Тренінгове заняття «Творчість класного керівника шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів»

Про матеріал
Мета: актуалізація проблеми розвитку творчості педагогів, вироблення навичок самостійної дії, активізація творчих здібностей, розвиток творчого потенціалу класних керівників, колег вільний пошук шляхів розвитку творчості класних керівників за рахунок впровадження нових методик, нестандартних прийомів активізації різноманітних видів діяльності учнів Цільова аудиторія: практичний психолог, соціальний педагог, класні керівники, вчителі-предметники, адміністрація закладу.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

Тренінгове заняття

 

«Творчість класного керівника:

шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів»

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: практичний психолог

                                   КЗ «Золочівський ліцей №3»

                                                            Д.М.Федорова

 

 

 

 

 

 

Тренінгове заняття

Мета: актуалізація проблеми розвитку творчості педагогів, вироблення навичок самостійної дії, активізація творчих здібностей, розвиток творчого потенціалу класних керівників, колег вільний пошук шляхів розвитку творчості класних керівників за рахунок впровадження нових методик, нестандартних прийомів активізації різноманітних видів діяльності учнів

Цільова аудиторія: практичний психолог, соціальний педагог, класні керівники, вчителі-предметники, адміністрація закладу.

 

Хід тренінгового заняття:

Вправа №1  «Очікування» (10 хв)

Мета: сприяти формуванню побажань учасників щодо участі їх у тренінгу,

             розвивати  їхні професійні прагнення.

Очікування: посилення мотивації до участі в тренінгу.

Ресурсне забезпечення: ватман з малюнком дерева, кольорові стікери (у вигляді листочків) , ручки.

Хід вправи

      Учасники, в свою чергу,обдумують, записують та промовляють вголос свої  очікування від заняття. Зафіксовані очікування на стікерах  вивішують на дерево, що намальоване на ватмані.

      Тренер повідомляє  учасникам тему, мету.

 

Вправа №2 «Правила спільної роботи» (5 хв)

Мета: налагодження роботи з ефективним використанням часу і спільне

            вироблення правил поведінки учасників в групі.

Ресурсне забезпечення: картки з правилами спільної роботи, маркери.

Хід вправи

       Для успішної нашої співпраці  повинні дотримуватись певних правил. (Тренер зачитує правила – учасники погоджуються залишити їх або пропонують власний варіант).

   Правила роботи в групі:

1.Ми поважаємо права власні  й інші.

2.Ми маємо право на помилку, ми вчимося на своїх помилках.

3.Ми ніколи не сміємось з чужих помилок.

4.Ми завжди допомагаємо один одному.

5.Ми слухаємо, що нам хочуть сказати інші та, якщо потрібно,запитуємо.

6.Ми свою частину роботи намагаємось виконати якнайкраще.

7.Ми цінуємо толерантність, точність,ввічливість.

8.Світ навколо нас вирує, а ми -  «Т У Т і ЗАРАЗ» - вчимося.

9.Найдорогоцінніше, що у нас  є - це Ч А С, використаймо його для себе найефективніше.

 

Вправа №3 «Теорема» (20 хв)

Мета: сприяти актуалізації раніше набутих знань учасників тренінгу.

Очікування: вправа дає учасникам можливість для самовираження, формує позитивний настрій на роботу.

Ресурсне забезпечення: роздатковий матеріал: картинки–вислови, картки-завдання.

Хід вправи

Тренер поділяє групу за допомогою картинок – висловів:

 • №1 «Творення радості для людей – безмежне»
 • №2 «Три вещи никогда не возвращаются обратно — Время, Слово, Возможность. Поэтому не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность»
 • №3 «Сенс дійсної дружби в тому, що радість вона подвоює, а печаль ділить    навпіл»
 • №4 «Підкоривши інших - отримаєш владу,
         Підкоривши себе - отримаєш шлях...

 

Завдання:

       Довести твердження (на власних прикладах)

1.Класне керівництво – це різноманітність діяльності. (форми роботи)

2Класне керівництво – це …

 

1.Класне керівництво – це широке коло прав і обов’язків.

2.Класне керівництво – це …

 

1.Класне керівництво – це постійний пошук нового. (інноваційні виховні технології)

2.Класне керівництво – це …

 

1.Класне керівництво – це правильна постановка мети та завдань

2.Класне керівництво – це …

 

 

 

Інформаційний блок №4  «Поняття творчості вчителя. Витоки творчості педагога»  (10 хв)

Виховати не значить тільки вигодувати і винянчити, але і дати напрямок серцю і розумові.    

 В.Бєлінський

Мета: дати поняття творчості вчителя, сформулювати перелік найважливіших рис педагогічної креативності вчителя,  сприяти виробленню в учасників умінь працювати з різною інформацією в умовах обмеженого часу.

Ресурсне забезпечення: роздатковий матеріал, маркери.

Очікування: розвиток навичок дослідження, аналізу, узагальнення.

Хід вправи

       Творчість є однією із складних і таємничих явищ людського життя. Це діяльність, що породжує щось якісно нове і відрізняється неповторністю, оригінальністю та певною унікальністю. Педагогічна творчість спрямована на особистість учня, що розвивається. Творчість учителя виявляється насамперед у прагненні й умінні постійно вдосконалювати свою педмайстерність, відкидати застарілі, знаходити нові, більш досконалі методи практичної реалізації вимог часу, творчо застосовувати надбання передового досвіду, досліджувати свою роботу.

 

http://i.piccy.info/i7/4e60c27995194a520eb822e5ee71e4e0/1-5-4981/50098122/model_800.jpg

 

 

 

 

 

Вправа №5  «Найважливіші особисті якості вчителя» (15 хв)

Мета: сформулювати та узагальнити якості вчителя, сприяти активізації

            процесу мислення учасників тренінгу, розвивати навички роботи в

            групах і в єдиній команді.

Ресурсне забезпечення: роздатковий матеріал, маркери.

Очікування: розвиток навичок дослідження, аналізу, узагальнення.

Хід вправи

      Творчий вчитель спонукає до творчості учнів. Творчий вчитель вносить новизну, оригінальність у свою щоденну роботу. Це сприяє розкутості учнів, розкріпаченню їхньої творчої уяви, а це і є передумова формування творчих особистісних якостей.

 

      Тренер поділяє учасників на дві групи за допомогою шикування в шеренгу (перший, другий, третій).

І група – завдання:

Вибрати  найважливіші особисті якості вчителя та мотивувати свій вибір.
ІІ група – завдання:

Найважливіші якості вчителя, що сприяють успішній творчій діяльності.
ІІІ група – завдання:

Специфічні ведучі мотиви:
 

 

І група – завдання:

Найважливіші особисті якості вчителя:
- психологічна компетентність;
- компетентність;
- гнучкість;
- нестандартність мислення;
- почуття нового;
- емоційний контакт і взаєморозуміння;
- довіра;
- повага до особистості;
- чуйність;
- наявність тенденції до соціальної взаємодії;
- готовність здійснювати індивідуальний підхід до своїх учнів;
- повага свободи учня;
- уміння бути самим собою.

 

      Учитель повинен бути сформований як творча індивідуальність, яка включає в себе творче мислення і здатність до творчої діяльності.
 

ІІ група – завдання:

Найважливіші якості вчителя, що сприяють успішній творчій діяльності:
- пошуково-проблемний стиль мислення;
- уміння створювати проблемні, нестандартні навчальні і виховні ситуації;
- оригінальність у всіх сферах своїє діяльності;
- творча фантазія;
- розвинена уява.
- цілеспрямованість;
- допитливість;
- самостійність;
- наполегливість;
- ентузіазм.
 

ІІІ група – завдання:

Специфічні ведучі мотиви:
- необхідність реалізувати своє "я", бажання бути визнаним;
- творчий інтерес;
- захопленість творчим процесом;
- прагнення досягти найбільшої результативності в конкретних умовах праці;
- комунікативні здібності;
- здатність до самоуправління;
- високий рівень високої культури.
 

Вправа №6  «Букет для класного керівника» (20 хв)

Мета: систематизувати отримані знання, дати учасникам можливість їх узагальнити.

Ресурсне забезпечення: роздатковий матеріал, маркери, ватман.

Очікування: розвиток навичок  аналізу, систематизації, узагальнення.

Хід вправи

   Учасникам треба скомпонувати букет, називаючи при цьому особистісні та професійні якості, притаманні сучасному класному керівникові.

1. Яким Ви хотіли б бачити „ ідеальний результат ” своєї роботи ?

2. Що Ви цінуєте в собі як професіоналі ?

3. Які учні Вам подобаються найбільше ?

4. Що саме Ви прагнете передусім розвивати в дитині ?

5. На які свої якості чи здібності Ви спираєтесь у своїй роботі ?

6. Яке уявлення про себе Ви хотіли б створити в колег, учнів, батьків ?

Узагальнення роблять  на ватмані.

 

 

Інформаційний блок  № 7   (10 хв)

   Соціологічне дослідження «Класний керівник з погляду вихованців», «Класний керівник очима батьків»

Вправа №8  «Дискусія» (15 хв)

Мета: вивчення досвіду учасників тренінгу та  на­дання можливості всім присутнім зробити відповідні висновки

Очікування: розвиток навичок дослідження, аналізу, узагальнення.

Хід вправи

 Дискусія - загальновідомий метод, який застосовується, за­звичай, у комбінації з іншими видами технік. Дискусія у ве­ликій групі корисна для вивчення досвіду всіх членів та для на­дання можливості всім присутнім зробити відповідні висновки. Тренер повинен заохочувати всіх до рівної участі в дискусії.

«Який класний керівник потрібен школі зараз і чого йому варто було б навчитися»

 

Вправа №9  «Виховна система класу» (15 хв)

 

Мета: проаналізувати основні компоненти й елементи   виховної системи класу,  визначити роль класного керівника в згуртуванні й розвитку класного колективу

Ресурсне забезпечення: роздатковий матеріал, маркери.

Очікування: розвиток навичок дослідження, аналізу, узагальнення.

Хід вправи

      Розглянути основні компоненти виховної системи класу й підібрати до кожної складової частини-елементи (кожна група має розрізані папірці з назвами елементів, які треба згрупувати відповідно до кожного з п’яти компонентів виховної системи);

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ТА ЕЛЕМЕНТИ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ КЛАСУ
Компоненти виховної системи. Складові частини(елементи) компонентів

I. Індивідуально-груповий компонент

 1.Класний керівник (вихователь)
2.Учні класу.
3.Батьки учнів.
4.Педагоги та інші дорослі, що беруть участь у виховному процесі та життєдіяльності класного колективу.
 

II. Ціннісно орієнтаційний компонент

1.Цілі та завдання виховання.
2. Перспективи життєдіяльності класного співтовариства.
3. Принципи побудови виховної системи і життєдіяльності класу.

III. Функціонально-діяльнісний компонент

1. Системоутворюючий вид діяльності, форми і методи організації спільної діяльності та спілкування.
2. Основні функції виховної системи.
3. Педагогічне забезпечення і самоврядування життєдіяльності
класного співтовариства.
 

IY. Просторово-часовий компонент
1. Емоційно-психологічне, духовно-моральне і предметно-матеріальне середовище.
2. Зв’язки і стосунки класного співтовариства з іншими спільнотами дітей і дорослих.
 

Y. Діагностико-аналітичний компонент
1. Критерії ефективності виховної системи.
2. Методи та прийоми вивчення результативності виховної системи.
3. Форми і способи аналізу, оцінювання та інтерпретації отриманих результатів.
 

 

Вправа  №10  «Зворотній зв'язок» (15 хв)

Мета: отримати зворотній зв’язок від учасників щодо проведеного тренінгу та поданої інформації.

Хід вправи

       Тренер роздає клейкий папір у вигляді «квітів» учасникам, на якому надруковані запитання:

 • Що дала отримана інформація?
 • Ваші відчуття під час заняття?
 • Кожен учасник промовляє вголос свої відповіді, прикріплюючи «квіточку» на аркуш паперу на дошці.

 

       Я вважаю, що кожному вчителю слід заглянути самому в душу, запитати своє серце: «Чи можу я? Чи знаю я? Чи можу я запалити вогонь в серці дитини? Чи хочу?». І дати собі відповідь, чесну, а значить, і правильну. Якщо учитель володіє  знаннями, він повинен навчити інших. Нашою метою і повинна стати ідея - запалити душі наших дітей! Дати їм можливість розвиватися без нашої допомоги, зберігаючи в душі тепло від нашого вогню.
Якими ж якостями володіє учитель творчий? За допомогою чого він запалює очі дітей?  Цікавістю душі - добром, серця - щедрістю.
     Головна якість - це любов до життя взагалі. Учитель повинен володіти умінням в буденних предметах побачити незвичайне і буденність сама по собі перетвориться на диво!
     Готовність допомогти, надихнути, зрозуміти - це якість творчого вчителя і кожної порядної людини.
 

Формула успіху вчителя:

УВ = Д х І / ПЯВ х М,

де УВ — успіх вчителя, Д — досвід, І — інтелект, ПЯВ — позитивні якості вчителя, М — майстерність.

Побажання:

 1.         Не втрачайте здатності зацікавити учнів і передбачати результати своєї взаємодії з ними.
 2.         Не втрачайте людяності, альтруїстичної спрямованості.
 3.         Не втрачайте креативності, здатності до творчості.
 4.         Постійно вдосконалюйте свою педагогічну майстерність.
 5.         Завжди прагніть оригінальності і вдосконалості в роботі.
 6.         Вмійте бачити й відчувати кожного учня, давати можливість дитині показати свої результати.
 7.         Орієнтуйте свою роботу на майстерності, знаннях, інтуїції.
 8.         Прагніть вдосконалення щомиті.
 9.         Перетворюйте процес навчання на радість.
 10.    Отримуйте професійне задоволення від праці.
 11.    Упевненим кроком йдіть до своєї мети.
 12.    Помічайте в собі найкраще!
 13.    Приносьте людям радість і це зробить вас щасливим!
 14.    Не приховуйте своїх здібностей і можливостей. Даруйте їх!

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
31 березня 2020
Переглядів
635
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку