5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Урок. ЧОТИРИКУТНИКИ ТА ЇХ ВИДИ

Про матеріал
Пленерний урок з геометрії для 8-го класу за темою " Чотирикутники та їх види. Ознаки та властивості чотирикутників"
Перегляд файлу

Пленерний урок з геометрії. 8 клас

Чотирикутники та їх види. Ознаки та властивості чотирикутників

Мета:

навчальна: продовжити формувати вміння застосовувати означення чотирикутників, ознаки певних видів чотирикутників та властивості їх елементів для розвязування прикладних задач;

розвивальна: розвивати розумові здібності, увагу, пам'ять, культуру математичного мовлення; формувати здатність знаходити раціональний спосіб розв’язування задач, використовуючи вивчені ознаки та властивості чотирикутників;

виховна: виховувати інтерес до знань, культуру математичного запису, уміння працювати в групі.

Тип уроку: удосконалення та застосування знань і вмінь.

Обладнання: робочі зошити, сантиметрові стрічки, рулетки, демонстраційно-креслярське приладдя.

Форма проведення уроку: пленерний урок.

Місце проведення: паркова зона селища Зачепилівка.

Очікувані результати: учні зможуть знаходити приклади чотирикутників, пояснювати, що таке чотирикутник, опуклий і неопуклий чотирикутник, формулювати ознаки та властивості чотирикутників, зображати та знаходити на рисунках чотирикутники різних видів та їх елементи, доводити властивості і ознаки паралелограма, прямокутника, ромба, квадрата, трапеції; застосовувати вивчені означення, ознаки і властивості до розв’язування задач практичного змісту.

 

ХІД УРОКУ

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

1. Правила безпечної поведінки під час пленерного уроку.

2. Перевірка готовності учнів до уроку, налаштування на роботу.

3. Отримання робочих зошитів.

 

ІІ. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Сьогодні урок математики проведемо у селищному парку. Ви знаєте, що багато предметів навколишнього середовища мають форму чотирикутників. Знання про чотирикутники та їх властивості потрібні конструкторам, будівельникам, теслярам тощо. Сьогодні ми розглянемо такі задачі, при розвязуванні  яких вам знадобляться набуті знання про чотирикутники, їх види, ознаки та властивості.

Отже, завдання уроку – удосконалити вміння застосовувати означення й ознаки чотирикутників та властивості їх елементів до розвязування задач практичного змісту.

 

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Виконання усної вправи  «Угадай, яка фігура розповідає про себе?»

1. Я маю більше ніж 3 сторони, але менше ніж 5.

2. Мої протилежні сторони попарно паралельні.

3. Я чотирикутник, усі сторони якого рівні.

4. Мої діагоналі рівні і точкою перетину діляться навпіл.

5. Мої діагоналі перпендикулярні, але не рівні.

6. Усі мої кути прямі, а сторони попарно рівні.

7. Моя діагональ ділить мене на два прямокутних нерівнобедрених трикутника.

8. Я чотирикутник, у якого лише дві сторони паралельні.

 

2. Виконання письмової вправи № 1 із робочого зошита

Заповніть таблицю:

Геометрична фігура

 

 

 

 

 

Назва фігури

 

 

 

 

 

Рівність діагоналей

 

 

 

 

 

 

3. Виконання письмової вправи № 2 із робочого зошита

Продовжити речення:

1. Паралелограм – це ______________, у якого протилежні сторони _______________.

2. Прямокутник – це ________________, у якого всі _________ прямі.

3. Ромб – це _________________, у якого всі ___________ рівні.

4. Квадрат – це __________________, у якого всі ________ і _______________ рівні.

5. Трапеція – це ____________________, у якого дві ____________  ________________________.

 

ІV. УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Учні об’єднуються у групи по 4-5 учасників. Задачі комбінуються в різному порядку так, щоб групи виконували одночасно різні завдання.

 

Завдання 1.

Доведіть, що майданчик для баскетболу має форму прямокутника.

Доведення

Рулетками вимірюємо 4 сторони баскетбольного майданчика, маємо: дві протилежні сторони дорівнюють по 15м, а інші дві протилежні сторони по 25м. За ознакою, цей чотирикутник, є паралелограмом. Використовуючи транспортир, вимірюємо кут між двома сусідніми сторонами. Він дорівнює 90о. Отже, майданчик для баскетболу є прямокутником за означенням, що й треба було довести.

 

Завдання 2.

Виміряйте сторони маленької та великої пісочниць, що знаходяться на дитячому майданчику селищного парку. Обчисліть периметр кожної з них, знайдіть довжини діагоналей. Визначте види чотирикутників.

Розв’язання:

Виконавши вимірювання, дістанемо, що всі сторони маленької пісочниці дорівнюють по 7 м, а сторони великої – по 11м. Вимірявши довжини діагоналей пісочниць, ми побачили, що у кожної з них діагоналі рівні. Отже, пісочниці мають форми квадратів. Знайдемо периметр кожної пісочниці за формулою P = 4а.

 

Завдання 3.

Визначте вид чотирикутника, що є основою скульптури «Богатир та Змій Горинич», виконавши необхідні вимірювання.

Розв’язання:

За допомогою мірних стрічок вимірюємо довжини основи скульптури і бачимо, що всі сторони рівні. За допомогою прямокутного трикутника  виміряємо кути основи скульптури. Всі вони дорівнюють по 90о.  Отже, даний чотирикутник – квадрат.

 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. На подвір’ї, де ви проживаєте, знайдіть предмети (не менше двох), що мають прямокутну форму, виміряйте довжини їх сторін та обчисліть периметри.

2. Доведіть, що вхідні двері вашого будинку (квартири) мають прямокутну форму. Обчисліть периметр дверей, знайдіть відношення їх діагоналей.

 

VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

Рефлексія

Оцініть свою роботу на уроці:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Брав активну участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Було цікаво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Було все зрозуміло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчився вимірювати на місцевості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

1. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з математики (авт. М.І. Бурда, Б.В. Кудренко, О.Я.Біляніна, А.І.Азаренкова, О.І. Буковська, Т.С. Кіндюх, О.Є. Лисенко, А.В. Миляник, Н.В.Панова, А.В.Паньков), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804.

2. Геометрія: підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закладів / О.С.Істер. – К: Ґенеза, 2016. – 216с.

3. Журнал «Математика в школах України», науково-методичний журнал № 25-26, вересень 2018р.

4. Геометрія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.Я.Якір. – Х. : Гімназія,2016. – 208с.: іл. 

 

 

 

 


РОБОЧИЙ ЗОШИТ УЧНЯ

_______________________

 

Усна вправа «Угадай, яка фігура розповідає про себе»

1. Я маю більше ніж 3 сторони, але менше ніж 5.

2. Мої протилежні сторони попарно паралельні.

3. Я чотирикутник, усі сторони якого рівні.

4. Мої діагоналі рівні і точкою перетину діляться навпіл.

5. Мої діагоналі перпендикулярні, але не рівні.

6. Усі мої кути прямі, а сторони попарно рівні.

7. Моя діагональ ділить мене на два прямокутних нерівнобедрених трикутника.

8. Я чотирикутник, у якого лише дві сторони паралельні.

 

Вправа 1. Заповнити таблицю

 

Геометрична фігура

 

 

 

 

 

Назва фігури

 

 

 

 

 

Рівність діагоналей

 

 

 

 

 

 

Вправа 2. Продовжити речення:

1. Паралелограм – це ______________, у якого протилежні сторони _______________.

2. Прямокутник – це ________________, у якого всі _________ прямі.

3. Ромб – це _________________, у якого всі ___________ рівні.

4. Квадрат – це __________________, у якого всі ________ і _______________ рівні.

5. Трапеція – це ____________________, у якого дві ____________  ________________________.

Практична робота

 

Завдання 1. Доведіть, що майданчик для баскетболу має форму прямокутника.

Доведення:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 2. Виміряйте сторони маленької та великої пісочниць, що знаходяться на дитячому майданчику селищного парку. Обчисліть периметр кожної з них, знайдіть довжини діагоналей. Визначте види чотирикутників.

Розв’язання: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 3. Визначте вид чотирикутника, що є основою скульптури «Богатир та Змій Горинич», виконавши необхідні вимірювання.

Розв’язання: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Рефлексія

Оцініть свою роботу на уроці:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Брав активну участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Було цікаво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Було все зрозуміло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчився вимірювати на місцевості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання

 

1. На подвір’ї, де ви проживаєте, знайдіть предмети (не менше двох), що мають прямокутну форму, виміряйте довжини їх сторін та обчисліть периметри.

Розв’язання: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Доведіть, що вхідні двері вашого будинку (квартири) мають прямокутну форму. Обчисліть периметр дверей, знайдіть відношення їх діагоналей.

Розв’язання: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Рабчевська Галина Іванівна
  Дякую!Урок цікавий.Спробую використати розробку з інтерпритацією на свою місцевість
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
29 липня 2019
Переглядів
671
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку