Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Тренінгове заняття "Толерантність - шлях до порозуміння"

Про матеріал
Мета: ознайомити з історією виникнення поняття «толерантність», якостями толерантної особистості; розвивати навички толерантного спілкуватися, усвідомлення значущості толерантної поведінки під час взаємодії з іншими; формувати навички безоціночного спілкування, уміння працювати з іншими на рельзультат, попереджати і розв'язувати конфлікти, досягати компромісів.
Перегляд файлу

Тема

ТОЛЕРАНТНІСТЬ – ШЛЯХ ДО ПОРОЗУМІННЯ

Мета:

ознайомити з історією виникнення поняття «толерантність», якостями толерантної особистості; розвивати навички толерантного спілкуватися, усвідомлення значущості толерантної поведінки під час взаємодії з іншими;  формувати навички безоціночного спілкування,  уміння працювати з іншими на ре­зультат, попереджати і розв'язувати конфлікти, досягати компромісів.

 

Хід заняття

 1. Вправа «Про мене сказали б …»

Мета: розвивати у здобувачів освіти уміння короткої самопрезентації.

Всі учасники по черзі говорять фразу « Мій (хто) сказав би про мене, що я…»

 

 1. Правила роботи групи

Мета: прийняти правил роботи групи.

- У житті існує багато правил. Як ви думаєте для чого вони потрібні?

Складання правил роботи в групі.

 

 1. Вправа «Склади слово»

Мета: активізувати пізнавальну діяльність.

Дітям пропонується із запропонованих літер «т», «т», «е», «о», «а», «н», «р», «н», «с», «і», «л» , «ь» скласти слово.

 

 1. Інформаційне повідомлення

Мета: активізувати  увагу здобувачів освіти  до теми заняття.

Сьогодні на занятті ми будемо говорити про толерантність, вчитися  жити по законах совісті, справедливості, поважаючи права кожної людини, вчитися толерантно ставитися до індивідуальних особливостей і відмінностей між людьми.

 

 1. Очікування учасників заняття

Мета: визначити очікування учасників.

Підсумок очікувань.

 

 1. Мозковий штурм «Толерантність – це…»

Мета: визначити рівень поінформованості.

 •    Толерантність. Як ви розумієте значення цього слова?

Свої відповіді учні записуються на дошці. Після цього психолог узагальнює їх разом з дітьми.

 

 1. Інформаційне повідомлення

Мета: ознайомити з історією виникнення поняття «толерантність», якостями толерантної особистості.

Поняття толерантності вперше зустрічається у 18 столітті. У своєму «Трактаті про віротерпимість» відомий французький філософ Вольтер писав, що «безумством є переконання, що всі люди мають однаково думати про певні предмети».

Розуміння толерантності не однакове в різних культурах, тому що залежить від історичного досвіду народів. У англійців толерантність розуміється як готовність і здатність без протесту стримати особистість, у французів - як певна свобода іншого, його думок, поведінки, політичних та релігійних поглядів. У китайській мові бути толерантним означає дозволяти великодушність по відношенню до інших. В арабському світі толерантність – прощення, терпимість, співчуття іншому, а в персидському – ще й готовність до примирення.

Зараз толерантність розуміється, як повага і визнання рівності, відмова від домінування та насилля, визнання прав інших на свої думки та погляди. Отже, толерантність, перш за все, має наметі прийняття інших такими якими вони є і взаємодію з ними на основі згоди.

Поділ людей на толерантних або інотолерантних є досить умовним. Кожна людина в своєму житті здійснює як толерантні, так і інотолерантні вчинки. Але здатність поводити себе толерантно може стати особистісною рисою, а відтак - забезпечити успіх у спілкуванні. Толерантні люди більше знають про свої недоліки та переваги. Вони критично ставляться до себе і не прагнуть у всіх бідах звинуватити інших. Вони не перекладають відповідальність на інших. Толерантна людина не ділить світ на два кольори - чорний та білий. Вона не акцентує на розбіжностях між «своїми» та «чужими», а тому готова вислухати та зрозуміти інші точки зору.

Почуття гумору і здатність посміятися над своїми слабкими сторонами –  особлива риса толерантної людини. У того, хто здатний до цього, менша потреба домінувати та зверхньо ставитися до інших.

Отже, толерантна особистість знає і правильно оцінює себе. Її добре ставлення до себе співіснує з позитивним та доброзичливим ставленням до інших.

 

 1. Робота над притчею

Мета: показати значущість толерантної поведінки під час взаємодії з оточуючими, формувати навички толерантного спілкуватися.

Притча про аксакала

Помирає в одному поселенні старий аксакал. Прийшли до нього люди попрощатися, та й говорять: «Скажи нам, мудрий старий, як вдалося тобі створити такий порядок у сім'ї, що усі сини й невістки, дочки й зяті жили разом у мирі й злагоді». Не може вже говорити старий – подають йому папір і олівець, і він довго пише. І коли випадає з рук вмираючого аркуш, дуже здивувалися усі – там 100 разів було написане одне слово. Не здогадуєтесь яке? 100 разів було написане слово – ТЕРПИМІСТЬ!

 

 1. Вправа «Асоціативний ряд»

Мета: засвоїти поняття «толерантність», розширити його змістове поле.

На дошці  по вертикалі записується слово толерантність. Учасники у вільному ритмі називають характеристики людини, що асоціюються зі змістом поняття «толерантність» і починаються з букви вертикального ряду.

Т

О

Л

Е

Р

А

Н

Т

Н

 І

С

Т

Ь

 

 1.  Вправа «Унікальність особистості»

Мета: сприяти усвідомленню того, що кожна людина – особистість, єдина і неповторна, розвивати навички групової взаємодії.

Часто буває так, що ми сприймаємо яку-небудь групу, наприклад етнічну, як ціле і не замислюємося про те, що кожний її представник – зовсім унікальний і неповторний. Наприклад, нам може здаватися, що «всі китайці на одне лице», що всі німці страшні педанти, а фіни – мовчазні. Однак якщо ми ближче познайомимося з конкретною людиною з цієї групи, більше дізнаємось про неї, то її індивідуальність, неповторність будуть очевидними.

 Давайте спробуємо проілюструвати унікальність всього існуючого на практиці. Завдання кожній групі – стати за зростом, потім – за кольором  волосся (наприклад, від темніших до світліших), за кольором очей (тільки з карими очима).

 •    Чи є в класі два абсолютно однакових учня.
 •    Кожна людинаце неповторна особистість. На цілій планеті немає двох однакових людей, навіть близнята, котрі зовні дуже схожі, насправдірізні, бо у кожного є свої відчуття, своє бачення подій, власне життя.
 •    А тепер кожен розгляньте уважно лінії своїх долонь. (Необхідно зазначити, що в різних людей різні відбитки пальців тощо.)
 •    Чим ви схожі? (Ми всі навчаємося в одному класі; живемо неподалік від школи; нас навчають одні й ті самі вчителі; ми всі живемо в сім’ях; нас лікують дитячі лікарі; країна, у якій ми живемо, це Україна.)
 •    А в чому полягають ваші відмінності? (Є хлопчики, є дівчатка; у нас різна зовнішність; ми по-різному навчаємося; нам подобаються різні уроки; любимо різні ігри; маємо різний стан здоров’я; різні за характером; кожен має свою улюблену страву.)
 •    Діти відрізняються одне від одного бажаннями, діями, творчістю, мріями. Кожна людина має багато спільного з іншими людьми: це й однакова будова тіла, і спеціальні потреби та інтереси, і неможливість жити без інших людей, і прагнення свободи, і багато інших особливостей, які називаються загальнолюдськими. Кожен із нас наділений рисами, які властиві певному співтовариству людей.

У людей багато схожого, і водночас кожен із нас унікальний. Якщо гончар зробить 10 000 абсолютно однакових за розміром, за формою, за малюнком ваз, то ціна кожної такої вази буде не надто високою. Але якщо майстер зробить вазу неперевершеної краси, форми й стилю, нанесе на неї унікальний малюнок – її ціна буде набагато вищою. Кожен із нас схожий на таку особливу, унікальну вазу, створену за особливим задумом. Ваша особистість є дорогоцінною, насамперед, тому, що не існує на світі нікого, хто повторював би вас до дрібниць. Отже, кожен має властиві тільки йому індивідуальні риси. Відрізняються й наші характери. Як у природі кожна квітка має свою красу, так і кожна людина неповторна.

Кожна людина є індивідуальною, унікальною та неповторною. Це поєднання зовнішності, поведінки, характеру та здібностей кожної людини.

 

 1. Вправа «Як проявляти толерантність»

Мета: розвивати навички толерантного спілкуватися, усвідомлення значущості  і толерантної поведінки під час взаємодії з іншими,  формувати навички без оціночного спілкування; уміння працювати з іншими на ре­зультат, попереджати і розв'язувати конфлікти, досягати компромісів.

 •         Проаналізуйте ситуації, оберіть варіант відповіді із запропонованих або запропонуйте свій варіант відповіді й поясніть його.             

Ситуація 1

 Дмитро має не типову для хлопця зачіску – занадто довге волосся. Як поводитися тим, кому такий стиль не подобається?

Варіанти:

 •   Постійно демонструвати своє негативне ставлення, в різкій формі рекомендувати змінити зачіску.
 •   Виходити з того, що людина має право на самовираження і може робити будь-що зі своїм власним волоссям.
 •   Вимагати слідувати загальному стилю одягу та зачіски на заняттях у школі.

 

Ситуація 2

 Оксана часто пропускає уроки без поважних причин. Як ставитись до цього?

 Варіанти:

 •   Засуджувати вчинки учениці.
 •   Вважати, що це – особиста справа Оксани і не втручатися.
 •   Із розумінням ставитись до проблеми Оксани, поступово заохочувати її до навчання.

Ситуація 3

 Вадим постійно виявляє неповагу до інших, грубість до своїх товаришів. Як бути?

 Варіанти:

 •   Прагнути уникати спілкування з Вадимом.
 •   Відповісти грубістю на грубість.
 •   «Ковтати» образи і проводити з учнем роз'яснювальну роботу.
 1.  Вправа «Емблема толерантності або квітка толерантності»

     Мета: розвивати навички групової взаємодії, творчого мислення.

    Дітям пропонується намалювати та презентувати емблему толерантності.

 

 1.  Рефлексія
 2.  Підсумок уроку

Толерантність врятує світ 


Толерантне ставлення людини

Збереже планету від негод,

Розрубає мотлох павутини,

Переріже нитку перешкод.

Толерантне ставлення до всього

Збереже, врятує і спасе,

Допоможе вгледіть перемогу,

Допоможе витримати все.

Будь завжди нестримним вільнодумцем,

Свої мрії пензлем намалюй.

Освіти життя яскравим сонцем,

Толерантний всесвіт побудуй!


 


 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
21 листопада 2020
Переглядів
322
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку