«Украінські землі наприкінці 50-х – у 80-ті роки ХVІІ ст”

Про матеріал
Презентація-тренінг складається з 37 тестів різної складності. Тести чергуються з відповідями на наступній сторінці. Тренінг буде корисним для підготовки учнів до ЗНО, так як дозволяє працювати самостійно, аналізуючи свої помилки. Також матеріал може бути використаний для уроків узагальнення у 8 класі з відповідної теми.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тренінг «Украінські землі наприкінці 50-х – у 80-ті роки ХVІІ ст”

Номер слайду 2

Гадяцька угода була укладена: А)  1657 р. Б)  1658 р. В)  1659 р. Г)  1656 р.

Номер слайду 3

Гадяцька угода була укладена: А)  1657 р. Б)  1658 р. В)  1659 р. Г)  1656 р.

Номер слайду 4

Після смерті Б. Хмельницького гетьманом України став: А)  Ю. Хмельницький. Б)  П. Тетеря. В)  І. Виговський. Г) Д. Многогрішний

Номер слайду 5

Після смерті Б. Хмельницького гетьманом України став: А)  Ю. Хмельницький. Б)  П. Тетеря. В)  І. Виговський. Г) Д. Многогрішний

Номер слайду 6

Заселення й освоєння окраїнних та пустинних земель — це: А)  консолідація. Б)  конфронтація. В)  колонізація. Г)  десятина

Номер слайду 7

Заселення й освоєння окраїнних та пустинних земель — це: А)  консолідація. Б)  конфронтація. В)  колонізація. Г)  десятина

Номер слайду 8

Самоуправління, певна незалежність від верховної влади держави, до якої належить дана територія, у вирішенні внутрішніх питань — це: А)  протекторат. Б)  монархія. В)  автономія. Г ) конфедерація

Номер слайду 9

Самоуправління, певна незалежність від верховної влади держави, до якої належить дана територія, у вирішенні внутрішніх питань — це: А)  протекторат. Б)  монархія. В)  автономія. Г ) конфедерація

Номер слайду 10

Напівофіційна назва Лівобережної України (з Києвом), що перебувала під владою російського царя у другій половині XVII–XVIII ст., — це: А)  Запорозька Січ. Б)  Гетьманщина. В)  Слобідська Україна. Г)  Правобережна Україна

Номер слайду 11

Напівофіційна назва Лівобережної України (з Києвом), що перебувала під владою російського царя у другій половині XVII–XVIII ст., — це: А)  Запорозька Січ. Б)  Гетьманщина. В)  Слобідська Україна. Г)  Правобережна Україна

Номер слайду 12

Форма залежності, за якою одна держава бере на себе здійснення зовнішніх відносин іншої держави, захист її інтересів та бере під свій контроль ряд внутрішніх справ, — це: А)  протекторат. Б)  коаліція. В)  федерація. Г)  колонізація

Номер слайду 13

Форма залежності, за якою одна держава бере на себе здійснення зовнішніх відносин іншої держави, захист її інтересів та бере під свій контроль ряд внутрішніх справ, — це: А)  протекторат. Б)  коаліція. В)  федерація. Г)  колонізація

Номер слайду 14

В якому році відбулася Конотопська битва?А) 1656 р. Б)1657 р. В) 1658 р. Г) 1659 р.

Номер слайду 15

В якому році відбулася Конотопська битва?А) 1656 р. Б)1657 р. В) 1658 р. Г) 1659 р.

Номер слайду 16

Офіційний поділ України на Лівобережну та Правобережну між двома державами відбувся: А)  1663 р. Б)  1667 р. В) 1665 р. Г)  1666 р.

Номер слайду 17

Офіційний поділ України на Лівобережну та Правобережну між двома державами відбувся: А)  1663 р. Б)  1667 р. В) 1665 р. Г)  1666 р.

Номер слайду 18

Українська  православна  церква  була  підпорядкована Московському патріархату та втратила свою самостійність: А)  1680 р. Б)  1688 р. В)  1690 р. Г) 1686 р.

Номер слайду 19

Українська  православна  церква  була  підпорядкована. Московському патріархату та втратила свою самостійність: А)  1680 р. Б)  1688 р. В)  1690 р. Г) 1686 р.

Номер слайду 20

Ніжинська (Чорна ) рада відбулася: А)  1660 р. Б)  1661 р. В)  1663 р. Г) 1664 р.

Номер слайду 21

Ніжинська (Чорна ) рада відбулася: А)  1660 р. Б)  1661 р. В)  1663 р. Г) 1664 р.

Номер слайду 22

Історична назва частини України, яка після Андрусівського перемир’я відійшла до Польщі  (охоплює  землі восьми сучасних областей України), — це: А)  Лівобережна Україна. Б)  Галичина. В) Правобережна Україна. Г)  Слобідська Україна

Номер слайду 23

Історична назва частини України, яка після Андрусівського перемир’я відійшла до Польщі  (охоплює  землі восьми сучасних областей України), — це: А)  Лівобережна Україна. Б)  Галичина. В) Правобережна Україна. Г)  Слобідська Україна

Номер слайду 24

За часів  гетьманування від Д. Многогрішного до  І. Мазепи столицею Лівобережної України було місто: А)  Гадяч. Б)  Батурин. В)  Чигирин. Г)  Київ

Номер слайду 25

За часів  гетьманування від Д. Многогрішного до  І. Мазепи столицею Лівобережної України було місто: А)  Гадяч. Б)  Батурин. В)  Чигирин. Г)  Київ

Номер слайду 26

Бахчисарайський мирний договір 1681р. був підписаний між Московською державою та: А)  Туреччиною. Б)  Річчю Посполитою. В)  Гетьманщиною. Г)  Молдавією

Номер слайду 27

Бахчисарайський мирний договір 1681р. був підписаний між Московською державою та: А)  Туреччиною. Б)  Річчю Посполитою. В)  Гетьманщиною. Г)  Молдавією

Номер слайду 28

Позначте прізвище гетьмана, який прийняв турецький протекторат: А)  П. Дорошенко. Б)  Ю. Хмельницький. В)  П. Тетеря. Г)  І. Виговський

Номер слайду 29

Позначте прізвище гетьмана, який прийняв турецький протекторат: А)  П. Дорошенко. Б)  Ю. Хмельницький. В)  П. Тетеря. Г)  І. Виговський

Номер слайду 30

Позначте  прізвище  гетьмана,  який  підписав  Гадяцький  договір з Польщею: А)  І. Виговський. Б) Ю. Хмельницький. В)  І. Брюховецький. Г)  М. Ханенко

Номер слайду 31

Позначте  прізвище  гетьмана,  який  підписав  Гадяцький  договір з Польщею: А)  І. Виговський. Б) Ю. Хмельницький. В)  І. Брюховецький. Г)  М. Ханенко

Номер слайду 32

Позначте  прізвище  гетьмана,  який  підписав. Глухівські  статті   з Москвою: А)  П. Дорошенко. Б)  І. Брюховецький. В)  Д. Многогрішний. Г)  І. Самойлович

Номер слайду 33

Позначте  прізвище  гетьмана,  який  підписав. Глухівські  статті   з Москвою: А)  П. Дорошенко. Б)  І. Брюховецький. В)  Д. Многогрішний. Г)  І. Самойлович

Номер слайду 34

Позначте, якій події був присвячений роман П. Куліша «Чорна рада»: А)  обранню гетьманом І. Брюховецького в НіжиніБ)  обранню гетьманом І. Мазепи на р. Коломак. В)  зреченню П. Дорошенка гетьманства. Г)  правлінню Ю. Хмельницького

Номер слайду 35

Позначте, якій події був присвячений роман П. Куліша «Чорна рада»: А)  обранню гетьманом І. Брюховецького в НіжиніБ)  обранню гетьманом І. Мазепи на р. Коломак. В)  зреченню П. Дорошенка гетьманства. Г)  правлінню Ю. Хмельницького

Номер слайду 36

Позначте, що собою являли Чигиринські походи ХVII ст.: А)  напади російських військ на столицю гетьмана України. Б)  узяття Чигирина польськими військами. В)  облога й узяття міста Чигирина турецько-татарськими військами Г)  усобиці між двома правобережними гетьманами

Номер слайду 37

Позначте, що собою являли Чигиринські походи ХVII ст.: А)  напади російських військ на столицю гетьмана України. Б)  узяття Чигирина польськими військами. В)  облога й узяття міста Чигирина турецько-татарськими військами Г)  усобиці між двома правобережними гетьманами

Номер слайду 38

Позначте один з напрямків політики гетьмана П. Дорошенка: А)  дотримання в політиці промосковської орієнтаціїБ)  союз із Туреччиною. В)  ігнорування думки козацтва. Г)  прагнення запровадити довічну гетьманську владу

Номер слайду 39

Позначте один з напрямків політики гетьмана П. Дорошенка: А)  дотримання в політиці промосковської орієнтаціїБ)  союз із Туреччиною. В)  ігнорування думки козацтва. Г)  прагнення запровадити довічну гетьманську владу

Номер слайду 40

Із наведених нижче суджень про причини  громадянської війни в Україні в 1658–1659 рр. оберіть правильну: А)  загострення соціальних суперечностей в українському суспільствіБ)  загострення релігійного конфлікту між православними та уніатами. В)  ущемлення прав і привілеїв шляхти з боку козацтва. Г)  цілковита зовнішньополітична ізоляція

Номер слайду 41

Із наведених нижче суджень про причини  громадянської війни в Україні в 1658–1659 рр. оберіть правильну: А)  загострення соціальних суперечностей в українському суспільствіБ)  загострення релігійного конфлікту між православними та уніатами. В)  ущемлення прав і привілеїв шляхти з боку козацтва. Г)  цілковита зовнішньополітична ізоляція

Номер слайду 42

Із наведених нижче суджень виберіть те, що відповідає основним напрямкам політики гетьмана П. Дорошенка: А)  шукав союзників у Криму та Туреччині і передав Україну під відносно символічну зверхність султана. Б)  роздав посади  та маєтки  козацькій  старшині,  розраховуючи на  їх лояльність. В)  дотримував в основному промосковської орієнтації, завдяки чому став гетьманом обох берегів Дніпра. Г)  остаточно роз’єднав українські землі

Номер слайду 43

Із наведених нижче суджень виберіть те, що відповідає основним напрямкам політики гетьмана П. Дорошенка: А)  шукав союзників у Криму та Туреччині і передав Україну під відносно символічну зверхність султана. Б)  роздав посади  та маєтки козацькій  старшині,  розраховуючи на  їх лояльність. В)  дотримував в основному промосковської орієнтації, завдяки чому став гетьманом обох берегів Дніпра. Г)  остаточно роз’єднав українські землі

Номер слайду 44

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями: А)  Чорна рада. Б)  сейм. В)  кіш. Г)  єпархія1)  з’їзд шляхти2)  центральний орган управління в Запорозькій Січі3)  загальнокозацька рада в якій брали участь міщани та селяни4)  церковно-адміністративний округ5)  щорічні збори загальнокозацької ради, на яких обирався кошовий отаман.

Номер слайду 45

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями: А)  Чорна рада. Б)  сейм. В)  кіш. Г)  єпархія. Відповіді: А – 3; Б – 1; В – 2; Г – 4.1)  з’їзд шляхти2)  центральний орган управління в Запорозькій Січі3)  загальнокозацька рада в якій брали участь міщани та селяни4)  церковно-адміністративний округ5)  щорічні збори загальнокозацької ради, на яких обирався кошовий отаман.

Номер слайду 46

Установіть відповідність між датами та подіями: А)  1672 р. Б)  1653 р. В)  1658 р. Г)  1649 р.1)  Зборівська угода2)  Корсунські статі3)  Жванецька угода4)  Гадяцька угода5)  Бучацький мир.

Номер слайду 47

Установіть відповідність між датами та подіями: А)  1672 р. Б)  1653 р. В)  1658 р. Г)  1649 р. Відповіді: А – 5; Б – 3; В – 4; Г – 1 Зайве: 2 – 1669р.1)  Зборівська угода2)  Корсунські статті3)  Жванецька угода4)  Гадяцька угода5)  Бучацький мир.

Номер слайду 48

Співвіднесіть сучасні території України з назвами українських земель у XIII–XVIII ст.: А)  Чернівецька область Б)  Харківська, Донецька, Луганська, Сумська область. В)  Вінницька область. Г)  Чернігівська та Полтавська область1) Брацлавщина2)  Гетьманщина3)  Буковина4)  Слобідська Україна5)  Галичина

Номер слайду 49

Співвіднесіть сучасні території України з назвами українських земель у XIII–XVIII ст.: А)  Чернівецька область Б)  Харківська, Донецька, Луганська, Сумська область. В)  Вінницька область. Г)  Чернігівська та Полтавська область1) Брацлавщина2)  Гетьманщина3)  Буковина4) Слобідська Україна5) Галичина. Відповіді: А – 3; Б – 4; В - 1; Г – 2.

Номер слайду 50

Співвіднесіть прізвища гетьманів з укладеними ними угодами: А)  І. Брюховецький. Б)  Д. Многогрішний. В)  Б. Хмельницький. Г)  І. Виговський1)  Гадяцька угода2)  Московські статті3)  Глухівські статті4)  Білоцерківська угода5)  Конотопські статті

Номер слайду 51

Співвіднесіть прізвища гетьманів з укладеними ними угодами: А)  І. Брюховецький. Б)  Д. Многогрішний. В)  Б. Хмельницький. Г)  І. Виговський. Відповіді: А – 2; Б – 3; В – 4; Г – 1.1)  Гадяцька угода2)  Московські статті3)  Глухівські статті4)  Білоцерківська угода5)  Конотопські статті

Номер слайду 52

Установіть назви угод з наслідками, які вони мали: А)  Андрусівське перемир’я. Б)  Бучацький мир. В)  Березневі статтіГ)  Зборівська угода1)  панування турків в Україні, масове знищення та вивезення українського населення2)  Польща та Росія поділили територію України3)  Україна перейшла під протекторат Росії, зберігши власний адміністративно-територіальний устрій та управління4)  Польща юридично визнала факт існування Української держави5)  Туреччина приєднала південну Київщину, Брацлавщину, Поділля, а Московія – Лівобережну Україну та Київ

Номер слайду 53

Установіть назви угод з наслідками, які вони мали: А)  Андрусівське перемир’я. Б)  Бучацький мир. В)  Березневі статтіГ)  Зборівська угода. Відповіді: А – 2; Б – 5; В – 3; Г - 41)  панування турків в Україні, масове знищення та вивезення українського населення2)  Польща та Росія поділили територію України3)  Україна перейшла під протекторат Росії, зберігши власний адміністративно-територіальний устрій та управління4)  Польща юридично визнала факт існування Української держави5)  Туреччина приєднала південну Київщину, Брацлавщину, Поділля, а Московія – Лівобережну Україну та Київ

Номер слайду 54

Розташуйте угоди в хронологічній послідовності: А)  Андрусівське перемир’я. Б) Віленське перемир’я. В)  Зборівська угода. Г)  Березневі статті

Номер слайду 55

Розташуйте угоди в хронологічній послідовності: А)  Андрусівське перемир’я. Б) Віленське перемир’я. В)  Зборівська угода. Г)  Березневі статтіВідповіді: В – 1649р; Г – 1654р.;Б – 1656р.; А – 1667р.

Номер слайду 56

Розташуйте прізвища гетьманів у логічній послідовності: А)  Ю. Хмельницький. Б)  Б. Хмельницький. В)  П. Дорошенко. Г)  І. Виговський

Номер слайду 57

Розташуйте прізвища гетьманів у логічній послідовності: А)  Ю. Хмельницький. Б)  Б. Хмельницький. В)  П. Дорошенко. Г)  І. Виговський. Відповіді: Б, Г, А, В

Номер слайду 58

Період Руїни характеризувався: А) всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, викликаних національно-визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького. Б) форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік швецького короля. В) внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав. Г) остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та повною інтеграцією українських земель у Російську імперію.

Номер слайду 59

Період Руїни характеризувався: А) всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, викликаних національно-визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького. Б) форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік швецького короля. В) внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав. Г) остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та повною інтеграцією українських земель у Російську імперію.

Номер слайду 60

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи підтримку могутньої держави, на чолі війська переходить на лівий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховецького його проголошують гетьманом усієї України». А) І. Виговського. Б) Ю. Хмельницького. В) П. Дорошенка. Г) І. Мазепу

Номер слайду 61

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи підтримку могутньої держави, на чолі війська переходить на лівий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховецького його проголошують гетьманом усієї України». А) І. Виговського. Б) Ю. Хмельницького. В) П. Дорошенка. Г) І. Мазепу

Номер слайду 62

Уклавши в 1686 р. «Вічний мир», Річ Посполита та Московське царство: А) припинили спільні воєнні дії проти Кримського ханства. Б) вийшли з європейської антитурецької «Священної ліги». В) установили спільний контроль за Запорозькою Січчю. Г) закріпили насильницький поділ українських земель.

Номер слайду 63

Уклавши в 1686 р. «Вічний мир», Річ Посполита та Московське царство: А) припинили спільні воєнні дії проти Кримського ханства. Б) вийшли з європейської антитурецької «Священної ліги». В) установили спільний контроль за Запорозькою Січчю. Г) закріпили насильницький поділ українських земель.

Номер слайду 64

Острогозький, Харківський, Сумський, Охтирський та Ізюмський – це козацькі полки: А) Лівобережної Гетьманщини. Б) Слобідської України. В) Правобережної Гетьманщини. Г) Вольностей Війська Запорозького

Номер слайду 65

Острогозький, Харківський, Сумський, Охтирський та Ізюмський – це козацькі полки: А) Лівобережної Гетьманщини. Б) Слобідської України. В) Правобережної Гетьманщини. Г) Вольностей Війська Запорозького

Номер слайду 66

Період Руїни характеризувався: А) всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, викликаних національно- визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького. Б) форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік швецького короля. В) внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав. Г) остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та повною інтеграцією українських земель у Російську імперію.

Номер слайду 67

Період Руїни характеризувався: А) всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, викликаних національно- визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького. Б) форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік швецького короля. В) внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав. Г) остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та повною інтеграцією українських земель у Російську імперію.

Номер слайду 68

Уклавши в 1686 р. «Вічний мир», Річ Посполита та Московське царство: А) припинили спільні воєнні дії проти Кримського ханства. Б) вийшли з європейської антитурецької «Священної ліги». В) установили спільний контроль за Запорозькою Січчю. Г) закріпили насильницький поділ українських земель.

Номер слайду 69

Уклавши в 1686 р. «Вічний мир», Річ Посполита та Московське царство: А) припинили спільні воєнні дії проти Кримського ханства. Б) вийшли з європейської антитурецької «Священної ліги». В) установили спільний контроль за Запорозькою Січчю. Г) закріпили насильницький поділ українських земель.

Номер слайду 70

Які зміни в суспільному житті Лівобережної Гетьманщини відбулися в другій половині XVII ст.? А) Здобуття української шляхтою панівного становища в суспільстві внаслідок злиття з російським дворянством. Б) Виокремлення з козацького середовища козацької старшини в панівний привілейований стан. В) Перетворення міщанства в окремий стан, що мав права на самоврядування, суд, заняття ремеслами. Г) Втрата селянством особистої свободи, права займанщини та спадкового землеволодіння.

Номер слайду 71

Які зміни в суспільному житті Лівобережної Гетьманщини відбулися в другій половині XVII ст.? А) Здобуття української шляхтою панівного становища в суспільстві внаслідок злиття з російським дворянством. Б) Виокремлення з козацького середовища козацької старшини в панівний привілейований стан. В) Перетворення міщанства в окремий стан, що мав права на самоврядування, суд, заняття ремеслами. Г) Втрата селянством особистої свободи, права займанщини та спадкового землеволодіння.

Номер слайду 72

Сюжет картини І. Репіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану», поданої поряд, пов’язано з ім’ям: А) П. Калнишевського. Б) І. Самойловича. В) П. Дорошенка. Г) І. Сірка

Номер слайду 73

Сюжет картини І. Репіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану», поданої поряд, пов’язано з ім’ям А) П. Калнишевського. Б) І. Самойловича. В) П. Дорошенка. Г) І. Сірка

Номер слайду 74

До заснування якого міста Слобідської України причетний полковник Герасим Кондратьєв?А) Харків. Б) Охтирка. В) Суми. Г) Ізюм

Номер слайду 75

До заснування якого міста Слобідської України причетний полковник Герасим Кондратьєв?А) Харків. Б) Охтирка. В) Суми. Г) Ізюм

pptx
Додано
13 березня 2019
Переглядів
431
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку