з метою контролю за викладанням навчального предмета, техніки пояснення нового матеріалу, використання ІКТ та інноваційних методів у навчанні.

Оглядовий

контроль  

Зас. директора

 

 

5

Вивчення стану викладання ______________________ з  метою ознайомлення з системою роботи вчителя, проведення глибокого і всебічного аналізу діяльності.

Адміністратив-ний контроль

Дирекція

6

Підготовка до тижня інформатики

Планування

Учитель інформатики

7

 Відвідування уроків молодих і новопризначених робітників

Відвідування

Зас. директора

8

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

9

Відвідування вчителями-предметниками уроків 4 класу

Відвідування

Вчителі-предметники

10

 Наказ «Тиждень інформатики»

Наказ

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

3 тиждень

 

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

Оперативний збір, планування

Зас. Директора

2

Рада з питань профілактики правопорушень, злочинів:

 1. Зустріч з батьками , діти яких потребують посиленої педагогічної уваги та не відвідують школу без поважних причин.
 2. Різне.

Засідання

Зас. Директора

3

День рідної мови. Конкурс знавців мови (21.02)

 

Конкурс

Учителі 1кр.. Мов

4

Вивчення стану викладання етики ( 6 клас)  з метою ознайомлення з системою роботи вчителів, проведення глибокого і всебічного аналізу діяльності.

Адміністратив-ний

контроль

Дирекція

5

Оглядовий  контроль   ___________________________

________________________________________________

_______________________________________________з метою контролю за викладанням навчального предмета, техніки пояснення нового матеріалу, використання ІКТ та інноваційних методів у навчанні.

Оглядовий

контроль  

Зас. Директора

 

 

 

 

6

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

7

Підготовка до тижня інформатики

Планування

Учитель інформатики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

4 тиждень

 

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

Оперативний збір, планування

Зас. Директора

2

Провести підсумок санітарного стану класних кімнат, ведення куточків,  предметних наочностей.

Перевірка

Зас. Директора, п/о, завгосп

3

Проведення анкетування  учнів 7, 8, 9 класів з метою визначення до профільної і профільної орієнтації

Анкетування

Класні керівники

4

Школа молодого учителя. Інформаційні технології на уроці. Ділова розмова «Інноваційні методи та прийоми з моєї методичної скриньки».

Ділова розмова

Учителі-ментори

5

Складання розкладу занять з майбутніми першокласниками

Розклад

Зас. Директора

6

Нарада при директорі:

 1. Вивчення стану викладання етики ( 6 клас).
 2. Профілактика правопорушень серед підлітків.

Нарада

Директор

7

Відвідування уроків вчителів, які працюють з обдарованими дітьми «Інтелектуальний потенціал»

Відвідування уроків

Зас. Директора

8

Вивчення стану викладання _______________________

 з  метою ознайомлення з системою роботи вчителя, проведення глибокого і всебічного аналізу діяльності.

Адміністратив-ний

контроль

Дирекція

9

Підготовка до тижня російської мови

Планування

Учителі російської мови

10

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

11

Тиждень інформатики

Тиждень

Учитель інформатики

12

Наказ «Тиждень російської мови»

Наказ

Директор

13

Наказ «Щоденники, зошити, журнали»

Наказ

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

 

Березень

1 тиждень

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

Оперативний збір, планування

Зас. Директора

2

Узагальнення матеріалів для доповнення папок «На допомогу вчителеві» в шкільному методкабінеті

Систематизація матеріалів

Зас. Директора

3

Контроль за виконанням ТБ у школі

Акти перевірки

 Комісія з ТБ

4

Тиждень російської мови

Тиждень

Учителі російської мови

5

Оглядовий  контроль вчителів  ______________________

__________________________________________________

__________________________________________________ з метою виявлення навчальної взаємодії вчителя і учнів, розвитку самостійної роботи учнів на уроці, перевірки системи опитування і контролю знань

Оглядовий

контроль

Дирекція

6

Перевірка щоденників, зошитів, журналів з метою визначення якості знань учнів.

 Результати перевірки щоденників, зошитів, журналів.

Перевірка

Зас. Директора

7

Методична рада. 

Нарада

Зас. Директора

8

Готуємося до педради

Підготовка

Зас. Директора

9

Вивчення стану викладання _________________________

_________________________________________________ з  метою ознайомлення з системою роботи вчителя, проведення глибокого і всебічного аналізу діяльності.

Адміністратив-ний

контроль

Дирекція

10

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

11

Підготовка до Тижня астрономії

Планування

 

12

Продовжити випуск методичного бюлетеня № 8 „Інновації в освіті”

Бюлетень

Єрмакова М.Ю.

13

Наказ «Тиждень астрономії»

Наказ

Директор

 

 

 

 

Замітки

 

 

 

 

 

2 тиждень

 

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

Оперативний збір, планування

Зас. Директора

2

Перевірка щоденників учнів 1-11 класів

Перевірка

Дирекція

3

Перевірка зошитів з укр.. мови, рос. мови, математики, початкових класів

Перевірка

Дирекція

4

Проведення заходів до Шевченківських днів

Заходи

Учителі укр. мов.

5

Робота з обдарованими дітьми

 

За планом

Зас. Директора

6

Аналіз виконання об’єму домашнього завдання.

Аналіз

Зас. Директора

7

Тиждень астрономії

Тиждень

Учитель астрономії

8

Вивчення стану викладання інформатики, фізичної культури (початкові класи) з  метою ознайомлення з системою роботи вчителя, проведення глибокого і всебічного аналізу діяльності.

Адміністратив-ний контроль

Дирекція

9

Підготовка до тижня трудового навчання

Планування

Учитель трудового навчання

10

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

11

Відвідування вчителями-предметниками уроків 4 класу

Відвідування

Вчителі-предметники

12

Наказ «Тиждень трудового навчання»

Наказ

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

3 тиждень

 

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Аналіз праці вчителів зі слабовстигаючими учнями.

Аналіз

Зас. директора

3

Вивчення стану викладання _______________________

________________________________________________ з  метою ознайомлення з системою роботи вчителя, проведення глибокого і всебічного аналізу діяльності.

Фронтальний контроль

Дирекція

 

4

Взаємовідвідування уроків вчителів з метою обміну досвідом з підготовки підсумкових контрольних робіт та організації повторення матеріалу

Взаємовід-відування

Учителі-предметники

5

Засідання атестаційної комісії

Оформлення атестаційних листів

Директор

6

Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів під час весняних канікул

Інструктажі

Класні керівники

7

Тиждень трудового навчання

Засідання

Учителі трудового навчання

8

Нарада при директорі:

Нарада

Директор

9

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

4 тиждень

 

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

. Педрада.

Педрада

 

Директор

3

Підготовка до проведення підсумкових контрольних робіт, закінчення навчального року

План, куток

Зас. директора

4

Діагностування майбутніх першокласників

Діагностика

Класний керівник

5

Школа молодого учителя. Роль самоосвіти у підвищенні професійної майстерності учителя. Реалізація індивідуального підходу. Парад відкритих уроків.

Відкриті уроки

Дирекція, учителі-наставники

6

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

1 тиждень

 

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Розробити план проведення  і підготовки проведення травневої педагогічної ради

План

Зас. директора

3

Планування роботи на наступний рік

План

Зас. директора

4

Вивчення профнамірів випускників 9 класу, 11 класу,

проведення профорієнтаційних бесід.

 

Бесіди

Класні керівники

5

Підготовка до тижня музичного мистецтва

Планування

Учитель музики

6

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

7

Випуск методичного бюлетеня № 9 «Шкільний реферат: вимоги, оцінювання , підготовка».

Бюлетень

Єрмакова М.Ю.

8

Відвідування вчителями-предметниками уроків 4 класу

Відвідування

Вчителі-предметники

9

Конкурс професійної майстерності молодих учителів «Зоряна година»

Конкурс

Єрмакова М.Ю.

10

Наказ «Тиждень музичного мистецтва»

Наказ

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

2 тиждень

 

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Організація індивідуальної роботи з учнями, які потребують підвищеної уваги.

Індивідуальна робота

Учителі

3

Тиждень музичного мистецтва

Тиждень

Учитель музики

4

Тематичний контроль «Робота з удосконалення техніки читання».

Тематичний контроль

Зас. директора

5

Розклад підсумкових контрольних робіт

 

Розклад

Зас. директора

6

Нарада при директорі:

Нарада

Директор

7

Виявлення учнів, які потребують звільнення від ДПА, підготовка відповідної документації

Аналіз

Дирекція

8

«Результативність навчання учителів роботи з комп’ютером, використання ІКТ на уроках»

Оперативна нарада

Зас. директора

9

Оглядовий контроль учителів  __________________

______________________________________________

______________________________________________

 з метою перевірки здійснення індивідуальної роботи в процесі навчання, робота по ліквідації прогалин у знаннях, визначення результативності організації методів і прийомів НВП. 

Оглядовий  контроль

Зас. директора

10

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

3 тиждень

 

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Підготовка до тижня історії та права

Планування

Учитель музики

3

Ознайомлення учнів 9, 11 класів з інструкцією МОН України про ДПА, ЗНО

Класні збори

Класні керівники, зас. директора

4

Засідання атестаційної комісії

Наказ, атестація педпрацівників

Директор

5

Оформлення методичних карт учителів, які  атестуються

Методична карта

Учителі, які атестуються

6

Підсумкова нарада атестаційної комісії.

Нарада

Дирекція

7

Наказ «Тиждень історі та права»

Наказ

Директор

8

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

9

Відвідування вчителями-предметниками уроків 4 класу

Відвідування

Вчителі-предметники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

 

4 тиждень

 

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Тиждень відкритих дверей для батьків

Тиждень

Зас. директора, п/о, кл. керівники

3

Облік дітей шкільного віку

Списки

Зас. директора

4

Про виконання навчальних програм, лабораторних і практичних робіт

 Поточний контроль

Зас. директора

5

Тиждень історії та правознавства

Тиждень

Учитель історії та права

6

 Готуємося до педради

 

 

Зас. директора

7

 Школа молодого учителя. Технологія формування ключових компетентностей учнів. Обмін думками. «Конкурс молодий учитель».

Спілкування, конкурс

Зас. директора, учителі-ментори

8

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

 

 

Травень

1 тиждень

 

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Участь учнів школи у ІІ етапі ЮІДР

Змагання

Нічипорук Н.П.

3

 Організаційна робота щодо святкування Дня Перемоги

Заходи

п/о, учитель історії

4

Оформлення шкільної документації учнів 9, 11 класів

Інструктаж, оперативна нарада

Зас. директора

5

Методична рада.

 

Нарада

Зас. директора

6

Підсумок «Учень року»

 

Директор

7

Перевірка стану збереження підручників

Рейд

Бібліотекар

8

 

 

 

9

Підготовка до організації навчальної практики і екскурсій

Графік

Зас. директора

10

Перевірка техніки читання у 1-2 класах

Перевірка

Зас. директора

11

Випуск методичного бюлетеня № 10 «Права та обов’язки педагогічних працівників»

 

Бюлетень

Єрмакова М.Ю.

12

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

2 тиждень

 

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Готуємося до педради

Збір матервалу

Зас. директора

3

Проведення контрольних замірів знань з навчальних предметів

Наказ

Директор, заступник директора

4

Документація проведення  підсумкових контрольних робіт

Графік, склад комісії

Директор

5

Перевірка техніки читання у 3-4 класах

Перевірка

Зас. директора

6

Уроки пам’яті

Виховні години

П\о, кл.керівники

7

Загальношкільна конференція

 1. Підготовка до ДПА.
 2.  Про порядок закінчення 2013-2014 н.р.
 3. Ремонт школи і шкільних приміщень.
 4. Про навчальні екскурсії і практику.
 5. Різне

Конференція

Директор

8

Прийом заяв батьків учнів до 1 класу

Заяви

Секретар

9

Попередній набір до 10 класу

Заяви

Секретар

10

Якість повторення матеріалу учнями 9, 11 класів, підготовка до ДПА, ЗНО (відвідування уроків)

Тематичний контроль

Дирекція

11

Оформлення атестаційних папок з матеріалами

Матеріали

Члени атестаційної комісії

12

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

3 тиждень

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Про хід підготовки до Свята останнього дзвоника

План

Зас. директора

3

Нарада при директорові:

 

Нарада

Директор

4

Заключний етап рейду «Живи, книго!»

Рейд

Комісія, бібліотекар Чапні Л.М.

5

Методика повторення навчального матеріалу під час підготовки до підсумкових контрольних робіт та ДПА

 

Оперативна нарада

Зас. директора

6

Виставка педагогічної творчості вчителів

Виставка

Учителі вищої категорії

7

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

 

Планування

Дирекція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

4 тиждень

 

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Проект тижневого навантаження вчителів

Наказ

Директор

3

Виконання планів роботи гуртків, факультативів

Оперативна нарада

Зас. директора

4

Правила ТБ при проведенні екскурсій, походів,  виконання

начальної практики та робіт учнів у літній період

Інструктаж

Класні керівники, учителі

5

Проведення та облік у класних журналах підсумкових занять з учнями з правил дорожнього руху, гігієни і санітарії, правового виховання та ін..

Бесіди

Класні керівники

6

Прощавай, перший класе!

Виховний захід

Класний керівник 1 класу Харагірло В.Г.

7

 Складання графіку проведення навчальної практики

Графік

Зас. Директора

8

Про створення апеляційної комісії

Наказ

Директор

9

Про проведення військово-польових зборів

Наказ

Директор

10

Про проведення заліків з фізичної культури

Наказ

Директор

11

Педагогічна рада:

Педрада

Директор

12

Ремонт шкільних приміщень

 

Оперативна нарада

Директор, завгосп

13

Останній дзвоник

Свято

П/о

14

Перевірка журналів з метою виявлення основних недоліків у роботі з класними журналами

Контроль

Зас. директора

15

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

 

Планування

Дирекція

 

 

 

 

 

Замітки

 

 

Червень

 

Хід роботи

Вид роботи

Хто виконує

1

Розподіл обов’язків і завдань на тиждень для учителів-предметників і класних керівників

 

Оперативний збір, планування

Зас. директора

2

Підсумки роботи школи за рік

Аналіз

Зас. директора

3

Перевірка якості знань учнів 9, 11 класів під час ДПА

ДПА

Адміністрація

4

Планування роботи школи на наступний рік ( річний план, план роботи МО, тижневий план заступника директора з НВР, плани виховної роботи)

Доповнення планів, уточнення

Адміністрація

5

Перевірка записів у особових справах

Контроль

Зас. директора

6

Набір учнів до 1, 10 класів

Списки

Директор

7

Оформлення документів, атестатів, свідоцтв, особових справ учнів

Оформлення документації

Класні керівники

8

Контроль за проходженням навчальної практики

Контроль

Адміністрація

9

Робота літнього оздоровчого табору

Табір

Директор табору Авджі М.І.

10

Свято вручення свідоцтв про неповну середню освіту учням 9, 11 класів

Свято

Директор

11

Проведення інструктажів з учнями

Інструктажі

Класні керівники

12

Нарада при директорові:

 

Нарада

Директор

13

Педрада:

 

Педрада

Директор

14

Оперативка. Планування роботи на наступний тиждень

Планування

Дирекція

 

 

 

 

Замітки

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Планування
Додано
4 січня 2020
Переглядів
1798
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку