5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Тренінг Збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я підлітків

Про матеріал

Тренінг "Збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я підлітків" проведене серед учнів КПТМЛ. Містить інформаційні матеріали, вправи, ігрові моменти, які допомагають краще зрозуміти важливість збереження репродуктивного здоровя, зокрема дівчини.

Перегляд файлу

Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренінг

«Збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я підлітків та молоді»

 

 

 

 

 

Підготувала та провела:

Практичний психолог

Бєкєтова З.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривий Ріг

2014
Тренінг «Збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я підлітків та молоді»

 

Мета: підвищити рівень поінформованості підлітків з питань репродуктивного здоров’я.

Завдання:

 •                   визначити основні поняття: «здоров’я», «здоровий спосіб життя», «репродуктивне здоров’я»
 •                   розглянути фактори впливу на стан репродуктивного здоров’я

 

Кількість учасників: 20 – 25 осіб

Форма проведення: просвітницький тренінг

 

Хід проведення тренінгу

Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Я говорю вам: “Здравствуйте!”, а это значит, что я всем вам желаю доброго здоровья! Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему люд желают друг другу прежде всего именно здоровья? Наверное потому, что для человека самая главная ценность – это здоровье! Не случайно народная мудрость гласит: “Здоровье за деньги не купишь!”

 

 1.               Відкриття

Мета: надати загальну інформацію про тренінг, ознайомити з метою та завданнями тренінгу, регламентом роботи.

Час проведення: 5 хв..

Ресурси: плакат, на якому написані мета і завдання тренінгу

Хід проведення:

Привітання учасників. Презентація мети і завдань тренінгу. Ознайомлення учасників з регламентом роботи.

 

Плакат, на якому занотовані мета і завдання тренінгу, бажано прикріпити на видному місці та звертатися до нього протягом усього тренінгу.

 

 1.               Обговорення принципів роботи на тренінгу

Мета: визначити принципи роботи групи на тренінгу

Час проведення: 7 хв..

Ресурси: великий аркуш паперу, маркери

Хід проведення

Тренер говорить: «Для ефективної роботи на тренінгу, тобто для досягнення поставленої мети, завдань і створення дружньої, творчої атмосфери, необхідно домовитись щодо принципів співпраці»

Тренер пропонує учасникам назвати принципи.

Орієнтовними принципами співпраці можуть бути:

Принцип позитивності (бути позитивними до себе та інших, бути доброзичливими, не критикувати; виявляти терпимість, повагу).

Принцип результативності (працювати на результат, бути активними, прислуховуватись до думок інших, говорити по черзі…)

Принцип пунктуальності (бути пунктуальним, дотримуватись регламенту).

 

Запитання для обговорення:

Як ви вважаєте, чому необхідно на тренінгу домовлятися щодо принципів співпраці?

 

Принципи необхідно написати на аркуші фліпчарту, щоб у разі необхідності до них можна було звернутися протягом роботи на тренінгу.

 

3. Вправа «Скринька понять»

Мета: ознайомити учасників із сучасними концепціями у сфері охорони здоров’я, сприяти усвідомленню учасниками своєї відповідальності за особисте здоров’я.

Ресурси: аркуші фліпчарту, кольорові маркери, скотч, додаток 1, плакат «Скринька понять», стікери.

Хід проведення:

Вправа виконується в декілька етапів.

1 етап.

Тренер об’єднує учасників у 3 групи за словами: «здоров’я», «здоровий спосіб життя» та «відповідальність».

Учасникам пропонується згадати все, що вони знають про поняття, за яким група була об’єднана. Необхідно обговорити пригадану інформацію в групі, а потім кожен учасник індивідуально формулює і записує визначення цього поняття на стікері.

Після закінчення стікери з визначеннями понять потрібно згорнути у трубочку і покласти в одну з 3-ьох коробочок: ЗДОРОВ’Я, ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

2 етап.

Тренер говорить, що визначення, які знаходяться в цих коробочках, є «понятійним багажем» групи щодо теми охорони здоров’я, який буде використаний у цій вправі трохи пізніше. І пропонує долучити до цього багажу інформаційне повідомлення.

 

Інформаційне повідомлення тренера

Здоров’я – багатовимірне, багатогранне поняття. Визначення, сформульоване ВООЗ:

Здоров’я – стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи фізичних вад.

 

Це визначення, як і інші визначення понять «здоров’я», «здоровий спосіб життя»(ЗСЖ), «відповідальність» необхідно написати на аркуші А-3 чи А-4 і почергово у відповідності з інформаційним повідомленням розмістити на плакаті «Скринька понять»

 

Наше здоров’я залежить від таких основних чинників:

 • спадковість - на 20%
 • рівня медицини - на 10%
 • екології – на 20%
 • способу життя – на 50%.

Вправа «Скріпка»

Мета: проілюструвати наочно незворотність змін при порушенні здоров’я.

1. Роздайте кожному з учасників звичайну канцелярську скріпку та запропонуйте розігнути її.

2. Наступним кроком запропонуйте відновити скріпку.

3. Поговоріть з групою про невідворотність змін. Як видно з експерименту відновити первинний вигляд скріпки неможливо. Проведіть аналогію зі здоров’ям людини. Якщо людина втрачає своє здоров’я, то, навіть користуючись самими сучасними методами та засобами медицини, не завжди можна відновитися без будь-яких наслідків.

4. Підведіть групу до висновку, що порушене здоров’я неможливо повністю відновити. Завжди потрібно пам’ятати про істину, що збереження здоров’я та його профілактика завжди ефективніше, ніж лікування, навіть саме сучасне.

 

Узагальнення сучасних підходів до розуміння здоров’я можна представити у такій інтерпретації.

Здоров’я – це:

 •                   довге життя

(наповнити життя роками)

 •                   бути здоровим якомога довше

(наповнити роки життям)

 •                   розвинути свій потенціал

(наповнити життя життям).

 

В контексті сучасних поглядів на здоров’я як феномена, що інтегрує принаймні 4 його сфери: фізичну, психічну (розумову), соціальну (суспільну) і духовну, таке розуміння цього поняття і відповідно дії, поведінка не можуть забезпечити благополуччя всіх складових здоров’я.

 

 

Здоровий спосіб життя – усвідомлене, відповідальне, активне ставлення до власного здоров’я, метою якого є формування, збереження і зміцнення всіх складових здоров’я.

Людське здоров’я та життя – найбільші життєві цінності, вартість яких складно  оцінити. Відповідальне ставлення до їх збереження та покращення – найбільше, що людина може зробити для себе та оточуючих.

Доречно пригадати висловлювання автора системи природного оздоровлення Г.Шаталової: «Людський організм — найдосконаліша цілісна система, що саморегулюється і самооновлюється. Не заважайте йому своїм нездоровим, що йде врозріз із приписами природи, способом життя, і він віддячить вам гармонією повного духовного, психічного та фізичного здоров'я».

 

Далі тренер акцентує увагу учасників у наведеному визначенні поняття на «відповідальне ставлення».

Тренер запитує учасників, як вони розуміють поняття «відповідальність». А потім пропонує таке визначення:

«Відповідальність – означає покладений на когось або взятий на себе обов’язок відповідати за певну ділянку роботи, справу, дії, вчинки, слова».

Тренер пропонує учасникам подумати: за яких умов людина здатна взяти на себе відповідальність.

Він звертає увагу учасників на те. Що якщо розшифрувати по буквах дане поняття. То ключовими словами будуть: ВІ – володіти інформацією, Д – думати, П – приймати рішення, О – освіта, В – вибір, І – індивідуальність, Д – діяти, А – активність, Л – любов до себе, інших, світу, Н – незалежність, І – інтелект, С – сприяти, Т – творити.

І ці ключові слова виражають ті умови, за яких людина може бути відповідальною. Тобто людина бере на себе відповідальність, коли вона володіє інформацією, з Любов’ю відноситься до себе, особистого здоров’я, інших, володіє навичками прийняття рішень, займає активну позицію.

 

Існують 4 принципи відповідальності:

 1.               Я відповідаю за все, що роблю. Якщо роблю щось не так, то визнаю свою помилку і не намагаюсь перекласти провину на іншого.
 2.               Я відповідаю за свою освіту і здоров’я;  інші не повинні робити за мене те, що я спроможний зробити для себе сам.
 3.               Я відповідаю за свої стосунки з людьми.
 4.               Я відповідаю за Землю: я повинен до неї дбайливо ставитися. Я маю зробити все, щоб зберегти природу для майбутніх поколінь.

 

3 етап. 

Представники кожної групи обирають «наосліп» по декілька визначень з кожної коробочки. Тренер пропонує кожній групі схематично на аркуші фліпчарту зобразити поняття «здоров’я», «здоровий спосіб життя», «відповідальність» і показати їх взаємозв’язок, спираючись на вибрані визначення та отриману інформацію, роздаткові матеріали.

Тренер звертає увагу учасників на те, що під час презентації напрацювань необхідно врахувати, що вона має бути чіткою і зрозумілою, ніби для людей , які нічого про ці поняття не знають.

 

Презентація напрацювань груп.  

 

Запитання для обговорення:

 •                   Як ви вважаєте, для чого ми говорили про ці поняття в темі репродуктивного здоров’я?

- Чи хотіли б ви в майбутньому створити власну родину?

- Чи хотіли б ви мати дітей? Чому?

 

4. Вправа «Репродуктивне здоров’я»

Мета: дати визначення основних понять: «право на здоров’я», «репродуктивне здоров’я», «сексуальне здоров’я», «охорона репродуктивного здоров’я», «охорона сексуального здоров’я», «планування сімї».

Ресурси: аркуші форматуА-4 з надрукованими на них логічно завершеними частинами статті «Репродуктивне здоров’я і право» (в статті виділено 5 частин, які відповідно пронумеровані)

Хід проведення

Вправа виконується в декілька етапів.

 

Тренер:  Ось ми переходимо до четвертої скриньки, що стоїть на столі «Репродуктивне здоров’я», до якої нас підвели розмірковування на тему здоров’я, здоровий спосіб життя.

 • Давайте поміркуємо, що ж таке «репродуктивне здоров’я»?
 • Якщо ми пригадаємо визначення поняття «здоров’я», то як можна співвіднести його з визначенням поняття «репродуктивне здоров’я»?

Тренер. Хтось народжений бути митцем, хтось – фінансовим генієм, а хтось – майбутнім олімпійцем. Та більшість людей можуть почуватися щасливими, лише виконавши особливе призначення – продовження роду. Можливо, ви або дехто з ваших друзів поки що не вважає це головним. Однак мине час, і створення сім’ї, народження та виховання дітей стануть найважливішим і найвідповідальнішим у вашому житті.

 

Пропонується учасникам підійти до скриньки та дістати визначення, які вона містить:

Визначення термінів для «скриньки понять»

Репродуктивне здоров’я: стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб і недуг у всіх питаннях, які стосуються репродуктивної системи та її функцій і процесів.

(Визначення IY Міжнародної конференції з питань народонаселення і розвитку, проведеної ООН в Каїрі в 1994 р.).

 

Охорона репродуктивного здоров’я – це поєднання методів і послуг, спрямованих на збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я, які дозволяють людям вільно і відповідально приймати рішення про те, коли і скільки мати дітей.

(Визначення IY  Міжнародної конференції з питань народонаселення і розвитку, проведеної ООН в Каїрі в 1994 р.).

 

Сексуальне здоров’я – це така взаємодія соматичних і соціальних чинників сексуальної суті людини, завдяки якій її внутрішній світ стає багатшим, а її особисті якості до спілкування і вираження любові виявляються з новою силою»

(Визначення ВООЗ. – У кн. Психология здоровья: Учеб.для ВУЗов / Под.ред. Г.С. Никифорова. – СПб.: Питер, 2003. – С.296.)

Охорона сексуального здоров’я повинна полягати у «створенні сприятливих умов для життя і міжособистісного спілкування, а не зводитися лише до проблем консультування і лікування з приводу ІППСШ  або відтворювання потомства»

(Визначення IY  Міжнародної конференції з питань народонаселення і розвитку, проведеної ООН в Каїрі в 1994 р.).

Планування сім’ї  - це система соціальних, культурних, правових заходів, спрямованих на вільне і відповідальне вирішення подружніми парами і окремими особами питання щодо числа дітей і часу їх народження, на народження здорових і бажаних дітей.

(Визначення IY  Міжнародної конференції з питань народонаселення і розвитку, проведеної ООН в Каїрі в 1994 р.).

 

Вправа «Захисти своє здоров’я»

Мета: проілюструвати важливість збереження здоров’я як головної людської цінності.

Учасники діляться на три групи.

Яйце вважається символом таємниці життя, сім’ї, зародження. Загадковий ріст відбувається всередині закритої шкаралупи, і те, що здається неіснуючим, активно розвивається і живе, тому яйце є емблемою безсмертя.

Тренер роздає матеріал для роботи: 20 трубочок, 1 сире яйце, скотч.

Потрібно створити захисну конструкцію для яйця (уособлює репродуктивне здоров’я), щоб воно не розбилося, коли його кинуть із висоти.

Обговорення:

Якщо яйце порівняти зі здоров’ям, які можна зробити висновки?

— Хто в реальному житті має виконувати роль підпорок і скотчу для підтримки репродуктивного здоров’я?

 

Тренер: Як зберегти репродуктивне здоров’я?

(перегляд презентації)

Для продовження життя на Землі природа забезпечила усьому живому здатність до розмноження – репродукції. Але тільки людина може вирішувати питання про час народження дітей та їх кількість. Та часто людина стикається з досить значними проблемами, більшість з яких пов’язана з незнанням елементарних фактів про своє репродуктивне здоров’я і можливості його збереження.

Репродуктивна система людини закладається, як і багато інших систем органів, ще в період внутрішньоутробного розвитку. Тому про репродуктивне здоров’я дитини повинні подумати, перш за все, її батьки. Передумовою правильного розвитку та функціонування репродуктивної системи майбутнього малюка є фізіологічний перебіг вагітності та пологів у матері. Оптимально, коли батьки майбутньої дитини здорові, на жаль, з віком проблеми зі здоров’я накопичуються. Тому оптимальним часом для перших пологів медики вважають період з 20 до 25 років, а для послідуючих – вік до 30 років. Після вагітності і пологів для повного відновлення організму жінки необхідно близько 3 років – це оптимальна перерва між вагітностями. Згідно даних наукових досліджень, якщо перерва між вагітностями менше 2-ох років, підвищується ризик передчасних пологів і народження дітей з малою вагою.

 

Від чого виникають проблеми у стані репродуктивного здоров’я?

Основними проблемами дітородного періоду життя людини в сфері репродуктивного здоров’я є аборти, які використовуються багатьма, як метод регулювання народжуваності, і захворювання, що передаються статевим шляхом, хронічні захворювання, шкідливі звички.

 

Шкідливі звички

Тютюнокуріння, зловживання алкогольними напоями, наркотична залежність сприяють виникненню стійкої і тяжко виліковної залежності. Наносячи величезну втрату загальному стану здоров’я людини, ці шкідливі звички завдають удар і репродуктивній функції. Наявність цих шкідливих звичок сприяє розвитку імпотенції, несумісної з нормальним перебігом вагітності, викликає затримку внутрішньоутробного розвитку плоду, формування тяжких вад розвитку, наявність наркотичної залежності у новонародженого, розумову відсталість, серйозні ушкодження психічного та фізичного розвитку у дитини. Лікування будь-якої залежності є досить складним та довготривалим процесом.

 

Інфекції, що передаються статевим шляхом

Другою значною проблемою є інфекції, що передаються статевим шляхом. У наш час їх налічується близько 30 і більшість із них негативно впливає на репродуктивну функцію: ряд інфекцій викликає розвиток запальних процесів у статевій сфері, утворення злук, які перешкоджають нормальному шляху статевих клітин та нормальному перебігу вагітності. Деякі інфекції, особливо при зараженні під час вагітності, сприяють розвитку тяжких вад плоду.

Такі захворювання, як СНІД, гепатити В, С також можуть передаватися статевим шляхом. Вони загрожують не тільки репродуктивному здоров’ю людини, але й життю. Одним із способів запобігання цих інфекцій є захищений статевий акт. Інфекції, що передаються статевим шляхом можуть супроводжуватися болем, виділеннями із статевих шляхів, різзю під час сечовипускання і т. д. або мати безсимптомний перебіг і виявлятися випадково. В такому випадку необхідно пройти повний курс лікування, призначений лікарем. Слід пам’ятати, що дострокове припинення лікування може сприяти переходу інфекції в хронічну форму, або розвитку інфекції, стійкої до лікарських препаратів, труднощів з лікуванням та попередженням ускладнень хвороби.

Аборти

Проблема абортів досі залишається актуальною. Аборт є серйозним ударом по репродуктивному здоров’ю жінки, викликає гормональний стрес, призводить до різних порушень фізичного та психологічного стану. Не є секретом, що він може спричинити у майбутньому безпліддя, але, як часто буває, небажання використання засобів контрацепції сильніше, ніж страх перед ускладненнями після аборту. Найчастіше зустрічаються такі ускладнення, як запалення, утворення злук, що в подальшому може призвести до трубної непрохідності, позаматковій вагітності. Гормональні зміни та запальні процеси після аборту призводять до порушення функції яєчників, ендометрії, недостатності шийки матки, що в подальшому може викликати безпліддя, звичайного не виношування вагітності. Розвиток тяжких ускладнень в перебігу послідуючих вагітностей і пологів – гірка розплата за зроблений колись аборт.

 

Вправа «Ваші дії»

Перша ситуація:

Юнак, зайшовши додому своєї знайомої, побачив, що її батьків немає вдома. Він починає наполягати на сексуальних стосунках. Поміркуйте, якими можуть бути дії дівчини в даній ситуації, спираючись на знання та відповідальне ставлення про збереження репродуктивного здоровя.

 

Друга ситуація.

Юнак, обіймаючи і цілуючи дівчину, пропонує їй роздягтися та роздягається сам. Дії дівчини, в даній ситуації, спираючись на знання та відповідальне ставлення про збереження репродуктивного здоров’я.

 

Обговорення:

 - Чому рішення про початок статевого життя важливо сааме приймати, а не покладатися на те, як вийде? (Бо перш, ніж мати сексуальні стосунки, варто дізнатися про наслідки та обговорювати їх з коханою людиною)

Тренер: Зобразимо хлопця та дівчину, які мають статеві стосунки. Біля кожного з них позначаються ті партнери, які в них були (3*4). Далі – партнери партнерів тощо. У висновку – схематичний малюнок, за обрисами, схожий на метелика. Тому, навіть, якщо є довіра до партнерів, є ймовірність заразитися хворобами, що передаються статевим шляхом.

Зображення терезів: на одній чаші ризики, на другій – переваги.

 

Вправа «Кроки до здоров'я».

Тренер: Щоб прийняти в житті правильне рішення, потрібно спочатку продумати всі „за” і „проти”, задачі і цілі в житті, що стоять перед тобою, вирішити, що важливіше і лише потім робити вибір. Зважаючи на те, що ви сьогодні почули, і про що дізналися, пропоную розробити вам власний шлях до здоров’я. Сьогодні я пропоную зробити вам перші кроки і стати на цей шлях і пройти його, а от який шлях виберете ви - покаже саме життя.

(роздаються сліди, на яких учасники пишуть власні кроки до здоров'я і йдуть по ним).

Тож все в ваших силах. Бажаю удачі!

 

 


Здоров’я –

стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи фізичних вад.

 

 

 

Здоровий спосіб життя

усвідомлене, відповідальне, активне ставлення до власного здоров’я, метою якого є формування, збереження і зміцнення всіх складових здоров’я.

Відповідальність -

означає покладений на когось або взятий на себе обов’язок відповідати за певну ділянку роботи, справу, дії, вчинки, слова.

 

 

 

 

 

 

ВІ

володіти інформацією

Д

думати

П

приймати рішення

О

освіта

В

вибір

І

індивідуальність

Д

діяти

А

активність

Л

любов до себе, інших, світу

Н

незалежність

І

інтелект

С

сприяти

Т

творити


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Репродуктивне здоров’я: стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб і недуг у всіх питаннях, які стосуються репродуктивної системи та її функцій і процесів.

 

Охорона репродуктивного здоров’яце поєднання методів і послуг, спрямованих на збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я, які дозволяють людям вільно і відповідально приймати рішення про те, коли і скільки мати дітей.

 

Сексуальне здоров’я це така взаємодія соматичних і соціальних чинників сексуальної суті людини, завдяки якій її внутрішній світ стає багатшим, а її особисті якості до спілкування і вираження любові виявляються з новою силою.

 

 

Охорона сексуального здоров’я повинна полягати у «створенні сприятливих умов для життя і міжособистісного спілкування, а не зводитися лише до проблем консультування і лікування з приводу ІППСШ  або відтворювання потомства»

 

 

Планування сім’ї - це система соціальних, культурних, правових заходів, спрямованих на вільне і відповідальне вирішення подружніми парами і окремими особами питання щодо числа дітей і часу їх народження, на народження здорових і бажаних дітей.

 

 

Перша ситуація:

Юнак, зайшовши додому своєї знайомої, побачив, що її батьків немає вдома. Він починає наполягати на сексуальних стосунках. Поміркуйте, якими можуть бути дії дівчини в даній ситуації, спираючись на знання та відповідальне ставлення про збереження репродуктивного здоровя.

 

Друга ситуація.

Юнак, обіймаючи і цілуючи дівчину, пропонує їй роздягтися та роздягається сам. Дії дівчини, в даній ситуації, спираючись на знання та відповідальне ставлення про збереження репродуктивного здоров’я.

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Психологія, Виховна робота
Додано
12 січня 2018
Переглядів
3659
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку