Урок "Букви е, о, и у прикметникових суфіксах "

Про матеріал

Мета: повторити й поглибити знання про способи творення прикметників, зокрема про суфіксальний спосіб, сприяти зміцненню навичок правопису прикметників із даними суфіксами та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою правил; розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати, знаходити й виправляти помилки у правописі прикметників; виховувати любов і повагу до краси рідної природи.

Перегляд файлу

Тема. Букви е, о, и у прикметникових суфіксах –ев- (-єв-),                                        -ов- (-йов-, -ьов-), -ин-, -ін-(-їн-), -ичн-, -ічн- (-їчн-)

Мета: повторити й поглибити знання про способи творення прикметників, зокрема про суфіксальний спосіб, сприяти зміцненню навичок правопису прикметників із даними суфіксами та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою правил; розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати, знаходити й  виправляти помилки у правописі прикметників; виховувати любов і повагу до краси рідної природи.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та застосування їх на практиці.

Обладнання: картки, підручник, уривки з текстів.

Форми, прийоми, методи роботи: «Навіювання успіху», гра «Так чи ні», «Географічний» прикметник», робота з картками, «Незакінчене речення», «Мозковий штурм», «Підсумуйте», вибірково-розподільна робота, гра «Третє зайве», індивідуальна робота, «Знайди скарб», робота в парах, Лінгвістична гра «Веселі східці», «Мікрофон».

                                               Перебіг уроку

І.Організаційний момент

Створення позитивного настрою та установка на емоційно-ціннісне ставлення до праці

 Продемонструйте свій настрій за допомогою кольорових смужок і психологічну готовність на початку уроку :

 зелений колір символізує робочий настрій, зібраність та організованість, бажання працювати,

червоний   незібраність, відсутність навчального приладдя,  

жовтий - певні проблеми зі здоров'ям, відсутність настрою на урок

Вчитель констатує готовність учнів до уроку та пропонує перебороти небажання, лінь за допомогою пам’ятки-навіювання та формули успішного навчання:

Я

Розумна, творча особистість

Я

Вчуся, бо хочу знати рідну мову

Навіювання успіху:  заплющіть очі і про себе промовте:

«Я все знаю, все вмію, все зможу»

Тож розпочинаємо активно співпрацювати.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 1. Перевірка теоретичного матеріалу.

Діти, пропоную перевірити нам свої знання із теми «Прикметник» за допомогою гри «Так чи ні». Якщо твердження правильне, то ви кажете «так», якщо ж ви не погоджуєтесь, то кажете «ні». Все дуже просто.

 1. Прикметник – це службова частина мови. (Ні)
 2. Прикметник відповідає на питання який? чий? (Так)
 3. Прикметник змінюється за родами, числами і відмінками. (Так)
 4. Прикметник називає предмет. (Ні)
 5. Прикметник залежить від іменника. (Так)
 6. За значенням розрізняють якісні, відносні та присвійні прикметники. (Так)
 7. Ступені порівняння утворюють відносні і присвійні прикметники. (Ні)
 8. Прикметники мають два ступені порівняння. (Так)
 9. Прикметники утворюються тільки префіксальним способом творення. (Ні)
 10.  Прикментик далекоглядний утворений за допомогою префікса. (Ні)

ІІІ. Актуалізація і корекція опорних знань, умінь і навичок учнів.

 1. Робота з картками (2 учні)

Записати народні вислови. Виділити граматичні основи. З’ясувати граматичну роль прикметників. Визначити суфікси.

Картка №1.

Людське око бачить глибоко.

Картка №2.

Маленька праця краща за велике безділля.

2. Гра ««Географічний» прикметник». Утворити від іменників прикметники, визначити їх групу за значенням та будову, пояснити орфограму

Харків – харківський.

Валки – валківський.

Слобожанщина – слобожанський.

Донецьк – донецький.

Вінниця – вінницький.

Хмельницьк – хмельницький.

Дрогобич – дрогобицький.

Сиваш – сиваський.

Запоріжжя – запорізький.

ІV. Цілевизначення й планування

     1. Повідомлення теми й завдань уроку

Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати прикметник. Ми повторимо й поглибимо знання про способи творення прикметників, зокрема про суфіксальний спосіб, будемо  зміцнювати  навички правопису прикметників із даними суфіксами та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою правил; розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати, знаходити й  виправляти помилки у правописі прикметників

Узгодження цілей уроку з учнями

Діти, які ваші очікування від теми сьогоднішнього уроку? Давайте спробуємо озвучити  їх за допомогою методу

 «Незакінчене речення»

     – На уроці хочу почути про…

 • Мені цікаво було б з’ясувати…
 • Хочу навчитися правильно визначати…
 • Хочу поглибити знання з…
 • Сподіваюся відкрити для себе щось нове…
 • Маю наміри поліпшити знання, досягнути успіхів у…

V. Опрацювання навчального матеріалу

 1. «Мозковий штурм»

Прочитати текст. З’ясувати стиль і тип мовлення. Виписати виділені прикметники. Визначити в них суфікси.

Проти мене сидить у клітці і дивиться спокійним поглядом своїх карих покірних очей омелюх. Тепер підняв коричневий з рожевим відблиском чубчик. Повів малесеньким дзьобом по пір’ї в крилах. А там у нього такий чудовий збіг кольорів. Спочатку червона смужка горить, далі чорні пір’їнки обведені яскраво-жовтою смужкою, ще й біленькі плями на жовтувато-оранжевому тлі (За Ю. Старостенком).

Омелюх - невеликий лісовий птах ряду горобцеподібних з яскравим оперенням.

 1. Робота із підручником. Ознайомитися з правилами (виписати в зошит по 1 прикладу до кожного пункту правила)

Літери о, е, є в суфіксах –ов-, -ев- (-єв-)

 • -ов- після твердих приг.: вітровий, казковий, кварцовий, палацовий;

            після шиплячих (ж,ч,ш,щ), м’яких приг. та й, якщо наголос на закінченні: бойовий, гайовий, грошовий, дійовий, дощовий, життьовий;

           у присвійних прикм., утворених від іменників твердої групи: майстер-майстрова, майстрове, Шевченко - Шевченкова, Шевченкове;

 • -ев- після м’яких приг., шиплячих, якщо наголос на основі, суфіксі: квітневий, овочевий, грушевий,  ситцевий;

           у присвійних прикм., утворених від іменників м’якої та мішаної груп: Ігор - Ігорева, Ігореве, сторож - сторожева, сторожеве;

 • -єв- після м’яких н, т, й: алюмінієвий, дієвий, життєвий, суттєвий;

           у присвійних прикм., утворених від іменник. м’якої та мішаної груп, після голосного: Андрій - Андрієва, Андрієве.

                          Літери и, і, ї в суфіксах –ичн-, -ічн- (-їчн-), -ин-, -їн-

 • -ичн- за правилом “дев’ятки” ( після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р): класичний, математичний, ортопедичний;
 • -ічн- після решти приг.:   академічний, археологічний;
 • -їчн- після голосних: архаїчний, прозаїчний;
 • -ин- після приг.: баба -  бабин, Галя -  Галин, тітка – тітчин;
 • -їн- після голосних, й: Марія - Маріїн, Софія – Софіїн.
 1. Ігрове завдання «Третє зайве»

 Проаналізувати написання прикметникових суфіксів у поданих рядах словосполучень. Виділити зайве. Свій вибір обґрунтувати.

1. Дуб..вий гай, коричн..ве пальто, лісник..ва хата.
2. Малин..ве варення, сталев..й трос, емал..вий казан.
3. Брат..ва ідея, франк..ві твори, стал..вий кран.
4. Крем..ве плаття, вишн..вий джем, метал..вий стіл.
5. Ондатр..ва шапка, батьк..ва порада, марганц..вий розчин.
      

  4. Вибірково-розподільна робота на основі конструювання

 Від поданих іменників утворити присвійні прикметники  у формі чоловічого роду. Записати їх до відповідної колонки таблиці.

Суфікс -ин- (після приголосного)

Суфікс -ін- (-їн) (після голосного)

 

 

Галя, Марія, Маруся, Надія, тітка, Ольга, сестра, бабуся, Софія, дочка, Наталя.

5. Фізкультхвилинка

Ми писали, ми трудились, (стискання пальців рук)

Наші пальчики втомились,

А щоб гарно написати,

Треба пальці розім'яти.

Раз, два, три, чотири, п'ять  (струшування кистями рук)

Будем знову ми писать.

Відпочивши дружно, враз     (колові рухи кистями рук)

Приступив до праці клас.

Утворіть нові слова з допомогою зазначених суфіксів, поясніть їх правопис.

-ов-, -ев- (-єв-) (прикметники). Ромашка, жолудь, калій, підсумок, борщ, замша, яблуня, граб, соя, вишня, дуб, лід, слива;

Поясніть правило за яким пишуться виписані вами слова.

VІ. Закріплення практичних  умінь,  навичок

1. Диктант на дружбу (робота в парах)
          Списати, замість крапок уставляючи потрібні букви. Виділити суфікси, пояснити їх уживання.

Березн..вий, грош..вий, сутт..вий, овоч..вий, служб..вий, ді..вий, алюміні..вий, ситц..вий, святк..вий, дощ..вий, бой..вий, значенн…вий, нуль..вий, стиль..вий, кра..вий, марш..вий, со..вий, дуб..вий, слив..вий, магні..вий, підсумк..вий, борщ..вий.

2.  «Знайди скарб»

Відшукати у поданих словосполученнях помилки, виправити їх і пояснити написання.

Дощевий черв’як, вишньовий джем, життьовий досвід, ключевий момент, кварцева лампа, плюшовий ведмідь, помаранчовий колір.

 1. Лінгвістична гра «Веселі східці»

Утворити від іменників прикметники за допомогою суфіксів -ичн- (-ічн-, -їчн-). Записати їх у відповідні клітинки.

Фізіологія, катастрофа, епос, математика, проза, класика, академія.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

и

й

2

 

 

 

 

 

и

й

3

 

 

 

 

 

 

и

й

4

 

 

 

 

 

 

 

и

й

5

 

 

 

 

 

 

 

 

и

й

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и

й

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и

й

 8

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

и

й

Відповіді. 1. Епічний (грец.). 2. Фізичний (грец.). 3. Класичний (лат.). 4. Прозаїчний (лат.). 5. Академічний (лат.). 6. Математичний (грец.). 7. Фізіологічний (грец.). 8. Катастрофічний (грец.).

VII. Підсумки уроку. Рефлексія

1. «Мікрофон». Здійснення самоконтролю  роботи  за питаннями

– Що ви з’ясували?

– Чи вдалося досягнути мети? Яким чином?

– Виконання яких завдань викликало труднощі?

– Що виявилося найважливішим?

– Над чим варто ще попрацювати?

– Чи справдилися очікування від уроку?

2. Оцінювання навчальної діяльності

VIIІ. Домашнє завдання

1. Скласти словниковий диктант до теми.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Масляев Сергей
  Розробка уроку підійшла
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
22 серпня 2018
Переглядів
1376
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку