26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Урок "Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль".

Про матеріал

ознайомити учнів із дієприкметником як особливою формою дієслова; формувати загальнопізнавальні вміння розпізнавати дієприслівники в реченнях, визначати їх морфологічні ознаки та синтаксичну роль; розвивати в учнів спостережливість, увагу, пам'ять; виховувати наполегливість у роботі, культуру мовлення, спілкування, любов до природи.

Перегляд файлу

Тема:  Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Мета: ознайомити учнів із дієприкметником як особливою формою дієслова; формувати загальнопізнавальні вміння розпізнавати дієприслівники в реченнях, визначати їх морфологічні ознаки та синтаксичну роль; розвивати в учнів спостережливість, увагу, пам'ять; виховувати наполегливість у роботі, культуру мовлення, спілкування, любов до природи.

Обладнання: динамічні схеми, картки, підручник, мультимедійна дошка

Тип року: урок-подорож (урок засвоєння нових знань) (формування мовної компетенції)

 

Хід уроку

 

І. Організаційний момент

 Слово вчителя

Доброго дня, школярі!  Сьогодні у нас з вами незвичайний урок – урок-подорож. Ми вирушимо до цікавої країни  Мовознавство. Нехай наша подорож буде приємною, цікавою і незабутньою.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

 

Станція «Пригадай»

 1. Бліц-опитування
 • Що таке дієслово?
 • Які форми дієслова ви знаєте?
 • На які питання відповідає кожна з форм?
 • Які з форм є незмінними?

 

 1. Творче спостереження над мовним матеріалом

Записати речення, визначити дієслова та їх форми.

 

     Настала зима. Легенькі сніжинки, граційно кружляючи у блакитному небі, тихо падають на землю. Наче тополиний пух,  вони  тулилися край дороги, западаючи між корінням дерев.

 

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку

 

 Станція «Прогнозуюча »

Слово вчителя

Тема нашого уроку – «Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль». Це перший урок нової теми.

Сьогодні на уроці ми ознайомимось із ще однією формою дієслова – дієприслівником, навчимось розпізнавати дану форму в реченні, визначати морфологічні ознаки та синтаксичну роль дієприслівника, правильно використовувати їх у  власному мовленні.

 

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями нового матеріалу

 

Станція « Дослідницька»

 

 1. Творче спостереження над мовним матеріалом

Назвіть дієслова-присудки у записаних реченнях.

Знайдіть слова, які пояснюють дієслова, вказуючи на додаткову дію.

На які запитання відповідають?

Яка форма дієслова відповідає на ці питання?

Чому, на ваш погляд дієприслівник має таку назву?

 

 1. Складання динамічної схеми (запис у зошити)

    Слово вчителя

 Отже, дієприслівник поєднує в собі ознаки дієслова та прислівника.

 • Назвіть ознаки дієслова (означає дію, стан; бувають доконаного і недоконаного виду, мають час; залежить від дієслова; може мати залежні слова)
 • Назвіть ознаки прислівника (незмінний, в реченні виступає обставиною; означає ознаку дії, ознаку предмета, ознаку іншої ознаки )

ДІЄПРИСЛІВНИК

від дієслова                                                                                від прислівника

          вид (доконаний і недоконаний)                                                                    незмінний

             час (теперішній і минулий)                                                      залежить від дієслова-присудка

                   має залежні слова                                                                       у реченні – обставина

особлива форма дієслова

(що роблячи? що зробивши?)

-учи-, -ючи-, -ачи-, -ячи-, -вши-, -ши-

 

 Отже, дієприслівником називається особлива  незмінна форма дієслова, яка означає додаткову дію або стан  основного дієслова-присудка. Відповідає на питання що роблячи? що зробивши?

 Вид дієприслівника залежить від виду дієслова. Дієприслівник незмінна форма, тому він не має закінчення. У суфіксах дієприслівників –учи-, -ючи-, -ачи-, -ячи-, -ши-, -вши- завжди пиши букву И!

 

Станція «Експериментальна»

 

За  характерними суфіксами дієприслівники легко знайти в тексті й відрізнити від інших форм дієслова.

 1. Робота з підручником

 Вправа 163, с.95 (підручник «Рідна мова». С.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова)

 

              Прочитайте, випишіть дієприслівники. Виділіть суфікси.

     Не піймавши, притаївшись, йдучи, пройшовши, шукаючи, не схиляючи,перехилившись, збившися.

 

 1. Розподільний диктант (робота біля дошки)

Пригадайте на які питання відповідають дієприслівники доконаного виду?(що зробивши?), недоконаного?(що роблячи?)

          Розподіліть дієприслівники за видами

 

    Працюючи, сміючись, витрусивши, хитаючись, відкинувшись, кинувши, розсікаючи, глянувши, чекаючи, знаючи, взявши, падаючи, підбігши, блукаючи.

 

V.  Застосування вивченого матеріалу, тренувальні вправи

Станція « Вершина знань»

 

 Вправа (самостійна робота)

    Прочитайте. Визначте дієприслівники. З’ясуйте час і вид кожного.

    Зима, прийшовши на зміну дощам пізньої осені, часто починається з холодних вітрів. Дерева вже давно скинули своє листя, поступово занурюються у глибокий сон. Яскраве сонце світить лише кілька годин на добу, зовсім не зігріваючи.

 На вулиці мороз, і люди видихають густі струмені пари. Усі  одягнули теплі шуби, сховавши вуха під шапками, а руки в рукавички. Тільки ніс і щоки ніяк не вберегти від морозу, і вони стають рум’яними.

 Зима – ніби справжня Снігова королева, холодна та іноді непривітна. Зате прекрасна у своїх  білих шатах зі снігу й прикрасах із діамантів льоду. Накинувши на плечі шаль з вітру та хуртовини, зима нечутним кроком ступає по землі, радуючи нас своєю красою і веселими забавами.

 

Лексична робота

 • Яка тема тексту?
 • Головна думка?
 • Як би ви назвали цей текст?

Творче конструювання

Утворити від поданих у дужках дієслів дієприслівники і запишіть їх. Визначте вид та час утворених дієприслівників. Пояснити прислів’я.

 

 Учись, на інших (дивитись). (Тесати) дерево, кравцем не станеш. (Знати) ремесло, старцювати не будеш. ( Згуртуватись), хоч наспіваємось. Не цурайся коня, й трактора (придбати). Не спечеш калачі, (лежати) на печі. (Нюхати),  не наситишся. (Упустити) з гачка рибу, за хвіст не впіймаєш. Краще скласти руки, ніж працювати, (опустити) рукава. Добре (попрацювати), краще відпочиватимеш.

(Нар. творч.)

   Учись, на інших дивлячись. Тешучи дерево, кравцем не станеш. Знаючи ремесло, старцювати не будеш. Згуртувавшись, хоч наспіваємось. Не цурайся коня, й трактора придбавши. Не спечеш калачі, лежачи на печі. Нюхаючи,  не наситишся. Упустивши з гачка рибу, за хвіст не впіймаєш. Краще скласти руки, ніж працювати, опустивши рукава. Добре попрацювавши, краще відпочиватимеш.

 

Вибірковий диктант

З-поміж поданих форм дієслова випишіть тільки дієприслівники

Відчувати, прикріплений, спілкуються, побілілий, переживаючи, зачарований, прожили, виконавши, заквітчаний, виграючи, виготовлений, підсумовуючи, міркувати, перемістившись, виплеканий, танучи.

   За Сергієм і Мариною Дяченками

     Підкреслити у виписаних словах орфограму «літера и в суфіксах дієприслівників». 

 

       Пояснити значення поданих фразеологізмів

 

  Два-три з них увести до самостійно складених речень (усно)

 Поклавши руку на серце (говорити правду, дивлячись крізь пальці (нічого не помічати), зціпивши зуби (стерпіти), засукавши рукава (з ентузіазмом, охотою), висолопивши язика  (поспішаючи).

 

 Вправи за підручником (165, 167) - письмово

  

Творчий диктант

Від поданих дієслів утворити дієприслівники

Бажають, піклуються, дбають, відгукнутися, незчутися, нездужати, недочувати.

 

 Відредугувати речення

 

 1.    Проходячи повз вікно, почулася пісня. 2. Виходячи з вагона, у моєї валізки відірвались ручки.

3. Опинившись у лісі, нам стало страшно. Загубивши стежку, нас  охопила розгубленість. 4.Підійшовши до класу, його очі широко розплющились від здивування. 5.Вносячи добрива у грунт, рослина швидко росте.

 

Творча робота

   Скласти 3-4 речення про зиму, використовуючи дієприслівники.

 

VІ. Підсумок уроку (рефлексія)

Станція «Олімп досягнень»

Бліц-опитування

 • Що називається дієприслівником?
 • На які питання він відповідає?
 • Яким членом речення виступає?
 • Якого виду бувають дієприслівники?
 • Якого часу?
 • Від якої частини мови залежить дієприслівник?

 

VІІ. Домашня робота

Станція «Рідна» 

   Вивчити правила (с. 94), знайдіть загадки з дієприслівниками, запишіть їх., визначте морфологічні ознаки дієприслівника.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
4.5
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Білобородова Марія Олександрівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
 2. Бірюк Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
23 жовтня 2018
Переглядів
4987
Оцінка розробки
4.7 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку