19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Тренінг "Управлінська компетентність заступника керівника" (розробка)

Про матеріал
Тренінг для заступників директорів з НВР на заявлену тему, мета якого – забезпечення науково-методичного супроводу розвитку управлінської компетентності керівника; модернізація методичної роботи в закладі з урахуванням сучасного інформаційного середовища та перспектив самореалізації педагогічних працівників; стимулювання бажання на підвищення свого професійного рівня; сприяння самопізнанню себе як особистості, формуванню комунікативних умінь та навичок методичної діяльності.
Перегляд файлу

http://www.almaz-gk.ru/tr8.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала

заступник директора з НВР

Переїзнянської ЗОШ І-ІІ ст.

Сідова Надія Володимирівна

 

 

 

 

 

 

Переїзне – 2016

Мета: забезпечення науково-методичного супроводу розвитку управлінської компетентності керівника; модернізація методичної роботи в закладі з урахуванням сучасного інформаційного середовища та перспектив самореалізації педагогічних працівників; стимулювання бажання на підвищення свого професійного рівня; сприяння самопізнанню себе як особистості, визначенню власних пріоритетів, формуванню комунікативних умінь та навичок методичної діяльності.

Завдання: забезпечення учасників тренінгу знаннями сучасних освітніх технологій; формування професійної компетентності; підвищення здатності до самооцінки, самоконтролю та самоорганізації; розвиток уміння командної взаємодії.

Обладнання: стікери-листочки, маркери, «дерево очікувань» (макет), роздаткові матеріали, маркери, малюнки.

 

Вступне слово

- Нашу педагогічну роботу можна уявити схожою на мальовничий ліс, де ми набуваємо досвіду, то йдучи широкими дорогами, то блукаючи стежками особистих пошуків, то усамітнюючись, то виходячи на яскраві, освітлені нашим покликанням галявини, щоб розпалити із колегами вогнище надії, взаємодопомоги та розуміння. Усі Ви присутні у цій кімнаті, вдало пройшли шлях, адже змогли досягти у своєму кар’єрному зростанні успіху – стали заступником керівника. А як бути успішним заступником і що для цього необхідно, ми дізнаємося із сьогоднішнього тренінгу. За правилами тренінгу, заняття слід розпочинати зі знайомства, тому першою вправою буде знайомство.

 

1. Вправа «Знайомство»

Мета: підготувати учасників до роботи, створити комфортну атмосферу, гарний настрій, налаштувати учасників на спільну роботу.

Обладнання: бейджики – Інь-Янь, фломастери.

- На Сході, в давньокитайській міфології та натурфілософії є символ Інь-Янь – символ творчої єдності протилежностей у Всесвіті. Давньокитайські мудреці трактували Інь-Янь як символ єдності цілого, як протилежні частини його, які взаємодіють між собою,  переходять один в одного та складають разом загальну, сильну енергію «ци». Цей нерозривний зв'язок частин визначає розвиток енергії «ци».

- Тож на бейджику-символі напишіть притаманні вам риси - одна з яких допомагає, інша заважає у житті.

(Обговорення)

 

2. Вправа «Вироблення правил роботи»

Мета: прийняття правил роботи в групі.

- Будь-який тренінг має свої правила. І ми з вами для успішної співпраці повинні дотримуватись певних правил:

дотримуватися регламенту,

слухати і чути,

бути активним,

бути позитивним,

ділитися власним досвідом, а не оцінювати.

 

3. Вправа «Педагогічна галактика очікувань»

Мета: сприяти формуванню побажань учасників щодо участі їх у тренінгу, розвивати їхні професійні прагнення.

Обладнання: стікери-зорі, ручки, всесвіт-макет.

- В природі є таке явище, як зорепад, а в народі кажуть, що коли падає зірка і загадати бажання, то воно здійсниться.

- Пропоную подумати, чого ви очікуєте від тренінгу. Сформульовані очікування запишіть на стікерах у вигляді зірки і прикріпіть на «педагогічній галактиці очікувань», по черзі озвучуючи свої думки.

(Обговорення)

- Я сподіваюсь, що ваші очікування справдяться.

 

4. Вправа «Силует»

Мета: надати учасникам можливість висловлювати свої враження щодо теми заняття, сприяти самопізнанню себе як особистості.

Обладнання: аркуші паперу А-5, фломастери, скотч.

Завдання

Роздаю кожному учаснику аркуш паперу А-4 та пропоную створити силует заступника керівника.

- Пропоную кожному з вас замислитись, який повинен бути сучасний заступник керівника?

- На силуеті напишіть 3 основні риси, які повинен мати сучасний заступник керівника та обґрунтувати свій вибір створеного силуету.

Презентація роботи кожного учасника.

Висновок.

- З робіт учасників визначити найважливіші риси сучасного заступника керівника.

 

5.Теоретичной блок. Стилі управління

- Професійна діяльність заступника керівника загальноосвітнього навчального закладу передбачає високо кваліфіковане виконання власних професійних обов’язків, що потребує достатньо високого рівня розвитку професійної компетентності, яка складається з наступних компонентів:

 • управлінська компетентність,
 • соціально-педагогічна компетентність,
 • соціально-економічна компетентність,
 • інноваційна компетентність,
 • фасилітативна компетентність (організація процесу колективного розв'язання проблем у групі).

- Управлінська компетентність передбачає наявність професійних знань та практичного досвіду в сфері управління навчальним закладом, організації колективної навчально-виховної, методичної, наукової та суспільної діяльності

Розглянемо деякі аспекти реалізації управлінської компетентності заступника керівника ЗНЗ. Сучасна реальність потребує нового стилю управління, підґрунтям якого стає підхід, орієнтований на розкриття творчого потенціалу особистості. Ефективний заступник сьогодні - це заступник, який сам поважає людину і водночас усвідомлює, що його авторитет безпосередньо залежить від поваги його особистості працівниками, а не від посади. Тож як завоювати авторитет? Ми переконані, що це можливо лише за умови шанобливого ставлення до людей, високого професіоналізму, прагнення до спільного стилю управління.

Завдання

- Спробуйте згадати випадки, коли з вами обговорювали вашу виконавчу діяльність (відвіданий урок, ваші обов'язки, відносини з колегами, вашу розробку уроку).

Згадайте, коли це було зроблено добре, а коли погано? Як ви почувалися у таких випадках? Чи могли ви змінити свою поведінку в результаті такого обговорення?

Тепер подумайте про випадки, коли ви намагалися обговорити питання про виконавчу діяльність зі своїми підлеглими. Як ви підійшли до цього обговорення? Чи досягли поставленої мети? Який є стиль вашого управління (спілкування): на вашу думку, на думку підлеглих.

Стиль управління - це певна система методів і прийомів управління колективом, яким керівник віддає перевагу. Вибір цих методів зумовлений багатьма об'єктивними (соціальними) та суб'єктивними (індивідуально-психологічними) факторами.

 

6.Вправа «Віртуальний кабінет. Стиль управління»

Мета: визначити стиль управління керівника, систему способів діяльності та ефективність.

Обладнання: таблички.

- За Куртом Левіним (нім. психолог) розрізняють три стилі: авторитарний, ліберальний, демократичний. Уявіть, що перед вами ефективний заступник керівника. Оберіть стиль управління, який, на вашу думку, є найефективнішим. (На табличках записані стилі: авторитарний, ліберальний, демократичний; система способів діяльності керівника; ефективність діяльності)

авторитарний

ліберальний

демократичний

 • Керівник спілкується в колективі на правах єдиного авторитету
 • Керівник упевнений, що людей потрібно примушувати якісно працювати за допомогою жорсткого контролю
 • Керівник одноосібно ухвалює рішення і досягає його виконання, думки колективу не враховує

Характеристики:

 • висока централізація управління,
 • домінування єдиноначальності,
 • переважальний метод управління - накази,
 • суворий контроль процесу та результатів роботи,
 • ініціативу не стимулюють.

 

 • Керівник йде на поступки і начальству, і підлеглим
 • Керівник прагне перекласти відповідальність на "чужі плечі", ухиляється від прийняття рішення і відповідальності за нього
 • Основна форма спілкування керівника – прохання

Характеристики:

 • стихійність у роботі,
 • вирішуються лише термінові питання,
 • серед засобів впливу переважає прохання.

 

 • Керівник приймає рішення із врахуванням думки колективу
 • Успіхи кожного враховує і заохочує, ініціативу та самостійність підтримує
 • Повноваження делеговані
 • Проблеми обговорюються колективно
 • Основна форма спілкування - наради, інформування

Характеристики:

 • розподіл повноважень між керівником і підлеглим,
 • заохочення висловлення пропозицій і рекомендацій,
 • систематичний контроль з відстеженням позитивних результатів,
 • вимогливість у поєднанні зі справедливістю,
 • ввічливість у спілкуванні,
 • переважає спілкування з проханнями, рідко - з наказами.

 

- Який же зі стилів найкращий?

(Обговорення)

Висновок.

- На думку Майкла Мескона, «керівник, який хоче працювати якомога ефективніше, не може дозволити собі застосовувати якийсь один стиль управління протягом усієї кар'єри. Керівник має навчитися користуватися всіма стилями, методами впливу, які найбільше підходять для конкретної ситуації. Якби когось попросили назвати кращий стиль управління, це був би адаптований або стиль, орієнтований на реальність. Ефективний стиль управління змінюється залежно від ситуації. Жодний стиль управління не можна вважати найефективнішим. Тому ефективні керівники - це ті, хто може поводити себе по-різному, залежно від вимог реальності».

 

7.Вправа «Психологічне коло образів»

Мета: визначити риси своєї особистості.

Обладнання: картки з тваринами.

- Стиль управління – це не лише сукупність певних методів, які обирає заступник керівника, але і вплив його індивідуальності: темпераменту, характеру, здібностей.

Тому пропоную визначити риси своєї особистості відповідно до образу тварин. Оберіть із запропонованих картинок образ тієї тварини, який вам найбільше імпонує (Буйвол, Олень, Орел, Ведмідь).

Інтерпретація результатів.

 

8. Вправа «Клаптикова ковдра» (робота в групах)

Мета: допомогти кожному учаснику усвідомити труднощі в діяльності керівника навчального закладу; розвивати гнучкість та оригінальність мислення.

Обладнання: клаптикова ковдра, стікери, ручки.

- Пропоную замислитись, сконцентруватись та виявити, які труднощі існують у заступника керівника навчального закладу.

- Дійсно, на сьогоднішній день важко зорієнтуватись, адже вона (проблема) не одна, але вам потрібно вибрати найбільш важливу. Дану проблему сформулюйте та напишіть коротко на стікері червоного кольору.

Пропоную поміркувати над даною проблемою та визначити, які причини її виникнення. На стікерах жовтого кольору запишіть причини виникнення даної проблеми.

- Є проблема, є причини… Подумайте, які шляхи вирішення?

На стікерах зеленого кольору зафіксуйте шляхи вирішення проблеми.

Тренер пропонує об’єднатись в групи та створити «Клаптикову ковдру».

Учасники груп міркують, висловлюються та створюють свою «ковдру», презентують свою роботу.

ПРИТЧА

Одного разу мудрець звернувся до чоловіка.

- Чому ти такий зажурений, що в тебе трапилось? Чим я можу тобі допомогти?.....

- Труднощі, проблеми…

- Напиши мені, яка в тебе проблема?

Чоловік і написав на аркуші та дає мудрецю.

- Так, проблема є, ще й важлива, але ти щось недописав в цій проблемі, і я не можу зрозуміти її суть. Напиши, чому вона виникла?

Чоловік написав причини виникнення проблеми й знову дав мудрецю.

- Так проблема є, труднощі є, причини є, але ти знову щось не договорюєш… І я не можу до кінця зрозуміти, як її вирішити.

Чоловік бере та дописує шляхи вирішення.

- Так, проблема є, та ще й яка… Але ти визначив причини її виникнення, знайшов шляхи вирішення. Отже, ти на правильному шляху. То ж дій!

То ж не бійтесь труднощів, а впевнено їх вирішуйте. Життя це творчість – то ж творіть. Життя це боротьба – то ж борітесь.

- Якщо ми навчимося це робити сьогодні, то ми будемо мати гідне завтра

 

Підбиття підсумків тренінгу

Мета: з’ясувати реалізацію очікуваних результатів.

- Чи справдились ваші очікування?

 

Десять заповідей заступника керівника

 1. Працюйте на перспективу! Ставте нові цілі!
 2. Не повчайте, а надихайте! Захоплюйте масштабними цілями, цікавими задачами, відзначайте їх великі можливості!
 3. Не стримуйте, а заохочуйте! Довіряйте професіоналізму своїх співробітників, прислухайтесь до їх думки, цінуйте їх роботу, і вони «звернуть гори!»
 4. Діліться владою! Делегуйте повноваження, залучайте педагогів, батьків та учнів до управління!
 5. Почувайте себе підприємцем! Думайте та дійте як власник, а не найманий службовець!
 6. Учитель - головний капітал! Залучайте яскравих, талановитих людей та створюйте їм належні умови для роботи!
 7. Батьки – головний клієнт! Пріоритетними є інтереси ваших клієнтів, а не вимоги інспекторів! Працюйте на користь перших, але й враховуйте других!
 8. Учень – марка школи! Нехай усі ваші учні говорять і вирішують самі за себе!
 9. Не просіть, а пропонуйте! Будь-яку проблему перетворюйте в ініціативу: не навантажуйте службовців вашими проблемами, а допомагайте їм ефективно вирішувати власні!
 10. Усе життя – це школа, але школа – це не все життя! Школа - вільний вибір творчої людини! Умійте переключатися, живіть повноцінним життям, будьте корисними за межами школи!
docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
29 жовтня 2019
Переглядів
554
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку