Урок "Безсполучникове складне речення. Систематизація й узагальнення вивченого".

Про матеріал

Розробка інтерактивного уроку з теми. Повторення й узагальнення вивченого. Урок будується на груповій роботі. Елементи підготовки до ЗНО. До уроку додаються картки з завданнями, оціночні карти, підготовлена презентація.

Перегляд файлу

ТЕМА:     Безсполучникове складне речення, смислові зв’язки  між частинами 

                  БСР, розділові знаки в БСР. Узагальнення вивченого

МЕТА : -   повторити, систематизувати  й поглибити знання учнів про БСР, смислові зв’язки між 

                 його  частинами, постановку розділових знаків;вдосконалювати набуті уміння   

                 правильно  вживати безсполучникові складні речення у мовленні, навички грамотного 

                 письма;

           -     розвивати логічне й творче мислення, усне й писемне  мoвлення, пам'ять, навички     

                 групової роботи;

              -     виховувати любов до рідної мови, кращі моральні якості людини, колективізм

ТИП УРОКУ:        узагальнення й систематизація знань

ОБЛАДНАННЯ:  підручник, проектор,  мультимедійний екран, ноутбук, електронна презентація

 

ЕПІГРАФ:                                                            Ти знаєш, що ти — людина?
                                                                                                                             В. Симоненко

ЗМІСТ РОБОТИ:

І. Організаційний момент                   ( вітання з вчителем, гостями).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів; повідомлення теми, мети і завдань уроку.

 Слово учителя.                                                                                                           (слайд 1  - тема)

- Сьогодні у нас урок узагальнення й систематизації знань  повтореного матеріалу про складне   безсполучникове речення. Як ви вважаєте, якою буде мета нашого уроку?

                                                                                                                                        (слайд 2. – мета)

- Епіграфом нашого уроку я обрала слова поета – шістдесятника В.Симоненка. І не випадково. Працюючи над мовним матеріалом, ми поговоримо з вами про те, що ж значить бути на Землі  Людиною.

- Відкриваємо зошити, дата, тема, епіграф уроку.                                              (слайд 3. – епіграф)

ПІ.  Актуалізація опорних знань.

ЗВ 1. Починаємо нашу роботу  з традиційної  ЗНО - розминки. З тестових зошитів виконати завдання № …    ( 8 завдань).                                                       ( взаємоперевірка,  відповіді – на слайді № 4 -5 )

          Кожна відповідь – 0,25 б. (2  б) , бал за роботу занести в оціночну карту.

ЗВ 2. „Мозковий штурм”    Перевірка знань теоретичного матеріалу. Перевіряє  Соколовська Даша

          Проілюструвати теоретичні положення  прикладами, які ви підбирали вдома (д/з.)

- Складне речення – це…                                                                                                      ( слайд № 6)

- Складні речення поділяються на…

- Сполучникові складні речення діляться на…

- ССР – це…

- СПР – це…

- БСР - …

- Смислові відношення між частинами БСР - …

- Розділові знаки в БСР:

І група    – кома, крапка з комою   

ІІ група   – двокрапка

ІІІ група  – тире                                                                                                                                                                                                      

ІУ. Вдосконалення й систематизація набутих знань,  умінь,  навичок.

 Тепер перевіримо, як теоретичні знання ви навчилися застосовувати на практиці.

Завдання 1.      Групова робота  ( по 2 речення для  групи)                                                ( слайд 7-8)

- з поданих слів утворити складні речення, дати коротку характеристику, пояснити розділові знаки, скласти структурну схему; в  СПР визначити тип підрядного,

( 1 учень від групи ,  робота біля дошки)

- перебудувати складні речення  в БСР, пояснити постановку розділових знаків.

І група    

           1. А час прийде – згадають нас нащадки     - час  дії 

А коли прийде час, то згадають нас нащадки. – ( підр. часу)

Прийде, нас, нащадки,  а,  коли,  час, то,  згадають.

       2. Душа пройшла всі стадії печалі –                               -  протиставлення
         Тепер уже сміятися пора.

Душа пройшла всі стадії печалі , а
Тепер уже сміятися пора.                                               ( ССР)

Пройшла, а, всі, сміятися, тепер,  стадії , пора,  уже,  душа,  печалі.

ІІ група   

        1.   Хай оживає істина стара: людина починається з добра.   -  пояснення

Хай оживає істина стара про те, що  людина починається з добра ( підр. з’ясувальне , що – спол.)

Істина,  про, оживає,  те, добра, стара,  що, людина, з,  починається,  хай.

       2. Здушили сльози – не виходь на люди.     -     умова

Якщо  здушили сльози,  то не виходь на люди. –   ( підрядне умови, спол.)

То, здушили, якщо, виходь,  на,  сльози,  не,  люди.

ІІІ група          

1. Затям: доброзичливість вартісніша за всі скарби      -  пояснення

Затям,   що доброзичливість вартісніша за всі скарби. ( підр. з’ясувальне, що – спол. ) 

Затям,  за,   вартісніша, всі, доброзичливість , скарби,  що.                  

  2.     Художнику, ти – пілігрим:                          - причина
           Йдеш по святих місцях людського духу.

Художнику, ти – пілігрим,  бо                             (підр. причини, спол.)            
Йдеш по святих місцях людського духу.

           Художнику, пілігрим,  бо,  ти,  
           Місцях, духу, йдеш, людського, по,  святих.

 

                              Оцінювання:  за безпомилкове виконання кожному учаснику групи  1 бал

Завдання 2   Вставити пропущені букви,  розділові знаки, записати речення відповідно до схем.           

                                                                                                                                                    (слайд 9-10)

1.  [  ] -  [ наслідок]                                -  В

2.  [  ] ,  [одночасність дій].                   - Д                          

3.  [  ] :  [пояснення]                               - А                                               

4.  [  ] -  [ протиставлення].                   -  Г

5.  [  ] :  [причина]                                  -  Е

6.  [  ] ,  [послідовність дій].                  -  Б

А. Дивися час, вликий  д…ригент,
     пергортає ноти  на пюпітрі (Л. Костенко)

Б. Світали ночі вечоріли дні
     (Не) раз хтнула доля терезами.   (Л. Костенко)

В. (Не) жди ніколи слушної пори  твоя мовчанка може стать ганьбою! (Д. Павличко);
Г. Людям не те що позакладало вуха  людям позакладало душі   (Л.Костенко)

Д.  Праця людини -  окраса і слава праця людини бесмертя її   ( В.Симоненко);

Е. Тісно робится на планеті  людство витісняє саме себе. (Л.Костенко)

Відповідь

1. Не жди ніколи слушної пори – твоя мовчанка може стать ганьбою! (Д. Павличко);    [  ] -  [ наслідок]                                                

2. Праця людини – окраса і слава, праця людини – безсмертя її   ( В.Симоненко);      

                         [  ], [одночасність дій].   

3. Дивися: час, великий диригент,
    перегортає ноти  на пюпітрі (Л. Костенко)                     [  ] :  [пояснення]

4. Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі (Л.Костенко)   [  ] -  [ протиставлення].

5. Тісно робиться на планеті:  людство витісняє саме себе. (Л.Костенко)               [  ] :  [причина]

6.  Світали ночі, вечоріли дні,
    Не раз хитнула доля терезами.   (Л. Костенко)          [  ] , [послідовність дій].   

 

               Оцінювання: 0,5 б. за речення ( 3 б.)  

 Словникова робота:  терези, пюпітр         (слайд 11)

ПП:   Які проблеми суспільства були найгострішими з точки зору шістдесятників? Що їм боліло?

 

Завдання 3.

Робота з текстом.                                                                                                                 (слайд 12-13)

1.  Записати текст, вибравши з дужок необхідне за значенням слово, вставити пропущені букви, розділові знаки, виконати завдання (по групах)

Історія (шістдесятництва,  шестидесятництва) досі (не) написана  марно ч…кати цього і найближчим часом. Зд…воване і ледь (не)  шоковане суспільство відразу (відчуло, збагнуло) з'явилася нова (г…нерація, сукупність) творців покликаних  сказати власне (незв…чайне, ор…гінальне) слово не лише в м…стецтві а й у суспільному житті. Їм бе…жально л…мали крила  вони все ж прагнули до вічного неба  краси і правди неба людяності. Людина не гвинтик людина  центр і найбільша (ціна, вартість) всесвіту доброчинець і добротворець прчетний до всього сущого спроможний змінити світ на ( красивіше, краще)  ствердили шістдесятники.    (Д.Дроздовський)

І група       довести, що перед вами текст, визначити стиль і тип мовлення

ІІ група      прочитати утворений текст, пояснити вибір слів.

ІІІ група  -   визначити тему висловлювання літературознавця Дмитра  Дроздовського

                      робота зі словником:  визначити лексичне значення слів  генерація,   оригінальний

2. Пояснити постановку розділових знаків

1 -  кома   -  послідовність дії

2 – двокрапка   -  пояснення , відокремлене означення , однорідні члени речення(означ., обстав.)

3 – тире    -  протиставлення, однорідні члени речення ( додатки)

4 -  тире    -  висновок, тире між підметом і присудком, однорідні члени речення (присуд.), 

                      відокремлене   означення

ПП:      -  Що для шістдесятників було – бути людиною на Землі?

             -  Як ви розумієте – бути на землі Людиною?

Оцінювання: . – бездоганна робота;  кожна помилка -  -0,5 б.

Історія шістдесятництва досі не написана,  марно чекати цього і найближчим часом. Здивоване і ледь не  шоковане суспільство відразу збагнуло: з'явилася нова генерація  творців, покликаних  сказати власне,  оригінальне слово не лише в мистецтві, а й у суспільному житті. Їм безжально ламали крила - вони все ж прагнули до вічного неба,  краси і правди, неба людяності. Людина - не гвинтик,  людина - центр і найбільша вартість всесвіту, доброчинець і добротворець, причетний до всього сущого, спроможний змінити світ на  краще -   ствердили шістдесятники.    (Д.Дроздовський)

Словникова робота: 

Генерація           - Сукупність людей одного віку, пов'язаних спільними інтересами і спільною діяльністю

Оригінальний   - Створений самостійно, без наслідування відомих зразків.

 

Завдання 4.                                                                                                                   (слайд 14, 15, 16, 17 )

Виконання тестових завдань       Робота за слайдами  -  тестові завдання  (самоперевірка)

Оцінювання:  відповідь – 0, 25 б . за кожну правильну відповідь  ( 3 б.)

 

Завдання 5.                                                                                                                     (слайд )

Творча робота: скласти власне висловлювання на тему: «Ти знаєш, що ти — людина?»

VІ.   .  Рефлексія  навчальної  діяльності.                                                                                      (слайд 17)

1. Наш урок добігає кінця .  Подивіться на свої картки, підсумуйте набрані бали, виставте собі оцінку за урок

2. Висловіть  свої  враження   від  уроку          .                                                                         (слайд 18)

УП. Оцінювання навчальної діяльності.

Передайте мені свої оціночні картки, я їх перегляну й виставлю вам остаточні підсумкові оцінки

УШ. Домашнє завдання:                                                                                               (слайд 19 )

1. Виписати 12 прислів`їв – складні БСР з різними розділовими знаками.

2. Скласти власне висловлювання у форматі твору ЗНО

Прислів’я мовить: «Моя хата скраю – нічого не знаю».

Дехто вважає, що можна жити, не переймаючись чужими клопотами, суспільними проблемами, а віддавши себе служінню сім’ї, дбаючи про благополуччя своїх близьких і рідних. Багато ж хто переконаний, що повноцінним є життя з турботою про інших. Як має ставитися до цього людина, прагнучи до щасливого життя?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна картка учня

 

 

           П.І.

Клас

   ЗНО -

  зошит

ЗВ № 1

ЗВ № 2

ЗВ № 3

(текст)

ЗВ № 4

(тестові

завдання)

Додатково

Підсумко

вий бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Індивідуальна картка учня

 

 

           П.І.

Клас

   ЗНО -

  зошит

ЗВ № 1

ЗВ № 2

ЗВ № 3

(текст)

ЗВ № 4

(тестові

завдання)

Додатково

Підсумко

вий бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна картка учня

 

 

           П.І.

Клас

   ЗНО -

  зошит

ЗВ № 1

ЗВ № 2

ЗВ № 3

(текст)

ЗВ № 4

(тестові

завдання)

Додатково

Підсумко

вий бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна картка учня

 

 

           П.І.

Клас

   ЗНО -

  зошит

ЗВ № 1

ЗВ № 2

ЗВ № 3

(текст)

ЗВ № 4

(тестові

завдання)

Додатково

Підсумко

вий бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2   Вставити пропущені букви,  розділові знаки, записати речення відповідно до схем.           

 

1.  [  ] -  [ наслідок]                                -  В

2.  [  ] ,  [одночасність дій].                   - Д                          

3.  [  ] :  [пояснення]                               - А                                               

4.  [  ] -  [ протиставлення].                   -  Г

5.  [  ] :  [причина]                                  -  Е

6.  [  ] ,  [послідовність дій].                  -  Б

А. Дивися час, вликий  д…ригент,
     пергортає ноти  на пюпітрі (Л. Костенко)

Б. Світали ночі вечоріли дні
     (Не) раз хтнула доля терезами.   (Л. Костенко)

В. (Не) жди ніколи слушної пори  твоя мовчанка може стать ганьбою! (Д. Павличко);
Г. Людям не те що позакладало вуха  людям позакладало душі   (Л.Костенко)

Д.  Праця людини -  окраса і слава праця людини бесмертя її   ( В.Симоненко);

Е. Тісно робится на планеті  людство витісняє саме себе. (Л.Костенко)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Завдання 2   Вставити пропущені букви,  розділові знаки, записати речення відповідно до схем.           

 

1.  [  ] -  [ наслідок]                                -  В

2.  [  ] ,  [одночасність дій].                   - Д                          

3.  [  ] :  [пояснення]                               - А                                               

4.  [  ] -  [ протиставлення].                   -  Г

5.  [  ] :  [причина]                                  -  Е

6.  [  ] ,  [послідовність дій].                  -  Б

А. Дивися час, вликий  д…ригент,
     пергортає ноти  на пюпітрі (Л. Костенко)

Б. Світали ночі вечоріли дні
     (Не) раз хтнула доля терезами.   (Л. Костенко)

В. (Не) жди ніколи слушної пори  твоя мовчанка може стать ганьбою! (Д. Павличко);
Г. Людям не те що позакладало вуха  людям позакладало душі   (Л.Костенко)

Д.  Праця людини -  окраса і слава праця людини бесмертя її   ( В.Симоненко);

Е. Тісно робится на планеті  людство витісняє саме себе. (Л.Костенко)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Завдання 2   Вставити пропущені букви,  розділові знаки, записати речення відповідно до схем.           

 

1.  [  ] -  [ наслідок]                                -  В

2.  [  ] ,  [одночасність дій].                   - Д                          

3.  [  ] :  [пояснення]                               - А                                               

4.  [  ] -  [ протиставлення].                   -  Г

5.  [  ] :  [причина]                                  -  Е

6.  [  ] ,  [послідовність дій].                  -  Б

А. Дивися час, вликий  д…ригент,
     пергортає ноти  на пюпітрі (Л. Костенко)

Б. Світали ночі вечоріли дні
     (Не) раз хтнула доля терезами.   (Л. Костенко)

В. (Не) жди ніколи слушної пори  твоя мовчанка може стать ганьбою! (Д. Павличко);
Г. Людям не те що позакладало вуха  людям позакладало душі   (Л.Костенко)

Д.  Праця людини -  окраса і слава праця людини бесмертя її   ( В.Симоненко);

Е. Тісно робится на планеті  людство витісняє саме себе. (Л.Костенко)

 

Завдання 3.

Робота з текстом.                                                                                                               

1.  Записати текст, вибравши з дужок необхідне за значенням слово, вставити пропущені букви, розділові знаки, виконати завдання (по групах)

Історія (шістдесятництва,  шестидесятництва) досі (не) написана  марно ч…кати цього і найближчим часом. Зд…воване і ледь (не)  шоковане суспільство відразу (відчуло, збагнуло) з'явилася нова (г…нерація, сукупність) творців покликаних  сказати власне (незв…чайне, ор…гінальне) слово не лише в м…стецтві а й у суспільному житті. Їм бе…жально л…мали крила  вони все ж прагнули до вічного неба  краси і правди неба людяності. Людина не гвинтик людина  центр і найбільша (ціна, вартість) всесвіту доброчинець і добротворець прчетний до всього сущого спроможний змінити світ на ( красивіше, краще)  ствердили шістдесятники.    (Д.Дроздовський)

І група       довести, що перед вами текст, визначити стиль і тип мовлення

ІІ група      прочитати утворений текст, пояснити вибір слів.

ІІІ група  -   визначити тему висловлювання літературознавця Дмитра  Дроздовського

                      робота зі словником:  визначити лексичне значення слів  генерація,   оригінальний

2. Пояснити постановку розділових знаків в кожному реченні

ПП:      -  Що для шістдесятників було – бути людиною на Землі?

             -  Як ви розумієте – бути на землі Людиною?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Завдання 3.

Робота з текстом.                                                                                                               

1.  Записати текст, вибравши з дужок необхідне за значенням слово, вставити пропущені букви, розділові знаки, виконати завдання (по групах)

Історія (шістдесятництва,  шестидесятництва) досі (не) написана  марно ч…кати цього і найближчим часом. Зд…воване і ледь (не)  шоковане суспільство відразу (відчуло, збагнуло) з'явилася нова (г…нерація, сукупність) творців покликаних  сказати власне (незв…чайне, ор…гінальне) слово не лише в м…стецтві а й у суспільному житті. Їм бе…жально л…мали крила  вони все ж прагнули до вічного неба  краси і правди неба людяності. Людина не гвинтик людина  центр і найбільша (ціна, вартість) всесвіту доброчинець і добротворець прчетний до всього сущого спроможний змінити світ на ( красивіше, краще)  ствердили шістдесятники.    (Д.Дроздовський)

І група       довести, що перед вами текст, визначити стиль і тип мовлення

ІІ група      прочитати утворений текст, пояснити вибір слів.

ІІІ група  -   визначити тему висловлювання літературознавця Дмитра  Дроздовського

                      робота зі словником:  визначити лексичне значення слів  генерація,   оригінальний

2. Пояснити постановку розділових знаків в кожному реченні

ПП:      -  Що для шістдесятників було – бути людиною на Землі?

             -  Як ви розумієте – бути на землі Людиною?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Завдання 3.

Робота з текстом.                                                                                                               

1.  Записати текст, вибравши з дужок необхідне за значенням слово, вставити пропущені букви, розділові знаки, виконати завдання (по групах)

Історія (шістдесятництва,  шестидесятництва) досі (не) написана  марно ч…кати цього і найближчим часом. Зд…воване і ледь (не)  шоковане суспільство відразу (відчуло, збагнуло) з'явилася нова (г…нерація, сукупність) творців покликаних  сказати власне (незв…чайне, ор…гінальне) слово не лише в м…стецтві а й у суспільному житті. Їм бе…жально л…мали крила  вони все ж прагнули до вічного неба  краси і правди неба людяності. Людина не гвинтик людина  центр і найбільша (ціна, вартість) всесвіту доброчинець і добротворець прчетний до всього сущого спроможний змінити світ на ( красивіше, краще)  ствердили шістдесятники.    (Д.Дроздовський)

І група       довести, що перед вами текст, визначити стиль і тип мовлення

ІІ група      прочитати утворений текст, пояснити вибір слів.

ІІІ група  -   визначити тему висловлювання літературознавця Дмитра  Дроздовського

                      робота зі словником:  визначити лексичне значення слів  генерація,   оригінальний

2. Пояснити постановку розділових знаків в кожному реченні

ПП:      -  Що для шістдесятників було – бути людиною на Землі?

             -  Як ви розумієте – бути на землі Людиною?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
4 квітня 2018
Переглядів
640
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку