10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Українці в революції 1917-1920 рр.. Конспект уроку з історії України для 5-го класу

Про матеріал

Для учнів 5 класу пропонується ознайомитися з однією із важливих сторінок нашої історії - Українською революцією 1917-1920рр. - за допомогою складання спочатку вчителем, а потім і самими учнями самостійно, опорних блок-схем. Виконуючи такий вид завдань на уроці , учні вчаться виділяти основне з тексту, а також на основі отриманих знань формувати визначення до історичних понять.

Перегляд файлу

Тема. Українці в революції  1917-1920рр.

Мета: ознайомити учнів з основними подіями Української революції 1917-1920рр.,пояснити зміст понять «революція», «універсал», «соборність», розкрити внесок М. Грушевського у розвиток Української держави, розкрити особливості перебування України у складі СРСР у 20-х роках ХХ ст; удосконалити уміння працювати з різними історичними джерелами, виступати з повідомленням на історичну тему, складати опорні схеми; викликати гордість за український народ, який боровся за створення соборної, незалежної України.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: підручник Власова В.С. «Історія України (Вступ до історії)», карта, атлас, роздатковий матеріал, відео- фрагменти «Акт злуки УНР та ЗУНР», фізкультхвилинка «Україно, ми твоя надія!»

Основні поняття:ЦР,УНР,Українська революція, ЗУНР, Акт злуки, УСРР, СРСР

Основні події: 1917—1920 рр. — Українська революція; березень 1917 р. — створення Української Центральної Ради; листопад 1917 р. — проголошення створення Української Народної Республіки (УНР); січень 1918 р. — проголошення незалежності УНР; 13 листопада 1918 р. — створення ЗУНР; 22 січня 1919 р. — злука ЗУНР і УНР, 1919р.- створення УСРР

Очікувані результати: 

 • учні зможуть застосовувати поняття «революція», «універсал», «соборність»;
 • розповідати про історичні події на основі тексту підручника; виокремлювати в тексті головне й другорядне, розв’язувати хронологічні задачі, складати опорну схему
 • аргументовано висловлювати власну думку.

Хід уроку

І. Організаційний момент

 Вчитель перевіряє готовність класу до уроку

ІІ. Перевірка домашнього завдання

    Тестові завдання

 1. У якому місті у ХІХ ст. вперше виникає університет:

а) Луцьку,                    б) Києві,                            в) Харкові

 1. Хто  був одним із ініціаторів відкриття університету у Харкові

а) Грушевський ,         б) Каразін,                       в) Шевченко

 1. В якому році виникає Харківський університет:

а) 1800р.,                      б) 1803р.,                          в) 1805р.

 1. Ким був Микола Костомаров:

а) істориком,               б) мовознавцем,               в) лікарем

 1. Хто був першим ректором Київського університету

а) Антонович,               б) Грушевський,              в) Максимович

 1. Хронологічна задача

Скільки часу минуло від заснування Київського університету?(записати математичний приклад)   2017-1834=183р.

 Робота з картою

- Покажіть на карті міста , в яких у ХІХ ст. були засновані університети (Харків, Київ)

Запитання на повторення + робота з картою

 1. Пригадайте, чи мав наш народ на початку ХХ ст. власну державу?
 2. Покажіть на карті , до складу яких держав входили українські землі?
 3. Як жилося нашому народові у складі Російської та Австро-Угорської  імперій?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Країна  наша  стогне  від  війни.

Підступно  й  підло  топче   землю  ворог.

За  незалежність   віддають  життя  її  сини,

Та  ворог   хоче  стерти  все  на  порох.

 

Ніхто  раніш  подумати  б  не  міг,

Що  рідну  землю  вкриє   хмара  чорна,

Що  хлопець  молодий   лежатиме  без  ніг,

За  те, щоб  Україна  була  вільна  і  соборна.

 

Вклоняємось  усім  захисникам,

Хто  рідну  землю  стереже, боронить!

Бо  Батьківщина   Україна  в  нас  одна,

Ніхто  над  нею  познущатись  не  дозволить!

                                                 Коваль В.Д.

 

- Які почуття викликав у вас прослуханий вірш?

- Про які події він розповідає? Чи актуальні вони сьогодні?

       Учитель.  Для  українського народу XX ст. розпочалося водночас важкими і важливими змінами: Перша світова війна, боротьба за українську державність, перемога більшовицької влади. Як ці події вплинули на життя українців, що здобули і що втратили вони за цей час — ось про що ми будемо говорити на цьому уроці. А ви ,скориставшись досвідом минулого, що стосується історії кожної української родини,  в майбутньому зможете визначати гідний шлях розвитку нашої країни.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Учні записують в зошиті дату , тему та план уроку

План

 1. Українська  революція
 2. Михайло Грушевський – видатний державний діяч
 3. Україна в складі СРСР

 

Вчитель акцентує увагу учнів на схему «Знати-вміти». А також знайомить їх з тим, що вони під час розповіді вчителя записуватимуть блоки схеми «Українська революція» в зошит

    Вчителя. XX століття розпочалося для народів світу великою бідою. 1914 року спалахнула Перша світова війна, що тривала до 1918року. До неї виявилися залученими 38 держав чотирьох континентів.

          Українці були поділені між двома ворожими таборами і вимушені були воювати один проти одного. Тому ця війна стала братовбивчою для українців, які тисячами гинули за чужі інтереси, бо не мали власної держави. Однак,саме в такий важкий момент українські національно-патріотичні сили вирішили втілити в життя прагнення не одного покоління українців – бути разом і в незалежній державі. Події 1917—1920 pp. історики назвали Українською революцією.

(вчитель ознайомлює учнів з роботою на уроці – вішаючи кожний блок схеми на дошці, учні мають її швиденько переписати в зошит)

 1. Українська  революція

Опорна схема

Українська революція – ЦР - УНР – Гетьманат  – ЗУНР - Акт Злуки

Розповідь вчителя(вчитель розповідає і вішає на дошку блоки опорної схеми)

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

 

 1. У березні 1917 р. виснажений війною народ скинув  у Росії царську владу, яку змінив  Тимчасовий уряд. У Києві З березня 1917 р. українські партії та громадські об'єднання утворили свою національну владу — Українську Центральну Раду. Очолив її відомий учений та історик  Михайло Грушевський.

У Києві З березня 1917 р.  – УТВОРЕНО УКРАЇНСЬКУ ЦЕНТРАЛЬНУ РАДУ(ЦР), ЯКУ ОЧОЛИВ М.ГРУШЕВСЬКИЙ

 

 1. Центральна Рада обрала український уряд — Генеральний Секретаріат — і прийняла чотири важливі документи — універсали.
  * Перший універсал проголосив автономію України у складі Російської держави.

*Другий універсал зафіксував домовленості між Української Центральною Радою та Тимчасовим урядом Росії.

ЦЕНТРАЛЬНА РАДА ОБРАЛА УКРАЇНСЬКИЙ УРЯД – ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ, ЯКИЙ ПРИЙМАВ ЗАКОНИ - УНІВЕРСАЛИ

 

 1. Третій універсал проголосив створення Української Народної Республіки (УНР). Четвертий Універсал проголосив незалежність Української Народної Республіки.

20 ЛИСТОПАДА 1917р.- ПРОГОЛОШЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ(УНР)

22 СІЧНЯ 1918р. – ПРОГОЛОШЕННЯ УНР НЕЗАЛЕЖНОЮ

 

 1. У жовтні 1917 р. в Росії до влади прийшли більшовики,що прагнули змінити життя робітників і селян на краще. У січні 1918 р. керівництво більшовицької Росії спрямувало на територію України свою армію, щоб захопити і приєднати до себе українські землі
 2. За таких складних умов Центральна Рада звернулася по допомогу до Німеччини та Австро-Угорщини з проханням про допомогу. 29 квітня 1918 р. німці створили новий уряд на чолі з генералом Павлом Скоропадським, правління якого викликало обурення серед народу і він 14 грудня 1918р. зрікається влади

29КВІТНЯ-14 ГРУДНЯ 1918р. – ГЕТЬМАНАТ

ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО

          Після зречення гетьмана у грудні 1918 року владу в Україні перебрала Директорія. Новій владі довелось  одночасно вести війну з численними ворогами, що оточили Україну з півдня, півночі і сходу.

 1. У цей же час на західноукраїнських землях, скориставшись поразкою Австрії у Першій світовій війні, у складі якої вони перебували, 13 листопада 1918 року  у Львові  було проголошено створення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

13 ЛИСТОПАДА 1918 р.- СТВОРЕНО  ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКУ НАРОДНУ РЕСПУБЛІКУ(ЗУНР)

 

 • Перегляд відео-ролика  «Акт злуки УНР та ЗУНР»

- Чи досягли борці за створення соборної та незалежної України своєї мети?

 1. 22 січня 1919 р. у Києві відбулося урочисте проголошення Акт злуки (об'єднання) ЗУНР та УНР. Цей день увійшов в історію як День Соборності(єдності) України.

22 СІЧНЯ 1919р. – АКТ ЗЛУКИ УНР І ЗУНР В ЄДИНУ ДЕРЖАВУ – ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

 

     Формування понять( учні записують визначення понять у зошити)

Вчитель звертає увагу на те, що у блока є схеми нові поняття

- Чи можете ви з почутого вами  самостійно сформувати визначення, що таке Українська революція?

 

     Українська революція  - ряд подій, пов’язаних з національно-визвольною боротьбою українського народу в 1917-1920 рр.

    Українська Центральна Рада — орган влади в Україні в 1917-1918 pp.

    Генеральний Секретаріат — український уряд, який обрала Центральна Рада.

   Універсал — документ, звернення до народу.

 

 • Фізкультхвилинка «Україно, ми твоя надія!»(відео)

 

 1. Михайло Грушевський – видатний державний діяч

Запитання до учнів

- Про яку історичну постать з моєї розповіді ви почули?

- А чи пам’ятаєте з попередніх уроків, що це за історичний діяч?

 

       Вчитель. Сьогодні у мене є помічник – юний дослідник минулого, який допоможе  розповісти про М.Грушевського

 

Виступ учня про М.Грушевського

            МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ(1866-1934роки життя) — видатний український учений-історик, державний діяч. Він був автором понад 2 тисяч праць, серед яких десятитомна «Історія України –Русі» . Він народився в учительській сім’ї, де йому прищепили жагу до знань та любов до рідної землі. Власне, тому, зростаючи далеко від України, він цікавився всім українським. Навчався М. Грушевський у Київському університеті, знав шість мов, читав твори зарубіжних учених.

       В роки Української революції був засновником Української Народної Республіки, а в квітні 1918 р. Михайла Грушевського обрали Президентом Української Народної Республіки.         

          Головною науковою працею життя Михайла Грушевського вважається багатотомна «Історія України-Руси», яка започаткувала розвиток вітчизняної історичної науки.

      Запитання до учнів

 1. Хто такий М.Грушевський?
 2. Чому кожен з нас має пишатися таким українським діячем?

 

 1. Україна в складі СРСР

Робота з підручником (ст.141-144)+ складання учнями власної опорної схеми

Учні опроцювують матеріал підручника на ст.141-144  і разом з вчителем складають опорну схему(блоки схеми лежать на кожній парті)

 

 

Виступ учня про Голодомор

      Проти волелюбності українського народу боролись у різні способи. Сталін винайшов власний, один з найжорстокіших за всю історію людства. Він залізною рукою впроваджував терор і голодну смерть. Злочин голодної смерті було реалізовано в 1932-1933 роках.       

      Жорстокість Голодомору перш за все в тому, що голод не був наслідком стихійного лиха, засухи чи неврожаю, він став результатом цілеспрямованої політики комуністичного режиму.  Вражає цинізмом той факт, що в той час, як від голоду помирали мільйони (близько 10 млн.)українців, влада продовжувала вивозити зерно за кордон .

     28 листопада 2006 р. Верховна Рада України за ініціативою Президента України Віктора Ющенка прийняла Закон "Про Голодомор 1932―1933 років в Україні", яким Голодомор визнано геноцидом Українського народу.

Хвилина мовчання

V. Закріплення нового матеріалу

Вправа «Закінчи речення»

 1. Події 1917-1920рр. в Україні називаються….(Українська революція)
 2. 20 листопада 1917р. було утворено…(УНР)
 3. Президентом УНР було обрано…(М.Грушевського)
 4. О’єднання УНР і ЗУНР відбулося …(22 січня 1919р.)
 5. Більшовицьку владу на сході України було встановлено…(1919р.)
 6. Розпочате більшовиками в Україні будівництво великих заводів і фабрик - …(індустріалізація)

VІ. Підсумок

 • Діти, чи справилися ми із завданнями нашого уроку?
 • Що запам’яталося найбільше?

            Оцінювання учнів

VІІ. Домашнє завдання. §18, ст.137-146

ОПОРНА СХЕМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Звєгінцева Інна Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Історія України (Вступ до історії) 5 клас (Власов В.С.)
Додано
11 січня 2018
Переглядів
6702
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку