Українська мова. Речення (4 клас)

Про матеріал

Урок розроблено з використанням методів української школи ейдетики ( Є.Антощука). Урок формування (засвоєння) й удосконалення навичок та вмінь. Метод: укрупнення дидактичних одиниць.

Перегляд файлу

Українська мова

4 клас

Учитель: О. Д. Бадзюк

Розділ. Знання про мову, мовні уміння

Тема. Речення

Мета. Узагальнити і діагностувати знання учнів з теми «Речення». Формувати поняття про   однорідні члени речення та способи їх поєднання, залежні слова при однорідних   членах речення; поняття про просте і складне речення. Розвивати мовлення, вміння звертати увагу на мовні одиниці, аналізувати, доводити, систематизувати, слухати  та доповнювати відповіді однокласників. Виховувати інтерес до вивчення  української мови, поважати думки і роботу інших учасників навчального процесу.

Обладнання. Картка-памятка «План теми», ватман для вправи «Система позначок», сигнальні картки, мультимедійний супровід.

Тип уроку. Урок формування (засвоєння) й удосконалення навичок та вмінь.

Метод:  укрупнення дидактичних одиниць.

 

Хід уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності

1. Гра «Сигнал»

-У кожного на парті є сигнальні картки. Я проведу опитування, але відповідати ви можете лише картками. Якщо відповідь «так», то покажіть  зелену картку, а якщо – «ні», то – червону.

- Ми розпочинаємо вивчати нову тему «Речення». Ця тема є зовсім новою?

- Чи маєте ви знання з даної теми?

- Чи можете побудувати речення?

- Чи є бажання  гратися?

- Дякую.

- Відповідей «так» було більше, тому можемо продовжити роботу.

- Яку тему ми розпочинаємо опрацьовувати?

- Для чого нам знання з даної теми?

- Які завдання ви б хотіли виконувати на наступних уроках?

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Вправа «Скринька знань»

- Проведемо діагностування знань з теми «Речення» за карткою-памяткою «План теми», яка лежить перед вами, і кожен виявить наповнюваність своєї «скриньки». Вам потрібно поставити знак «+», якщо ви можете дати відповідь на запитання, а в іншому випадку – знак «-».

 • Що таке речення?
 • Які є види речень за метою висловлювання?
 • Які є види речень за інтонацією?
 • Чи знайоме тобі поняття «звертання» у реченні?
 • Чи  можеш визначити граматичну основу у реченні?
 • Чи відомо тобі, як встановлювати звязок слів у реченні?
 • Чи можеш розповісти про однорідні члени речення та способи їх поєднання?
 • Чи знаєш ти про існування залежних слів при однорідних членах речення?
 • Чи маєш уявлення про прості і складні речення?

2.   Колективна перевірка

- Зачитайте  ті питання, біля яких стоїть знак «-».

- Таких запитань небагато, тому, якщо ми будемо працювати дружно і творчо, то цих знаків буде менше, або вони зникнуть до кінця уроку.

ІV. Сприйняття й первинне усвідомлення учнями нового матеріалу

Слайд №1

      1.  Гра «Я знаю і навчу тебе»

 • Дайте відповіді на запитання: що таке речення?

- Свої відповіді будемо занотовувати на карті «Система позначок»

 (Учитель чи учні на ватмані за методикою «Школи ейдетики» методом піктограм роблять висновки-підказки).

 Р = ─ ₪. Цим знаком ми позначимо поняття «речення» і закодуємо його. Речення – це слово чи слова, що повязані між собою однією думкою.   

 • Які є види речення за метою висловлювання?

                                                За метою висловлювання розрізняють

 

                                                                                            

                                                                                                                             розповідні

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                                                                      питальні

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                             спонукальні

 

 

 • Які є види речень за інтонацією?

( Відповіді дітей дублюються позначками, на схемі знаками .!біля позначок розповідного і спонукального речення, а біля питального?!)

 

 • Чи знайоме вам поняття «звертання» у реченні?

- Запишіть у зошит спонукальне речення (пораду) зі звертанням до школярів, узагальнюючи відповіді на перші три запитання.

2. Робота у зошиті

(Діти, будь ласка, будьте уважними при визначенні виду речення за метою висловлювання.)

( Обговорення і пояснення орфограм)

3. Робота з підручником

Прочитайте мовчки текст із вправи 64 с. 33, доберіть потрібну інтонацію. Дайте характеристику кожному реченню за схемою.

Сьогодні  в лісі справжній листопад! Клени обсипаються від найменшого подиху вітерцю. Гаснуть осінні вогневі барви. На восковому листі зявляються брудні плями. Деякі листки, засихаючи, скручуються в дудочку. Коли обережно розгорнути такий листок, всередині в ньому тремтить кришталева росинка.

( Діти читають речення, визначають їх вид за метою висловлювання та інтонацією).

      -  Назвіть основу виділених речень.

      - Дайте визначення поняттю «граматична основа речення».

 - У карті «Система позначок» є знаки = ─ . Які поняття ми можемо на них «покласти»?

 Підмет та присудок товаришують, але інколи речення може існувати без одного з них.

4. Гра «Модельєр»

- Чи може бути граматичною основою речення словосполучення зявляються плями?

      5. Робота у зошиті

- Поширте це речення і запишіть у зошит.

- Встановіть письмово звзок слів у реченні.

- Розкажіть про речення за карткою «Система позначок», наводьте приклади.

ІV. Фізкультхвилинка

V. Осмислення об'єктивних зв'язків і відносин у досліджуваному матеріалі й розкриття внутрішньої сутності досліджуваних явищ.

Наступне запитання із пам’ятки у багатьох має позначку «-».

( Чи можеш розповісти про однорідні члени речення та способи їх поєднання?)

 1. Робота з підручником

- Попрацюємо разом.

Вправа 76 с.37

- Прочитайте речення. Визначте в них головні та другорядні члени речення.

(1.Вітер віє, повіває, по полю гуляє. 2.Червонясте, золотисте опадає з клена листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають. 3.На горбочку у долині розцвіли волошки сині. Оля, Леся їх збирають, у букетики складають.)

- Які висновки ви можете зробити?

( У реченні може бути декілька підметів, присудків, другорядних членів речення.)

- Ознайомтеся з правилом с.38 і скажіть, як називаються такі слова?

- Як зашифрувати отриману інформацію на карті «Система позначок»?

 Слайд №2

 

 

 

 

                                                                                         Однорідні члени речення

 

 

 

 

 

 

 

                                                          відносяться до одного і того  самого слова

                                                       і відповідають на одне й те саме питання                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однорідними можуть бути підмети, присудки, другорядні члени речення.

- Зробіть відповідні позначення.

- Підсумуйте роботу за карткою «Система позначок».

 1. Робота у парах

Вправа 78 с. 38

Є випадки, коли можна  замінити слово чи словосполучення однорідними членами речення. За таким явищем ми можемо поспостерігати, виконуючи вправу 78.

( 1.Четверо дітей читають цікаву книгу. 2. У наших краях зимують різні птахи.  3.На столі лежать три підручники. 4. У четвертому класі учні вивчають різні предмети .)

-  Розгляньте зразок. Назвіть однорідні члени речення. Доведіть, що вони є  однорідними.

 - Виділені слова замініть за зразком. Хлопчики виконують друге речення, а дівчатка – третє.

Перевірка роботи.

 Аналіз речення  і пояснення вживання розділових знаків за картою «Система позначок».

 1. Колективна робота з правилом с. 39

- Часто однорідні члени речення поєднуються за допомогою сполучників. Детальніше про це ми поговоримо після роботи з правилом, яке зашифруємо  на карті «Система позначок»

(Ознайомлення і фіксація правила про поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників на карті «Система позначок». Діти пропонують і записують знаки на карті, будують розповідь про речення, підсумовуючи роботу.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вправа « Коректор»

Вправа 81 с. 40

( 1. У нічному небі яскраво світять зорі.

      У нічному небі яскраво світить місяць.

2. Я дуже люблю Україну.

Я дуже люблю рідний край.

Я дуже люблю свою родину.)

- Об’єднайте речення кожної групи в одне.

- Хлопчики, обєднайте друге речення, а дівчатка – перше.

- Є випадки, коли  однорідні члени речення мають при собі  залежні слова. Тобто ці слова дають більшу інформацію про конкретне слово.

- Спробуйте усно підібрати такі слова до однорідних членів речення.

- Як називають такі слова?

- Як можна закодувати цю інформацію?

 

                                                  Залежні слова

 

 

 

- Розкажіть за схемою усе про однорідні члени речення.

 1. Вправа «Навчаючись учусь»

- Ознайомтесь самостійно з правилом на с.45.

 - Про що ви дізналися?

- Приклад такого речення ви можете побачити  у вправі 92. Прочитайте його.

- Скільки основ у цьому реченні?

- Як називаються такі речення?

Вправа 94 с. 45

- Утворіть складні речення за допомогою сполучників, виконуючи вправу 94.

(Учні об’єднують і пояснюють усно.)

- Одне утворене речення запишіть у зошит. Визначте граматичні основи.

- Доведіть, що ви записали складні  речення.

VІ. Підсумок кроку

Вправа «Добре - погано»

- Перегляньте ще раз запитання з картки-памятки «План теми». Поставте позначки «+» біля запитань, на які ви отримали відповіді. Підкресліть олівцем ті, які вам даються важко. Здайте їх для аналізу.

 (Учитель аналізує загальну роботу класу і визначає найкращі відповіді учнів.)

VІІ. Домашнє завдання

Розкажіть батькам за картою «Система позначок» усе, що знаєте з теми «Речення»

Вправа 95 с. 46 – виконати перше та друге завдання.

 

 

 

 

doc
Додано
1 січня 2019
Переглядів
6852
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку