13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Турнір знавців української мови (позакласний захід з української мови)

Про матеріал

Позакласний захід з української мови "Турнір знавців з української мови". Мета турніру - збудити прагнення учнів продемонструвати свої знання з української мови, спонукати їх творчої праці; сприяти розвитку навичок міжособистісного спілкування; виховувати повагу до рідного барвистого слова.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Контроль і корекція здобутих теоретичних знань, практичних умінь і навичок з теми «Пряма мова»

 

Варіант 1

 

Завдання 1–12 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

 

1. Як об’єднуються частини в реченні з прямою мовою?

А за змістом та інтонаційно;

Б за допомогою сполучників;

В за змістом;

Г за допомогою розділових знаків.

 

2. Які розділові знаки вживаються при прямій мові?

А кома;

Б лапки, тире, двокрапка;

В тире;

Г крапка з комою.

 

3. Слова автора — це:

А речення, що вказує, кому належить пряма мова;

Б речення, що вказує на манеру вести розмову;

В речення, що вказує, кому належить пряма мова, за яких обставин висловлена, яка манера вести розмову в людини та інше;

Г речення, що вказує на опис ситуацій мовлення.

 

4. У реченні Чого зажурився, мій любий козаче?» — питає дівчина вродлива слова автора стоять:

А перед прямою мовою;

Б після прямої мови;

В усередині прямої мови;

Г немає слів автора.

 

5. У реченні Промовила конвалія: «Прощай, гаю милий» слова автора стоять:

А немає слів автора;

Б після прямої мови;

В усередині прямої мови;

Г перед прямою мовою.

 

6. У реченні Прощай, Самсоне! — крикнула зрадлива. — Ти думав, що для тебе я забуду родину? слова автора стоять:

А перед прямою мовою;

Б після прямої мови;

В усередині прямої мови;

Г немає слів автора.

 

7. У якому реченні припущено помилки у вживанні розділових знаків при прямій мові, усередині якої слова автора?

А «Чи бачили таке, — сказав батько і, помовчавши, додав: — Готовий хлібороб, одним словом».

Б «Ото воно там якраз і було, — сказав мій візник, — отам, де стовп».

В «Яка ти розкішна, земле, думала Маланка. Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зелом, заквітчати квітами».

 

8. У якому реченні припущено помилки у вживанні розділових знаків при прямій мові, після якої стоять слова автора?

А «Васильку, а йди сюди» — гукнув з подвір’я батько.

Б «Голубчику, рятуй!» — тут простогнала Щука.

В «Чого ти журишся?» — вона спитала тихо.

Г «Ніщо так не красить людину, як натхнення», — подумала Ярославна.

 

9. У якому реченні припущено помилки у вживанні розділових знаків при прямій мові, перед якою стоять слова автора?

А Ярославна подумала: «Ніщо так не красить людину, як натхнення».

Б Мудрець наполягав: «Краще слухати, ніж говорити».

В І тихо-тихесенько я промовляла: «Сон літньої ночі, мені тебе жаль…»

Г Струна бринить лагідною луною «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!»

 

10. Речення Мова живе завжди поряд з піснею, сестрою її рідною (Олесь Гончар). — це:

А пряма мова;

Б репліка діалогу;

В цитата;

Г непряма мова.

 

11. Яка схема відповідає реченню: «Ой роде наш красний, роде наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, — не багацько нас є», — говориться в народній пісні?

А А: «П (?!)».

Б «П», — а.

В «П (?!)» — а.

Г «П», — а, — «П».

 

12. Правильно оформлено цитату в реченні:

А Поет змальовує всенародний визвольний рух, коли: «жінки навіть з рогачами пішли в гайдамаки».

Б Потім філософ здивував його такими словами, скажіть матінці-цариці, що мені моя сопілка й вівця дорожчі царського вінця.

В Як зазначає В. дон Герибольдт: Мова — це дух народу.

Г З болем пише Т. Шевченко про українське село: «Чорніше чорної землі блукають люде».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

 

Завдання 1–12 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

 

1. Непрямою мовою називається:

А чуже мовлення, передане довільно;

Б слова, які вказують, кому належить гучне мовлення;

В чуже мовлення, передане дослівно.

Г чуже мовлення, передане не дослівно, а із збереженням лише основного змісту висловлювання.

 

2. У разі заміни прямої мови непрямою речення буде:

А простим;

Б складним будь-якого типу;

В складнопідрядним.

Г складносурядним.

 

3. У якому варіанті правильно замінено пряму мову непрямою? «А як ти розумієш щастя?» — спитала у свою чергу Рая.

А Рая у свою чергу спитала, як ти розумієш щастя.

Б Рая у свою чергу спитала, як він розуміє щастя.

В Рая у свою чергу спитала, що як він розуміє щастя.

Г Рая у свою чергу спитала про щастя.

 

4. Чи можна речення з прямою мовою «Це Кармелюк! Де він? Ось він!» — пронеслось у натовпі перебудувати у речення з непрямою мовою?

А так;

Б ні;

В потрібно декілька речень, щоб передати зміст;

Г потрібно створити діалог.

 

5. У якому варіанті неправильно замінено речення з прямою мовою? «Доброта — це найбільше досягнення людини, прекрасне і святе», — писав Іван Цюпа.

А На думку Івана Цюпи, доброта — це найбільше досягнення людини, прекрасне і святе.

Б Іван Цюпа писав, що доброта — це найбільше досягнення людини, прекрасне і святе.

В Іван Цюпа писав, доброта — це найбільше досягнення людини, прекрасне і святе.

Г Доброта, згідно з думкою Івана Цюпи, — це найбільше досягнення людини, прекрасне і свята.

 

6. У реченні Щастя, як сказав німецький письменник Рудольф Пресбер, — це слово, яким ми позначимо те, чого досягли інші є:

А пряма мова;

Б непряма мова;

В цитата.

Г діалог.

 

7. Цитата — це:

А пряма мова;

Б одиниця мовознавчої науки;

В невласне пряма мова.

Г дослівний (точний) уривок з чийого-небудь тексту або висловлювання, що служить для підтвердження чи пояснення певної думки.

 

8. Якщо цитату наводять у вигляді прямої мови, то вона:

А береться в лапки;

Б виділяється як пряма мова;

В пишеться без лапок;

Г пишеться у дужках.

 

9. Віршова цитата, записана у вигляді строфи:

А береться в лапки;

Б пишеться в дужках;

В пишеться з нового рядка, перед нею ставиться тире;

Г не береться в лапки.

 

10. У якому варіанті неправильно оформлено цитування?

А Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ (К. Ушинський).

Б Правильно говорять, що «Хліб — усьому голова».

В Можна все на світі вибирати, сину, / Вибрати не можна тільки Батьківщину (В. Симоненко).

Г Сократ писав: «Заговори, щоб я тебе побачив».

 

11. Кожна репліка діалогу:

А пишеться з нового рядка;

Б пишеться з нового рядка, перед нею ставиться тире;

В пишеться з нового рядка і береться в лапки;

Г пишеться без лапок і без дужок.

 

12. Речення з непрямою мовою (розділові знаки пропущено):

А Ти до землі всім серцем прихились мені шепоче рідна Україна.

Б Учітеся ти нам прорік борітеся з ярмом неволі.

В Доводила одна нікчемність що підлабузництво це чемність.

Г Яка краса писав Рєпін з України.

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінювання тесту

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Варіант 1

Г

Б

В

Б

А

В

В

А

Г

В

Б

Г

Варіант 2

Г

В

Б

В

В

Г

Б

Б

Г

Б

Б

В

Кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

12 балів

12 б.

6 балів

6 б.

11 балів

11 б.

5 балів

5 б.

10 балів

10 б.

4 балів

4 б.

9 балів

9 б.

3 балів

3 б.

8 балів

8 б.

2 балів

2 б.

7 балів

7 б.

1 балів

1 б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турнір знавцівів української мови.

ВЕДУЧИЙ :

Добрий день.

Із святом вас, шановні добродії, із святом, шанувальники рідного слова!

До найкоштовніших надбань кожного народу належить мова. Тому й називаємо це надбання рідна мова. Рідна, як мати, як Батьківщина, як усе найдорожче серцю.

 

Ведуча : стьогодні у нас пройде  турнір юних мовознавців :мета нашого турніру- збудити прагнення учнів продемонструвати свої знання та вміння з української мови, спонукати їх до творчої праці, вчити самостійно мислити; розвивати вміння учнів застосовувати свої знання в незвичних ситуаціях; учити дітей триматися перед глядачами, бути привабливими і цікавими для присутніх; сприяти розвитку навичок міжособистісного спілкування; виховувати повагу до барвистого рідного слова

 

ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ

 

У нас сьогодні свято мови,
В колисці гойданій, та скупаній в росі.
У нас сьогодні свято слова –
Зручніш влаштовуйтеся гості всі
Ведучий: О мово, солов’їна, калинова!
Яких іще нам слів дібрати ?
Джерельна, чиста , світанкова-
Тебе ми вічно будем шанувати.
Ведуча: Тебе ми з першим звуком полюбили,
Бо ж колискові мамині пісні
Великої любові нас навчили
До мови й рідної землі.
Ведучий:
Без тебе не уявляємо і днини
Без тебе як нам жити і радіти?
Ми зробимо усе для України
Щоб мові вічно цвісти і жити.

 

 

           ВЕДУЧИЙ : на мовному турнірі змагатимуться дві команди

           - Сподіваюся, що учасники конкурсу продемонструють свою високу ерудицію, доведуть, що володіють культурою слова, що для них гра буде корисною, а для нас – цікавою

ПРЕДСТАВЛЯЄМО КОМАНДИ

І команда “_Промінці знань” за  – 1 столом

ІІ команда “_Червоні маківці” за  -2 столом

Капітан І команди - Баснєва Еліна

Капітан ІІ команди - Кулик Ангеліна

 

ВЕДУЧА :А оцінювати знання і творчість наших учасників буде журі.

 Сьогодні в його складі:

1.________________________

2.________________________

3.________________________

 

 

 

 

 А тепер відправляємося з вами у подорож до країни Української мови.

ВЕДУЧИЙ

 Перша станція :  привітання команд.( 5 балів)

 

Наступна станція «Перекладацька» (4 бали - письмово)( 2 хвилини)

Завдання лежать на столах.

 

Безграмотність, недорікуватість В. Сухомлинський порівнював із невіглаством: «Невміння вибрати потрібне слово - те саме, що замість гостро заструганого олівця на уроці малювання користуватися цвяхом».

Наступне завдання - перекласти  українською мовою словосполучення:

Ікоманда

Ему нечего терять ( йому нема чого втрачати)

Терять голову ( втрачати розум)

ІІ команда

Терять сознание (непритомніти)

Терять время (марнувати час)

ВЕДУЧА

Наступна зупинка «Народна мудрість»

 

Конкурс  «Закінчи прислів'я»  (За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал)

Прислів'я та приказки – це  мудрість народна. У них передаються спостереження людей над явищами природи й суспільного життя, вадами людського характеру та інше. Наші конкурсанти повинні швидко виконати таке завдання: я називаю першу частину прислів'я, а учасники конкурсу – другу  Виграє той, хто це зробить швидше.( задавати по черзі) по 5 завдань

1. Книга вчить, ... (як на світі жить)

2. Учення - світ, ... (а невчення - тьма)

3. Не кажи гоп, ... (поки не перескочиш)

4. З миру по нитці, ... (голому сорочка)

5. Слово - не стріла, а ... (глибше ранить)

6. Слово не горобець,… (вилетить – не спіймаєш)

7. Під лежачий камінь…(вода не тече)

8. Хочеш їсти калачі … (не сиди на печі)

9. Краще синиця в руках,… (ніж журавель у небі)

10.Яблуко від яблуні… (далеко не падає)

Ведучий :

Конкурс «Відгадай загадку» (За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал) по 6 завдань

-  А  які чудові, яскраві українські народні загадки. Ви їх, напевно, пам’ятаєте добре з дитинства і тому загадувати їх вам сьогодні не буду. А загадаю краще не зовсім народні і не зовсім з дитинства, а лінгвістичні. А відгадки моїх загадок приховані у народних казках, приказках,  прислів’ях та  фразеологізмах.

1. Що може вирости на городі, якщо дядько в Києві? (Бузина)

2. Його беруть за бороду і віддають йому душу. (Бог)

3. Він свистить у кишенях. (Вітер)

4. Улюблене видовище барана. (Ворота)

5. Дороговказ до Києва. (Язик)

6. Казкове житло, в яке на жаль не вписався ведмідь. (Рукавичка)

7. Птах, який приносить новини на хвості. (Сорока)

8. Тварина, яку можна зробити з мухи. (Слон)

9. Прилад для письма по воді. (Вила)

10. Музики, які грають марш під час голоду (Кишки)

11. Їх кладуть на полиці, коли нічого їсти, сушать, коли весело. (Зуби)

12. Фрукти, які ростуть на вербі. (Груші).

Слово журі.ПІСЛЯ ТРЬОХ ЗАВДАНЬ - ПІДВЕДІТЬ ПІДСУМКИ

ВЕДУЧА ЗУПИНКА ЧЕТВЕРТА. «Шифрувальник» ( 5 балів)
Капітани команд одержують картки, на яких записані народні прислів'я про навчання. Але замість букв записані числа, які вказують на порядковий номер букви в українському алфавіті. Необхідно якомога швидше записати розшифровані прислів'я.
Завдання для команд:
Команда 1
24 28 11 23 11 22 33║ 18 12 15 19 16 11║ 18 7║20 12 10 18 19.

 (Учитися ніколи не пізно).
Команда 2
15 18 11 41║ 3 28 11 23 31║ 33 15║ 18 1║ 22 3 12 23 12║9 11 23 31.

(Книга вчить, як на світі жить).

ВЕДУЧИЙ Питання для вболівальників

Питання.

 1. Улюблена страва українців? (Борщ).
 2. Скільки днів святкують масляну? (Сім).
 3. На яке свято дівчата плетуть вінки з квітів та пускають їх по воді, спостерігаючи, як і куди вони попливуть? (Івана Купала).
 4. На яке свято українці готують дванадцять страв? (Вечеря).
 5. Яким святом, за народними прикметами, закінчується купальний сезон? (Ілля).
 6. Яке свято відмічають в один день із Днем студента? (Тетянин день).
 7. Улюблений продукт українців? (Сало).
 8. Як називається свято, в яке за народним повір’ям зима з літом зустрічається? (Стрітення).
 9. Назвіть з якими продуктами святкують в народі 1, 2, 3 Спас. (Мед, яблука, горіх).
 10. Народне свято, якому радіють усі слухняні діти. (Миколая).

 

ВЕДУЧА– Наступний зупинка  присвячена українській пісні, адже наша зупинка – станція «Пісенна»

Учасникам за фонограмою потрібно вгадати українську пісню. (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)

Фонограми пісень

1 «Маруся»

2 «Пісня про рушник»

3 «Ходить гарбуз по городу»

4. «Ніч яка місячна»

5. «Підманула, підвела»

6. «Ой Марічко»

7. «Розпрягайте, хлопці, коней»

8. «Ой у полі криниченька»

9. «Ой, у вишневому саду»

10. «Ой, під вишнею»

Виконання пісні- Краща мова єднання» Малюнок асоціативний до пісні(5 хвилин)ПРОКОМЕНТУВАТИ

 

ВЕДУЧИЙ Наступна зупинка «БІЙ КАПІТАНІВ

(Максимальна оцінка –   Капітани повинні за допомогою жестів передати зміст фразеологізмів, а команда – сказати, який це фразеологізм. Фразеологізми: Водити за носа, гладити по голові, намилити шию, зуб на зуб не попадає, надувати губи, тримати язик за зубами, пальчики оближеш, клювати носом, засукавши рукава, накивати п’ятами.

 

ВЕДУЧА Наступна зупинка «Інтелектуальна»

Бліц-турнір ( Протягом 2 хв. команди відповідають на запитання, отримуючи за кожну правильну відповідь 1 бал)

Запитання для команди І команди

1. Слова, однакові за звучання, але різні за лексичним значенням. /Омоніми/

2. Скільки букв в алфавіті української мови? /33/

3. Опис зовнішності людини. /Портрет/

4. Дієприслівник із залежними словами. /Дієприслівниковий зворот/

5. Незмінна значуща частина слова, що стоїть після кореня. /Суфікс/

6. Розділ мовознавства, який вивчає знаки письма. /Графіка/

7. Службова частина мови, яка виражає залежність іменника, числівника,
займенника від інших слів у словосполученні і реченні. /Прийменник/

8. Самостійна частина мови, що називає ознаку дії, ознаку предмета, ознаку іншої ознаки. /Прислівник/

9. Чуже мовлення передане дослівно , без будь-яких змін /Пряма мова/

10. Два слова, серед яких одне головне, а друге залежне. /Словосполучення/

11. Змінна частина слова. /Закінчення/

12. Самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета за дією і відповідає на питання: що робить предмет? що з ним робиться? /Дієслово/

13. Розділ науки про мову, що вивчає правильне вживання розділових знаків?/Пунктуація/

14.  Речення, в якому граматична основа складається з одного підмета. /Називне/

15. Рід іменника  кенгуру. /Чоловічий/

16. На які групи поділяються приголосні звуки? /Глухі й дзвінкі, тверді й м’які/

17. Застарілі слова, які вийшли з ужитку.  /Архаїзми/

18. Головні члени речення. /Підмет і присудок/

19. «Жовтіє лист» — це словосполучення чи речення? /Речення/

20. Складне речення, частини якого синтаксично рівноправні та з’єднані  сурядним сполучником. /Складносурядне/

21. Що означає діалектизм когут? /Півень/

22. Розділ науки про мову, що вивчає речення і словосполучення.  /Синтаксис/

23. Розділ мовознавства, який вивчає правила написання слів./Орфографія/

24. Що означає фразеологізм «ніде й голці впасти»? /Тісно/

25. Що означає фразеологізм «замилювати очі»? /Обдурювати/

26. Перекладіть українською слово  «улитка». /Равлик/

27. Перекладіть українською слово  «носки». /Шкарпетки/

28. До якої частини мови відноситься слово будь-який? /Займенник/

29. Складне речення, частини якого з’єднуються безсполучниковим зв’язком та інтонацією називається. /Безсполучниковим/

ВЕДУЧИЙ Запитання для команди ІІ  команди

1. Слова з протилежним лексичним значенням. /Антоніми/

2. Скільки звуків в українській мові? /38/

3. Опис природи в художньому творі? /Пейзаж, літературний пейзаж/

4. Дієприкметник із залежними словами. /Дієприкметниковий зворот/

5. Частина слова, що знаходиться перед коренем. /Префікс/

6. Розділ мовознавчої науки, який вивчає звуки мови. /Фонетика/

7. Службова частина мови, що сполучає однорідні члени речення та частини складного речення. /Сполучник/

8. Самостійна частина мови, що вказує на предмет, його ознаку чи кількість, але не називає його. /Займенник/

9. Розмова двох осіб. /Діалог/

10. Речення, яке має дві і більше граматичних основ. /Складне/

11.Частина слова без закінчення? /Основа/

12. Частина мови, яка позначає предмет і відповідає на питання хто? що?

/Іменник/

13. Розділ мовознавства, який вивчає частини мови. /Морфологія/

14. Інфінітив—це… /Неозначена форма дієслова/

15.  Рід іменника бідолаха. /Спільний/

16. На які групи поділяються всі звуки? /Голосні і приголосні/

17. Новоутворені слова та вислови мови. /Неологізми/

18. Слова, різні за звучанням та написанням, але близькі чи однакові за

лексичним значенням. /Синоніми/

19. Чи  може словосполучення складатися з одного слова? /Не може/

20. Члени речення, які характеризують предмет з одного боку, відповідають на одне і питання і відносяться до одного і того ж слова. /Однорідні/

21. Речення, що має одну граматичну основу. /Просте/

22 Розділ мовознавства, який вивчає слово, його значення і походження. /Лексикологія/

23. Розділ мовознавства, що вивчає правила вимови. /Орфоепія/

24. Що означає фразеологізм «хоч око виколи»? /Темно/

25. Що означає фразеологізм «перелічити ребра»? / Побити/

26. Перекладіть українською слово «изюм». /Родзинки/

27. Перекладіть українською слово «чулки» /Панчохи/

28. До якої частини мови відноситься слово будь-куди? /Прислівник/?

29. Односкладне речення, в якому немає підмета і не може бути називається. /Безособовим/

 

ВЕДУЧА Журі підводить підсумки, а  ми направляємося до зупинки «Розважальної.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ( команди перевдягаються)

 

 

ВЕДУЧИЙ “Народ скаже – як зав’яже”

Питання.до вболівальників

 1. Пригадайте першу частину прислів’я, друга частина якого звучить так: “… вода не тече” (Під лежачий камінь).
 2. Відгадайте загадку.

Біла рілля, чорне насіння,

Хто його вміє, той і розуміє,

Хто його знає, той і позбирає. (Книга).

 1. Пригадайте другу частину прислів’я

“Хто хоче більше знати, треба …” (Менше спати).

 1. Відгадайте загадку.

У носатого Івана

Одежина дерев’яна.

Він у чистім полі ходить

І по ньому носом водить. (Олівець).

 1. Пригадайте другу частину прислів’я: “Вік живи - …”. (Вік учись).
 2. Пригадайте другу частину прислів’я: “За одного вченого…”(Дають десять невчених).
 3. Пригадайте другу частину прислів’я: “Книга вчить, як…” (На світі жить).
 4. Пригадайте скільки було людей: баба, 2 матері, 2 дочки і онука? (Три).
 5. Пригадайте першу частину прислів’я: “… - далі будеш”. (Тихіше їдеш).
 6.  Відгадайте загадку.

Сім братів віком рівні, іменами різні. (Дні тижня).

Ведуча  – “Знай, папери в житті не химери”

Питання.

 1. Як називається документ, який виражає довіру особі при здійсненні певних юридичних дій, а також з метою одержання грошових коштів? (Доручення).
 2. Як одним словом називають життєпис певної особи, написаний нею самою? (Автобіографія).
 3. Як називається офіційний документ, що адресується установі або посадовій особі і містить прохання чи пропозицію? (Заява).
 4. Назвіть короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції. (Конспект).
 5. Як називається науковий чи публіцистичний твір невеликого розміру в журналі, газеті та ін. (Стаття).
 6. Як називають розмову двох або більше осіб? (Діалог).
 7. Як називається попередня форма запису прочитаного? (План).
 8.  Назвіть документ, в якому фіксується хід обговорення питань і рішення, прийняті колегіальними органами на зборах, нарадах, конференціях тощо. (Протокол

ВЕДУЧА – Для оголошення остаточних підсумків змагання надається слово журі.

Нагородження переможців.

– Від щирого серця вітаю переможців, які показали себе сьогодні кращими знавцями мови, а також всіх учасників конкурсу.  

Поети оспівали красу і багатство нашої мови, наділивши її безліччю епітетів:

Ніжна, мила, світанкова,

Ясна, чиста, колискова,

Мелодійна, дзвінкотюча,

Дивна, радісна, співуча,

Лагідна, жива, казкова,

Красна, чарівна, шовкова,

Найдорожча, добра, власна,

Мудра, сонячна, прекрасна,

Солов’їна, барвінкова,

Українська моя мова.

 

– А що говорять про нашу мову представники інших народів

(Перегляд фільму «Соціальна реклама української мови»)

 

Чуєш, як розмовляють соняхи,

Як шумлять густі явори,

Як від рідної мови сонячно?

Українською говори!

                      (В. Бондаренко)

ВЕДУЧИЙ Любіть і вивчайте й надалі українську мову. Успіхів вам у її вивченні!  Бажаю всім щастя рясного, здоров’я  міцного, неба безхмарного й настрою гарного!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Організаційний момент.

 1. Привітання.

Доброго дня!

Сьогодні ми зібралися не випадково. На цьому тижні всі українці відмічають свято День слов’янської писемності та мови.

6 листопада 1997 року було підписано Указ Президента України, у якому говориться: "На підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливості ролі української мови в консолідації суспільства постановляю: "Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора Літописця".

 Із святом вас, шановні добродії, із святом, шанувальники рідного слова!

До найкоштовніших надбань кожного народу належить мова. Тому й називаємо це надбання рідна мова. Рідна, як мати, як Батьківщина, як усе найдорожче серцю.

Декламування ученицею поезії В. Сосюри «Рідна мова» («Юнакові»)

ІІ. Ознайомлення учнів із темою та метою заходу.

 Ми з вами присвячуємо своє інтелектуальному змаганні “У клубі знавців української мови...” саме Дню слов’янської писемності та мови.

 

ІІІ. Мотивація навчання.

 Знання мовних скарбів, прилучення до духовного багатства народу – ось головне завдання нашого заходу, адже поповнювати наше українське суспільство ми повинні  освіченими та культурними людьми.

 Так давайте доведемо, що ми саме такі!!!

 

ІV. Основна частина.

 1. Вступне слово викладача.

      Учасники нашого змагання повинні показати свої знання з української мови, літератури та народознавства.

Сьогодні у нашій грі беруть участь дві команди:

І команда “________________________” – 1 столом

ІІ команда “_______________________” – 2 столом

Капітан І команди ”_________________”

Капітан ІІ команди ”________________”

 Перш, ніж ми почнемо змагання, я хочу ознайомити з його структурою. Складається воно з п’яти геймів:

І гейм – “Ти наше диво калинове, кохана материнська мова!”

ІІ гейм - “Слово наше рідне”.

ІІІ гейм – “Бездонність мудрості народної”.

ІV гейм - “Народ скаже – як зав’яже”.

V гейм - “Знай, папери в житті - не химери”.

 За 30 секунд ви повинні дати відповідь на поставлене питання. У разі неправильної відповіді відповідь дає на це питання друга команда.

 Контролювати ваші відповіді буде компетентне журі. Сьогодні в його складі:

1.________________________

2.________________________

3.________________________

 

 1. Хід інтелектуального змагання.

І гейм – “Ти наше диво калинове,

       кохана материнська мово!”

Питання.

 1. Скільки літер налічує сучасний український алфавіт? (33 літери).
 2. Дібрати до слова в’язати якомога більше однокореневих слів. (В’язка, в’язень, зв’язаний, зв’язок, розв’язування, зв’язківець, обов’язок, зобов’язання).
 3. Назвати слова, в яких уживається префікс прі-? (прізвище, прізвисько, прірва).
 4. Виправте помилку в словосполученні повістка денна (порядок денний).
 5. Підрахуйте кількість фонем у слові український. (11 фонем).
 6. Перекладіть словосполучення українською мовою: говорить на украинском языке. (Розмовляти українською).
 7. Замініть фразеологізм одним словом-синонімом: викинути з голови. (Забути).
 8. В якому випадку префікс з- змінюється на с-? (Перед приголосними к, п, т, ф, х).
 9. Назвіть незмінну частину мови? (Прислівник).
 10. Що називається виділенням найбільшою силою голосу найважливішого слова в реченні? (Логічний наголос).

ІІ гейм – “Слово наше рідне”.

Питання.

 1. Назвіть автора цих рядків.

Зажурилась Україна,

Бо нічим прожити:

Витоптала орда кіньми

Маленькії діти… (автора немає, УНТ).

 1. Назвіть прізвище возного з української опери «Наталка Полтавка»

    І. Котляревського (Тетерваковський).

 1. Назвіть ім’я матері Наталки з відомого усім твору І. Котляревського (Горпина).
 2. Хто написав «Повість врем’яних літ»? (Нестор Літописець).
 3. Розшифрувавши цей вирази, ви згадаєте прислів’я, які використані у байці П. Гулака-Артемовського «Пан та Собака» (Хч врть – крть, хч крть-врть, тб хч в чрпчк смрть – Хоч верть-круть, хоч круть-верть, а тобі хоч в черепочку смерть.)
 4. Розшифрувавши цей вирази, ви згадаєте прислів’я, які використані у байці П. Гулака-Артемовського «Пан та Собака» (З мй жт т мн й бт – За моє жито та мене й бито).   
 5. Як називаються невіршовані твори художньої літератури, написані нормами звичайної мови? (Проза).
 6. Визначте жанр твору

 В добрий час і друзі є, знайдеш їх багато,

 Хоч одного у лихий спробуй відшукати. (Епіграма, І. Максимович).

 1. Як називається вигадане ім’я, яке приймають письменники? (Псевдонім).
 2. Як називається поезія, поетичний твір невеликого розміру? (Вірш).

ІІІ гейм – “Бездонність мудрості народної ”.

Питання.

 1. Улюблена страва українців? (Борщ).
 2. Скільки днів святкують масляну? (Сім).
 3. На яке свято дівчата плетуть вінки з квітів та пускають їх по воді, спостерігаючи, як і куди вони попливуть? (Івана Купала).
 4. На яке свято українці готують дванадцять страв? (Вечеря).
 5. Яким святом, за народними прикметами, закінчується купальний сезон? (Ілля).
 6. Яке свято відмічають в один день із Днем студента? (Тетянин день).
 7. Улюблений продукт українців? (Сало).
 8. Як називається свято, в яке за народним повір’ям зима з літом зустрічається? (Стрітення).
 9. Назвіть з якими продуктами святкують в народі 1, 2, 3 Спас. (Мед, яблука, горіх).
 10. Народне свято, якому радіють усі слухняні діти. (Миколая).

 

ІV гейм – “Народ скаже – як зав’яже”

Питання.

 1. Пригадайте першу частину прислів’я, друга частина якого звучить так: “… вода не тече” (Під лежачий камінь).
 2. Відгадайте загадку.

Біла рілля, чорне насіння,

Хто його вміє, той і розуміє,

Хто його знає, той і позбирає. (Книга).

 1. Пригадайте другу частину прислів’я

“Хто хоче більше знати, треба …” (Менше спати).

 1. Відгадайте загадку.

У носатого Івана

Одежина дерев’яна.

Він у чистім полі ходить

І по ньому носом водить. (Олівець).

 1. Пригадайте другу частину прислів’я: “Вік живи - …”. (Вік учись).
 2. Пригадайте другу частину прислів’я: “За одного вченого…”(Дають десять невчених).
 3. Пригадайте другу частину прислів’я: “Книга вчить, як…” (На світі жить).
 4. Пригадайте скільки було людей: баба, 2 матері, 2 дочки і онука? (Три).
 5. Пригадайте першу частину прислів’я: “… - далі будеш”. (Тихіше їдеш).
 6.  Відгадайте загадку.

Сім братів віком рівні, іменами різні. (Дні тижня).

 

V гейм – “Знай, папери в житті не химери”

Питання.

 1. Як називається документ, який виражає довіру особі при здійсненні певних юридичних дій, а також з метою одержання грошових коштів? (Доручення).
 2. Як одним словом називають життєпис певної особи, написаний нею самою? (Автобіографія).
 3. Як називається офіційний документ, що адресується установі або посадовій особі і містить прохання чи пропозицію? (Заява).
 4. Назвіть короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції. (Конспект).
 5. Як називається науковий чи публіцистичний твір невеликого розміру в журналі, газеті та ін. (Стаття).
 6. Як називають розмову двох або більше осіб? (Діалог).
 7. Як називається попередня форма запису прочитаного? (План).
 8.  Назвіть документ, в якому фіксується хід обговорення питань і рішення, прийняті колегіальними органами на зборах, нарадах, конференціях тощо. (Протокол).

 

V. Заключна частина

Заключне слово викладача.

- Перш ніж пролунає підсумок і визначиться переможець серед команд, я хочу сказати, що - це гра і, можливо, комусь сьогодні пощастило більше, але я закликаю вас здебільшого покладатися на свої знання, збагачувати їх, більше читати, поповнювати словниковий запас, бути грамотними.

- Яка ж із команд показала найкращий результат?

- Слово надається журі.

 

VІ. ПІДСУМОК

 Підведення підсумків гри.

Аналіз правильності і точності розкритих питань під час гри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День української писемності та мови.

Тема. Конкурсно – розважальна гра «Знавці української мови»

Мета: розвивати вміння вільно володіти словом; розширювати і збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до рідної мови, бажання вивчати українську мову.
Хід заняття

І. Повідомлення теми і мети заняття. 

ІІ. Поділ класу на 4 команди.

ІІІ. Вибір капітанів команди.

ІV. Придумати назву команді і записати на дошці.

V. Конкурсні завдання.

1. Конкурс « Розминка».\ 1 бал за правильну відповідь\

Питання:

Що означає слово «азбука»? (аз, буки)

Скільки букв в українському алфавіті? (33)

Скільки букв в укр.. алфавіті передають голосні звуки? (10)

Яка буква алфавіту не передає звук? (ь)

Які букви завжди передають два звуки? (щ, ї)

Яка різниця між буквою і звуком? (Букви ми пишемо і читаємо, а звуки вимовляємо і чуємо).

Що таке речення? (слово, або кілька слів, які виражають закінчену думку)

Наведіть приклад розповідного речення.

Наведіть приклад питального речення.

Як називаються головні члени речення? (підмет і присудок)

На які питання відповідає підмет? (хто? Що?)

На які питання відповідає присудок? (що робить? Що робив? Що робитиме? Хто він є? який він є?)

Яка частина мови називається іменником?

На які питання відповідає прикметник?

Наведіть 5 прикладів дієслів.

Що таке корінь?

Які частини мови складають його основу?

що таке закінчення?

Що таке синоніми?

Що таке антоніми?

Доберіть синоніми до поданих слів. 
Школяр - _ _ _ _ _ _ _ _ _ (учень).
Бадьорий - _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ (енергійний, жвавий)

Доберіть антоніми до поданих слів: 
Сумний - _ _ _ _ _ _ _ (веселий),
Холодний - _ _ _ _ _ _ _(гарячий).

На які питання відповідають іменники в родовому відмінку?

У якому відмінку іменники відповідають на питання ким? Чим?

Поставте у форму кличного відмінка іменники Петро, Україна, вітер.

Назвіть неозначену форму дієслів «піднімалися», «встала»

Назвіть 2 – 3 слова, які складаються тільки з кореня. (дуб, стіл,)

Назвіть корінь у слові «порадник» (рад)

Назвіть 2 – 3 іменники, які вживаються тільки в однині (молоко, дитинство, життя)

назвіть 2 – 3 іменники, які вживаються тільки в множині (ножиці, ворота, санчата).

2. Конкурс «Шифрувальник» /1 – 5б.; 2- 4б; 3- 3б.;4- 2б.;/

Капітани команд одержують картки, на яких записані народні прислів'я про навчання. Але замість букв записані числа, які вказують на порядковий номер букви в українському алфавіті. Необхідно якомога швидше записати розшифровані прислів'я.
Завдання для команд:

Команда 1

24 28 11 23 11 22 33║ 18 12 15 19 16 11║ 18 7║20 12 10 18 19. (Учитися ніколи не пізно).

Команда 2

15 18 11 41║ 3 28 11 23 31║ 33 15║ 18 1║ 22 3 12 23 12║9 11 23 31. (Книга вчить, як на світі жить).

Команда 3

4 19 22 23 21 7║ 22 16 19 3 7 28 15 19║15 19 16 7║ 22 7 21 6 7 28 15 19. (Гостре словечко коле сердечко)

Команда 4.

4 21 1 17 19 23 12║ 3 28 11 23 31 22 33║ 10 1 3 9 6 11║ 20 21 11 4 19 6 11 23 31 22 33. ( Грамоті вчиться завжди пригодиться).

3. Конкурс « Ну що б здавалося слова» /2хв – найбільше слів/

(конкурс можна провести у вигляді змагання: кожна команда по черзі називає слова своєї теми. Виграє та команда, яка останньою назве слово. Максимальна кількість балів – 5)

^ 1к. «Теплі слова».

. «Холодні слова»

3 к. «Веселі слова»

4 к. «Сумні слова» 

4. Конкурс «Хто більше»

Скласти слова, використовуючи лише букви поданого слова.

П Р И Д У М А Т И

5. Конкурс капітанів.
Капітанам вручаються картки з фразеологічними висловами. Завдання капітанів – за допомогою міміки та жестів показати своїй команді фразеологічний висів. А після того, як команда дасть відповідь, пояснити значення фразеологізму.
Бити себе в груди - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (клястися, запевняти когось у чому-небудь)

Валитися з ніг - _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _( знесилюватися, дуже втомитися від роботи, клопотів)

Зарубати собі на носі - _ _ _ _ _ _ ___ _( добре запам'ятати).

Вбити собі в голову - _ _ _ _(переконати себе в правильності чого-небудь).

Вмивати руки - _ _ _ _ _ ___(відходити від чого-небудь, знімати з себе відповідальність за щось).

Держати камінь за пазухою - _ _ _ _ __ _ _ _ _(таїти злобу на когось, мати намір потай шкодити комусь)

ґав ловити - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(бездіяльно проводити час, нічого не робити)

Обминати десятою дорогою - _ _ _ _ _ (уникати з ким-небудь зустрічі, не бажати мати яку-небудь неприємність).

Дивитися крізь пальці - _ _ _ _ _ _ _(не помічати чого-небудь недозволеного; навмисне не звертати уваги на що-небудь)

Задирати носа - _ _ _ _ _ _ _ _ ( зазнаватися, ставати зарозумілим).

За вуха не відтягнути - _ _ _ _ (ласувати чимось дуже смачним).
Замітати сліди - _ _ _ _ _ __ ( знищити, приховати те, що може бути доказом у викритті якоїсь провини).

І пальцем не ворухнути - _ _ _ _ _ _ _( нічого не зробити).

Намотати собі на вус _ _ _ _ _ _ _ _ _( добре запам'ятати, брати до уваги, навчатися).

Немов у рот води набрати - _ _ _ _ _ _ _ _ (мовчати).

Роззявити рота - _ _ _ _ _(дуже захопитися чим-небудь; виявити неуважність, проґавити).

Сім разів одміряти - _ _ _ _ (перед виконання якоїсь дії зважити всі обставини, врахувати їх).

VІ. Підбиття підсумків. Визначення переможців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справжнє кохання

Найчарівніший прояв любові — кохання. Це почуття знову й знову доводить, що без нього життя втрачає сенс. Кохання змінює людину, в її душі ніби розквітає чарівна квітка, яка своїм тонким ароматом заповнює кожну клітину; кохання дарує людині радість, гармонію — саме таким є ідеальне уявлення про це почуття. Та чи існує таке кохання? Чи кожна людина зустріне його на своєму шляху?

На мою думку, кохання, у тому разі, коли воно дійсно справжнє, — це важке випробування. Таке почуття ніколи не покине людину, які б не були обставини. Йому байдужі відстань, час, вік, розставання. Не завжди можна ототожнити таке почуття із щастям. Навпаки, зазвичай воно приносить великі страждання, часто закінчується трагічно: смертю, в'язницею, божевіллям. Леся Українка писала : «Ні, то ти забула, яке повинно бути кохання справжнє! Кохання — як вода, — плавке та бистре; рве, грає, затягає й топить» («Лісова пісня»). Тому людина часто обминає своє справжнє кохання і знаходить буденність, у якій і проживає тихо та спокійно своє життя — без великого щастя, але й без великого горя.

Більш примітивні люди взагалі не здатні на це піднесене почуття. Для них кохання — лише задоволення фізіологічних потреб. Хоча така «штучна» любов і здається стабільною, іноді вона закінчується дуже швидко, або навіть переходить у відразу та ненависть. Бо люди не можуть жити разом протягом тривалого часу, не маючи нічого спільного. Таким чином, виникають конфлікти, що неминуче ведуть до руйнування хиткого сімейного союзу.

Трапляється й таке, що людина задля надбання матеріальних цінностей нехтує своїм справжнім коханням. Шлюб за розрахунком у сучасному житті — річ зовсім не рідкісна. Іноді ж навпаки — щире кохання стає неможливим через соціальну нерівність чи через інші життєві обставини, що його не стосуються.

Тема кохання завжди була провідною в літературі, у тому числі в українській. Так, наприклад, у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» перед Лукашем постає проблема вибору між справжнім коханням і його неповноцінним замінником, поезією та прозою буття, а саме, між вправною господинею, моторною дівчиною, доброю робітницею Килиною та загадковою, казковою мавкою. Лукашеві складно прийняти рішення, бо він покохав уперше, це почуття йому не знайоме, і він не в змозі його усвідомити: «Я не любився ні з ким ще зроду. Я того й не знав, що любощі такі солодкі!» Проте згодом, під тиском матері, Лукаш схиляється до шлюбу з Килиною, зраджуючи своєму серцю, за що його й буде покарано. У третій дії драми-феєрії Лукаш свариться з дружиною,бо усвідомлює все те, чого не розумів раніше: «Я, жінко, бачу те, що ти не бачиш... Тепер я мудрий став». Мавка ж постає перед нами зразком ідеального справжнього кохання. Для неї не має значення ані її походження, ані сварлива мати Лукаша, ані весільні церемонії. Головне для неї — її невмируще кохання: «Я жива! Я вічно буду жити! Я в серці маю те, що не вмирає!» Вона йде з коханням до кінця, і навіть після фізичної смерті її почуття живуть.

У поемі Т. Г. Шевченка «Катерина» розглядається дещо інша проблема: нещасне кохання, що призводить до самогубства. У даному випадку ми бачимо з боку дівчини щирі почуття, а парубок ставиться до неї легковажно — він лише розважається: «Москаль любить жартуючи, жартуючи кине; піде в свою Московщину, а дівчина гине». Зрозуміло, що це неминуче призведе до трагедії: Іван йде в похід і не повертається до Катерини («...вернулися москалики Іншими шляхами»), а при зустрічі з нею удає, що не впізнає її і навіть відрікається від свого сина. Катерині, яка втратила останню надію, серце якої розбите, нічого не залишається, як покинути дитину на дорозі, а самій — втопитися. Винуватцями цього Шевченко вважає не лише зрадника-москаля, а й людей, що так жорстоко поставились до самотньої та нещасної жінки («Кого бог кара на світі, того й вони карають»). Навіть батьки Катерини під тиском громадської думки змушені відректися від власної доньки.

В п'єсах М. Старицького («Украдене щастя», «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці») любовні стосунки поставлені в залежність від соціальних обставин, справжнє кохання стає заручником соціальної нерівності.

Глибоко й різноманітно нюанси та суперечності любовних почуттів втілено у віршах українських поетів. Так, у Франка кохання постає недосяжною мрією, оманливою і таємничою:

Чого являєшся мені

Усні?

Чого звертаєш ти до мене

Чудові очі ті ясні

Сумні,

Немов криниці дно студене?

(«Чого являєшся мені у сні?»)

О. Олесь у поезії «Чари ночі» зображує любов як одвічну рушійну силу життя, п'янку, вабливу і водночас трагічну, як нескінченне чарівливе море, хвилі якого здатні й поглинути людину, і піднести до найвищого щастя. Кохання — романтичне й загадкове почуття: «Десь на дні мого серця Заплела дивну казку любов», —• пише П. Тичина у вірші «Десь на дні мого серця». Для В Симоненка любов несподівана, непрохана, її силі людина часто не може опиратися:

Вона прийшла, непрохана й неждана

І так чарівно кликала й манила...

Ну як мені за нею не піти?

(«Вона прийшла»)

У вірші «Ну скажи — хіба не фантастично» поет проголошує вічність любові:

Ти і я — це вічне, як і небо.

Доки мерехтітимуть світи,
 

 

 

 

 

Твір про кохання

Серед усіх чудес світу найбільше чудо - це людина і кохання. Якби запитали людину, чи згодна вона прожити життя, не пізнавши цього почуття, я думаю, бажаючих би не було. І навіть якби запропонували вибрати щось одне серед таких цінностей, як гроші, влада, слава і кохання, то переважна більшість вибрала б останнє.
Так що ж це таке - кохання? З цього приводу є багато думок і визначень. Звичайно це стан душі людини. Але це стан такої сили потрясіння, захвату, захоплення, екстазу, який змінює людину фізично і духовно.
Але не всім людям від природи дано кохати. Дехто проживає життя, так і не пізнавши сили цього надзвичайного почуття, почуття, якого не купиш ні за які гроші. Воно або є, або його немає, і примусити себе кохати ніхто не може. Кохання не можна запланувати, воно не буває з примусу. Це надзвичайно тонке почуття, яке може зруйнувати необережне слово, погляд. Воно вривається в життя раптово, навіть коли не чекаєш, навіть коли це тобі не потрібно. Це як мана, як раптове оп'яніння. З приходом кохання життя набирає сенсу, повноти, з людиною відбуваються метаморфози: вона співає, хоче слухати поезію, починає малювати, писати твори, музику, починає по-іншому бачити небо, квіти, зелень. Людина ніби в оп'янінні, емоції переважають над розумом. Кохання - це робота серця, емоцій, духу.
Дуже часто кохання буває одностороннім, і тоді воно перетворюєть ся на муку, причому ця мука теж найчастіше буває надзвичайної сили. У коханні налито не лише меду, а й отрути. Цікаво, що кохання ніби проходить кілька етапів, найчастіше три. Спочатку це платонічне замилування, романтика, квіти, музика. Пізніше - пристрасть, а потім - довіра, прив'язаність, спорідненість душ. Люди стають інколи ріднішими ніж брати і сестри по крові.
Звичайно, кожен мріє про красиве кохання, романтичне, єдине і неповторне. Та не всі розуміють, що воно не приходить саме собою, що потрібна ще й велика робота душі і серця. Кохання - це велика сила і натхнення, які рухають таланти, пробуджують здібності. Яке буде у людини кохання - залежить від культури, від виховання, від характеру. Дуже б хотілося, щоб кожна людина пережила це надзвичайне почуття, бо коли люди щасливі, тоді держава сильна.

 

 

 

 

 

 

Тема. Синоніміка дієприслівників, дієприслівниковий зворот.Підрядні речення обставинні.

Мета: поглиблювати знання учнів про дієприслівник як особливу форму дієслова, удосконалювати навички розрізнення дієприкметників і дієприслівників; вчити знаходити та відокремлювати дієприслівникові звороти та одиничні дієприслівники в реченнях і текстах, дотримуватися інтонації речень із дієприслівниковими зворотами; формувати навички конструювання простих речень з дієприслівниковими зворотами та заміни їх складними реченнями з підрядним обставинними;

розвивати влучно уміння й доречно використовувати дієприслівниковий в зворот усному та писемному мовленні, знаходити та виправляти помилки в побудові речень з дієприслівниковими зворотами;

виховувати любов до української мови.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок на основі набутих знань використанням з інтерактивних технологій.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал»

Хід уроку

І. Повторення вивченого, перевірка домашнього завдання

1. Взаємоопитування (метод «Мікрофон»): ставлять учні одне одному запитання з теми «Дієприслівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль»

2. Колективна усна вправа: учні ланцюжком, по 2-3 речення, усний складають твір на тему «Навчаючись у школі...», використовуючи якомога більше дієприслівників і дієприслівникових зворотів.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми, мети, завдань уроку

- Сьогодні на уроці, діти, ми з вами з'ясуємо поняття «дієприслівниковий зворот», засвоїмо правила відокремлення зворотів у реченні, будемо вчитися розпізнавати, утворювати дієприслівникові звороти, розрізняти дієприкметниковий і дієприслівниковий звороти, доречно й правильно вживати їх у мовленні. Виконавши всі завдання уроку, ми з вами не тільки вивчимо нову тему, а й зробимо ще один крок у підготовці до ЗНО.

 

ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Лінгвістичне спостереження (учні працюють з карткою-текстом)

- Прочитайте виразно текст. Знайдіть дієприслівники. Яку дію вони означають? До яких слів відносяться? Мають Чи дієприслівники залежні слова?

Дівчата рухалися міжряддями, повільно наближаючись до шляху. Там, де вони проходили, з соняшниками творилося щось дивовижне. Втрачаючи свій царський, дрімотний спокій, вони зненацька оживали, золоте тарілля, здавалось, само розігнавшись, летіло стрімголов назустріч одне одному і, з'єднавшись на мить у поцілунку, знов розліталося врізнобіч, і знову вже вільно сміялося, пустотливо погойдуючись, сяючи розімлілим золотом до сонця. (О. Гончар)

 

2. Пояснення нового матеріалу (метод «Навчаючи – учусь»)

Новий матеріал розповідає учень, який підготувався наперед.

(Орієнтовна розповідь: Дієприслівник разом із залежними утворює словами дієприслівниковий зворот, який у реченні виступає в ролі поширеної обставини. На письмі дієприслівниковий зворот відокремлюють комами:

1)якщо дієприслівниковий зворот стоїть на початку речення, то ставлять кому після нього: Не дочекавшись обіду, хлопчики з дівчатками зібрались додому (Борис Харчук);

2) якщо дієприслівниковий зворот стоїть в середині речення, то його відокремлюють з обох боків: Мешканці,виставивши голови з віконечок, ведуть розмови (Володимир Винниченко);

3) якщо дієприслівниковий зворот стоїть в кінці речення, то ставлять кому перед ним: Уважно слухали селяни,занімівши в різних позах (Андрій Головко).

Не відокремлюють комами дієприслівниковий зворот, якщо в реченні він є фразеологізмом і стоїть безпосередньо після присудка: Він біг не чуючи ніг; Олена працювала не покладаючи рук.

Крім того, зазвичай відокремлюють не лише дієприслівниковий зворот, а й одиничний дієприслівник. Наприклад,Повечерявши, полягали спати (Панас Мирний). Але якщо одиничний дієприслівник безпосередньо стоїть після присудка та відповідає на запитання як?, то його не відокремлюють. Наприклад, Співають ідучи дівчата (Тарас Шевченко); Вона сиділа замислившись (Юрій Яновський).

 

3. Робота з підручником

-.

4. Бесіда

- Що називається дієприслівниковим зворотом?

- Як ви зрозуміли поняття «одиничний дієприслівник»?

- Письмі Як на відокремлюється дієприслівниковий зворот?

- Чи є умови невідокремлення дієприслівникових зворотів?

- Спільне Виявіть й відмінне у відокремленні дієприкметникового і дієприслівникового зворотів.

- Як називається пунктограма, яку ми сьогодні вчимо?

 

ІВ. Практичне опрацювання матеріалу

1. Хвилинка творчості (метод «Спільний проект»)

- Складіть усну про розповідь ваші стосунки з учителями й однокласниками, використовуючи подані словосполучення: побачивши вперше, пояснюючи нову тему, разом готуючи уроки, складаючи сценарій свята, запізнившись на урок, беручи участь у...

2. Робота біля дошки. Метод „Ситуаційний аналіз”

Учні записують речення, пояснюють написання дієприслівників та розстановку розділових знаків, починаючи відповідь словами: «Це речення з дієприслівниковим зворотом ... кома ставиться перед (після) словом ... тому, що...». Звертаю увагу, що серед поданих речень буде «чужинець», якого треба й впізнати «ідентифікувати».

1. Тісно притулившись одне до одного, ми заворожено під стояли зоряним небом. 2. Дуби застигли, сховавши могутні в голови білих снігових шапках. 3. Місячне сяйво лилося через вікно на стіл, застелений білою скатертиною. 4. Дівчата бігли не чуючи ніг. 5. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть.

3. Граматичне редагування. Виправити помилки в реченнях, їх пояснити характер.

1. Виглядаючи у вікно, у мене злетів картуз. 2. Стоячи біля каси, до мене підійшов знайомий. 3. Слухаючи розповіді про історію Києва, у мене виникло бажання відвідати це старовинне місто. 4. Граючи з хлопцями у футбол, мене покликала бабуся. 5. Заспівавши пісню, мене ця захопила мелодія.

 

4. Творче конструювання з елементами аналізу. Перебудувати складні речення у прості речення з дієприслівниковим зворотом.

1. Не берись об'їжджати коня, коли не знаєш його повадок. 2. Коли пташка почула наші кроки, повернула вона голівку, втаїлася. 3. Коли людина створює красу, зазнає вона від насолоди неї. 4. Бджоли обсіли квітучу гілку і грають мелодію на різні голоси. 5. Коли сидиш на печі, калачі їсти не будеш.

 

5. Самостійна робота (метод «Робота в парах»).

Виконання вправи  взаємоперевірка, взаємооцінювання.

 

ИЖ. Підсумок уроку. Оцінювання роботи учнів.

 

В. Домашнє завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.2017р 10клас укр.літ урок №15.

Урок на тему: І. Карпенко-Карий. Комедія «Мартин Боруля»її сценічна історія. Прагнення стати дворянином як міф про краще життя.

Мета: розкрити характер головного героя комедії «Мартин Боруля» І Карпенка-Карого , з’ясувати мотиви його поведінки, суть життєвих принципів; формувати в учнів уміння ідейно-художнього аналізу драматичного твору; виховувати почуття власної гідності й самодостатності, повагу до людських чеснот незалежно від їхнього соціального статусу.

Тип уроку : формування знань, умінь та навичок

Обладнання: портрет І. Карпенка-Карого, текст п’єси «Мартин Боруля», мультимедійний проектор, екран, ноутбук, ілюстрації до твору

Епіграф : «Не дивись, хто вище і хто нижче, хто вид­ніше і знатніше, багатше і убогіше, але ди­вись на те, що з тобою споріднене...»
Григорій Сковорода

Хід уроку

І . Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Буктрейлер (учні переглядають на екрані буктрейлер до п’єси «Мартин Боруля», у якому немає вказівки на назву твору. За описом самої книги, а не переказом сюжету учні мають упізнати твір, про який піде мова).

Тут стикаються два світи: людських ілюзій і суворої реальності, тут почуття вимірюють майновими одиницями, а суспільну повагу - становою приналежністю, тут руйнуються амбіції і навіть саме життя цілої родини , здається , летить у прірву. Проте настає прозріння, раптове й несподіване, а за ним – відродження людської душі.

 •                               Тож про який твір сьогодні піде мова?

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку.

ІV. Актуалізація опорних знань.

 •                               Пригадайте й назвіть жанри драматичних творів. До якого з жанрів ви б віднесли твір «Мартин Боруля»? Чому? За потреби попрацюйте з тезаурусом.

( кожна група учнів отримує друкований тезаурус)

Проблемне запитання: Що є рушійною силою в житті людини? Що не дає їй зупинятися, а змушує досягати певних цілей? ( мрії, амбіції)

V. Засвоєння навчального матеріалу.

Вправа «Намисто». Які асоціації у вас викликає вже саме прізвище головного героя - Боруля? (Учні, виходячи до дошки, вписують у кружечки – намистинки свої асоціації, коментуючи їхhello_html_m319ac083.gifhello_html_m189ea713.gifhello_html_3f10113b.gifhello_html_me079888.gifhello_html_m2159470f.gifhello_html_1ff10ed1.gifhello_html_m7d2697df.gif
 

 •                               Який же він: смішний і наївний мрійник чи зарозумілий і жадібний хижак? Спробуймо це з’ясувати. Пропоную провести фейковий диктант. Фейк – це підробка, фальсифікація . Я вам пропоную твердження, а ви визначаєте, чи є воно правильним, чи фейковим. Якщо твердження правильне, пишете «так», якщо хибне – «фейк». Результати запишіть у зошити.

Фейковий диктант

1) Боруля мріяв про дворянство (так)

2) Боруля звелів Марисі називати його з матір’ю батьком і матір’ю (фейк)

3) Слова «Слухай старших, виписуй почерка, завчай бумаги напам’ять. Трись, трись меж людьми, і з тебе будуть люди!» - Боруля говорив синові (так)

4) Боруля погодився на сватання Марисі й Миколи (фейк)

5) Посварилися Боруля і його дружина Палажка через майбутніх кумів. (так)

6) Боруля отримав папери, що засвідчували його дворянське походження. (фейк)

7) Боруля був ледачим . (фейк)

8) Мартин бив своїх працівників. (фейк)

9) Боруля так і не усвідомив, що дворянство не головне в житті. (фейк)

10) Боруля спалив документи про дворянство. (так)

Учні обмінюються зошитами й перевіряють відповіді, що з’являються на екрані.

Робота в групах. Проблеми, яких торкається видатний драматург є актуальними й сьогодні. Дехто й у наш час намагається видавати бажане за дійсне. Щоб краще зрозуміти мотиви вчинків головного героя, пропоную його осучаснити і створити йому інтернет - блог. А для цього об’єднаймося в групи. Перед кожним із вас лежить буклет, у якому записано висловлювання персонажів п’єси. З’ясуйте, кому належать слова і займіть місце у тій групі, де є табличка з відповідним іменем.

Кожна група виконуватиме певне завдання, на яке відводимо 5 хвилин:

І група – заповнює сторінку блогу «Особисті дані», відповідаючи на запитання анкети:

Прізвище, ім’я героя ( Мартин Боруля)

Вік (приблизно) - (50років)

Сімейний стан (одружений, має сина та доньку).

Соціальний статус – (шляхтич)

Рід занять – (землероб, орендує землю)

Заповітна мрія – (стати дворянином)

Що робить герой для її здійснення – (через суд хоче довести ,що він дворянин; доньку хоче видати заміж за чиновника, наслідує стиль життя чиновників).

Чим жертвує герой заради мрії – ( відмовляється від власного «Я», втрачає щиру повагу близьких і знайомих, нехтує людськими чеснотами тощо)

ІІ група – від імені Мартина Борулі ведете блогові (щоденникові) записи відповідно до розгортання подій у творі.

(Наприклад:

 •                               Учора подав апеляцію щодо визнання мого дворянського стану
 •                               Відправив сина до земства на навчання
 •                               Відмовив Гервасію просватати Марисю За Миколу
 •                               Скоро приїде наречений Марисі, готуємося до сватання
 •                               Трагедія усього життя - у дворянстві відмовлено
 •                               Усе згоріло, і мов моя стара душа на тім огні згоріла.)

ІІІ група – гості блогу – на сторінку «Думки позаочі» додаєте повідомлення для Борулі, в якому висловлюєте своє ставлення до нього, характеризуючи його слова й вчинки.

(Учням напередодні можна дати завдання скласти цитатну характеристику Мартина Борулі або ж подати завчасно підготовлені цитати)

ІV група - психологічна служба.

Скласти психологічний порадник для Мартина Борулі та його родини

«Як уникнути стресу».

VІ. Підведення підсумків уроку

 •                               То хто ж він насправді - Мартин Боруля? ( наївний мрійник, який прагне кращого життя своїм дітям , але захоплюється нездоровими амбіціями й починає видавати бажане за дійсне. Колись працелюбний господар деградує й перетворюється на ледачого, зарозумілого й хвалькуватого пана, нехтуючи віковічними народними принципами моралі. Проте уявлення про дворянство виявилося хибним, бо йде «проти природи» й проти волі його ж дітей, навіть морально калічить їх.)
 •                               А чи зустрічали ви таких «боруль» у нашому суспільстві? Наведіть приклади
 •                               Як сприймає їх сучасна громада?
 •                               Які ще персонажі твору знайшли своє віддзеркалення в сучасному суспільстві?

Прокоментуйте епіграф уроку.

 •                               Як слова Г. Сковороди розкривають ідею комедії «Мартин Боруля»?

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжіть речення

«Найцікавішим мені здалося те, що …»

«Я думаю, що справа не в тому, до якого соціального стану належиш, а в тому …»

«Трагікомедія «Мартин Боруля» для мене — …»

VІІ. Оцінювання учнів ( взаємооцінювання у групах). Учні обговорюють оцінки в групах і виставляють їх у електронні картки оцінювання

VІІІ. Домашнє завдання (диференційоване)

 1.                             Дібрати народні прислів’я і приказки ( не менше 5), які б розкривали ідею твору.
 2.                             Скласти фанфік (продовження, переробка) «Життя Степана Борулі» або «Життя Марисі Борулі»

ІX. Враження від уроку (учні, обговоривши в групах, за допомогою безпровідної миші на великому екрані складають діаграму вражень)


 

Тезаурус

Жанри драматичних творів

 •                               Комедія — це драматичний твір, у якому відображається смішне і потворне в житті, висміюються негативні риси людей та соціальні вади.
 •                               Трагедія - драматичний твір, в основу якого покладено дуже гострий, непримиримий і життєво важливий для певної епохи конфлікт, що провадить до поразки, часто й загибелі героя.
 •                               Трагікомедія вид драматичних творів, який має ознаки як трагедії, так і комедії .Трагікомічне світобачення, що лежить в основі трагікомедії, пов'язане з відчуттям відносності існуючих критеріїв життя, абсурдності буття, відмовою від моральних абсолютів, непевності в духовних цінностях. Трагікомедія характеризується насамперед тим, що водночас трагічно і комічно вияскравлює одні й ті самі явища, при цьому трагічне і комічне взаємно посилюються, а співчуття автора до одного персонажа суперечить співчуттю до іншого.
 •                               Драма – це один із 3 осн. родів літератури (крім епосу та лірики), в якому явища життя та характери героїв розкриваються не через авторську розповідь про них.
 •                               Фарс- комедія легкого, жартівливого змісту із зовнішніми комічними ефектами; вистава такої комедії на сцені. Беззмістовне, часто малопристойне комедійне видовисько, сценічний жарт.
  - Мелодра́ма  драматичний твір, у якому діалоги та монологи дійових осіб супроводжувалися музикою 
 •                               Водевіль — невелика комедійна п'єса (переважно одноактна), якій притаманна проста композиція, динамічний сюжет, дотепність, у ній розмови героїв чергуються з піснями, танцями (наприклад, «Москаль-чарівник» І. Котляревського).
 •                               Інтермедія - коротка дія, вигадана або справжня, що розігрується між актами комедії і трагедії, складається із слів, предметів та осіб веселих, що освіжує увагу слухача, не належить до актів і сцен п’єси.

 

Цитатник

1. «Я – не бидло, і син мій –не теля!.. І щоб уродзонний шляхтич подарував якому-небудь приймаку Красовському свою обиду? Та скоріше у мене на лисині виросте таке волосся, як у їжака…»

2. «Тепер другий світ настав, треба чина, дворянства…»

3. «От сина опреділив у земський суд – самі всі іски поведем! Коли б ще дочку пристроїть за благородного чоловіка…Губернський секретар, ще й регістратор! Якраз для Марисі жених! »

4. «Кому до волів, кому до бумаг»(Мартин – Миколі).

5.«Ти, сину, не дружи з нерівнею, краще з вищими, ніж з нижчими… Трись, трись між людьми, і з тебе будуть люде!»

6. «Воно й самому трохи чудно: то, було, «Мартин, дядьку Мартине», а тепер – пан!..»

7. «Дочка моя дворянка, а твій син… ні дворянин, ні чиновник…, так не приходиться йти дворянці за хлібороба, я тепер на такій лінії…»(Мартин – Гервасію)

8. «Ти осліп від дворянства! І поки ту правду знайдеш, то все хазяйство профиськаєш і все-таки нічого не доб’єшся, і Красовський тебе випре звідсіля… Ми шляхтичі щабльові, що повипадали крізь щаблі своїх, невшитих лубками, возів і розгубились… Одно слово, голопуза шляхта! Нам дворянство так личить, як корові сідло»(Гервасій – Мартинові)

9. «Туди ж – у рідню лізе – умийся попереду!..»(про Гервасія)

10. «Не велиш ні мені, ні дочці робить, сам не робиш, понаймав наймитів, наймичок, хазяйство псується…»(Палажка – Мартинові)

11. «Дворянин – одно, хлоп – друге: сметана – одно, а кисле молоко – друге… Погнався за чорними бровами: брови злиняли, а гонору як не було, так і нема!... Розпитай про всі звичаї дворянські…»(Мартин –Палазі)

12. «А важко і в дворянстві жить: розходу, розходу, – самим робить якось не приходиться…»

13. «Заживу настоящим дворянином: собак розведу,буду на охоту їздить, у карти грать».

14. «От мука мені з цим каторжним Омельком. І вигнав би, жаль, – давно служить, і привик до нього…»

15. «От і благородна кума в пригоді стала. Кумів треба вибирать значних і благородних!»

16. «Чина, дворянство треба любить, а другої любові нема на світі!.. Ох, діти, як хочеться вас бачить хорошими людьми, щоб не черствий хліб їли…» (батько – дочці)

17. «Краще білий хліб, ніж чорний, краще пан, ніж хам. Як тяжко хлопом буть, усіх бояться, усіх лічить вищими од себе!»

18. «Горять червоно, як кров дворянська, горять! Нещасний хлоп Мартин Боруля!.. Тепер ти бидло! А Степан – теля! Рятуйте бумаги! Я сам поїду у дворянське собраніє, у сенат поїду… Згоріли… Тисяча рублів згоріла, половина хазяйства пропала, і все-таки – бидло!»

19. «Вчіть дітей своїх, щоб онуки мої були дворянами».

20. «Все згоріло, і мов моя стара душа на тім огні згоріла!.. Як мені легко робиться, наче нова душа сюди ввійшла, а стара, дворянська, попелом стала».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.11 клас укр літ урок № 11

 

Тема.Тематичне й стильове розмаїття прози М.Хвильового М.  «Я (Романтика)» — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком, Мета: допомогти учням з’ясувати проблеми, порушені автором: трагічну роздвоєність особистості під впливом обставин часу, складність морального вибору між гуманістичними, вселюдськими ідеалами та фантастичною вірою в «загірну комуну», невідповідність між метою та засобами її досягнення; розвивати навички визначення рис творчої манери письменника, аналізування прозових творів малих форм, самостійність мислення, вміння відстоювати власні переконання; виховувати гуманізм і милосердя.

Очікувані результати: учні знають зміст новели, вміють аналізувати твір, висловлювати про нього власну думку, визначати риси індивідуального стилю письменника.

Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього; словники.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку № 12 Тема. М. Хвильовий. «Я (Романтика)» — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком, українська література 11 клас

I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

19 лютого 1925 року газета «Культура і побут» опублікувала результати анкетування тридцяти харківських літераторів. На запитання «Хто ваш улюблений письменник?» 28 митців відповіли: «Микола Хвильовий».

Твори М. Хвильового не прості, не однозначні, над ними міркують і донині не лише звичайні читачі, а й фахівці. Чи не вперше в українській літературі душа людини постає такою нещадно оголеною, такою роздвоєною, роздертою протиріччями, засліпленою фактичною вірою в щастя «загірної комуни». Що відгукнулося в нашій душі при читанні новели «Я (Романтика)», й чому це сталося — поміркуємо на уроці.

II. Актуалізація опорних знань учнів

Перевірка домашнього завдання.

Розповідь про життєвий і творчий шлях М. Хвильового.

Опрацювання таблиці.

Тематичне й стильове розмаїття прози М. Хвильового

Твори

Теми

Стилі 

«Солонський Яр», «Кіт у чоботях», «Свиня», «Заулок», «Іван Іванович», «Я (Романтика)», «Мати» та ін.

Героїка революції, психологія міщанина-обивателя, переродження комуністів, невідповідності життя мріям та ін.

Неоромантизм, імпресіонізм та ін.

 

Завдання учням.

Прокоментуйте таке висловлювання М. Хвильового про себе:

«Я, знаєте, належу до того художнього напрямку, який сьогодні не в моді. Я… — романтик! Саме відси й іде розхристаність і зворушливе шукання самого себе. Я до безумства люблю небо, трави, зорі, задумливі вечори, ніжні осінні ранки… — все те, чим так пахне сумно-веселий край нашого строкатого життя. Я до безумства люблю ніжних женщин з добрими, розумними очима, і я страшенно шкодую, що мені не судилося народитися таким шикарним, як леопард. Іще люблю до безумства наші українські степи, де промчалась синя буря громадянської баталії. Я вірю в «загірну комуну» і вірю так божевільно, що можна вмерти! Я — мрійник. Хай живе життя! Хай живе безсмертне слово!»

ІІІ. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу. Формування вмінь та навичок

Слово вчителя з елементами бесіди.

Грудень 1923 року. Київський театр ім. Т. Г. Шевченка. У холодному нетопленому залі зібралася кількатисячна аудиторія. Сьогодні читатиме свої твори Микола Хвильовий. Він вийшов на сцену й глухо прочитав: «Я (Романтика)». «Квітові яблуні». У залі ніби запахло весною, обличчя посвітлішали, полагіднішали. Та коли автор дочитав останні рядки, запала свинцева тиша. А потім — грім оплесків, які довго не вщухали. Тогочасна преса писала про «Глибоке враження на кілька-тисячну аудиторію» твору М. Хвильового.

— А яке враження цей твір справив на вас?

Евристична бесіда.

 • Як можна пояснити таку досить дивну назву твору М. Хвильового «Я (Романтика)»?
 • Який твір, який письменник згадується при читанні присвяти твору? (М. Коцюбинський, новела «Цвіт яблуні».)
 • Чому, на вашу думку, розповідь у новелі ведеться від першої особи? (Так краще можна розкрити «alter ego», порухи й стан душі героя.)
 • Як починається новела, які враження та почуття виникають при цьому? Як вони змінюються далі? (Новела має ліричний зачин, з якого постає образ далекої «загірної комуни» та образ Марії (Божої Матері), потім реальної матері. Виникає мінорний настрій, «тиха жура», «добрість безмежна»; «за вікном ішли росяні ранки і падали перламутри». Та поступово наростає тривога, насувається гроза: «Там, за дорогами сизого бору, спалахують блискавиці і накипають, і піняться гори». Цей тривожний ліричний початок допомагає відчути всю повноту трагедії, коли зіткнуться в одній душі гуманізм і фанатизм, людяність і сліпа відданість абстрактній ідеї.)
 • Хто є героями новели «Я (Романтика)»? (Головний герой «Я», мати, доктор Тагабат, Андрюша, дегенерат; є символічні образи «загірної комуни», біблійної Марії та ін.)

Коментар учителя.

Існує багато пояснень цієї дивної назви. Наприклад, літературознавець А. Колісниченко говорить: «…У творчому набутку М. Хвильового найбільш разючий приклад кентавризму (кентавристика — поєднання непоєднуваного, або «конфронтація» в одному суб’єкті чи об’єкті двох і більше антинонімічних суб’єктів), .бо як би свідомо не двоїв-троїв душу свою головний герой цього твору, він — суть і сіль, «мертве, страшне поєднання вершника-революціонера і коня — кривавої стихії революції. …Назва новели «Я (Романтика)» є своєрідним структурно-семантичним кентавром, де сплавлено в «одне» конкретне «я» і «загірне», невизначено-абстрактне поняття «романтика»».

Літературознавець Ф. Кислий пише: «М. Хвильовий — письменник-новатор, письменник самобутній і своєрідний. Це не значить, що він зійшов до нас із небуття, звалився невідь звідки. Коріння його творчості — в нашій класичній літературі, в нашому багатющому фольклорі, в живій дійсності. Пригадаймо слова М. Рильського: «Шукання Хвильового почалися там, де урвалися шукання Коцюбинського». А. Колісниченко говорить: «Вельми зримо, що структура новели М. Хвильового «Я (Романтика)» функціонує як творчий розвиток модерністичних принципів Михайла Коцюбинського в «Цвіті яблуні» та «Intermezzo», і тому цілком справедливо зазначав Микола Зеров, що Хвильовий «.шукає психологічної манери, спираючись у своїх шуканнях на трохи мелодраматичний психологізм Коцюбинського («Цвіт яблуні» — «Я»)».

Слово вчителя.

У душі головного героя, революціонера, чекіста боряться добро і зло, гуманізм і фанатизм. Що візьме гору й чому, поміркуємо, схарактеризувавши його за ключовими словами та цитатами: «бандит»; «інсургент» (повстанець); «чекіст, але… і людина»; «м’ятежний син»; «Я справжній комунар. Будуть сотні розстрілів»; «Я смакував: всіх їх через 2 години не буде!»; «Схопили нарешті і другий кінець моєї душі»; «Нікому, ніколи й нічого не говорити, як розкололося моє власне Я»; «Так, це були неможливі хвилини. Це була мука. Але я вже знав, як я зроблю… Я мушу бути послідовним!»; «Воістину: це була дійсність, як зграя голодних вовків. Але це була й єдина дорога до загірних озер невідомої прекрасної комуни» та ін.

Групова робота.

Рухатися до заповітної мети голові НК допомагають троє: доктор Тагабат,

Андрюша, дегенерат. Це теж різні кінці душі головного героя. Схарактеризуємо їх, об’єднавшись у групи.

І група
Доктор Тагабат. Використати цитати: «сторож моєї душі», «вірний пес революції», «зла воля», «хазяїн», «перед ним погляд скрадається», «Так якого ви чорта не робите месію з ЧК?», «Зумій розправитись і з «мамою», як зумів розправитись з іншими», «Цей доктор із широким лобом і білою лисиною, з холодним розумом і з каменем замість серця, це ж він і мій безвихідний хазяїн, мій звірячий інстинкт. І я, главковерх чорного трибуналу комуни — нікчема в його руках, яка віддалася на волю хижої стихії» та ін.

II група
Дегенерат. Використати цитати: «трохи безумні очі», «низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс», «нагадує каторжника», «незмінимий вартовий», «Ми часто ухилялися доглядати розстріли. Але він дегенерат, завше був солдатом революції і тільки тоді йшов із поля, коли танули димки й закопували розстріляних» та ін.

III група
Андрюша. Використати цитати: «Андрюшу, мого бідного Андрюшу, призначив цей неможливий ревком сюди, в чека, проти його кволої волі. І Андрюша, цей невеселий комунар, коли треба енергійно розписатися під темною постановою — «розстрілять», завше мнеться», «ставить… незрозумілий, зовсім химерний, як хетейський ієрогліф, хвостик», «нервово переходить з місця на місце і все поривається щось сказати. …Хоче сказати, що так не чесно, що так комунари не роблять, що це — вакханалія…», «наївно-печально каже: …Одпусти мене!.. на фронт. Я більше не можу!», «Він мені віддає «своє право» купатися в калюжах крові?» та ін.

IV група
Мати (Це ще «один кінець душі» головного героя, його «я», якого він немилосердно позбувається.) Використати цитати: «Воістину моя мати — втілений прообраз тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. Моя мати — наївність, тиха зажура і добрість безмежна…»; «її м’ятежний син у безкінечних походах-битвах», «зовсім замучив себе», «в її очах стоять дві хрустальні росинки», «її милу голову з нальотом сріблястої сивини», «прекрасним печальним образом» та ін.

Повідомлення про результати роботи в групах.

Завдання учням.

З’ясуйте роль пейзажу та інтер’єру у творі.

Орієнтовна відповідь

Пейзаж і співзвучний стану душі героя — гроза, темна ніч, «місяць ллє зелений світ» — і контрастує з ним, із жахливою дійсністю («перламутрові ранки»), хоча й перегукується з недосяжною мрією «загірної комуни»; інтер’єр «фантастичного» палацу — будинку розстріляного шляхтича, де засідає «чорний трибунал комуни» є ніби ще однією дійовою особою: «Я дивлюсь на портрети: князь хмурить брови, княжна надменна, княжата в темряві столітніх дубів»; «з кожного закутка дивиться справжня й воістину жахна смерть», а «обиватель» стверджує, що «тут засідає садизм»; «Тоді лакей приносить на підносі старі вина» тощо.)

IV. Закріплення знань, умінь та навичок

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

— Які моральні уроки новели М. Хвильового «Я (Романтика)»?

Орієнтовні відповіді

— Жахливі й нічого не варті ті ідеї та ідеали, заради яких проливається кров, втрачається совість, здійснюється вбивство матері.

— Людина повинна бути чесною не лише з іншими, а й сама із собою.

— Треба вміти протистояти грубій силі, вміти відстоювати свою життєву позицію.

— Фанатизм — не гідне людини явище.

— Жодна благородна мета не може виправдати антигуманних засобів її здійснення.

V. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Мене вразило.

— Я думаю, що цей твір у наш час.

VI. Домашнє завдання

Знати зміст новели «Я (Романтика)», вміти аналізувати твір, висловлювати власну думку про нього; підготувати повідомлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Розгорніть подану цитату в роздум.

 «Якщо пошукаєш у книгах мудрості уважно, то знайдеш велику користь для душі своєї». («Повість минулих літ») (12б.)

 

ІІ. Запитання і завдання: відповідайте і виконуйте, додержуючи чіткості й лаконічності у висловлюваннях. (8б.)

 1.               Утворіть словосполучення, замінюючи іменники прикметниками.

(Софія) собор, (Софіївка) парк, (Ніцца) кінофестиваль, (Золотоноша) школа, (Свірж) замок, Лейпциг (університет), (Калуш) завод, Нью-Йорк (хмарочос).

 


 

 1.               Розподіліть слова на 3 групи.

Архаїчна лексика:

Історична:

Діалектна:

Свічадо, сотник, чугайстер, зигзиця, плай, князь, піїт, вуйко, орда.

 

 1.               Укажіть слова, які пишуться через дефіс:

1)      Пів/Європи, 2)пів/євро, 3)Євро/парламент, 4) пів/на/десяту, 5)пів/чайної ложки, 6)максі/мода, 7)радіо/активний, 8)віце/прем’єр.

 

 1.               Які слова утворено префіксально-суфіксальним способом?

1)Узгір’я, 2) безмежний, 3) праслов’янський, 4) по-українському, 5) набережна,

6) сузір’я.

 

 1.               Розкрийте значення фразеологізмів:

А) сім мішків гречаної вовни

Б) сім п’ятниць на тиждень

В) як сім галок.

 

 1.               Які якісні прикметники не мають ступенів порівняння?

 

 1.               Яку синтаксичну функцію виконує інфінітив у реченнях?

А) Не треба правду говорить цвітасто.

Б) Його вчили говорити правду.

В) Уміння говорити правду – риса шляхетної людини.

 

 1.               Визначте спосіб дієслова дати у поданому реченні.

На добрий камінь що не дай, то змеле (Н. тв.)


 

Література            16б.

 

І. Дайте коротку відповідь. (7б.)

 1.               Хто про що сказав?

«… ніби розсипане намисто з перлів, що перекочуються з місця на місце й мерехтять, приваблюючи своїм блиском». (1б.)

 1.               У чому полягає своєрідність будови коломийок? Проілюструйте прикладом. (1б.)
 2.               Який художній засіб яскраво виражений у рядках? (1б.)

Стоїть явір над водою, в воду похилився.

На козака пригодонька – козак зажурився.

 1.               Яку церемонію щороку проводив Захар Беркут перед початком копних зборів? Розкрийте її символічний зміст. (1б.)
 2.               Назвіть:

А) види мистецтва (1б.)

Б) функції мистецтва (1б.)

 1.               Іван Франко мав близько ста псевдонімів та криптонімів. Назвіть деякі з них (не менше 4). (1б.)

 

ІІ. Установіть відповідність. (3б.)

 1.                

А)

«Беркути додержують слова навіть ворогові й зрадникові»

1

Мирослава

Б)

«Усе ж таки життя краще, ніж смерть!»

2

Максим Беркут

В)

«Хвиля його смерті буде й моєю смертю»

3

Захар Беркут

Г)

«Раз мати родила, раз і гинути прийдеться»

4

Бурунда-бегадир

 

 

5

Тугар Вовк

 1.                

А)

«Ой на горі да женці жнуть»

1

Бурлацька

Б)

«Ой у степу криниченька»

2

Наймитська

В)

«Да йшов козак з Дону»

3

Стрілецька

Г)

«Ой матінко-зірко»

4

Козацька

 

 

5

Чумацька

 1.               Із коломийок

А)

Файка

1

Стержень люльки

Б)

Ворок

2

Хвалько

В)

Величайко

3

Мотузка

Г)

Цибух

4

Люлька

 

 

5

Мішок

 

ІІІ. До 100-річчя Б.-І. Антонича.

Зробіть ідейно-художній аналіз вірша. (6б.)

Півень

Зоря майнула, мов стріла,
неначе іскра, пісня згасла,
і тільки з мокрого зела
роса краплинами сплила,
мов слово, чиста й ясна.

Вже обріїв зігнувся рівень

у круглу смугу обруча,

і ніч почала вже кінчатись,

неначе ватра, догоряти.

Ось ранок синім возом їде

і сонця сніп в село везе.

Крильми шумить червоний півень —

співучий з міді

серп.

 

 

 

 


 1. Підберіть по два синоніми до прикметників. 


Крутий берег –

Крутий характер –

Круте тісто –

Крутий поворот –


 


 1. Поясніть фразеологізми. 


Мідасові вуха –

Узяти в шори –

І в п’яти не коле –

Геростратова слава –

Содом і Гомора – 


 1. Назвіть документи на основі офіційно – ділових паперів. 


Документ, у якому подано власний життєпис –

Письмове повідомлення з викликом кудись –

Документ, у якому фіксується хід і результат роботи –

Основний Закон держави –

Офіційний документ, що засвідчує особу власника, його громадянство –

Письмове повідомлення про виконання певної роботи –

Потрібна інформація для певного кола зацікавлених осіб –

Точний перелік робіт, заходів -


Шкільна олімпіада з української літератури 

11 клас 


 1. Дайте стислі відповіді на питання: 

 1. Що таке «розстріляне Відродження ?» 

 2. Хто належав до групи київських « неокласиків»? 

 3. У річищі яких модерних стильових течій розвивався талант Є. Плужника? 

 4. Кого з українських письменників Григорій Косинка називав своїми літературними учителями? 


3. Новела й оповідання: у чому полягають їх відмінні ознаки? 


 1. Складіть літературознавчий словничок, даючи визначення запропонованих термінів. 


Сонет –

Імпресіонізм –

Вітаїстичність –

Роман у новелах –5. Напишіть твір на тему : «Образний світ лірики Павла Тичини.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мог щодо типу мовлення; розвивати зв’язне мовлення учнів, удосконалити навички роботи із художнім текстом; прищеплювати любов до рідної природи; виховувати відчуття прекрасного.

Тип : урок розвитку зв’язного мовлення

Обладнання : мультимедійна установка (проектор, комп’ютер , екран або мультимедійна дошка).

Епіграф :   «Чудесний світ відкривається в живих барвах, яскравих і трепетних звуках, у казці та грі, у власній творчості, у красі, що надихає ...» (В. Сухомлинський).

Поетичний епіграф:                В осінній день, в чарівну пору

Ти в ліс притишений пройдись.

І підніми голівку вгору –

У синє небо подивись.

Воно таке бездонне й чисте –

Злетіти хочеться увись!

Безмежне, гарне, урочисте…

Поглянь в блакить і усміхнись!

Н.Красоткіна

І.  Незвичайний початок  (читання епіграфу та наступних слів вчителя на фоні музики Вівальді та відео про осінь)

Слово  вчителя.

Поважно і впевнено  на землю ступила осінь. Владно увійшла в широко розчинені двері, дивуючи всіх розмаїттям сміливих кольорів. Непомітно підкралась вона до наших садів, полів, гаїв, лісів. Трава на лугах висушена за літо безжалісною спекою, пожовтіла, втратила соковиту пружність і сухо потріскує під ногами.

Вражає красуня своєю багатоликістю. Багряними пелюстками високого листя сміхотливо намагається затулити сонце від нас, чи то нас від сонця.

Чудовий ліс восени! Він ще здалеку манить нас своєю неповторною красою. Землю вкриває м’який жовтий килим опалого листя. Тихо стоять замріяні дерева, тільки про щось гомонять  берізки. Дуб стоїть зелений, осінь ще не встигла пошити золотого кожуха.

Золотава тиша пряде бабине літо…

…Тільки що ви прослухали невеличкий етюд про осінь, а музика Вівальді допомогла нам налаштуватись на роботу.

Етюд - слово багатозначне, одне зі значень - невеличкий літературний твір, присвячений якому-небудь одному питанню.

ІІ. Мотивація та оголошення теми , окреслення  мети  уроку   ( учні самостійно висловлюють думки щодо  мети  уроку)

 

ІІІ.  Актуалізація опорних знань. Співпраця  учителя з учнями з  опорою на міні-підручник (репродуктивна бесіда)

 

Текст  - це група речень,  які зв'язані між собою за змістом і об’єднані спільною думкою. Речення в тексті розташовані у послідовності, необхідній для розкриття теми.

Ознаки тексту: задум (основна думка), зв’язність, завершеність.

Тема тексту – це те, про що розповідається в тексті

Основна думка – те, до чого автор закликає, чого навчає, що стверджує текстом

Відоме  в тексті і нове. Якщо речення тільки висловлює якусь думку, то текст забезпечує розвиток цієї думки за рахунок того, що кожне наступне речення до вже відомого додає щось нове.

Переказ  - сприйняття і передача тексту із збереженням його мікротем

Види переказів: докладний, стислий, вибірковий

Запитання: чим відрізняються докладний, стислий і вибірковий перекази?

Стиль мовлення — це своєрідна1 сукупність мовних засобів, що використовуються мовцем за певних умов спілкування.

Запитання: які вам відомі стилі мовлення?

Художній стиль – це такий стиль, який характеризується образністю, виразністю,  впливом  на розум, почуття і волю читача (слухача), містить описи  (людей, природи, явища, поняття тощо), передає почуття, емоції, збуджує  уяву.

Опис — це висловлювання, в якому йдеться про ознаки, властивості предмета чи явища.

 

ІV. Виконання практичних завдань

Завдання №1. Виконання короткого тесту на самоперевірку опорних знань

 

V. Робота з текстом (на фоні музики П. Чайковського та слайдової презентації)

РІДНІ КРАЄВИДИ

Ось і осінь. Чого б її не любити, як навколо така невимовна краса! Вона тебе заворожує на кожному кроці. Із самого ранку ти помітив — твій високий білолист озолотився. Спочатку подумав: його сонце ранковим промінням освітило, і він аж засяяв. Але придивився й щиро подивувався: то він од листя такий. Ти похвалився мамі, що з твоїм білолистом зробилося, а вона й каже:

— А ясен, сину, вже одсвітив своє, тепер метеликам лад треба дати...

Ти знаєш, про які це метелики йдеться? Про сережки. Ти не раз діставав їх по парі й чіпляв на вухо, оті сережки. У них — насіння. Його й має посіяти ясен, щоб нові ясенки піднімалися. А яка смакота це для снігурів!

Кожен день приносить тобі цікаву несподіванку. Ото пішли ви з сестрою до лісу. А там усе таке барвисте: берези стоять золоті, клени — помаранчеві*, осики — малинові, берести* — аж червоні, а дуби — наче їм і нічого. Зеленіють собі дуби — пізно весною прокинулись, пізно й листя скинуть. А декотрі й цілу зиму не скидатимуть — не линятимуть. Того й назва така в них — дуб-нелинь.

… А то ходив ти в поле. Став і прислухався. Жайвора вже не чути. Хіба що якийсь обізветься та й затихне. І йому в дорогу пора. Зате коники виграють — раді, що самі у полі зосталися, що тепер і їх далеко чути. Але, буває, не дуже довго їх і послухаєш. Ураз зашуміло, загомоніло, залементувало — налетіла не зграя, а ціла хмара граків. І так стрімко кружляють, вирують, шугають*. Ото базар!

…. Ось після холодних днів стало сонячно, тепло, немов улітку. Засновигали* метелики, зашерхотіли прозорими крильцями бабки, а павучки — у повітрі літають, верхи на павутинні.  Простяглися срібні ниті у повітрі, поснувалися між деревами, кущами... А небо синє-синє, повітря чисте, а вода в озерах — мов дзеркало. Така тиша, і спокій, і радість, і смуток, радість, що літо. Смуток, що літо бабине... Це останнє тепло...

Дмитро Чередниченко

 

Завдання №2. Дайте відповіді на запитання:

► Визначте тему та основну думку тексту

► Поділіть текст  на мікротеми, складіть план

► Розставте у правильній послідовності орієновні заголовки мікротем:

Відповідь :


 1. Навколо  невимовна краса
 2. Високий білолист озолотився
 3. Метелики – сережки
 4. У лісі все барвисте
 5. Осіннє поле
 6. Радість і смуток бабиного літа

 

Завдання №3. ●Поміркуйте   разом!   Якими словами «говорить» природа? Як навчитися розуміти її мову?

Що нового ви дізналися про ясен?

Ясен звичайний  — високе дерево родини маслинових (20-40 м заввишки) з ажурною кроною і струнким стовбуром з ясно-сірою гладенькою корою.  Ясен дає високоякісну деревину. У народній медицині використовують листя й кору ясена як лікувальний засіб від багатьох хвороб.

  Чому його називають білолистом?

► Що зробилося з білолистом?

Про які це метелики йдеться у тексті?

► Що має посіяти ясен, щоб нові ясенки піднімалися?

► Яким словом названо у тексті дуб і чому?

► Чому не чутно в полі жайворона?

  Чим змінюється в полі тиша ?(Ураз зашуміло, загомоніло, залементувало)

 

Завдання №4. Виконайте творчі роботи:

► Підібрати синоніми до слів: заворожує, барвисте, золотий, зосталися, загомоніло, кружляють, чисте, тиша.

► Запишіть епітети до іменників:      берези ____________, клени — _____________,

  осики — __________,  берести — ____________,  дуби — ______________

 

► Як ви розумієте лексичні значення рідковживаних слів шугають*, засновигали*

Шугають від шугати -  Літаючи, швидко пересуватися в повітрі. // Швидко злітати вгору або стрімко опускатися вниз.

Засновигали від СНОВИГАТИ(розм) -  Ходити без певної мети, без визначеного напрямку. // Поспішно рухатися, снувати в різних напрямках, назад і вперед. Швидко пересуватися в різних напрямках, куди-небудь; носитися, шастати. (Робимо висновок, що це слова-синоніми)

 

Завдання №5. Прослухайте текст вдруге і підготуйтесь до переказу тексту за складеним планом ( читання тексту вдруге,  учні переказують текст по частинах; за кожну гарну відповідь учень отримує кленовий листок, на якому надруковано поезію про осінь)

 

Вчитель: Дійсно, осінь – чудова пора для спостережливих людей. Тому свої перекази ви маєте доповнити власними враженнями від цієї золотої пори. Найлегше – це скласти сенкан. А що таке сенкан? (При нагоді учні можуть скористатися міні-підручником).

 

VІ.Виконання творчих завдань до тексту

Завдання № 6.  Скласти сенкан про осінь

Сенкан — це вірш, що складається з п’яти рядків.

Слово ”сенкан” походить від французького слова ”п’ять” і позначає вірш у п’ять рядків.

1. Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник)

2. Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметника)

3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно це дієслова).

4. Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.

5. Останній рядок складається з одного слова — синоніма до першого слова, в ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок.

Осінь

Золотава, барвиста

Заворожує, чарує, вабить

Кожен день приносить несподіванку

Чарівниця 

Вчитель: Сенкан - це цікаво, але , можливо, дехто з вас захоче  написати невеличкий вірш.  Для того, щоб у вас вийшли гарні творчі роботи давайте звернемось до уривків поезій, які розміщені на ваших кленових листочках. (Учні виразно читають уривки поезій)

 

Завдання №7. Роз'єднай слова і прочитай, поясни правопис складних слів та розстановку розділових знаків

АнебосинєсинєповітрячистеаводавозерахмовдзеркалоТакатишаіспокійірадістьісмуток радістьщолітоСмутокщолітобабине...

Відповідь : ... А небо синє-синє, повітря чисте, а вода в озерах — мов дзеркало. Така тиша, і спокій, і радість, і смуток, радість, що літо. Смуток, що літо бабине...

 

Вчитель: Щоб краще справитись із творчим завданням, вам і пригоді можуть стати наступні завдання:

Завдання №8. Прочитай вірш. Про що шипшина просила людину. Чому вона її про це просила?

ШИПШИНА ВАЖКО ВІДДАЄ ПЛОДИ

Шипшина важко віддає плоди.

Вона людей хапає за рукава.

Вона кричить: — Людино, підожди!

О підожди, людино, будь ласкава.

Не всі, не всі, хоч ягідку облиш!

Одна пташина так мене просила!

Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш,

І просто — осінь щоб була красива.

Ліна Костенко

Вчитель:  Тож любіть природу, бережіть її, милуйтесь нею.

 

Завдання №9. Продумайте пояснення до метафори:

«Прилетіла осінь жовтобарвна на тужливих крилах журавлиних» (Є. Товстуха).

 

Вчитель: (на фоні відео осені) а чи знаєте ви , що краса живе в усьому:

На землі й на небесах.

В світлі сонечка ясному,

У замріяних лісах,

У степу, на хлібній ниві,

Там, де пташка п'є росу...

І щоб всі були красиві,

Треба бачити красу.

Треба слухати і чути

Пташку в хорі веснянім.

І для себе світ відкрити,

І себе знайти у нім.

 

Вчитель: Чи зможете ви вдома переказати дослівно текст «Рідні краєвиди», доповнивши його творчим завданням?

VІІ. Домашнє завдання . Підготуватись до письмового переказу тексту,  доповнити текст своєю мікротемою.

 

VІІІ. Рефлексія

 

Вчитель: чи відкрили ми серце красі слова і красі природи?  Чи зуміли переказати зміст почутого тексту, пригадавши поняття художнього стилю? Чи вдалося відчути барви осені? А кому з вас сподобалось виконувати творчі завдання? То чи справились ми з метою уроку?

(Учні висловлюють свої думки)

 

Вчитель:

Я візьму у осені яскраві фарби,

Й розмалюю ними все своє життя,

Світ навколо стане різнобарвним,

 

І не буду більше сумувати я.

 

Я візьму у осені мелодію,

Напишу до неї я слова,

Хай вселяє у серця гармонію,

Хай печаль і смуток розвіва.

 

      І красою чарівною заворожена,

      Я вдихну п’янкий жоржинний аромат

      Подарую я усмішку осені,

      А вона її поверне у стократ.

 

 Щиро дякую за урок!!!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Сало Остап
  чудова розробка!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
16 березня 2018
Переглядів
1385
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку