24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Українська мова 7 клас (88 год.; 2,5 год на тиждень) 2019 н.р. ІІ семестр 2018 - 2019 н.р.

Про матеріал
Українська мова 7 клас (88 год.; 2,5 год на тиждень) 2019 н.р. ІІ семестр 2018 - 2019 н.р. Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблена на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)Автори: Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук / К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.
Перегляд файлу

Українська мова 7 клас

(88 год.;  2,5 год на тиждень) 2019 н.р.

ІІ семестр 2018 - 2019 н.р.

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблена на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)Автори: Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук / К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

У розвантаженні програми (2015 р.) брали участь: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Сидоренко В. В., Тарасенко О. О., Усатенко Г. О., Оперчук О. П., Мельник М. М., Ткачова Г. В., Глазова О. П., Панасенко Н. М.

В оновленні програми брали участь: Глазова О. П., Романенко Ю. О., Голуб Н. Б., Кондесюк Т. В., Котусенко О. Ю., Мельниченко О. М., Михайловська Н. А., Панченков А. О., Пчеляна Л. В.

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

3

 

3

 

Письмо:

 

 

 

 

переказ

1

 

1

 

твір

-

 

1

 

Правопис:

 

 

 

 

диктант

1

 

1

 

 

Усний твір,

діалог

 

 Усний переказ,

читання вголос

 

 

ІІ семестр 2018 – 2019 н.р.

 

№ з/п

Тема уроку

Дата

 

Примітка

Вступ.

39.

З.М. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму.

 

 

40.

З.М.Створення інформаційного повідомлення для шкільного веб-сайта з використанням дієприкметників про вдало організовану екскурсію (відвідану виставку, омріяну подорож).

 

 

41.

Правопис суфіксів дієприкметників.

-Н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження.

 

 

42.

Не з дієприкметниками.

 

 

43.

З.М.Портретний нарис у публіцистичному стилі.(підготовча робота).

 

 

44.

З.М. Портретний нарис у публіцистичному стилі.(письмово).

 

 

45.

Аналіз письмового твору.

Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування з елементами зауважень, пропозицій з використанням у реченнях-репліках дієприкметникових зворотів (наприклад: не розв’язані вчасно; не виконані належним чином; не звірені за словником, не згаяний (час) та ін.).

 

 

46.

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Аудіювання тексту, що містить дієприслівники, з’ясування їхньої ролі в мовленні.

 

 

47.

Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові. Складання монологу від імені героя художнього твору з використанням дієприкметників і дієприслівників (усно).

 

 

48.

З.М. Особливості побудови твору - оповідання.

 

 

49.

. З.М. Письмовий твір - оповідання за поданим сюжетом.

 

 

 

50.

Вид і час дієприслівників Дієприслівники  недоконаного й доконаного виду, творення їх.

Складання розповіді про улюбленого українського художника на основі зібраної в мережі Інтернет інформації про його життя та творчість із використанням дієприслівників доконаного й недок. виду (наприклад: розшукавши (інформацію), зібравши (свідчення, спогади), працюючи (над полотнами, малюнками), перемагаючи (труднощі), долаючи (перешкоди).

 

 

51.

Не з дієприслівниками. Редагування речень і текстів, у яких допущено помилки у вживанні

дієприслівників.

 

 

52.

З.М.Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостереженьз використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом).

 

 

53 -54.

З.М. Контрольний письмовий переказ розповідного тексту про виконання певних дій в художньому стилі.

 

 

55.

Аналіз письмового твору Узагальнення з теми «Дієприслівник»..

 

 

56.

Контрольна робота з теми  «Дієприслівник». Тести

 

 

57 -58.

З.М. Замітка, її побудова. Написання замітки.

 

 

59.

Прислівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Читання мовчки тексту, що містить прислівники, з’ясування ролі прислівників у мовленні.

 

 

60.

Розряди прислівників (практично).

Складання тексту-розповіді на історичну тему про визначні події, пов’язані з «малою батьківщиною», з використанням прислівників-синонімів та прислівників-антонімів.

 

 

61.

Ступені порівняння прислівників.

Створення мікротексту з елементами порівняння літературного твору та його екранізації (різних моделей гаджетів, комп’ютерних ігор тощо) з використанням прислівників різних ступенів   порівняння

 

 

62.

Складання анотації на книжку з використанням  прислівників.

 

 

63.

Творення й правопис прислівників.

 

 

64.

Букви -н- та -нн- у прислівниках.

 

 

65.

Не і ні з прислівниками.

 

 

66.

И та і в кінці прислівників.

 

 

67.

Правопис прислівників на-о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників.

 

 

68.

Написання прислівників окремо, разом, через дефіс.

 

 

69.

Складання тексту рекламного буклета молодіжного вбрання з використанням  прислівникових сполук  до лиця,  до смаку,  не до речі, не до вподоби,на вибір,  в міру.

 

 

70.

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день.

 

 

71- 72.

З.М.Контрольний письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі. «Душу я у вишивку вкладаю»,  «Як я створюю прикраси з бісеру», «У гуртку оригамі», «Збирання моделей човнів – улюблене заняття чоловіків нашої родини», «Як наш клас готує контент для заповнення блога».

 

 

73.

Узагальнення з теми «Прислівник»

Контрольний диктант.

 

 

74.

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні.

Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Складання розповіді про знайому людину, зовнішній вигляд якої видається вам досконалим. Визначення ролі в тексті службових частин мови, зокрема прийменників.

 

 

75.

Види прийменників за будовою.

Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс.

Редагування речень, у яких допущено помилки у вживанні прийменників (у три години дня; консультація по фізиці;  не прийшов із-за хвороби).

 

 

76.

З.М. Ділові папери. Розписка.

 

 

77.

Синонімічні й антонімічні  прийменники.

Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення. Складання висловлення-роздуму «Від споживацького безглуздя довкілля треба берегти» з використанням антонімічних прийменників.

 

 

78.

Сполучник як службова частина мови.

Види сполучників за будовою, походженням. Використання  сполучників упростому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.

Читання мовчки тексту, що містить поєднані сполучниками однорідні члени речення та складні сполучникові речення. Коментування ролі сполучників у мовленні.

 

 

79.

Написання сполучників разом та окремо. Складання тексту-роздуму «Що  об’єднує сучасних українських героїв з героями фольклору».

 

 

80.

Розрізнення сполучників й однозвучних слів. Синонімічні й антонімічні  сполучники. Складання пам’ятки «Як відрізнити сполучники й однозвучні з ними інші частини мови з прийменниками та частками (проте — про те, зате — за те, якби — як би та ін.).

 

 

81.

Частка як службова частина мови.

Виразне читання уривків з художніх творів, що містять діалоги, складені  в розмовному стилі. Обговорення ролі часток у мовленні.

 

 

82.

Частки формотворчі та словотворчі. Частки, що надають слову або реченню  додаткових відтінків (практично).

Складання висловлення «Чи хотів(ла) би я щось у собі змінити» («Які чесноти хотілося б виховати в собі», «Чи входить до переліку рис моєї вдачі самокритичність»)з використанням часток (наприклад: авжеж, хіба,  лише, нехай, би (б),хіба ж).

 

 

83.

Правопис часток не і ні з різними частинами мови (узагальнення). Складання проекту логотипа рідного села (школи, класу) з використанням у його описі  різних частин мови з часткою не і префіксом не.

 

 

84.

Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки.

 

 

85.

Вигук як особлива частина мови.

Групи вигуків за значенням.

Дефіс у вигуках.

Аудіювання текстів усної народної творчості (казки, легенди, пісні), що містять вигуки. З’ясування ролі вигуків у мовленні.

Виразне читання текстів з вигуками.

 

 

86.

Кома і знак оклику при вигуках.

Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування — обмін враженнями після концерту улюбленого співака з використанням вигуків, що передають почуття  захоплення, радості, подиву та ін.

Складання казки для меншого брата чи сестрички з використанням звуконаслідувальних слів.

 

 

87.

Контрольна робота з теми «Службові частини мови. Вигук». Тести 

 

 

88.

Узагальнення й систематизація вивченого  про частини мови, правопис і використання їх у мовленні. Визначення частин мови в реченнях.

Написання речень і текстів з поясненням написання слів — різних частин мови та вживання розділових знаків.

 

 

 

 

 

doc
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
1867
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку