Тренувальні вправи при підготовці до ЗНО "Впізнай історичну особу"

Про матеріал

Розпізнавання історичної особи - це частина програми ЗНО з історії України. Учень має навчитися розпізнавати її, характеризувати діяльність, визначати єтапи діяльності, встановлювати відповідність між цією діяльністю та історичною епохою, оцінювати вплив цієї особи на хід історичних подій.

Перегляд файлу

                           ВПІЗНАЙ ІСТОРИЧНУ  ОСОБУ

Митрополит Київський та всієї Руси, перший митрополит слов'янського походження. Причислений до лику Святих,  головний  твор— «Слово про закон і благодать»     (Святи́тель Іларіо́н І )

Воєначальник, державний діяч Великого Князівства Литовського Сучасники порівнювали його зі стратегами античності — провів 35 битв, програв 2. Один із найвизначніших меценатів та власників землі того часу ; перетворив Острог на осередок слов'янської  культури (Костя́нтин Іва́нович Остро́зький )

Князь новгородский и великий князь киевский. захватил Киев и перенёс туда столицу  Древнерусского государства.. В летописи «Повесть временных лет»  приводится его прозвище Вещий ( Оле́г )

Князь галицький ,  його ім’я означає  «той, у якого вісім умів»  (Яросла́в Осмомисл)

 Князь Галицько-волинський  успадкував від нього королівський титул.За  його володарювання Польща відвоювала у Руського королівства Люблінську землю , а Угорщина  — частину Закарпаття. Він титулував себе «королем Русі, князем Володимирії» . Його заходами засновано в 1303 році Галицьку митрополію. (Юрий I Львович )

Великий князь київський.  Здобув популярність організацією спільних успішних походів проти половців. Зменшив рези(відсотки) за позички і тимчасово трохи полегшив становище закупів, скасував холопство за борги.  Ініціатор Любецького з'їзду , автор вміщеного в Лаврентіївському літописі  «Повчання дітям».( Володи́мир  Мономах)

Православний святий, київський мозаїст і живописець, ювелір та лікар, чернець Києво-Печерського монастиря, , Найвизначнішими його малярними роботами були сім ікон . Вони вважались чудодійними. До нашого часу зберіглося лише одне творіння славетного печерського іконописця — ікона Богоматір Свенська-Печерська  (Алі́пій )

Письменник, педагог з Поділля,перший ректор Острозької школи (академії). один з видавців «Острозької Біблії»,. Збереглася лише його книга «Ключ царства небесного» - перша друкована пам'ятка української полемічної літератури. ( Смотри́цький Гера́сим)

Молдавський  боярин, український політичний, церковний і освітній діяч Речі Посполитої,   Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі з 1633 року.  (Петро́ Моги́ла) 

 «Батько унії», Єпископ Української Греко-Католицької Церкви;   Митрополит Київський, Галицький та всієї Руси — предстоятельУкраїнської Греко-Католицької Церкви (Іпа́тій По́тій)

«Некоронований король Русі-України» - М.Грушевський назвав його діяльність «першим національним відродженням України»..Засновник першої вищої слов’яно-греко-латинської школи в Острозі. (Василь-Костянтин Костянтинович Острозький )

Першорукар.Працював у Дерманській та Остозькій друкарнях, де видав книги «Азбука» , або «Буквар», «Книга Нового завіту», «Хронологія», першу кириличну Біблію. ( Іва́н Федоро́вич)

Український полководець та політичний діяч, гетьман Війська Запорозького. Організатор успішних походів запорозьких козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та  Московського царства, меценат православних братств  та шкіл. (Петро́  Сагайда́чний )

Український живописець, пейзажист. Типовий сюжет— озброєний козак-вершник в степу або група козаків на сторожі, в кінному поході чи на відпочинку «Козачий пікет», «Сторожа Запорозьких Вольностей» («Козаки в степу»), а також, «Весняний день в Україні», «Чумацький шлях», «Український пейзаж», автор декількох портретів Т.Шевченка. (Сергі́й Василькі́вський )

 Розгромив біля Києва печенігів і на місці перемоги над ними почав будувати у 1037 році Софійський собор, насипано нові оборонні вали – «ярославові вали». Збудовано Золоті ворота,   Було укладено збірник законів  Руської Правди. Заснував при Софійському соборі школу і бібліотеку. (Яросла́в Мудрий )

Засновник Галицько-Волинського князівства і патріарх тамтешнього правлячого роду. Вважався сучасниками наймогутнішим з усіх руських князів кінця 12 — початку 13 століття, за що був прозваний «Великим» Здібний політик і добрий полководець, жорстоко приборкавши непокірних бояр, мав підтримку у міщанства. Сучасний. літописець, оцінюючи його заслуги у справі з'єднання більшості руських земель, називає його «самодержцем усієї Руси». ( Роман Мстиславич )

За його правління були побудовані Холм, Львів,  Кременець,  Данилів, Стіжок, відновлений Дорогочин. Переніс столицю Галицько-Волинського князівства з Галича до Холму.Час його князювання був добою найбільшого економічно-культурного піднесення та політичного посилення Галицько-Волинської держави.  В грудні 1253 р. Був коронно ваний.  Винятково здібний правитель, об'єднав на певний час західноукраїнські землі..( Дани́ло Галицький) 

Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній і всій  Наддніпрянській Україні . Зробив великий внесок у економічно-культурний розвиток  Лівобережжя. Зовні під патронатом московського царя Петра І проводив курс на віднов лення козацької держави Війська Запорозького в кордонах часів Хмельниччини. Тривалий час формально підтримував Московське царство у Північній війні зі Швецією, 1708 року перейшов на бік шведів. Після поразки під Полтавою врятувався у Молдавії. (Іва́н Мазе́па). 

Українська актриса. Вперше на професійній сцені вона зіграла роль Наталки («Наталка Полтавка») Івана Котляревського.Брала участь у створенні першого українського стаціонарного театру у Києві, Народного театру(нині Український драматичний театр у Львові), зіграла роль матері у фільмі «Остап Бандура». (Марі́я Занькове́цька  

Видатний український політичний діяч, ідеолог і теоретик українського націоналістичного руху ХХ століття, після розколу Організації українських націоналістів голова Проводу ОУН-Б Герой України з 2010р. У квітні2010р. Донецький окружний суд скасував це звання. (Степа́н  Банде́ра) 

Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній Україні   Після переходу Мазепи на бік шведів, призна чений головою Гетьманщини з волі російського царя Петра І. Безуспішно намагався протистояти російським планам ліквідації козацької автономії. (Іва́н Скоропа́дський) 

Один із упорядників«Договорів і постанов» — конституційного акту, який іноді називають «першою в світі Конституцією», фактично  козацького суспільного договору.( О́рлик Пили́п)

Український богослов,  письменник, поет, математик, філософ. Визначний український діяч епохи бароко. Автор «Букваря», за яким багато десятиліть вчилися українці, росіяни, білоруси, греки, молдава ни,серби, грузини, болгари. (Феофан Прокопович)

Архітектор українського бароко.З наявних нині будівель привертає особливу увагу Покровська церква, Набережно-Микільська церква.  (Іва́н Григоро́вич-Ба́рський)

Художник-живописець, іконописець та портретист. Рання творчість зв'язана з традиціями українського живопису 18 століття. До золотого мистецького фонду належать ікони роботи для головного  іконостасу Казанського собору, Троїцького собору Олександро–Невської Лаври в Петербурзі, Покровської церкви на Чернігівщині тощо.Загалом створив близько 200 портретів своїх сучасників, написав чимало ікон  (Володи́мир Боровикóвський).

Генералісимус Радянського Союзу (1945).За деякими оцінками, один із найжорстокіших диктаторів в історії людства.На період перебування його при владі припадають: встановлення диктаторського режиму (так звана «диктатура пролетаріату»); створення системи масових репресій і ГУЛАГу,  форсована індустріалізація СРСР, а також форсована примусова колективізація селянства;   депортації народів у СРСР та інших країнах.( Йо́сип Ста́лін )

Український композитор, піаніст, диригент,педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч. Автор перших опер для дітей «Коза-Дереза», «Пан Коцький», опер «Різдвяна ніч» та « Тарас Бульба». (Мико́ла Ли́сенко )

Останній гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній Україні (17501764). 18-річного  цого призначено президентом Петербурзької Академії наук, в 22 роки – гетьманом України.  Намагався перебудувати Гетьманщину на самостійну українську державу європейського типу. ( Кирило Розумовський )

Перший голова ОУН.  У серпні 1920 р. за його безпосередньою участю  було створено Українську Військову Організацію. ( Євге́н Конова́лець)

Військовий, політичний і державний діяч  Уклав  1659 Переяславські статті, які обмежували суверенні права України, давали право Москві призначати своїх воєвод і мати свої залоги, крім Києва, ще у п'яти містах України. Цей договір викликав загальне обурення, уклав 27 жовтня 1660 року з Польщею так званий Слободищенський трактат, який розривав союз з Москвою, скасовував Переяславські статті, відновлював союз з Польщею й ґарантував автономію України, Історики називають його «ляльковим гетьманом». (Ю́рій Хмельни́цький  )

Український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній Українік противник  Андрусів ського перемир'я взяв участь у антимосковському повстанні, яке розпочалось під керівницт вом Івана Брюховецького. Підтримував політику гетьмана Петра Дорошенка. Він присягнув на вірність цареві. Переговори між московським урядом і  Многогрішним завершилися укладенням Глухівських статей 1669 року. Дем'ян намагався проводити політику, спрямовану на захист державних інтересів. ( Дем'я́н Многогрі́шний )  

Український державний діяч, політик, 4-й Президент України  25 лютого 2010). Голова Партії регіонів України (2003  2010). (Ві́ктор Януко́вич)

Гетьман Війська Запорозького, політичний та військовий діяч, реформатор, чільник  Гетьманщини Лівобережної України та «Обох боків Дніпра» (від 1676 р.). Намагався приєднати до козацьких територій Слобожанщину але не вдало Прагнув об'єднати під своїм регіментом Лівобережну  й Правобережну Україну, для чого проводив боротьбу проти правобережного гетьмана Петра Дорошенка. Керував козацьким військом під час Чигиринських походів 1677 і 1678 рр. (проти турків). За  цого правлінн  Українська Православна Церква втратила свою незалежність і в 1686 р. була підпорядкована  Московському  патріархові. Висловлював незадоволення укладеним між Московським  царством і Османською імперією Бахчисарайського миру 1681, неодноразово виступав проти укладення польсько-російського Вічного миру 1686 року, який узаконював розділ України на дві частини. (Іва́н Самойло́вич )

 

docx
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г.)
Додано
23 серпня 2018
Переглядів
1345
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку