10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

ТРЕНІНГОВИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Про матеріал

Мета методичної розробки- наголосити на існуючій проблемі насильства над дітьми та молоддю, гендерної рівності в Україні та необхідності вирішення цих проблем . Тренінговий модуль включає теоретичні та практичні матеріали з формування толерантних відносин у підростаючих поколінь. Запропоновані методичні матеріали базуються на інтерактивних методах роботи з молоддю.

Перегляд файлу

Масютіна М.Е., керівник гуртка «Дебати» ЦДЮТ м. Бердянська, керівник гуртка - методист

 

ТРЕНІНГОВИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

(розділ навчально-методичного посібника 

«Граючись, навчаємось: інтерактивні форми та методи  правопросвітницької роботи з учнівською молоддю»)  

 

Мета модуля: Сприяти підвищенню рівня поінформованості молоді щодо проблеми торгівлі людьми.

Завдання:

-  виявити рівень поінформованості учнів щодо проблеми торгівлі людьми, з’ясувати причини торгівлі людьми; 

-  ознайомити учнів з різними формами торгівлі людьми; 

-  розвивати необхідні вміння та навички з питань захисту власної гідності у складній ситуації, формувати навички безпечної поведінки, спостережливість; - допомогти учасникам усвідомити проблеми, пов'язані з від'їздом за кордон, і той ризик, який бере на себе людина, приймаючи рішення про від'їзд за кордон - виховувати активну позицію щодо можливості захисту своїх прав. Цільова група: старшокласники (12-15 осіб) Структура модуля: 6 годин.

 

Час

Тематика

Трива- лість

Зміст роботи

Необхідні матеріали та обладнання

90 хв. 

 

«Торгівля людьми –  міф чи

реальність?»

 

 

 

 

2 хв.

Введення в тему

 

5 хв.

Прийняття правил роботи в

групі

 

8 хв.

Знайомство

 

10 хв.

Міні-тест «Торгівля людьми:

міф чи реальність?» 

Бланк тестового зав

10 хв.

Вправа «Алфавіт» 

Алфавіт без «е», «ї», «ь", "ь", "и", написаний на дошці , лист формату А1 і маркери

10 хв.

Міні - лекція «Торгівля людьми – порушення прав людини»

 

15 хв.

Вправа «Так чи ні?»

5 - 6 тверджень, які написані великими літерами на аркушах паперу 

10хв.

Вправа «Вгадай, хто це: торговець або жертва?»  

Портрети різних людей

5 хв.

Гра – розминка "Іподром" 

 

10 хв.

Мозковий штурм «Сфери

експлуатації жертв торгівлі  людьми» 

Фліп-чарт, маркери, ватман

5 хв.

Рефлексія заняття

 

90 хв. 

Тема

5 хв.

Вправа «Привітання»

 

 

«Протидія торгівлі

людьми»

10 хв.

Повторення правил. 

 

Фліп-чарт, маркери, листи А4

10 хв.

Вправа

«Трихвилинний тест»

Листок з текстом для кожного учасника  

15

Вправа «Портрет людини, постраждалої від торгівлі»

Фліп-чарт, маркери, ватман

5 хв.

Інформаційне повідомлення «Методи вербування

 

8 хв.

Гра-розминка  «Пірати»

 

15 хв.

Вправа «Вербування»

Бланк тесту для кожного учасника

15

Вправа       «Наслідки        для

постраждалих» 

Фліп-чарт,      маркери, бумага

5 хв.

Рефлексія заняття

 

2 хв.

Заключна вправа

 

90 хв.

Тема «Скажи рабству – НІ!»

5 хв.

Вступ

 

10 хв.

Робота             в              парах

«Оголошення» 

Аркуші з оголошеннями 

15 хв.

Вправа «Ступінь ризику»

Листи з написами

5 хв.

Гра- розминка «Птахи, гнізда, ураган». 

 

20 хв.

Проблемні ситуації

 

15 хв.

Робота в малих групах «Методи примусу» 

 

10 хв.

Плакат “Ланцюг злочинних дій торгівців людьми” 

Фліп-чарт, маркери, ватман.

5 хв.

Заключна вправа «Море»

Намальоване на ватмані «море», вирізані з кольорового паперу «острова» та «кораблики»

5 хв.

Рефлексія заняття

 

90 хв.

«Правила безпечного виїзду за кордон».

5 хв.

Вступ

 

10 хв.

Гра-привітання. «Олені»

 

10 хв.

Робота в групах «Правила безпечного виїзду»:

 

45 хв.

Перегляд фільму “Станція призначення – життя”

Мультимедійний проектор, екран

15 хв.

Анкетування

 

5 хв.

Підсумок. Вправа «Валіза»

 

 

ТЕМА 1 «Торгівля людьми - міф чи реальність?»

 

Введення в тему

Торгівля людьми (трафік, траффікінгу) - сучасна форма рабства, яка супроводжується найжорстокішими і цинічними порушеннями прав людини. Людина стає об'єктом маніпулювання, до нього як до речі застосовується право власності. Торгівля людьми - сама швидко розвивається і дуже прибуткова діяльність для організованої злочинності. Статистичні дані неспростовно вказують на тенденцію зростання торгівлі людьми в багатьох державах світу. Щороку сотні тисяч чоловіків, жінок і дітей переміщаються всередині держав і через кордони для подальшої експлуатації в різних сферах. За оцінками експертів, значне число серед постраждалих від торгівлі людьми в усьому світі становлять особи до 18 років, тобто діти - найбільш незахищена частина населення.

 

Прийняття правил роботи в групі 

Аби досягти гармонії в роботі, необхідно виробити правила роботи, якими будуть керуватися учасники. Група методом «мозкового штурму» встановлює правила ефективної взаємодії, відповідаючи на запитання: «Що потрібно зробити для того, щоб робота групи була ефективна?», і записують на плакаті «Правила».

Наприклад: відкритість, принцип «тут і зараз», не критикувати, активність, повага, довіра, регламент, правило піднятої руки, обговорення не людини, а проблеми, слухати й чути, почуття гумору тощо

 

Знайомство

Розпочинаючи вивчення теми «Торгівля людьми - міф чи реальність?» знайомство проводимо у такий спосіб. Попросіть всіх учасників по черзі назвати своє ім’я, а також країну ближнього чи дальнього зарубіжжя, у якій хотів би попрацювати. Імена та країни записуйте на аркуші паперу. Після того, як усі назвали свої імена, запитайте, хто знає мову країни, яку назвав, попросіть підняти руки. Підрахуйте кількість  піднятих рук. Потім запитайте у учасників, хто знає звичаї країни, яку називали, нехай піднімуть руки, порахуйте їх. Потім запитайте, хто знає закони країни, яку називали і порахуйте кількість учасників, які підняли руки. Потім проаналізуйте ситуацію. Зазвичай мову знають приблизно 50 відсотків учасників, звичаї – 20, закони – 1-2 учасника, або ніхто. Запитайте учасників, як вони вважають, чи можна приймати відповідні рішення про важливі кроки у житті, не будучи готовими до них.

 

Вправа «Алфавіт» 

Хід роботи. Запропонуйте учасникам протягом 3 - 5 хвилин придумати по одному слову на 10 вибраних букв алфавіту, яке у них асоціюється з терміном «торгівля людьми».Учасники по порядку називають слова на кожну букву: перший називає слово на «а», другий додає слово на «а» і називає слово на «б», і так далі. Якщо черговий учасник не готовий назвати слово на необхідну букву, йому можна пропустити хід. Ведучий записує слова, не обговорюючи їх.

Наприкінці важливо обговорити з учасниками наступні питання:

§  Чим обумовлені ті чи інші асоціації?

§  Який попередній досвід підказав такі асоціації?

 

Міні-тест «Торгівля людьми: міф чи реальність?» 

Учасникам зачитуються твердження, а вони у бланку відзначають - міф це чи реальність

Твердження

М

іф

Реал ьність

Торгівля людьми є гострою проблемою нашого суспільства.

 

+

Продані особи усвідомлюють те, що з ними може статися.

+

 

Торгівля людьми - це проблема інших і не стосується  України

+

 

Знаючи способи вербування, можна відрізнити фальшиве пропозицію від справжнього

 

+

Продані особи змогли заробити гроші.

+

 

Торгівля жінками та проституція є тотожними поняттями.

+

 

Торгівля жінками є грубим порушенням прав людини

 

+

Торгівля жінками негативно відбивається на здоров'ї, сім'ї, особистості і навіть небезпечна для життя.

 

+

Торгівля жінками є феноменом, який неможливо запобігти.

+

 

Після проведення тесту ведучий називає правильні відповіді, а учасники самі себе перевіряють. Таким чином, ми виявляємо рівень обізнаності молоді з проблеми.

 

Міні-лекція «Торгівля людьми – порушення прав людини»

Матеріали для тренера в додатку №1

 

Вправа «Та чи Ні» 

Хід роботи. Приміщення необхідно розділити лінією на дві приблизно рівні частини. На одній половині необхідно закріпити аркуш формату А4 з написом «ТАК», на другій половині - лист з написом «НІ».

Учасникам потрібно дати таку інструкцію: «Вам будуть зачитані кілька тверджень за темою «Торгівля людьми ». Після озвучування кожного з тверджень ви повинні висловити своє ставлення до нього. Якщо ви згодні, займіть місце на території «ТАК», якщо не згодні - на території «НІ». Чим більше ступінь вашої згоди або незгоди, тим далі від лінії ви стаєте. Ставати на лінію не можна. Зайнявши певне місце, ви повинні будете аргументувати свою позицію. Почувши переконливі аргументи інших, можна поміняти свою позицію і зайняти інше місце ».

Лист з твердженням вивішується на стіну або тримається в руках так, щоб всі учасники бачили написане. Після того як учасники зайняли свої місця, ведучий пропонує їм аргументувати свої позиції, починаючи з тих, хто найбільше згоден або не згоден. Аргументи «так» і «ні» повинні висловлюватися по черзі. Добре, якщо з кожного боку висловиться з 3-5 осіб.

Дискусія повинна бути динамічною, що не затягуватися. Важливо, щоб учасники чули один одного і говорили по одному. Подібним чином опрацьовується кожне твердження. Під час дискусії учасників ведучий не висловлює свою думку з приводу наведених тверджень.

Приклади висловлювань:

§     Жертвами торгівлі людьми можуть бути тільки бідні, неосвічені люди

§     Жінки самі провокують, щоб їх продали

§     Закон забезпечує достатній захист жертв насилля

§     Діти повністю належать батькам, тому мати може передати дитину комусь на виховання за матеріальну винагороду

§     Жертви торгівлі людьми самі винні у трагедії, так як вони знали, на що йдуть

 

Вправа «Вгадай, хто це: торговець або жертва?»

Перед проведенням гри тренер задає командам питання:

- Чи можна дізнатися по зовнішності торговця людьми і потенційну жертву?

(учасники висловлюють свої думки)

Потім ведучий пропонує їм пограти в гру та показує портрети різних людей. Тренер просить визначити по зовнішності, хто з них торговець людьми, а хто - жертва (учні записують на аркуші номера портретів). Потім ведучий обговорює з дітьми їх вибір та просить обґрунтувати їх. 

В кінці гри підводиться несподіваний підсумок : «Насправді тут немає ні торговця людьми, ні жертв. Це звичайні люди. А суть гри така: зовнішність оманлива! »

 

Гра - розминка "Іподром". 

Учасники або стоять, або сидять у колі. Ведучий: "Покажіть мені ваші руки і ваші коліна. У всіх є дві коліна? Тоді вперед! Будемо зараз брати участь у скачках на іподромі. Повторюйте за мною». Учасники повторюють рухи за ведучим:

-       Коні вийшли до старту (хлоп-хлоп-хлоп вроздріб по колінах)

-       Зупинилися на старті. Пом'ялися (тихенько ляскаємо). На старт, увага, марш! 

-       Гонка почалася (хлопаємо швидко по колінах). Бар'єри

(піднімаємо руки, немов зависли над бар'єром)

-       Кам'яна дорога (стукаємо кулаками по грудях) -        По болоту (смикаємо себе за щоки).  -      Пісочок (трьом долоню по долоню) -     Фінішна пряма (дуже швидко). Ура! 

Цікаво додавати героїв і перешкоди. Теща (стріляє з автомата - трата-татата), клоуни (корчать пики), трибуна дівчаток (верещать дівчинки), трибуна хлопчиків (кричать хлопчики), стіна (гальмуємо - тпр-р-р) і так далі за домовленістю.

 

Мозковий штурм «Сфери експлуатації жертв торгівлі людьми» 

Запропонуйте учасникам висловити свою думку стосовно того, з якою метою здійснюється торгівля людьми. Усі вислови записуйте на великому аркуші паперу. Після заповнення аркуша стане зрозуміло, щодо уявлень учасників про сфери експлуатації жертв торгівлі людьми, а саме :

              Використання на сільськогосподарських роботах

              Домашнє рабство (використання в якості прислуги)

              Сексуальна експлуатація (порнобізнес, проституція тощо)

              Використання на виробництвах з потогінними умовами праці

              Примус до укладення шлюбу

              Репродуктивне рабство (використання для народження дітей)  Торгівля дітьми з метою усиновлення (удочеріння) в

комерційних цілях

              В якості донора для трансплантації органів

              Жебрацтво

              Втягнення у злочинну діяльність (злодійство, перевезення

наркотиків, тощо.)

              Торгівля людьми з метою залучення в боргову кабалу 

              Торгівля людьми з метою використання у збройних конфліктах 

 

Рефлексія заняття

-  Що таке торгівля людьми?

-  Чи актуальна проблема торгівлі людьми для України?

-  Які бувають види експлуатації?

-  У які країни найчастіше вивозять жінок?

-  Які способи вербування використовують торговці людьми?

 

 

ТЕМА 2 «Протидія торгівлі людьми»

 

Привітання. 

Тренер пропонує кожному учаснику по колу зробити рекламу самому собі. Це має бути лаконічна фраза, одне речення, в якому можна сказати своє ім’я та щось про себе. Після того, як в усіх буде можливість себе прорекламувати, вправа закінчується аплодисментами. 

 

Повторення правил. 

Зараз я пропоную пригадати наші правила. Ви отримаєте по одному аркуші паперу А-4, на ньому записане одне з правил. Ваше завдання: потрібно намалювати на аркуші паперу символ, який би передавав зміст даного правила. На підготовку 4 хв. Учасники презентують свої символи, та вивішують на дошку. 

Запитання: «Що нового побачили ми у правилах нашої групи після виконання такого завдання?

 

 Вправа «Трихвилинний тест» 

Хід роботи. Запропонуйте учасникам заповнити тест протягом 3-х хвилин. У ході роботи створюйте стресову ситуацію - нагадуйте про обмеженому часі (додаток 2).Обговоріть отримані результати, спираючись на наступні питання:

  Навіщо ви виконували це завдання?

  Що вам завадило виконати завдання правильно?

Бажано записувати відповіді на листі формату А1. Важливо, щоб при груповому обговоренні були зроблені наступні висновки: Люди знаходяться в незнайомій їм обстановці. Учасники отримують чіткі інструкції, які неможливо обговорити. Обмежений час, постійне нагадування про те, що воно закінчується, створення атмосфери змагання (конкуренції) - в таких умовах людина втрачає контроль над ситуацією, перестає усвідомлювати доцільність своїх дій, потрапляє в ситуацію маніпулювання через особисті та соціокультурні бар'єри сприйняття інформації.

 

Вправа «Портрет постраждалої від торгівлі людини»

Група розбивається на підгрупи по 5-6 чоловік. Кожна підгрупа складає портрет людини, який може постраждати від торгівлі людьми. Можна вказати вік, освіта, соціальний статус, сімейний стан, риси характеру і т.д. Потім після презентації роботи кожної групи необхідно поставити запитання: o Які думки у вас виникли після цієї вправи? 

o Для чого ми це робили?

Підсумком даного завдання має стати висновок, що постраждати від торгівлі людьми може будь-яка людина незалежно від віку, освіти, зовнішності.

Інформаційне повідомлення «Методи вербування» (додаток 3).

Торгівля людьми - це багатоступінчастий процес, першим етапом якого є вербування жертви з метою її подальшого переміщення та експлуатації.

Вербувальники вдаються до різних методів:

-               Особисте вербування (в т.ч. «лав сторі», «друга хвиля»);

-               Вербування через фірми з працевлаштування;

-               Вербування через модельні агентства, запрошення до участі у конкурсах краси тощо;

-               Вербування через шлюбні агентства;

-               Використання Інтернету для вербування.

 

Гра-розминка «Пірати» 

Всі учасники гри стають в коло, ведучий пояснює правила. Всі учасники об'єднуються в групи, що імітують певні фігури (по 1-5 чоловік) залежно від виду команди, даної ведучим:

             "Капітан на містку" - кожен повинен докласти руку до скроні ("віддати честь")

             "Маячок" - 2 особи гойдаються, взявшись за руки;

             "Людина за бортом" - 3 особи, двоє, взявшись за руки, імітують човен, а третій стоїть посередині між ними;

             "Обід" - 4 людини імітують їжу ложками;

             "Шлюпки на воду" - 5 чоловік стають один за одним і імітують греблю веслами.

Учасники гри, які не встигають згрупуватися в певну фігуру, стають піратами. Вони стоять осторонь і співають пісеньку: "Ми - пірати, ми - пірати, всі до нас". Гра закінчується, коли всі учасники стають піратами.

 

Вправа «Вербування»  

Хід роботи. Учасники працюють в підгрупах (чотири трійки), інші учасники виконують роль спостерігачів, завдання яких  стежити за роботою груп, фіксуючи найбільш яскраві моменти в програванній ситуації. Кожна трійка отримує своє індивідуальне завдання на картці. Учасники розподіляють ролі і протягом 10-15 хвилин моделюють ситуацію. На картках задані 4 ситуації:

1. Молода жінка 25 років, студентка п'ятого курсу університету; її добрі знайомі (чоловік і дружина) розповідають їй про привабливу роботу в Турції влітку ... Вони працюють там щоліта і знають, як можна заробити багато грошей за три місяці, не оформляючи робочої візи ... Вони збираються їхати туди цього літа і звуть її з собою ...

2. Безробітний молодий хлопець зустрічається з двома представниками російсько-української фірми, яка відправляє чоловіків працювати на будівництвах в РФ. Представники фірми наполегливо пропонують скористатися послугами їхньої фірми

3. У нічному клубі м. Харкова до двох молодих дівчат 19 та 20 років підходить привабливий чоловік середнього віку, який представляється співробітником міжнародного модельного агентства з головним офісом в Римі. Він розповідає їм про можливість працювати в якості моделей або фотомоделей в Італії

4. Два представники туристичного агентства м. Львова пропонують жінці 45 років поїхати працювати в якості доглядальниці за інвалідом  в Польщу чи в Германію на вибір

 

По закінченню часу кожна міні-група розповідає про побачене, спираючись на питання тренера:

Що вдалося / не вдалося «вербувальнику»?

Що вдалося / не вдалося «жертві»?

Які почуття відчували учасники під час виконання вправи?

 

Вправа «Наслідки для постраждалих»  

Хід роботи. Група ділиться на підгрупи по 5-6 чоловік. У підгрупах обговорюються проблеми, з якими стикаються постраждалі люди під час перебування за кордоном, і виявляються можливі наслідки. Кожна група оформляє роботу на аркушах формату А1, після чого презентують її.

Можливі варіанти відповідей:

               Втрата здоров'я, венеричні захворювання, гепатит, ВІЛ / СНІД, безпліддя

               Психологічна травма, відхід у себе, порушення психіки

               Позбавлення заробітку. Подальша безробіття через стан здоров'я або зниження соціального статусу

               Самообмеження свободи, розвиток соціофобії. Зміна життєвих цінностей

               Небажана вагітність. Хвора дитина

               Відсутність можливості відшкодування збитку (матеріального і морального)

               Смерть (доведення до самогубства, вбивство)

               Відмова суспільства, родичів і знайомих від потерпілого

               Виникнення і розвиток наркотичної та алкогольної залежності

               Тюремне ув'язнення

               Втрата соціального статусу (соціальна деградація)

 

Рефлексія заняття

- Які конкретні дії може зробити кожна людина у власному житті, щоб не стати жертвою торгівлі людьми?

 

Заключна вправа

Усі беруться за руки і, починаючи з тренера, передають один одному потиск руки. Коли цей сигнал надходить до тренера з іншого боку, піднімають руки вгору і промовляють: «До побачення! До наступної зустрічі!».

 

 

ТЕМА3«Скажи рабству – НІ!»

 

Вступ

Реальність сьогодення така, що багато людей нашої країни продовжують масово виїжджати за кордон, ризикуючи при цьому стати жертвою торгівців людьми. За цим стоять величезні гроші, які отримують трафікери. Саме цим словом – «трафікер», почали називати всю ту різноманітну групу людей, які задіяні в торгівлі людьми: організаторів/керівників злочинних груп, які торгують людьми; агентів-вербувальників, що зваблюють людей брехливими обіцянками красивого закордонного життя та обманними пропозиціями працевлаштування за кордоном; перевізників («кур’єрів»); продавців і покупців живого товару; сутенерів і господарів , які використовують цих потерпілих тощо.

Трафікери можуть створювати напівлегальні агентства з працевлаштування та фірми-одноденки, поширювати в газетах неправдиву рекламну інформацію про працевлаштування за кордоном, підшукувати молодих дівчат і хлопців у громадських місцях, встановлювати контакти з можливими «кандидатами» через спільних знайомих, родичів, сусідів.

Проте самі родичі, знайомі, сусіди, друзі також можуть виявитися такими ж вербувальниками.

Ми маємо бути обізнані з цієї проблеми та інформувати про небезпеку стати жертвою торгівців людьми все населення.

 

Вправа «Оголошення» 

Хід роботи. Група ділиться на пари. Всі учасники отримують листи з оголошеннями, які пропонують поїздку за кордон. Протягом 5 хвилин учасники переглядають їх і відповідають на наступні питання:

               На що ви звертали увагу при читанні оголошення?

               Які дані обов'язково повинні бути зазначені в оголошенні?

               Які рекламні оголошення викликали у вас найбільші сумніви? Чому?

               За якими рекламним оголошенням ви б поїхали на роботу за кордон? Чому?

Коментар: для проведення цієї вправи слід спочатку підібрати в газетах, Інтернеті та інших джерелах інформації рекламні оголошення, що пропонують поїздку за кордон, вирізати їх і наклеїти на аркуш формату А4, попередньо закресливши реальні телефони та адреси фірм.

 

Вправа «Ступінь ризику» 

Хід роботи. На підлозі малюється лінія - лінія ризику. На одному кінці лінії розміщується лист з написом «ВИСОКИЙ РИЗИК», на іншому - «РИЗИК ВІДСУТНІЙ». Лист з написом «НЕВЕЛИКИЙ РИЗИК» розміщується ближче до середини лінії. Кожен учасник отримує картку з ситуацією. Всі по черзі зачитують написи на картках і кладуть їх на ту ділянку лінії ризику, який, на їх думку, найбільш точно відображає ступінь ризику. Кожен учасник коротко обґрунтовує, чому він зробив такий вибір. 

Картки:

Нелегальна робота

Пропозиція про роботу від фірми, що має ліцензію на працевлаштування

Пропозиція про роботу за кордоном, отримане від родича

Пропозиція про роботу за кордоном, отримане від малознайомої людини

Поїздка за програмою культурного обміну

Поїздка за кордон на конференцію

Робота по туристичній візі

Навчання за кордоном

Відсутність медичної страховки при роботі за кордоном

Підписання контракту з наймачем в країні призначення

Поїздка на роботу в країну, мови якої ти не знаєш

Наявність родичів або друзів в країні призначення

Робота, знайдена по Інтернету

Робота по робочій візі

Робота без підписання контракту

Знання мови країни призначення

 

 

Після того як всі викладають картки, ведучий організовує обговорення, щоб з'ясувати, чи всі згодні з отриманою лінією ризику. Можна задавати такі питання: 

-           Які відчуття у вас викликала ця вправа?  -      Що було новим для вас? 

 

Гра - розминка «Птахи, гнізда, ураган». 

Гравці діляться на трійки, двоє беруться за руки, утворюючи «гніздо», третій стає в отриманий коло. Це «птах». Коли ведучий каже - «птахи», «птахи» повинні «перелетіти» в інше «гніздо». Коли ведучий каже «гнізда», «гнізда» шукають інших «птахів». При проголошенні слова «ураган», розбігаються і «гнізда», і «птахи», таким чином складаються нові трійки. Завдання ведучого - зайняти місце «птахи» або стати частиною «гнізда».

 

Робота в групах «Методи примусу» 

Група ділиться на підгрупи, в яких учасники обговорюють методи примусу, використовувані траффікерамі, записують на аркуші ватману, потім кожна група представляє результат своєї роботи

 

Вправа «Проблемні ситуації»  

Кожній команді роздається проблемна ситуація.( див. додаток 4)

Протягом 5-7 хв. учасники читають, обговорюють і висловлюють свою думку стосовно того , чи є приклад, описаний в історії, випадком торгівлі людьми? Чому?

Якщо це випадок торгівлі людьми, то дайте відповідь на наступні питання:

§   Які методи вербування використовувалися торговцями людьми?

Які способи примусу використовувалися злочинцями?

§   У чому полягала експлуатація людей?

Кожна підгрупа представляє результати своєї роботи, заповнивши наступну таблицю:

Метод вербовки

Способи примусу

Форми експлуатації

 

 

 

 

Плакат “Ланцюг злочинних дій торгівців людьми”

Використовуючи відповіді учнів на запитання, тренер пропонує схематично зобразити на папері поетапність дій злочинців-трафікерів. Питання :

Яким чином ми можемо розірвати цей ланцюг злочинних дій, що можна зробити на кожному етапі?

 

 

Заключна вправа «Море» 

Хід роботи. Ведучий вішає «море» в зручному учасників місці і закріплює на ньому «острова». Приклади островів: «острів відкриттів», «острів питань», «острів знань», «острів несподіванок», «острів незгоди» і

т.д. Роздає всі учасникам «кораблики» і просить учасників по черзі підходити до «моря», розміщувати там свій «корабель» і коментувати, чому обрано саме це місце. Вправа закінчується, коли всі учасники розмістили свої кораблі.

 

 

ТЕМА 4 «Правила безпечного виїзду за кордон»

Вступ 

Ми продовжуємо з вами спілкуватися на тему протидії торгівлі людьми. На сьогоднішньому занятті ми практично сформуємо з вами модель безпечної поведінки у разі виїзду та перебування за кордоном. Але перед цим давайте пригадаємо попереднє наше заняття і поговоримо про те, яким чином ми можемо зробити свій внесок у запобігання такого явища як торгівля людьми.

 

Гра - привітання«Олені»  

Учасники утворюють два кола (зовнішній і внутрішній), встають обличчям один до одного. 

Ведучий запитує: «Ви коли-небудь бачили, як вітаються олені? А хочете дізнатися, як вони це роблять? Це цілий ритуал: правим вухом ви трете про праве вухо свого партнера, лівим вухом - про ліве вухо партнера, а на завершення вітання потрібно потопати ногами!». Після цього зовнішній коло зміщується на 1 людину, і церемонія повторюється до тих пір, поки всі учасники не привітаються як олені один з одним, і не займуть своє початкове положення.

 

Робота в групах «Правила безпечного виїзду»:

 Учасники діляться на 4 підгрупи («зима», «весна», «літо», «осінь»).

1 підгрупа обговорює загальні правила безпечного виїзду 2 - правила безпечного виїзду для працевлаштування

3      підгрупа - правила безпечного виїзду за кордон на навчання

4      підгрупа обговорює правила безпечного виїзду за кордон з метою знайомства або заміжжя (одруження)

Потім кожна підгрупа представляє результат своєї роботи

 

Вправа «Знайди пару» 

Хід роботи. Всі учасники отримують картки, нам яких записана половина правила (тобто кожне правило треба розрізати на половинки). Спілкуючись з іншими учасниками тренінгу, треба знайти того, у кого знаходиться друга половина правила. Після того, як всі пари знайшли один одного, пара зачитує правило, яке потім вивішується на фліп-чарті. Ведучий по ходу коментує те чи інше правило, яке викликало найбільшу кількість запитань у групи.

 

1. Фірма-посередник повинна мати ліцензію на працевлаштування в конкретній країні і з конкретної спеціальності

2. Звернувшись в посередницьку фірму, обов'язково укладайте з фірмою договір про надання послуг

3.Послуги посередницької фірми підлягають оплаті тільки після укладення трудового контракту з роботодавцем

4. Для роботи за кордоном необхідно отримати робочу візу, змінити статус візи за кордоном неможливе

5. Контракт укладається у письмовій формі зрозумілою вам мовою, в ньому не повинно бути незрозумілих або двозначних пунктів

6. Залиште рідним і знайомим точну адресу майбутньої роботи, а також інформацію про осіб, фірмі, які вас працевлаштували

7. Квитки повинні бути в обидві сторони, або зворотний квиток з відкритою датою

8. Ваш паспорт повинен бути завжди з вами, не віддавайте його нікому

9.     Зробіть      ксерокопії     всіх      важливих

документів: паспорта, візи, контракту та ін

10. Залиште рідним свою недавно зроблену фотографію

11. Домовтеся з близькими про умовну фразу, яка дасть зрозуміти близьким, що з вами щось сталося

12. Дізнайтеся телефон українського посольства в тій країні, куди ви їдете, і телефони служб, які можуть надати допомогу

13. Візьміть з собою розмовник або словник

14. Візьміть з собою певну суму грошових коштів для оплати непередбачених витрат

             

Керований перегляд фільму “Станція призначення – життя”

(http://vimeo.com/11107017)  

"Станція призначення - Життя" - це півгодинний навчальний фільм, який висвітлює проблеми торгівлі людьми та її складові частини: методи вербування, транспортування та типові форми експлуатації людей в умовах сучасного рабства. У фільмі також надано інформацію щодо легального та нелегального перебування за кордоном з метою навчання, праці та відпочинку. Навчальний фільм рекомендований Міністерством освіти та науки України для перегляду учням загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів України, педагогам, викладачам та батькам.

Пропонується керований перегляд фільму із попередньо поставленими запитаннями:

1.  Запам’ятати максимальну кількість цифр, які прозвучать у фільмі.

2.  Види торгівлі людьми і яким чином відбувається вербування людей.

3.  Запам’ятати поради для безпечної поїздки за кодон, що прозвучать  у фільмі.

Така робота дає можливість зосередити увагу учасників під час перегляду фільму на конкретних фактах, цифрах, порадах тощо.

Обговорення фільму:

-               Які з порад для безпечної поїздки за  кордон ви запам’ятали після перегляду фільму “Станція призначення - ЖИТТЯ”?

-               Що нового ви дізналися з проблеми торгівлі дітьми?

-               Чи ви самі зустрічались з таким явищем як торгівля дітьми?

-               Які форми торгівлі дітьми ви знаєте?

-               На вашу думку, навіщо потрібні знання причин, що спричиняють поширенню явищ торгівлі дітьми?

-               Які можуть бути шляхи потрапляння до рук торгівців дітьми?

 

Анкетування

Учасники заповнюють анкету (додаток 5), яка дозволить зробити висновки, щодо засвоєння учнями інформації з протидії торгівлі людьми.

 

Підведення підсумків тренінгу.

Вправа «Валіза». Кожному учаснику тренінгу тренер пропонує «зібрати валізу» в дорогу (в нього треба покласти те, що обов'язково повинен мати кожен, хто вирушає за кордон). Учні записують відповіді на листочках і опускають їх у коробочку.

 

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Гриценок Л.І., Лунченко Н.В., Ерстенюк О.В.ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ З ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: Методичні рекомендації з використання навчальних матеріалів (фільм „Станція призначення - ЖИТТЯ” для дітей та молоді 16-19 років, посібник тренера, посібник учасника „Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми”). – К.: Видавничий дім „АДЕФ - Україна”, 2008. -

56 с. 

2.             Закон України Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних  Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю)

3.             Методичне забезпечення виховної роботи в загальноосвітніх закладах в галузі попередження торгівлі людьми та насильства над дітьми в кіберпросторі (тренінговий посібник) / Автори-упорядники: Е.Г.Нестерук., М.В.Пряхіна. - Мінськ, 2010

4.             Тренинг «Только кажется, что торговля людьми – миф» из опыта работы Брестской областной организации Белорусского Общества  Красного Креста

 

             

ДОДАТОК  1

У сучасному світі торгівля людьми є одним з найбільш брутальних та масових порушень прав і свобод людини.

За неофіційними даними у світі близько 4 млн. осіб щороку переправляються через кордони держав для використання в підневільній праці. У сучасну работоргівлю втягуються навіть держави, які уникнули рабовласницького періоду у своїй історії. Якщо протягом ХIX ст. з Азії і Африки було вивезено 12 млн. рабів, то упродовж останніх 30 років ХХ ст. лише азіатських дівчат та жінок до Європи з метою експлуатації в підневільній праці було переправлено 13 млн. Для України торгівля людьми в її сучасному розумінні постала наприкінці ХХ ст., зокрема після розпаду СРСР. Сукупність соціально-економічних умов, специфіка географічного положення та справжній «хаос» на українських кордонах призвели до того, що Україна перетворилася в країну-донора та країну-транзит «живого товару». Особливо загрозливих форм набула торгівля жінками та дітьми. За інформацією Міжнародної організації  з міграції, за останні роки близько 400 тисяч українців виїхали за кордон з метою працевлаштування, з яких понад 100 тисяч жінок потрапили в секс- індустрію країн-реципієнтів. Торгівля людьми, зокрема жінками та дітьми, – це добре організований транснаціональний злочинний бізнес, тісно пов’язаний з такими явищами, як проституція, наркоманія та порноіндустрія. Сучасні українські діти являють собою приманку для іноземних педофілів, продюсерів порнофільмів, сутенерів, особливо враховуючи те, що за різними оцінками від 100 до 200 тисяч з них – це так звані «діти вулиць». Для України проблема торгівлі дітьми, фактично, розпочалася з масового незаконного усиновлення українських дітей іноземними громадянами. Як було встановлено спеціальною слідчою комісією Верховної Ради України, ці дії мали характер завуальованої торгівлі неповнолітніми. Проблема полягає в тому, що розслідування, та й виявлення таких злочинів – практично неможливе. Транснаціональна злочинність виробила добре відпрацьований механізм здійснення торгівлі людьми, при якому прослідкувати Рух «живого товару» надзвичайно важко. Окрім цього, існує високий рівень латентності серед правоохоронних органів нашої держави, що явно не сприяє боротьбі з работоргівлею. Проте, слід зазначити, що останнім часом намітились певні позитивні зрушення у ставленні до проблеми торгівлі людьми як пересічних громадян, так і представників владних структур. В Україні створено правову базу для боротьби з торгівлею людьми: Кримінальний кодекс України в статті 149 встановлює відповідальність за цей вид злочину. До речі, Україна стала третьою державою Європи, поряд з Бельгією і

Німеччиною, які на законодавчому рівні визнали торгівлю людьми тяжким злочином. Водночас масштаби та обсяги работоргівлі в нашій країні продовжують залишатись загрозливими. Однією з причин цього є вкрай складна соціально-економічна ситуація в Україні.

ДОДАТОК 2 Трихвилинний тест

Чи зможете Ви в точності виконати нижче перераховані інструкції за три хвилини?

1.             Прочитайте всі пункти, перш ніж що-небудь робити.

2.             Напишіть своє ім'я в правому верхньому куті аркуша.

3.             Обведіть кружечком слово ІМ'Я в другому пункті.

4.             Намалюйте П'ЯТЬ МАЛЕНЬКИХ КВАДРАТІВ у верхньому куті аркуша.

5.             Поставте ХРЕСТИК в кожен з квадратів, описаних у пункті 4.

6.             Обведіть кожен квадрат кружечком.

7.             Напишіть свою ПРІЗВИЩЕ під заголовком цього листа.

8.             Праворуч від заголовка напишіть слово ТАК.

9.             Обведіть кружечком пункти 7 і 8.

10.          Поставте ХРЕСТИК в лівий нижній кут листа.

11.          Намалюйте над цим хрестиком ТРИКУТНИК.

12.          Складіть в стовпчик на зворотному боці аркуша 738 і 564.

13.          Обведіть кружечком слово ЛИСТА в четвертому пункті.

14.          Якщо Ви вже дійшли до цього пункту, голосно промовте своє ІМ'Я.

15.          Якщо Ви впевнені, що точно виконали всі попередні інструкції, то промовте вголос: «Я точно виконав всі інструкції».

16.          Помножте на зворотному боці аркуша 28 на 34.

17.          Обведіть кружечком результат цього обчислення.

18.          З нормальною швидкістю порахуйте вголос до ДЕСЯТИ.

19.          Проробіть ТРИ дірочку ручкою в цих точках

20.          Якщо ви виконали вправу раніше за інших, голосно промовте вголос «Я перший!». 21. Тепер, прочитавши всі інструкції, зробіть тільки те, що написано в пунктах 1 і 2.

 

ДОДАТОК 3 Методи вербування

І. Особисте запрошення

У якості вербувальників можуть виступати не лише незнайомі або малознайомі особи. Є випадки, коли заманюванням жертв займаються близькі люди (колишні однокласники, колеги по роботі, друзі) і навіть родичі потерпілих. Вербувальники шукають своїх жертв переважно у барах, дискоклубах, на ринках.

„Моя найбільша помилка була в тому, що я повірила подрузі. Впевнена, вона знала, куди і для чого мене відправляє”(потерпіла)

„Порадьтеся з батьками, родичами, а не друзями. Переступіть через гординю, довіртеся своїм батькам. Родичі більш досвідчені люди, вони більше розуміють”

(потерпіла) .

Зазвичай, процес заманювання відбувається так: людина, яка раніше не звертала на тебе ніякої уваги розпочинає чомусь переживати за тебе і хоче допомогти. Далі, для завоювання твоєї довіри вербувальник розповідає про минулий досвід працевлаштування своїх друзів, рідних за кордоном. Обіцяє високу заробітну плату, пропонує підтримку в оформленні документів.

Вербувальник обов’язково знайде в тебе слабке місце (переважно це недостача грошей) і буде постійно наголошувати про щасливе завершення цієї ситуації. І головне, чим він спробує тебе спантеличити - це те, що рішення треба прийняти зараз, більше такої пропозиції може не бути. ІІ. Інтернет

З розвитком Інтернету вдосконалюються і способи заманювання злочинцями молодих дівчат. Гарні фото життя за кордоном, багатообіцяючі оголошення, інтригуючи розмови людей, що там перебували – все це направлене на те, щоб завербувати дівчину на „казкову” роботу за кордон.

* Шлюб з іноземцем

Одним з можливих шляхів виїзду закордон на постійне місце проживання для українських жінок є шлюб з іноземцем. Але це є досить небезпечно. Бо згідно українського законодавства, шлюбні агенції здійснюють свою діяльність без ліцензування, отже не несуть відповідальності за долі дівчат, яким надають свої послуги.

У м. Херсоні до однієї із шлюбних агенцій звернувся громадянин Ізраїлю з метою одруження. З ним приїхало багато друзів, яких він представив як свою велику родину. Разом обравши достойну кандидатку, він тут же оформив шлюб в Україні.

Через деякий час цей жених знову приїхав в Україну зі своїми друзями, одружився на іншій дівчині і так робив протягом восьми місяців. Шлюб в Україні не визнається дійсним, без укладення шлюбу в Ізраїлі. Згідно статичних даних, в Ізраїлі кожна друга повія, прибула з СНД.

ІІІ. Газетні та Інтернет оголошення:

Оголошення не мають картинки, що ілюструє працю за кордоном, зате їм притаманні влучно написаний текст, пропозиції легких умов праці та грошей, а також види робіт, які практично може виконувати кожна людина. Типові варіанти праці:

*               Домашнє господарство. Включає в себе професії няні, покоївки, доглядача за старшою людиною і т.д. Вербувальник обіцяє високу зарплату і хороші умови проживання, хоча традиційно, наприклад, в Туреччині жінки не довіряють виховання своїх дітей стороннім людям, особливо іноземкам. Крім того, працюючи на дому жінки нерідко страждають від сексуальних домагань чи насилля зі сторони господарів.

*               Сфера розваг. Праця танцівниці в барі чи нічному клубі, одна з найбільш поширених пропозицій роботи. Як правило, перед поїздкою за кордон дівчат навчають танцювальним елементам протягом 2-4 тижнів. А потім відправляють на роботу, де вони дійсно танцюють на подіумах в клубах, але тільки для того, щоб їх могли вибрати для надання сексуальних послуг. До сфери розваг можна віднести також консумацію.

*               Консумація (від лат. використовувати). В обов'язки дівчини входить, розкрутити клієнта так, щоб він зробив велике замовлення і залишив у закладі якомога більше грошей. Вербувальники обіцяють - до 30% від суми замовлення клієнтом, і нічого, крім консумації. Але на практиці, гість закладу може вимагати продовження спілкування і відшкодування потрачених грошей шляхом задоволення його сексуальних потреб.

*               Сфера обслуговування (продавець, офіціантка) Найбільш популярний вид праці за кордоном - офіціантки. Роботу продавців в основному пропонують в Польщі, та Туреччині. Мотив - велика кількість російськомовних туристів. В оголошенні вербувальники вказують, що знання російської мови достатньо для того, щоб отримати місце.

Коли дівчата приїжджають за кордон, щоб працювати, роботодавці кажуть, що їхні місця тимчасово зайняті. Тому вони змушені жити за рахунок господаря, який оплачує їх харчування і проживання. Через деякий час він ставить їх перед фактом: необхідно розрахуватися з боргами. Не маючи іншого вибору, силою чи погрозами їх примушують надавати сексуальні послуги.

*Праця у секс-індустрії Іноді вербувальники відкрито пропонують жінкам поїздку за кордон з метою надання секс-послуг. Вони стверджують, що це можна робити легально чи під прикриттям поліції. Схожі пропозиції є обманом. Навіть в Нідерландах, де проституція легалізована, надавати секс-послуги можуть лише громадяни Євросоюзу після виконання необхідних процедур. Жінки із країн пострадянського простору, яких примушують до надання сексуальних послуг, роблять це, як правило, нелегально, що зводить до мінімуму можливості захистити свої права.

 

ДОДАТОК 4

Проблемні ситуації.

 

Історія Миколи, 16 років

16-річний Микола найменший в родині, крім нього є старші два брати й сестра. Батьки давно розлучилися. Мати не працює, на пенсії. Хлопець вирішив влаштуватись на роботу, щоб допомогти сім’ї. Спочатку влаштувався на роботу в селі, де жив, був різноробочим на колгоспній пилорамі. Одного дня знайомий 23-річний хлопець із сусіднього села, Максим, розповів Миколі про можливість влаштуватися на роботу на пилорамі в Росії. Обіцяв, що за таку ж роботу, яку Микола виконує в селі,там отримуватиме до 800 доларів США на місяць. Проживання буде в будинку в хороших умовах. Хлопець погодився. До Росії на цю роботу на пилорамі погодилися поїхати ще 8 молодих хлопців. До Росії хлопці їхали мікроавтобусом, який замовив Максим. Проїзд оплачували самі, окрім цього кожен мав заплатити по 1000 гривень Максиму за допомогу влаштуватися на цю роботу. Максим супроводжував хлопців до місця призначення.

По прибуттю на місце роботи, у хлопців забрали документи під приводом оформлення на роботу. Миколу та інших хлопців поселили у недобудованому дерев’яному бараці, який хлопці мали добудувати самі. Спати не було на чому. Працедавець, господар пилорами, пообіцяв, що незручності проживання компенсує зарплатою. До роботи стали наступного ж дня.

Протягом першого тижня хлопцям встановили платню в 250 російських рублів (близько 10 доларів США) за 1 кубометр напилених матеріалів. Через тиждень оплату зменшили, мотивуючи це погіршенням якості роботи, але навіть ті малі гроші хлопці не отримували, бо господар пилорами виплачував гроші за роботу всіх українських хлопців вербувальнику Максиму. Вербувальник же на руки хлопцям їхню заробітну платню не давав, посилаючись на те, що купуватиме для них продукти харчування, а решту грошей виплатить перед від’їздом додому. Працювали і в дощ, і в спеку по 14-16 годин, без вихідних. Над хлопцями господар постійно знущався, здійснював психологічний тиск. Якщо хтось із робітників не виконував план, бригадир накладав на нього штраф, а за непокору - жорстоко бив. Так тривало декілька місяців. Хлопці хотіли повернутися додому, але їм не дозволяли, паспорти не віддавали. Територія охоронялася, навколо був паркан із колючим дротом і собаками, втекти було неможливо.

Микола сильно хворів через перевтому та відсутність медичної допомоги. Не міг працювати. Він випросив документи у вербувальника під приводом, що поїде додому за теплим одягом і повернеться. Вербувальник і господар пилорами погрожували йому, що якщо він звернеться в міліцію, вони знайдуть його в селі і розправляться з ним та його рідними.

Хворого Миколу відпустили за речами, заробітну платню не дали, дали лише гроші на проїзд. Микола туди більше не повернувся.

 

Історія Інги, 18 років

Інга – 18-річна дівчина, студентка ВНЗ. Директор модельної агенції запропонував Інзі поїхати до Об’єднаних Арабських Еміратів працювати моделлю. Він відзначив, що Інга дуже гарна і зможе зробити успішну кар’єру. Пообіцяв, що Інга буде жити і відпочивати на віллі разом з подругами, а поїздка буде безкоштовною, тому що всі витрати за проїзд, оформлення візи, проживання, харчування покриє модельна агенція. За роботу ще обіцяли платити 300 доларів США на місяць. Інга погодилася. Директор агенції оформив всі необхідні документи та придбав авіаквиток.

Коли Інга та інші дівчата прилетіли в Об’єднані Арабські Емірати, м.Дубаї, їх зустріли двоє чоловіків, місцевих мешканців та відвезли на віллу одного багатого господаря, де їх прийняла Ольга, дівчина з України.

Представивши себе як їх начальницю, Ольга забрала у Інги та інших дівчат паспорти. На наступний день Ольга пояснила, що за кожну дівчину заплатили по 1000 доларів США і що дівчата мають жити на віллі і вдовольняти всі бажання господаря, а саме надавати сексуальні послуги гостям, які приїжджають на віллу. Якщо дівчата комусь розкажуть про це, їм пригрозили, що посадять в тюрму або вб’ють.

Інга та інші дівчата були у відчаї, хотіли повернутися додому, але боялися за своє життя і тому надавали сексуальні послуги проти свої волі. Крім того, без паспортів та грошей, вони не могли повернутися в Україну, а вийти за межі вілли, щоб втекти, не могли, бо навколо були охоронці, які слідкували за ними. Так Інга і дівчата працювали декілька місяців. Грошей їм не платили зовсім, лише годували, примушуючи «відпрацювати борг»– гроші, які агенція витратила на їх перевезення. Телефонувати і виходити за територію вілли забороняли. Час від часу погрожували розправою за непокору і навіть били.

Через декілька місяців, господар вирішив змінити дівчат, їм віддали паспорти, відвезли в аеропорт і відправили на Україну. Перед від’їздом їм знову погрожували розправою, де б в Україні не знаходилися дівчата, якщо вони комусь розкажуть про те, що вони реально робили

Історія Дениса, 19 років

Денис навчався на економіста в одному з комерційних вузів у м. Києві. Вирішивши заробити гроші, щоб оплатити новий навчальний рік, Денис активно зайнявся пошуками роботи на літні місяці. Якось раз в Інтернеті Денис знайшов сайт фірми, яка займалася працевлаштуванням громадян СНД на будівництвах у Москві і Підмосков'ї. Денис зв'язався з посередником в Україні, номер телефону якого був вказаний на сайті. Робота пропонувалася сезонна, заробітну плату обіцяли виплачувати тижні у розмірі 7000 російських рублів. Молодій людині сказали, що гроші за проїзд і за реєстрацію віднімуть з першої заробітної плати. Представник фірми також повідомив, що Денису потрібно в призначений час приїхати з речами і документами на Східний автовокзал, звідки група робітників відправиться до Москви. На питання Дениса про те, чи будуть з ним укладати трудовий контракт, йому відповіли, що всі документи будуть оформлені вже після приїзду. Не сказавши батькам про свій від'їзд, він відправився до Москви. Дениса і ще 8 людей привезли на закриту охоронювану будівництво в Підмосков'ї, зібрали паспорти для реєстрації. Всіх новоприбулих поселили в маленькому сарайчику в антисанітарних умовах. Вийти за межі будови було неможливо. Після тижня виснажливої роботи з мізерним харчуванням заробітну плату нікому не виплатили, і люди почали обурюватися. Одного хлопця, який більше за всіх висловлював своє невдоволення, прилюдно сильно побили, і попередили, що так буде з кожним, хто буде погано працювати.

 

Історія Надії, 24 роки

Надія жила вдвох зі своєю трирічною донькою Оленкою. Мала роботу, але зарплатня була дуже малою. Її знайома порекомендувала їй своїх друзів, які запропонували їй поїхати до Польщі на заробітки. Один з цих друзів пояснив, що вона буде збирати там пожертви для благодійної діяльності, і що це легально у Польщі. Він запропонував зарплату у 150 доларів, безкоштовне житло, їжу та одяг для неї та її трирічної Оленки, а також пообіцяв, що робота буде нескладною. Ці самі люди підготували усі документи, зробили візи та сплатили за проїзд до Польщі для Надії та Оленки.

По приїзді “роботодавець” пояснив Надії та іншій жінці, яка теж приїхала туди з двома діточками, що насправді вони будуть робити. Вони повинні були жебракувати на вулиці зі своїми дітьми та платити самостійно за житло та їжу; окрім того, вони повинні повернути йому борг – гроші, витрачені на оформлення їхніх документів та переїзд до Польщі. Коли Надія відмовилася це робити, її та доньку сильно побили, а потім трирічну Оленку забрала дружина «господаря». Надії не дозволяли бачитися з донькою взагалі. У такому становищі Надія не могла ані втекти, ані звернутися до поліції. Надія була змушена примусово працювати по 12-14 годин на день без відпочинку, не зважаючи на погоду або фізичний стан. Трафікери нічого не платили їй. Надія вимагала зустрічі зі своєю донькою, але їй відмовляли.

«Господарі» віддали трирічну Оленку іншій жінці, яка з нею жебракувала і отримали за дівчинку гроші. Одного разу їх зупинила поліція для перевірки документів, внаслідок чого дитину забрали та помістили до дитячого будинку. Через 6 місяців Надії вдалося втекти, вона звернулася до поліції і згодом знайшла свою маленьку Оленку у дитячому будинку. Надія і Оленка повернулися в Україну без грошей. Оленка, якій скоро 4 роки, отримала важкі психологічні травми внаслідок використання у жебракуванні.

 

 

ДОДАТОК 5 Анкета

Поставте помітки навпроти обраних варіантів відповідей чи допишіть власні варіанти.

Прізвище, ім’я Вік

1.  Що таке торгівля людьми? 

-                Бізнес

-                Можливість непогано заробити злочин

-                не знаю

-                не чув про таке

2.  Які причини торгівлі людьми?

-                бідність непоінформованість

-                міфи про гарне життя за кордоном

-                жадоба наживи

-                незнання законів прибутковість мовчання жертв

-                прагнення „гарно жити

-                інше (вкажіть)

3.  Що є торгівлею людьми (поставте хрестик), а що ні  

-                перевезення працівників для нелегальної праці утримання примусом з метою експлуатації

-                продаж молодих людей для проституції

-                торгівля людськими внутрішніми органами для трансплантації («пересадки»)

-                нелегальна робота за кордоном без відповідної візи вивезення під виглядом законного шлюбу за кордон дівчат, яких потім змушують працювати

-                продаж дітей та підлітків для жебракування, зйомок порнографії і т.п.

-                посередництво в наймі людей для участі у військових конфліктах надання батьками дітей для виконання робіт чи послуг за винагороду

1. Оціни ризик потрапляння в руки торгівців «живим товаром» в наведених ситуаціях?

 

 

Пропозиція/ситуація

 

             Пропонують підзаробити на канікулах несезонних сільськогосподарських роботах або на іноземному підприємстві

добрий знайомий гарантує працю в певному місці за кордоном і дає гроші в

борг пропонують пристойну роботу: прибиральницею, продавцем, офіціанткою,

танцівницею тощо

до розмови про виїзд чи працевлаштування долучається „випадковий”

відвідувач чи запрошується людина, яка „вже була там і дуже задоволена”

пропонують роботу продавця чи касира молодим дівчаткам пропонують передати закритий пакет „для знайомих” зовнішньо пристойні люди просять за певну суму грошей тимчасово

«позичити» дітей у батьків малозабезпечених чи багатодітних родин особи юного віку працюють в чужій країні самотньо, не маючи друзів та

знайомих

ти їдеш за кордон працювати без трудового договору чи трудової візи молодих кличуть за кордон для участі в конкурсах краси, в кастингах

модельних агенцій тощо знайомий по Інтернету пропонує «приїхати й погостювати», сплачуючи

вартість проїзду

пропонується підписати контракт про навчання/ роботу іноземною мовою

 

“шлюбні агентства” пропонують кандидатуру чоловіка-іноземця, який може одружитися

 пропонують виїхати за кордон для зйомок у рекламі  молодій людині без професії за велику платню пропонують повоювати в

чужій державі

           

пропонують виїзд на навчання за кордоном за туристичною візою  в контракті на роботу є слова: „та інші види робіт” або „та інші роботи на

вимогу працедавця”

 пропонують „зекономити” - виїхати з туристичною візою в одну країну і

попрацювати у сусідній

уникають обговорювати виїзд чи працевлаштування/підписати контракт/ в

присутності старших чи знайомих (ти дорослий і сам вирішуєш, вони обмежені і перешкоджатимуть тобі, немає часу) після приїзду на нове місце посередники забирають у тебе документи „для

реєстрації”

пропонують передати гроші за послуги через знайомих пропонують відпочити в закордонному в молодіжному таборі посередник вимагає гроші за послуги працевлаштування за кордоном „з рук

в руки”

 

5.  Оціни ймовірність свого потрапляння в ситуацію торгівлі людьми

-               Це не може трапитися зі мною 

-               Це може трапитись з будь-ким

6.  Де можна з’ясувати, чи можна легально працювати в  обраній країні?

-               поговорити з тими, хто вже користувався послугами посередника/фірми

-               в місцевому Центрі зайнятості на фірмі, що пропонує послуги

-               в ліцензійному відділі Центру зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України

7.  Що має бути вказано в контракті на навчання чи працевлаштування?

8.  Як можна перевірити, чи відповідає отримана віза твоїм намірам?

9.  Що треба знати для відпочинку в закордонному в молодіжному таборі? 10. Яка віза достатня для того, щоб навчатись за кордоном

11. Що треба знати про місце, до якого ти їдеш: 

12.Чи несуть шлюбні агенції відповідальність за клієнтів? Так Ні 13. Які найімовірніші наслідки участі в збройному конфлікті?

15. Що треба зробити, від’їжджаючи за кордон?  дякуємо за відповіді!

 

pdf
Додано
14 січня 2018
Переглядів
2254
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку