29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Урок 69 фізика 9 клас Тема: Розв'язування задач на переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху

Про матеріал
Урок 69 фізика 9 клас Тема: Розв'язування задач на переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху Мета: Розвивати такі компетенції: • спілкування державною мовами: вміння усно і письмово висловлювати поняття, думки, факти та погляди; • математична компетентність: уміння застосовувати математичні методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності; • основні компетентності у природничих науках: наукове розуміння природи і сучасних технологій; уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати; уміння вчитися впродовж життя; • соціальна та громадянська компетентність: уміння працювати з іншими на результат, досягати компромісів. Наскрізні лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність»,
Перегляд файлу

Урок 69    фізика 9 клас

Тема: Розв'язування задач на переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху

Мета:

Розвивати такі компетенції:

 • спілкування державною мовами: вміння усно і письмово висловлювати поняття,  думки, факти та погляди;
 • математична компетентність: уміння застосовувати математичні методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності;
 • основні компетентності у природничих науках: наукове розуміння природи і сучасних технологій; уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати; уміння вчитися впродовж життя;
 • соціальна та громадянська компетентність: уміння працювати з іншими на результат, досягати компромісів.

Наскрізні лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність»,

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Хід уроку

Вчитись можна тільки весело…

Щоб перетравлювати знання.

Потрібно поглинати їх з апетитом.

(А.Франс)

І. Організаційний етап

Добрий день учні, щоб розпочати наш урок нам потрібно ,щоб наш мозок запрацював для цього станьте будь ласка поставте руки перед собою і притисніть пальці один до одного , натисніть двома руками з усієї сили одна на одну, потім подивіться на вказівні пальці і порухайте руками в одну, а потім в іншу сторону , голову не повертати. Тепер можете сідати, надіюсь наш урок буде плідний.

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь.

 1. Проведемо перевірку ваших знань за допомогою фізичного доміно

Старт

 1. Що таке кінематика?

 

Кінематика– це розділ механіки, що вивчає рух тіл і при цьому не розглядає причин, якими цей рух викликаний.

 1. Дати означення механічного руху?

 

Механічний рух це зміна з часом положення тіла в просторі відносно інших тіл.

 1. Дати означення матеріальної точки

 

Матеріальна точка це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати.

 1. Означення траєкторії руху?

 

Траєкторія руху це уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається.

 1. Означення  шляху .

 

Шлях це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії.

 1. Сформулювати означення переміщення

 

Переміщення напрямлений відрізок прямої, який з’єднує початкове і кінцеве положення тіла.

 1. Рівномірний прямолінійний рух – це

 

Рівномірний прямолінійний рух – це механічний рух при якому тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення.

 1. Означення прискорення

 

Прискорення це векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла й дорівнює відношенню зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, за який ця зміна відбулася.

 1. Назвати рівняння координати рівноприскореного руху

 

Рівняння координати для рівноприскореного прямолінійного руху:

Фініш

 1. Молодці , згадали визначення та формули , а тепер давайте попрацюємо усно .

Я на дошці напишу декілька рівнянь, один із вас ставить запитання до задачі, а інший відповідає, давайте спробуємо.

 1. , що можна знайти з цього рівняння?

v=10 м/с;        a =1.5 м/с^2.

 1. Наступне рівняння .

vx=2 м/с;        ax=-1 м/с^2

 1. Рівняння  

v=v+at;         v=2-2t     Відповідь        vx=2 м/с;        a=-2 м/с^2

ІІІ. Розв’язування задач

1)Попрацюємо письмово , задачі у вас знаходяться на партах

1. Велосипедист, що рухається зі швидкістю 3 м/с, починає прискорюватися. Визначте, яку відстань подолає велосипедист за 6 с, якщо прискорення велосипедиста є постійним і дорівнює 0,8 м/с2.

Дано:

Розв’язанн

 

Відповідь:.

2. За який час автомобіль, рухаючись зі стану спокою з постійним прискоренням 0,6 м/с2, пройде шлях 30 м?

Дано:

Розв’язання

Відповідь:.

 

3. Автомобіль, рухаючись із постійним прискоренням, пройшов за 30 с відстань 450 м і набрав швидкості руху 18 м/с. Визначте початкову швидкість руху автомобіля.

Дано:

Розв’язанн

 

 

Відповідь:.

 

4. Куля, що летіла зі швидкістю 400 м/с, пробила стіну завтовшки 20 см, унаслідок чого швидкість руху кулі зменшилася до 100 м/с. Скільки часу рухалася куля в стіні?

Дано:

Розв’язання

 

 

Відповідь:.

 

5. Літак відривається від землі за швидкості руху 216 км/год. З яким прискоренням він має рухатися по злітній смузі, довжина якої 1,2 км?

Дано:

Розв’язання

 

 

Відповідь: прискорення літака має бути не менше ніж .

2) Працюємо в парах

Вам потрібно розв’язати графічно та аналітично задачу

Задача. Рух двох тіл описується рівняннями. Знайти час та місце зустрічі тіл.

Задача 1:  х1 =  -500 + 5t  та  х2 = 1000 - 20t

Задача 2:  х1 =  600 - 10t  та  х2 = 5t

Задача3:  х1 =  -500 + 7t  та  х2 = 1000 - 18t

ІV. Рефлексія

Сьогодні підсумок уроку проведемо методом «Кубування»

Вам потрібно відповісти на запитання, яке випаде на грані куба.

- опишіть, як знайти переміщення коли дано швидкість та прискорення ?

- встановіть асоціацію з словом ПЕРЕМІЩЕННЯ?

- порівняйте кількість правильних і неправильних відповідей на уроці?

- проаналізуйте відповідь ….

-  Де ви застосуєте свої знання;

- поміркуйте: добре чи погано, що ви знаєте таку кількість інформації?

V. Домашнє завдання

Повторити §  28 – 29, Вправа № 29 (5,7*)

Творче завдання: скласти прикладну задачу на РПР

 

Діти встаньте, будь ласка підніміть руки вгору і наберіть повітря в легені тепер видихніть і опустіть руки вниз, так ми позбулися всього негативного і залишили собі тільки позитивні емоції та знання.

 

 

 

 

 

Розрахункові задачі

1. Велосипедист, що рухається зі швидкістю 3 м/с, починає прискорюватися. Визначте, яку відстань подолає велосипедист за 6 с, якщо прискорення велосипедиста є постійним і дорівнює 0,8 м/с2.

2. За який час автомобіль, рухаючись зі стану спокою з постійним прискоренням 0,6 м/с2, пройде шлях 30 м?

3. Автомобіль, рухаючись із постійним прискоренням, пройшов за 30 с відстань 450 м і набрав швидкості руху 18 м/с. Визначте початкову швидкість руху автомобіля.

4. Куля, що летіла зі швидкістю 400 м/с, пробила стіну завтовшки 20 см, унаслідок чого швидкість руху кулі зменшилася до 100 м/с. Скільки часу рухалася куля в стіні?

5. Літак відривається від землі за швидкості руху 216 км/год. З яким прискоренням він має рухатися по злітній смузі, довжина якої 1,2 км?

 

Робота в парах

Задача. Рух двох тіл описується рівняннями. Знайти час та місце зустрічі тіл.

Задача 1:  х1 =  -500 + 5t  та  х2 = 1000 - 20t

Задача 2:  х1 =  600 - 10t  та  х2 = 5t

          Задача3:  х1 =  -500 + 7t  та  х2 = 1000 - 18t

Розрахункові задачі

1. Велосипедист, що рухається зі швидкістю 3 м/с, починає прискорюватися. Визначте, яку відстань подолає велосипедист за 6 с, якщо прискорення велосипедиста є постійним і дорівнює 0,8 м/с2.

2. За який час автомобіль, рухаючись зі стану спокою з постійним прискоренням 0,6 м/с2, пройде шлях 30 м?

3. Автомобіль, рухаючись із постійним прискоренням, пройшов за 30 с відстань 450 м і набрав швидкості руху 18 м/с. Визначте початкову швидкість руху автомобіля.

4. Куля, що летіла зі швидкістю 400 м/с, пробила стіну завтовшки 20 см, унаслідок чого швидкість руху кулі зменшилася до 100 м/с. Скільки часу рухалася куля в стіні?

5. Літак відривається від землі за швидкості руху 216 км/год. З яким прискоренням він має рухатися по злітній смузі, довжина якої 1,2 км?

 

Робота в парах

Задача. Рух двох тіл описується рівняннями. Знайти час та місце зустрічі тіл.

Задача 1:  х1 =  -500 + 5t  та  х2 = 1000 - 20t

Задача 2:  х1 =  600 - 10t  та  х2 = 5t

          Задача3:  х1 =  -500 + 7t  та  х2 = 1000 - 18t

 

Старт

 1. Що таке кінематика?

 

Кінематика– це розділ механіки, що вивчає рух тіл і при цьому не розглядає причин, якими цей рух викликаний.

 1. Дати означення механічного руху?

 

Механічний рух це зміна з часом положення тіла в просторі відносно інших тіл.

 1. Дати означення матеріальної точки

 

Матеріальна точка це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати.

 1. Означення траєкторії руху?

 

Траєкторія руху це уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається.

 1. Означення  шляху .

 

Шлях це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії.

 1. Сформулювати означення переміщення

 

Переміщення напрямлений відрізок прямої, який з’єднує початкове і кінцеве положення тіла.

 1. Рівномірний прямолінійний рух – це

 

Рівномірний прямолінійний рух – це механічний рух при якому тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення.

 1. Означення прискорення

 

Прискорення це векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла й дорівнює відношенню зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, за який ця зміна відбулася.

 1. Назвати рівняння координати рівноприскореного руху

 

Рівняння координати для рівноприскореного прямолінійного руху:

Фініш

\

 

docx
Додав(-ла)
Гончар Оксана
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
До уроку
Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки
Додано
2 березня
Переглядів
666
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку