16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Конспект уроку + презентація на тему "Розв'язування задач. Рівноприскорений прямолінійний рух"

Про матеріал
Розробка уроку "Розв'язування задач з теми рівноприскорений прямолінійний рух" у відповідності до підручника за новою програмою. Проведення уроку супроводжується комп'ютерною презентацією.
Зміст архіву
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Урок66 Тема. Розв’язування задач (за темою «Рівноприскорений прямолінійний рух»)

Номер слайду 2

МЕТА УРОКУ:закріпити знання за темою «Рівноприскорений прямолінійний рух»;продовжити формувати навички та вміння розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи отримані знання;розвивати алгоритмічну культуру учнів як здатність діяти за заданим алгоритмом, а також уміння самостійно конструювати нові алгоритми на основі аналізу й узагальнення послідовності виконуваних операцій і дій, що ведуть до шуканого результату;Виховувати інтерес до вивчення фізики, потяг до наукової творчості, розуміння важливості знань природничих дисциплін.

Номер слайду 3

«Розум полягає не  лише у знанні, а й у вмінні застосовувати ці знання»  Арістотель

Номер слайду 4

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Номер слайду 5

Робота в групах (Клас ділиться на три групи для розгадування ребусів).

Номер слайду 6

2. Провести бесіду за матеріалом §28, 293. Перевірити виконання вправи № 29 (1, 2)

Номер слайду 7

Бесіда за питаннями. Який рух називають прямолінійним? (рух кульки по жолобу)

Номер слайду 8

Бесіда за питаннями. Який рух називають рівномірним? (рух годинникової стрілки)

Номер слайду 9

Бесіда за питаннями. Який рух називають рівноприскореним? (який рух здійснює вода?)

Номер слайду 10

Бесіда за питаннями. Що називається прискоренням?

Номер слайду 11

Бесіда за питаннями. Якою є одиниця прискорення в СІ?

Номер слайду 12

Бесіда за питаннями. Як називається рух, якщо прискорення співпадає з напрямком швидкості?

Номер слайду 13

Бесіда за питаннями. Чи може прискорення бути напрямленим протилежно до напрямку руху?Як називається такий рух ?( демонстрація гелікоптера)

Номер слайду 14

Алгоритм розв’язування задач. Уважно прочитайте умову задачі. З’ясуйте, яким є характер руху тіл, які параметри відомі;Запишіть коротку умову задачі. У разі потреби переведіть значення фізичних величин в одиниці СІ;Виконайте рисунок. На ньому зазначте вісь координат,положення тіл, напрямки прискорень, швидкостей, переміщень;

Номер слайду 15

Алгоритм розв’язування задачІз формул, які описують прямолінійний рівноприскорений рух, виберіть ті, які більше відповідають умові задачі;Розв’яжіть задачу в загальному вигляді;Перевірте розмірність шуканої величини;Знайдіть шукану величину і проаналізуйте результат;Запишіть відповідь.

Номер слайду 16

Задача №1. На рисунку виберіть графік проекції прискорення,що описує рівноприскорений прямолінійний рухаб вt. S0tvv00 ADBCta0a0

Номер слайду 17

Задача №2. Швидкість руху тіла описується за законом 𝒗𝒙=𝟓+𝟐𝒕. Всі величини в рівнянні вказані в системі СІ. Визначте початкову швидкість руху тіла. 

Номер слайду 18

РУХАНКА

Номер слайду 19

Задача №3. Рівняння руху тіла має вигляд: 𝒙=𝟓+𝟏𝟎𝒕+𝟐𝒕𝟐. Всі величини в рівнянні вказані в системі СІ. Яка початкова швидкість руху тіла? Куди напрямлене прискорення? Який його модуль? 

Номер слайду 20

Задача №4. Рівняння руху тіла має вигляд: 𝒙=𝟓+𝟏𝟎𝒕−𝟐𝒕𝟐. Всі величини в рівнянні вказані в системі СІ. Визначте переміщення тіла через 5 с від початку руху? Як рухається тіло?В який момент часу воно зупиниться? 

Номер слайду 21

Задача №5 (вправа 29 (№3), ст.198)Гальмо легкового автомобіля є справним, якщо за швидкості 8 м\с гальмівний шлях автомобіля дорівнює 7,2 м. Визначити час гальмування та прискорення руху автомобіля.

Номер слайду 22

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Дано𝒗𝟎=𝟖мс𝒗=𝟎𝑺=𝟕,𝟐 м𝑺=𝒗𝟐−𝒗𝟎𝟐𝟐𝒂; 𝟐𝒂𝑺=𝒗𝟐−𝒗𝟎𝟐; 𝒂=𝒗𝟐−𝒗𝟎𝟐𝟐𝑺𝒂=𝟎𝟐−𝟖𝟐𝟐×𝟕,𝟐=−𝟒,𝟒𝟒мс𝟐𝒗=𝒗𝟎+𝒂𝒕; 𝒕=𝒗−𝒗𝟎𝒂𝒕=𝟎−𝟖−𝟒,𝟒𝟒=𝟏,𝟖(𝒄)𝒕−?𝒂−?Відповідь: 𝒕=𝟏,𝟖(𝒄); 𝒂=−𝟒,𝟒𝟒мс𝟐{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}

Номер слайду 23

РЕФЛЕКСІЯ (Робота в парах)

Номер слайду 24

Картка №11. (а) миттєву, б) середню)2. (а) середню,б) миттєву)3. (а) сповільнений; б) рівномірний.)4. А; Б; В; ГЦіна питання 3 бали. Картка №21. (а) миттєву, б) середню)2. (а) криволінійний; б) прямолінійний)3. (а) рівномірний; б) сповільнений.)4. А; Б; В; ГОцініть свою роботу

Номер слайду 25

УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ І ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A} Across6.одиниця вимірювання часу в системі СІ8.рух тіла з від'ємним прискоренням9.довжина траєкторії10.зміна положення тіла в просторі протягом часу{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A} Down1.лінія вздовж якої рухається тіло2.прилад для вимірювання часу3.фізична величина, яка характеризує зміну швидкості4.фізична величина, що вимірюється в м/с5.рух тіла з додатнім прискоренням7.прилад для вимірювання миттєвої щвидкості

Номер слайду 26

Домашнє завдання. Повторити § 29. Виконати вправу № 29 (4). Підготувати повідомлення про рівноприскорений і рівносповільнений рух в побуті, природі.

Перегляд файлу

Урок 66

Тема. Розв’язування задач

 (за темою «Рівноприскорений  прямолінійний рух»)

Мета уроку: 

 •   закріпити знання за темою «Рівноприскорений  прямолінійний рух»;
 •   продовжити формувати навички та вміння розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи отримані знання;
 •   розвивати алгоритмічну культуру учнів як здатність діяти за заданим алгоритмом, а також уміння самостійно конструювати нові алгоритми на основі аналізу й узагальнення послідовності виконуваних операцій і дій, що ведуть до шуканого результату;
 •   виховувати інтерес до вивчення фізики, потяг до наукової творчості, розуміння важливості знань природничих дисциплін.

 

Очікувані результати: учні повинні вміти розв’язувати задачі різних типів за темою «Рівноприскорений  прямолінійний рух»

 

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник, картки завдань, фізичні прилади.

 

«Розум полягає не  лише у знанні, а й у вмінні застосовувати ці знання» 

                                                                                                           Арістотель

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП (2 хв)

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ (10 хв)

 1. Робота в групах. (Клас ділиться на три групи для розгадування ребусів). Додаток 1.
 2. Провести бесіду за матеріалом §28,  29

3.  Перевірити виконання вправи № 29 (1, 2)

 

Бесіда за питаннями

 1. Який рух називають прямолінійним? (рух кульки по жолобу)
 2. Який рух називають рівномірним? (рух годинникової стрілки)
 3. Який рух називають рівноприскореним? (який рух здійснює вода?)
 4. Що називається  прискоренням?
 5. Якою є одиниця прискорення в СІ?
 6. Як називається рух, якщо прискорення співпадає з напрямком швидкості?
 7. Чи може прискорення бути напрямленим протилежно до напрямку руху?

Як називається такий рух? (Рівносповільнений; демонстрація гелікоптера)

 

        

  IІІ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ (20 хв)

Пригадаємо алгоритм розв’язування задач:

 • уважно прочитайте умову задачі. З’ясуйте, яким є характер руху тіл, які параметри відомі;
 • запишіть коротку умову задачі.  У разі потреби переведіть значення фізичних величин в одиниці СІ;
 • виконайте рисунок. На ньому зазначте вісь координат, положення тіл, напрямки прискорень, швидкостей,  переміщень;
 • із формул, які описують прямолінійний рівноприскорений рух, виберіть ті, які більше відповідають умові задачі;
 • розв’яжіть задачу в загальному вигляді;
 • перевірте розмірність шуканої величини;
 • знайдіть шукану величину і проаналізуйте результат;
 • запишіть відповідь.

 

Задача №1. На рисунку виберіть графік проекції прискорення, що описує рівноприскорений прямолінійний рух

 

 

а

 б  

в

 

Задача №2. Швидкість руху тіла описується за законом . Всі величини в рівнянні вказані в системі СІ. Визначте початкову швидкість руху тіла.

 

Руханка (3 хв)

 

Задача №3. Рівняння руху тіла має вигляд: Всі величини в рівнянні вказані в системі СІ. Яка початкова швидкість руху тіла? Куди напрямлене прискорення? Який його модуль?

Задача №4. Рівняння руху тіла має вигляд: Всі величини в рівнянні вказані в системі СІ. Визначте переміщення тіла через 5 с від початку руху? Як рухається тіло?

В який момент часу воно зупиниться?

Задача №5 (вправа 29 (№3), ст.198)

Гальмо легкового автомобіля є справним, якщо за швидкості 8 м/с гальмівний шлях автомобіля дорівнює 7,2 м. Визначити час гальмування та прискорення руху автомобіля.

 

Дано

; ;

;

Відповідь: ;

 

 

ІV. РЕФЛЕКСІЯ (5 хв)

(Робота в парах)

Картка №1

1. Про яку швидкість йдеться, якщо кажуть, що молоток вдарився об цвях зі швидкістю 8 м/с? (а) миттєву,б) середню)

 

2. Про яку швидкість ідеться, коли кажуть, що поїзд проїхав дистанцію між містами зі швидкістю 50 км/год? (а) середню,б) миттєву)

 

3. Який вид руху здійснює автомобіль, що під’їжджає до світлофора, у якого горить червоний сигнал; (а) сповільнений; б) рівномірний.)

 

4. Який з графіків залежності швидкості від часу  відповідає рухові тіла з прискоренням = 0 ? 

 

Картка №2

1. Швидкість руху сокири в момент удару об поліно дорівнює 10 м/с. Про яку швидкість йдеться у цьому випадку? (а) миттєву,б) середню)

 

2. Який рух здійснює: а) кінчик олівця, яким пишуть? (а) криволінійний; б) прямолінійний)

 

3. Який вид руху здійснює: а) людина, яка стоїть на ескалаторі метро?

(а) рівномірний; б) сповільнений)

 

4. Який із графіків (див. рисунки) може описувати прямолінійний рівноприскорений рух?  

 

V.  УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ І ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ (3 хв)

 

 

 

Across

6.

одиниця вимірювання часу в системі СІ

8.

рух тіла з від'ємним прискоренням

9.

довжина траєкторії

10.

зміна положення тіла в просторі протягом часу

   

 

Down

1.

лінія вздовж якої рухається тіло

2.

прилад для вимірювання часу

3.

фізична величина, яка характеризує зміну швидкості

4.

фізична величина, що вимірюється в м/с

5.

рух тіла з додатнім прискоренням

7.

прилад для вимірювання миттєвої щвидкості

    

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (2 хв)

Повторити § 29, вправа № 29 (4), підготувати повідомлення про рівноприскорений і рівносповільнений рух в побуті, природі

 


Додаток 1.
 

 

 

 

 

 

При підготовці уроку використані джерела:

 1. Фізика. Підручник для 9 класу. За редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. Харків. Ранок. 2017
 2. http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator
 3. https://childdevelop.com.ua/generator/letters/cross.html
zip
Додав(-ла)
Кольцюк Юлія
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Розробки уроків
Додано
3 березня
Переглядів
500
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку