26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Тренінгове заняття "Мотиви та потреби вибору професії"

Про матеріал
Дане тренінгове заняття розроблене для практичних психологів для здобувачів освіти 9-11 класів.
Перегляд файлу

   Тренінгове заняття «Мотиви та потреби професійного вибору

 

Мета:

-сприяти усвідомленню учасниками важливості проектування внутрішніх спонукальних мотивів діяльності школярів -  потреб при виборі ними професії;

-ознайомити з   видами     потреб,   які    впливають  на їхнє сприйняття;

-актуалізувати навички моделювання життєвих перспектив через отримання духовних, матеріальних благ;                                                                       -формувати уміння прогнозувати майбутнє; удосконалювати міжособистісну взаємодію.

Обладнання: фліпчарт, ватмани, олівці, стікери, скотч, олівці та фломастери.

1. Оголошення теми, мети заняття.

    Вибір професії сьогодні – це не завжди і не обов’язково вибір долі. Це процес усвідомлення людиною себе у просторі культури і її цінностей, епохи і її соціальних очікувань, визначення свого місця в світі “тут і зараз”.

    Якщо буде змінюватись світ, то буде змінюватись і особистість. І навпаки, зі зміною віку людини  змінюються її пріоритети.

   Якщо людина відчуває себе розвинутою особистістю, володіє навичками самоаналізу, визначення мети та її досягнення, вміє аналізувати ситуацію і співвідносити її зі своїми інтересами та потребами,  вміє працювати з інформацією і перетворювати її в знання та вибір то така людина знаходиться на шляху до успішного життя.

    Сьогодні на нашому занятті ми навчимося  з видами потреб, які впливають на наш професійний вибір, набудемо навичок моделювання життєвих перспектив та навчимося  прогнозувати своє майбутнє.

2.Вправа “Інтерв'ю”

        З метою створення умов ефективної співпраці, сприяння згуртованості групи учасникам пропонується робота в парах. Один у одного учасники  беруть інтерв'ю за  запитаннями:

  1. Ваше ім'я;
  2. Назвіть три речі, які ви робите краще за всіх.

На наступному етапі учасники  презентують один одного.

Обговорення:

 1. Які думки у Вас виникали під час представлення  учасника?

  2. Що Ви відчували, коли представляли Вас?

 

3. Прийняття правил роботи в групі

          На першому етапі тренер   пропонує  об'єднатися в три групи за способами задоволення потреб (індивідуальні потреби, групові потреби, колективні потреби) та обговорити правила, які вважають за необхідні кожна група. На другому етапі всі групи по черзі презентують свої напрацювання, обговорюють загальні правила роботи на тренінгу та прописують їх на  аркуші блокноту фліпчарта. ”Правила роботи групи”.(Бути активними, не критикувати, не  перебивати, бути толерантними, тут і зараз, слухати і чути, бути позитивними).

4. Вправа “Очікування”

          Тренер звертається до учасників з проханням написати на стікерах свої очікування стосовно тренінгу у вигляді SMS повідомлень, висловити надії, що покладаються на сьогоднішній день. Потім по черзі усі повідомляють, на що вони сподіваються і приклеюють  їх на символічно зображений на аркуші блокноту фліпчарту мобільний телефон.

  1. Вправа “ Незакінчені речення….”

Тренер пропонує учасникам продовжити незакінчені речення:

1.Мотиви для мене це…

 2.Потреби для мене це….

Обговорення

-Як мотиви співвідносяться з потребами?

   6. Мозговий штурм «Потреби»       

Тренер пропонує учасникам назвати асоціації   до слова “Потреби”. (гроші, бажання, можливості, їжа, відпочинок, житло, повітря, духовність, мотив, вільний час, автомобіль, задоволення, діяльність, людина, навички, проблеми, батьки, умови проживання, нахили).                                                                                                                                     До уваги тренера: узагальнити  інформацію  та зробити висновок “Потреби”.

         Потреби – внутрішні спонукальні мотиви діяльності людини.

         Потреба – внутрішній стан психологічного чи функціонального відчуття недостатку  в чому не будь.

Обговорення:

  1.З якою метою ми проводили цю вправу?

  2.Який висновок можна зробити?

 

  1. Інформаційне повідомлення “Потреби та їх класифікація “

В основі будь-якої діяльності лежать цілі, мотиви і потреби. Людина робить щось тільки тоді, коли є спонукальна причина - мотив (від фр.motif - спонукання). Педагоги часто звертаються до психологів з проханням підвищити навчальну мотивацію. Більш досвідчені психологи розводять руками, інші чесно намагаються виконати запит за допомогою численних і практично непотрібних тренінгів, які в кращому випадку зводяться до банального маніпулюванню. Існують сотні теорій, за допомогою яких вчені намагаються розібратися в цьому феномені. Не претендуючи на повноту огляду, розглянемо ті, які мають безпосереднє відношення до професійної мотивації.

Розвинені системи підготовки молодих людей до професійної діяльності існували в Давньому Єгипті, Китаї, Греції. Звертає увагу, що відбором займалися не випадкові люди, а жерці, філософи, вчені. В 1575 століття цю думку оформить іспанський лікар Хуан Уарте в принесла йому славу книзі "Дослідження здібностей до наук": Щоб ніхто не помилявся у виборі тієї професії, яка найбільше підходить до його природному даруванню, правителю слід виділити уповноважених людей великого розуму і знання , які відкрили б у кожного його обдарування.

Початком наукового етап профвідбору вважають кінець XIX століття, коли англійський учений Ф. Гальтон обстежив 10 тисяч відвідувачів Лондонській міжнародній виставки по сімнадцяти різними параметрами, довівши, наскільки великі відмінності між людьми.

     Джерелом активності особистості слугують потреби - "стан особистості, викликаної необхідністю вступати у зв'язку з навколишнім середовищем для того, щоб забезпечити своє існування, функціонування і розвиток".

     Задоволення таких потреб, як потреба у професійному самовизначенні чи самоствердженні,  відбувається в процесі практичної  діяльності  людини, але тільки в тому випадку, якщо обрана професія, як прийнято  говорити, до душі.

     Потреби      завжди    відбивають    можливості   їх   задоволення,  тому  їх роль в ціннісних орієнтаціях особистості можна визначити наступним чином: потреби   активізують   відповідні  можливості  людини,  спрямовують   його  діяльність  у  потрібному   напрямку,   а   реалізуються  всі   ці  потреби через конкретні об'єктивні цінності.

 Кожна   особистість    прагне   до   засвоєння   тих   цінностей,   які  найбільше   відповідають її цілям та інтересам. Стосовно до професійної діяльності людини можна виділити такі цінності: 

  · Самоствердження у суспільстві, в найближчій соціальному середовищі; 
  · Авторитет у трудовому колективі; 
  · Визнання рідних, знайомих, друзів; 
  · Самовдосконалення і самовираження - цікава робота; 
  · Застосування своїх знань, умінь, здібностей; 
  · Творчий характер праці; 
  · Матеріально-практичні, утилітарні цінності - хороший заробіток; 
  · Посада, яка   задовольняє  особистість,  перспектива   просування  по  службі. 

    Головну    роль   у виборі   цінностей   мають   мотиви,  які, в свою чергу, залежать від інтересів і потреб особистості, цілей цієї особистості.

За видами  вибору професії мотиви діляться на групи: 
· загальне  пояснення; 
· романтика професій; 
· мотиви пізнавального характеру; 
· мотиви, в яких підкреслюється суспільна значущість професії; 
· посилання на приклад; 
· невмотивований вибір.

За характером всі мотиви можна розділити на чотири групи: 
· мотив, чітко і аргументовано  обгрунтовує   доцільність   вибору   даного  напрямку трудової діяльності; 
· мотивація нечітка, недостатньо мотивована; 
· мотивація невпевнена, неаргументована; 
· ніяк неаргументована мотивація.

 Задоволення потреб, інтересів, реалізація мети немислимі без вирішення конкретних завдань, виконання відповідної роботи. Тому в кожному випадку людина вибирає об'єкт, явище чи діяльність (професію). Таким чином, вибір забезпечує потреби особистості.

 Виявлення мотивів вибору професії дозволяє дізнатися, що саме спонукало людину обрати даний вид праці і наскільки чіткі, аргументовані мотиви вибору. Це в свою чергу, дає можливість з'ясувати ставлення особистості до об'єктивних цінностей.

Мотивація - внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до дій, або до певного типу поведінки, пов'язана з її органічними та культурними потребами.

8. Вправа “Карта потреб”

 З метою формування навичок визначення потреб конкретною цільовою групою тренер об'єднує учасників за видами потреб (матеріальні, духовні, соціальні) у 3 підгрупи. Кожна група отримує аркуш з типом професії.

Групам потрібно створити опис потреб  певного виду, зобразити її за допомогою малюнку.

Презентація та обговорення результатів роботи.

Обговорення:

 1. Які думки у Вас виникали, коли Ви працювали з конкретним видом професії?

 2.Чим відрізняються між собою карти потреб професій?

 3.Що в них є спільного?

 4.Що дала Вам особисто робота по створенню карти потреб громади?

 5.Як у своїй практичній діяльності Ви можете використовувати карту потреб щодо професії?

 

9. Енерджайзер “Людина – цифра”

             Вправа проводиться з метою дати можливість учасникам розім'яти м'язи та відпочити. Тренер називає цифри від 1 до 9, учасники за допомогою тіла показують їх в будь – якому положенні: сидячи, стоячи. Потім тренер називає двозначні цифри, учасники показують їх в парах, трьохзначні – трійками.

 

9. Вправа “ Схематизація проблем

              Тренер звертає увагу на те, що досить часто, коли потреби людей  не задовільняються., виникають  проблеми.

              Тренер пропонує учасникам разом визначити, які можуть виникати проблеми в разі незадоволення  їх потреб.

               Тренер об'єднує учасників у 4 групи. Кожна підгрупа обирає собі проблему з тих, які записані на фліпчарті, що стосуються професійного вибору та впродовж 10 хвилин робить її схематизацію за зразком.

             Для виконання цього завдання кожна з підгруп отримує по аркушу фліпчарту та маркери.

             

                                                                                                                                                              

                         Схематизація проблеми (причини та наслідки )

 

 

Можливі причини проблеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                               

 

 

Можливі наслідки проблеми

 

Презентація та обговорення результатів роботи підгруп.

Обговорення:

 1. З якою метою робиться схематизація проблеми?

 2.Чи важко було аналізувати ситуації та визначати проблеми?

 3.Як це може допомогти у Вашій практичній роботі?

 

10. Підведення підсумків Вправа “Незавершення речення”.

   1.Я дізналась, що...

   2.Мене здивувало, що...

   3.Мені сподобалось, що...

doc
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
10 листопада 2020
Переглядів
65
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку